‘Concertzaal Van Berkel’

Tijdens de bouwvakvakantie ligt het even stil, maar na de vakantie gaat de sloop van de voormalige, 101-jarige dansschool verder.
Veghelinbeeld schoot afgelopen week wat plaatjes op de sloopplek aan de Gasthuisstraat 2.
Bij de fotograaf kwamen oude herinneringen naar boven toen hij bij de restanten van de voormalige ‘Concertzaal Van Berkel’ stond.

Danssschool Verhoeven en Cafetaria Jopie zijn bij de wat oudere Veghelaren bekend als ‘Concertzaal Van Berkel’. Cor van Berkel runde in de 40-er, 50-er en 60-er jaren in het gebouw een café annex zaal. Toneeluitvoeringen, bijeenkomsten alsook danslessen werden er georganiseerd in de toen enige zaal van Veghel.
De eerste keer dat de fotograaf er kennis mee maakte was eind jaren 40, toen er voor alle jongens van de Aloysiusschool een feest gevierd werd ter ere van het jubileum van een van de broeders.
Later heeft de fotograaf er leren dansen. De foxrot (maar uiteraard ook andere dansen) op de muziek van Hawaii Tattoo van de Waikiki’s.

Kijkend naar de restanten en de puinhopen zijn dat alleen nog maar herinneringen . . .

Photobucket


[flickr album=72157621938160149 num=30 size=Square]

Share

Sloop silo’s in beeld

De sloop van 4 silo’s aan de Noordkade vordert gestaag. Vandaag – tijdens de bouwvakvakantie – gaat de sloop gewoon verder. Toen Veghelinbeeld wat foto’s nam, was men bezig met het scheiden van beton en betonijzer.

Opvallend is dat de directie van de sloop gevoerd wordt op hoog, zeer hoog niveau. Want boven op de nog overeindstaande silo’s prijkt de directiekeet van Bouwbedrijf Van de Ven . . .

[flickr album=72157621962013586 num=30 size=Square]

Share

De boom die niet gekapt mag worden

Naar aanleiding van het bericht College weigert verbreding oprit van donderdag 30 juli jl. ging Veghelinbeeld ter plekke polshoogte nemen.

Om de inrit te kunnen verbreden zou de boom inderdaad moeten verdwijnen. De boom (een berk) staat er al ongeveer 25 jaar en moet dus de 30 al ruim gepasseerd zijn.

‘. . . de boom is gezond én beeldbepalend in dat deel van de openbare ruimte. Het belang van het laten staan weegt voor het college zwaarder dat de verbreding van de oprit,’ volgens het college van Veghel.

Deze (gemeentelijke) boom staat wel erg dicht bij de erfscheiding.
Ook moet gezegd worden dat het groen (en dus ook de betreffende berk) bijdraagt aan het uiterlijk en het woongenot op het woonerf. Er wordt niet voor niets gezegd, dat het betreffende woonerf tot een van de mooiste ‘woonplekjes’ van de gemeente behoort.

[flickr album=72157621818379491 num=30 size=Square]

Share

De straten van de Bolken

Op de site van De Bolken staat een duidelijke situatietekening van het plan.
Maar nu is in werkelijkheid ook al duidelijk te zien hoe de ‘nieuwe’straten dadelijk lopen.

De afgelopen maanden hebben de nutsbedrijven veel graafwerk verricht en de nodige leidingen en kabels getrokken en aangesloten.

Op 24 augustus 2009 start de definitieve bouw van de woningen in de eerste fase. Het gaat dan om 50 koopwoningen en 72 huurwoningen (inclusief zorgappartementen).

[flickr album=72157621911855738 num=30 size=Square]

Share

De gracht is terug

                 “Op ‘de gracht van dokter Kerssemakers’ heb ik leren schaatsen”.

Bovenstaande gedachte kwam bij de webmaster van Veghelinbeeld op, toen hij van de week stopte bij Hoogstraat nr. 8.
In het voormalige notariskantoor is nu o.a. ook weer een notaris gevestigd.
Op het bord naast de voordeur staan alle voormalige bewoners vermeld.

Photobucket

Het onlangs gerestaureerde ‘Klondike’ ziet er prachtig uit. De nieuw aangelegde tuin met de zeer oude kastanjeboom bij de ingang vormt een geheel met het gebouw.

 

[flickr album=72157621902100240 num=30 size=Square]

Frappant is, dat in de tuin een gedeelte van de gracht uit de 50-er jaren is aangelegd.
De gracht liep destijds nog verder en boog af ter hoogte van het bevrijdingsmonument en liep dan in de richting van de school.
De gracht waar . . .

Share

Ven stap dichterbij de afronding

Onlangs is één van de vijf bruggen die de verschillende delen van het Ven (fase 5) met elkaar verbinden feestelijk in gebruik genomen.
De brug ligt daar nu bij het Vlasven/Ketelven te pronken . . .

[flickr album=72157621901985380 num=30 size=Square]

Inmiddels zijn ook de provisorische hekken op het Turfven vervangen door de definitieve.
’t Ven is alweer een stap dichterbij de afronding . . .

[flickr album=72157621777438229 num=30 size=Square]

Share

Onderhoudsniveau van de groenvoorziening in beeld

Onlangs kreeg ik de brochure van de Gemeente Veghel ‘Groenvoorziening in beeld’ onder ogen. De brochure beschrijft hoe de groenvoorzieningen in Veghel onderhouden zijn.
Bekijk HIER de brochure

Toevallig kwam ik vandaag met mijn fototoestel bij de hand door de Sluisstraat.
En toen ik ‘het groen’ in de straat zag, vroeg ik me wel af welk onderhoudsniveau de gemeente hier toepast

Hoog onderhoudsniveau
Op plaatsen waar veel mensen komen, heeft het groen een
representatieve functie. Bijvoorbeeld (winkel)centra, dorpshuizen,
op begraafplaatsen en bij monumenten. Hier ziet het
groen er heel netjes uit.
Normaal onderhoudsniveau
In woonwijken en op bedrijventerreinen is het onderhoud
‘normaal’. Het groen is netjes, maar er kan wel wat onkruid
voorkomen.
Laag onderhoudsniveau
Op sommige plaatsen mag het groen een meer natuurlijke
uitstraling hebben. Bijvoorbeeld de buitenrand van Veghel.
Dan is onderhoud minder vaak nodig.
Ecologisch onderhoudsniveau
Er is ook groen dat zich op een natuurlijke manier kan ontwikkelen.
Het onderhoud is dan ecologisch. Dit betekent dat het
belang van planten en dieren voorop staat.

Bekijk de foto’s hieronder (klik op de foto voor een vergroting) en oordeel zelf[flickr album=72157621883266550 num=30 size=Thumbnail]

Share

Ze worden prachtig . . . de bruggen

Momenteel worden in Het Ven (de 5de fase) enkele bruggen aangelegd, zodat de waterpartijen met elkaar verbonden kunnen worden.
Een enkele brug is al zover gevorderd dat men nu al een goed beeld krijgt hoe deze er uiteindelijk uit komt te zien.

‘s Avonds zullen ze t.z.t. al ver verre te zien zijn vanwege de led-verlichting die er in aangebracht gaat worden.

Ze worden prachtig . . . !
.

[flickr album=72157620716540357 num=30 size=Square]

Share

‘t Bèngske

Naarmate het werk vorderde werd steeds duidelijker dat er een bank rond de boom bij het Raadhuis zou komen te staan.

Photobucket

[flickr album=72157618412599972 num=30 size=Square]

En nu staat hij daar te pronken. Veghelinbeeld kwam er langs en probeerde de bank eens uit. Vanaf de bank heb je een mooi uitzicht op de Markt.

 

Photobucket
 
Ben benieuwd wie er allemaal op dat bèngske gaan zitten …!

Share

Blanke(n)s kerkhof

De plaats wordt door fietsers vaak gebruikt om even te rusten op de bank die er staat. Lange tijd was het ook een hangplek voor ( . . ? . . ) gezien de rommel en de restanten van  een vuurtje, dat ik daar menigmaal heb aangetroffen.
De jongeren onder ons zullen absoluut niet weten wat voor speciale plek de verhoging in het terrein was is.
Inmiddels heeft de Gemeente Veghel er een informatiebord geplaatst. Nu kan iedere voorbijganger lezen dat de plaats tussen de oude beuken een kerkhof is: Blankens Kerkhof.

Hier ligt Blankens Kerkhof, de laatste rustplaats voor misdadigers en ‘andere ongewensten’. Dit stuk grond buiten de bebouwde kom kreeg in de 19de eeuw de bestemming van algemene begraafplaats om overleden misdadigers, zelfmoordenaars, onwettig samenwonenden en zwervers te begraven. De plek dankt zijn naam aan de eerste dode die hier werd begraven, de zwerver Josephus Blanken. In 1944 zijn er voor het laatst mensen begraven. Dat waren een moeder en dochter die zich hadden ingelaten met Duitse soldaten en zich daarna hadden verdronken. Tijdens de laatste ruilverkaveling van 1983 is het kerkhof uit respect voor de overledenen onberoerd gebleven.

In de ‘Kroniek van een heemkundekring’ van de Heemkundekring Vehchele (1983 blz. 71 t/m 75) schreef ene Mevr. Hartman uit Mariaheide een artikel over ‘Blankes kerkhof’.
Het artikel in pdf.formaat volgt hier: Blankens Kerkhof.pdf

[flickr album=72157618188726082 num=30 size=Square]

In de loop der tijden hebben voorbijgangers de beuken gebruikt om er boodschappen in te kerven: liefdesverklaringen, verwensingen alsook obscene afbeeldingen.
Maar naarmate de tijd verstrijkt en de bomen in omvang toenemen verdwijnen ook deze boodschappen weer.

[flickr album=72157618188768004 num=30 size=Square]


[xmlgm {http://www.veghelinbeeld.nl/images/googlemaps/BlankensKerkhof.kml} maptype=G_HYBRID_MAP;gpxview=all]

Share

Het kunstwerk De Corridor in beeld

Op de hoek van de Kennedylaan/Corridor staat het kunstwerk ‘De Corridor’.
Het kunstwerk ‘De Corridor’ ligt pal aan de nog immer bestaande weg De Corridor.
De vorm verheft zich en heeft haar hoogste punt exact boven de plek waar Veghel zich, geografisch gezien binnen de Noord-Brabantvorm, bevindt. Licht en vallend water markeren deze plek in Brabant.
Het symboliseert bevrijding en ontwikkeling. Een bruisend en lichtend baken en herkenningspunt. Van en vóór Veghel.

Het kunstwerk is door Jan van Hoof ontworpen. Aanleiding was de revitalisering van bedrijventerrein De Dubbelen. Een groot aantal elementen, relevant voor deze plek in Veghel, komen in het beeld samen.
De waterpartij heeft de vorm van Noord-Brabant. Deze door staal geaccentueerde vorm wordt aan de zandkant deels overgroeid. Het geeft weer dat de wereld niet ophoudt aan de grens van Noord-Brabant.
Veghel en het Veghelse bedrijfsleven zijn onmiskenbaar Brabants maar mep open vizier en met succes (inter)nationaal georiënteerd.

.

[flickr album=72157616615157132 num=30 size=Square]

Share
1 452 453 454 455