Er wordt hard gewerkt aan De Bolken

De werkzaamheden aan De Bolken zijn in volle gang. Bouwputten worden uitgegraven en voorzien van het benodige ‘gele zand’, een grote directiekeet is geplaatst en de laatste leidingen en buizen gaan de grond in.

Veghelinbeeld schoot de volgende plaatjes en vroeg zich af waar al die leidingen en buizen eindigen  . . . . . !

.

[flickr album=72157622238870822 num=30 size=Thumbnail]

Share

Franciscusschool naar nieuw gebouw

De nieuwe Franciscusschool aan de Sweelinckstraat wordt ingeruimd en volgende in gebruik genomen.
Verghelinbeeld ging kijken bij de oude school en de nieuwe school.

OUD

[flickr album=72157622238837348 num=30 size=Square]

NIEUW

[flickr album=72157622238844628 num=30 size=Square]

Share

Veghelinhout in afwachting van ‘de timmerlui’

Er werd zaterdagmiddag nog volop gewerkt door de vrijwilligers van Veghelinhout.
Dranghekken werden op de juiste plaats gezet. Een verstopt rioolputje werd nog opengemaakt en de laatste materialen werden op hun plaats gezet.

Uiteraard werden er ook nog pallets aangevoerd. Die pallets liggen nu nog geduldig te wachten op ‘de timmerlui’ die maandagmorgen arriveren.

Veghelinbeeld dwaalde wat rond over het bouwterrein en . . . kreeg bewondering voor de organisatie en de vele vrijwilligers.

[flickr album=72157622175111470 num=30 size=Square]

Share

Open dag ‘De Schets’

Veghelinbeeld nam voorafgaand aan de officiële opening van De Schets even een kijkje in het tekenatelier. Men was in afwachting van genodigden en gasten.

Geert van den Vorstenbosch  en Jolanda van Doorn zijn tevreden en trots met hun nieuwe onderkomen.
De ruimte is ontdaan van stof en verder is alles bij het oude gelaten. Een stortkoker voor zaden of potgoed is daar nog getuige van.
De schildersezels staan geduldig te wachten op de eerste werkstuuken.

Volgens Geert van den Vorstenbosch is een avond al volgeboekt met cursisten.

[flickr album=72157622050554919 num=30 size=Square]

Share

Oud & Nieuw

Veghelinbeeld toog vanmorgen – na een seintje – naar de hoek Rembrandtlaan/Sluisstraat en legde de sloop van de vorrmalige vestiging van KwikFit Autoservice nog vast.

De sloop was nog in volle gang en men zag eigenlijk alleen nog maar puin en ander sloopmateriaal op het terrein. Het gebouw van de voormalige autoservice moet plaatsmaken voor de verdere ontwikkeling van het plan De Borders.

KwikFit Autoservice heeft onlangs een kleine kilometer verderop een spiksplinternieuwe vestiging betrokken.

[flickr album=72157622032374229 num=30 size=Square]

Share

Nieuwbouwplan De Bolken van start

Begin deze week zijn de bouwwerkzaamheden begonnen van het nieuwbouwplan De Bolken.
Aan de Deken Snoeckxstraat vonden de eerste werkzaamheden plaats. Bulldozers realiseerden daar de eerste bouwput.

Veghelinbeeld legde het een en ander vast op de gevoelige (digitale) plaat.

[flickr album=72157622150709144 num=30 size=Square]

Share

SIEMei of een museum in wording

Via artikelen in het Brabants Dagblad werden we opmerkzaam gemaakt op het feit dat er in het voormalige gebouwencomplex van de CHV aan de Noordkade de Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMEI) bezig is met het opzetten van een museum voor oude machines vanuit de gehele Meierij. De locatie in de voormalige gebouwen van de CHV aan de Noordkade in Veghel is een historische, ca. 100 jaar oude toplocatie. Gebouwen van monumentale waarde. Het gaat hier om een gebouwencomplex op ca. 6 ha. waar een aantal bedrijven met de betreffende machines groot zijn geworden.

Daar de webmaster van Veghelinbeeld.nl ook wel interesse heeft om als vrijwilliger een steentje bij te dragen aan het museum, toog hij zaterdagmorgen met fototoestel naar de Noordkade.

Opvallend was de gemoedelijke sfeer en het geweldige enthousiasme waarmee bestuur en vrijwilligers aan de slag zijn in het gebouw aan de Noordkade.

Tijdens een korte rondleiding werd met ontzettend veel enthousiasme verteld over de plannen, over machines en andere materialen die het museum al ter beschikking heeft.
Siemei een prachtig initiatief! Er wordt aan iets moois gewerkt daar aan de Noordkade.

[flickr album=72157622108853226 num=30 size=Square]

Share

‘Concertzaal Van Berkel’

Tijdens de bouwvakvakantie ligt het even stil, maar na de vakantie gaat de sloop van de voormalige, 101-jarige dansschool verder.
Veghelinbeeld schoot afgelopen week wat plaatjes op de sloopplek aan de Gasthuisstraat 2.
Bij de fotograaf kwamen oude herinneringen naar boven toen hij bij de restanten van de voormalige ‘Concertzaal Van Berkel’ stond.

Danssschool Verhoeven en Cafetaria Jopie zijn bij de wat oudere Veghelaren bekend als ‘Concertzaal Van Berkel’. Cor van Berkel runde in de 40-er, 50-er en 60-er jaren in het gebouw een café annex zaal. Toneeluitvoeringen, bijeenkomsten alsook danslessen werden er georganiseerd in de toen enige zaal van Veghel.
De eerste keer dat de fotograaf er kennis mee maakte was eind jaren 40, toen er voor alle jongens van de Aloysiusschool een feest gevierd werd ter ere van het jubileum van een van de broeders.
Later heeft de fotograaf er leren dansen. De foxrot (maar uiteraard ook andere dansen) op de muziek van Hawaii Tattoo van de Waikiki’s.

Kijkend naar de restanten en de puinhopen zijn dat alleen nog maar herinneringen . . .

Photobucket


[flickr album=72157621938160149 num=30 size=Square]

Share

Sloop silo’s in beeld

De sloop van 4 silo’s aan de Noordkade vordert gestaag. Vandaag – tijdens de bouwvakvakantie – gaat de sloop gewoon verder. Toen Veghelinbeeld wat foto’s nam, was men bezig met het scheiden van beton en betonijzer.

Opvallend is dat de directie van de sloop gevoerd wordt op hoog, zeer hoog niveau. Want boven op de nog overeindstaande silo’s prijkt de directiekeet van Bouwbedrijf Van de Ven . . .

[flickr album=72157621962013586 num=30 size=Square]

Share

De boom die niet gekapt mag worden

Naar aanleiding van het bericht College weigert verbreding oprit van donderdag 30 juli jl. ging Veghelinbeeld ter plekke polshoogte nemen.

Om de inrit te kunnen verbreden zou de boom inderdaad moeten verdwijnen. De boom (een berk) staat er al ongeveer 25 jaar en moet dus de 30 al ruim gepasseerd zijn.

‘. . . de boom is gezond én beeldbepalend in dat deel van de openbare ruimte. Het belang van het laten staan weegt voor het college zwaarder dat de verbreding van de oprit,’ volgens het college van Veghel.

Deze (gemeentelijke) boom staat wel erg dicht bij de erfscheiding.
Ook moet gezegd worden dat het groen (en dus ook de betreffende berk) bijdraagt aan het uiterlijk en het woongenot op het woonerf. Er wordt niet voor niets gezegd, dat het betreffende woonerf tot een van de mooiste ‘woonplekjes’ van de gemeente behoort.

[flickr album=72157621818379491 num=30 size=Square]

Share

De straten van de Bolken

Op de site van De Bolken staat een duidelijke situatietekening van het plan.
Maar nu is in werkelijkheid ook al duidelijk te zien hoe de ‘nieuwe’straten dadelijk lopen.

De afgelopen maanden hebben de nutsbedrijven veel graafwerk verricht en de nodige leidingen en kabels getrokken en aangesloten.

Op 24 augustus 2009 start de definitieve bouw van de woningen in de eerste fase. Het gaat dan om 50 koopwoningen en 72 huurwoningen (inclusief zorgappartementen).

[flickr album=72157621911855738 num=30 size=Square]

Share

De gracht is terug

                 “Op ‘de gracht van dokter Kerssemakers’ heb ik leren schaatsen”.

Bovenstaande gedachte kwam bij de webmaster van Veghelinbeeld op, toen hij van de week stopte bij Hoogstraat nr. 8.
In het voormalige notariskantoor is nu o.a. ook weer een notaris gevestigd.
Op het bord naast de voordeur staan alle voormalige bewoners vermeld.

Photobucket

Het onlangs gerestaureerde ‘Klondike’ ziet er prachtig uit. De nieuw aangelegde tuin met de zeer oude kastanjeboom bij de ingang vormt een geheel met het gebouw.

 

[flickr album=72157621902100240 num=30 size=Square]

Frappant is, dat in de tuin een gedeelte van de gracht uit de 50-er jaren is aangelegd.
De gracht liep destijds nog verder en boog af ter hoogte van het bevrijdingsmonument en liep dan in de richting van de school.
De gracht waar . . .

Share
1 433 434 435 436 437