MUURVECTOREN ‘LIBERATION ROUTE EUROPE’ GEPLAATST
Nadat vorig jaar op 17 september 2021 door burgemeester Van Rooij samen met zijn collega Jean- Pierre L’Honneur van de Franse gemeente Carentan op de Vlagheide de eerste Vector of Memory werd onthuld, zijn nu in Meierijstad ook drie muurvectors geplaatst.
Al deze vectoren maken deel uit van de markering van de Brabantse etappe van de ‘Liberation Route Europe’
Market Garden
Meierijstad is aangesloten op de ‘Liberation Route Europe’ een wandelroutenetwerk door Europa, in het spoor van de geallieerden tijdens ‘43-‘45. De etappe door Meierijstad volgt grotendeels het Airborne Wandelpad en vertelt het verhaal van ‘Operation Market Garden’, waarbij wegen en bruggen moesten worden veroverd om het geallieerde leger naar Arnhem te laten doorstoten.
Tienduizend kilometer in tien landen
De Liberation Route Europe, door de Raad van Europa officieel erkend als Culturele Route, is een netwerk van maar liefst 10.000 kilometer aan wandelroutes langs musea, monumenten, begraafplaatsen en historische locaties die herinneren aan de laatste fase van de Tweede Wereldoorlog. Met honderden plekken en verhalen verspreid over tien Europese landen, verbindt de Liberation Route Europe de regio’s waar de geallieerden in 1943-1945 hun opmars maakten.
De zogenaamde Wallvectors of muurvectors, ontworpen door de internationaal bekroonde architect Daniel Libeskind, wijzen niet alleen de weg, maar vertellen ook over de belangrijke gebeurtenissen die tijdens de bevrijding.
De drie nu geplaatste vectors zijn te vinden op:
– Kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode;
– De Sint-Antoniusmolen te Eerde;
– Het voormalig Raadhuis te Veghel;
en verhalen over de historische gebeurtenissen welke op deze locaties hebben plaatsgevonden.
Wandelroutekaart en routeplanner
De LRE Foundation, de initiatiefnemer van de Liberation Route Europe, werkt samen met Brabant Remembers, VisitBrabant Routebureau en OLAT bij de realisatie van dit project in Brabant. De route volgt het Brabantse wandelknooppuntennetwerk en is volledig bewegwijzerd. Ook wordt is een wandelroutekaart uitgebracht met de belangrijkste bezienswaardigheden en vectoren in de Brabantse gemeentes. Het project wordt ondersteund door V-fonds en het Mondriaanfonds. Op liberationroute.com is het volledige internationale wandelnetwerk te vinden, inclusief alle langs de route en een routeplanner om een eigen wandelroute in de voetsporen van de geschiedenis uit te stippelen.
De Liberation Route Europe is gecertificeerd als ‘Cultural Route of the Council of Europe’ door de Raad van Europa. Met deze certificering is LRE één van de 45 excellente Europese routes waarvan wellicht de Camino naar Santiago de Compostella de bekendste is.

Meer informatie over de Themaroute ‘Market Garden’ zie:
https://www.liberationroute.com/nl/themed-routes/19/operation-market-garden
Meer informatie over de gecertificeerde ‘Cultural Route of the Council of Europe’ zie:
https://www.coe.int/en/web/cultural-routes/home
Meer over het verhaal bij de Vector van Kasteel Henkenshage te Sint-Oedenrode zie:
https://www.liberationroute.com/nl/pois/742/henkenshage-castle
Meer over het verhaal bij de Vector van de Sint-Antoniusmolen te Eerde zie:
https://www.liberationroute.com/pois/559/the-observation-posts-over-the-battlefield-at-eerde
Meer over het verhaal bij de Vector van het voormalig Raadhuis te Veghel zie:
https://www.liberationroute.com/pl/pois/743/the-old-town-hall-in-veghel

Share

Column

Bankleguanen

Een prachtig woord wat moeder vaak gebruikte als haar pubers weer eens lamlendig op de bank hingen met hun gsm. Mevrouw vond actieve kinders om zich heen wel gezellig, maar o, die bankleguanen. Piepjes en stomme herhalende melodietjes, gegiebel. Het hoort er allemaal bij.

Shit en k*t

Ook de shit en k*t-woorden zijn niet van de lucht. Je moet er als ouders maar aan wennen. Sommige ouders zeggen het zelf ook, en dan heb je natuurlijk niets meer te mekkeren, maar als je je eraan stoort is het vervelend. Want het gaat meestal niet expres, ze horen de hele dag niet anders.

Maak niet overal een punt van

Maar als je er echt een hekel aan hebt, kun je er met een geintje nog wel enige verandering in brengen. Boosheid werkt zelden, maar bv. iedere keer bij zon woord 0,50 in een potje doen(waar je dan samen iets leuks van gaat doen), kan wel werken. Maar sommige dingen kun je beter accepteren, zodat je ècht een punt kunt maken van de dingen die onacceptabel zijn. Anders blijf je aan de gang.

Recept voor mislukking

Ouders zeggen vaak dat ze heus niet veeleisend zijn, en de meesten zijn dat ook inderdaad niet. Soms zou er best wat meer geëist mogen worden. Maar wat wel vaak gebeurd is dat ze verwachtingen hebben, dingen noemen die de kinderen af en toe zouden moeten doen en liefst uit zichzelf. Dat is een recept voor mislukking. Hoe vaak is af en toe? En is het uit zichzelf als ze plotseling de stofzuiger pakken nadat jij gisteren zo gemopperd hebt???

Duidelijke afspraken

Kortom: duidelijkheid is veel handiger. Eén keer per week, één keer per dag, en dat liever zonder te mopperen, maar als een vaste afspraak. En als het goed gaat een kleine beloning. Niet direct iets groots en duurs, maar een kleinigheidje of een complimentje, een blijk van waardering. Want waardering hebben we allemaal nodig, ook (nee júist) onze bankleguanen.

Geniet er van

Ik zou ook adviseren: geniet van alle gekkigheden van je kids, voor je het weet zijn ze volwassen

Share

Informatieavond over “Vrijheid en Veiligheid” in het Alzheimer Café

Informatieavond over “Vrijheid en Veiligheid” in het Alzheimer Café Uden-Veghel 

Op 20 september bent u van harte welkom in het Alzheimer Café. Deze avond staat het thema:  Vrijheid en veiligheid/ Wet Zorg en Dwang op het programma. 

Wanneer dementie erger wordt, kan je naaste mogelijk minder goed beslissen over zijn of haar zorg. Je naaste denkt bijvoorbeeld dat ze nog goed alleen thuis kan wonen, terwijl dat niet meer veilig is. Hulp van de thuiszorg of verhuizen naar een verpleeghuis kan dan nodig zijn. Als je naaste zich verzet tegen deze zorg, noem je dat ‘onvrijwillige zorg’. De Wet Zorg en Dwang bepaalt wanneer er zorg mag worden toegepast waar de persoon met dementie geen duidelijke toestemming voor heeft gegeven. Of zorg waar hij zich tegen verzet.  

Samen met een casemanager van BrabantZorg wordt deze avond uitleg gegeven over de Wet Zorg en Dwang, wat deze inhoudt en wat wel en niet mag én kan. En wat dit betekent voor jezelf en je naaste. Dit aan de hand van een aantal praktijkvoorbeelden. Samen kunnen we de inhoud bespreken en is er ruimte om vragen te stellen en ervaringen te delen — 

Het Alzheimer Café is op 20 september in het PieterBrueghelHuis aan het Middegaal 25 in Veghel. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij.

Share

49 Uitbreidingslocaties openbare laadpalen Meierijstad vastgesteld

49 Uitbreidingslocaties openbare laadpalen Meierijstad vastgesteld

Meierijstad werkt aan een forse uitbreidingsslag van laadpalen in de openbare ruimte voor elektrische auto’s. Ze heeft 49 nieuwe locaties vastgesteld. Inwoners konden 6 weken lang op een interactieve kaart aangeven of ze het eens zijn met een locatie of een alternatieve locatie aandragen. 1500 inwoners hebben daar gebruik van gemaakt.
Verkeersbesluiten
De voorgestelde locaties waren al na uitgebreid onderzoek tot stand gekomen. Er was rekening gehouden met veel factoren zoals: de verwachte vraagontwikkeling, spreiding van de laadpalen, ruimtelijke eisen, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Op basis van de reacties zijn enkele locaties gewijzigd. Het gaat dan om een alternatief in de directe nabijheid; voorstellen voor honderden meters verderop heeft de gemeente niet overgenomen vanwege de spreiding.
Op 16 september 2022 worden voor 49 locaties verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Daarmee worden 98 parkeerplaatsen officieel gereserveerd voor elektrische auto’s. In eerste instantie is het nog 1 parkeerplaats per laadpaal; zodra er voldoende gebruik van wordt gemaakt wordt ook de 2e parkeerplaats geactiveerd en exclusief voor elektrische auto’s. Wethouder van Burgsteden: “Er wordt weleens geredeneerd dat er bij oormerken van een parkeerplaats voor elektrische auto’s, dan een parkeerplaats verdwijnt in de straat. Maar dat is natuurlijk niet waar. De elektrische auto gebruikt immers geen gewone parkeerplaats meer”. Een verkeersbesluit staat altijd open voor bezwaar en beroep.
Tempo uitbreiding laadinfrastructuur
De laadpalen worden daadwerkelijk geplaatst in de periode 21-7-2022 t/m 20-07-2024.
In 2025 moeten er 521 openbare laadpalen geplaatst zijn in de gemeente Meierijstad. In 2030 zijn dit er al 1.555. Naar verwachting rijden er op dat moment bijna 25.000 elektrische auto’s in Meierijstad, waarvan de helft een openbare laadpaal nodig heeft..
Van Burgsteden: “Het is goed gelukt veel inwoners te bereiken met de methode van de interactieve kaart. Tegelijk moeten we vaststellen dat het tot heel weinig daadwerkelijke aanpassingen van ons voorstel resulteert, omdat de schuifmogelijkheden beperkt zijn. Dat betekent dat ons voorwerk voor de locaties zorgvuldig en compleet is geweest. Het behandelen van alle reacties kostte veel ambtelijke capaciteit die eigenlijk niet in verhouding staat tot de opbrengst. Na de verkeersbesluiten maken we definitief de balans op over deze werkwijze”.
Naast deze proactieve uitbreidingsslag door de gemeente kan iedere inwoner met een elektrische auto een openbare elektrische parkeerplaats in de buurt van zijn woning aanvragen op www.meierijstad.nl/laadpaal. Ook dan wordt, rekening houdend met alle factoren, een locatie voorgesteld. “We proberen natuurlijk zoveel mogelijk niet recht voor woningen, maar bijv. bij blinde muren, een locatie te vinden. Maar met de voorziene groei is de tijd toch echt voorbij dat we dat kunnen garanderen”, aldus de wethouder. Daarbij stimuleert de gemeente dat de individuele aanvrager zelf de buren informeert over diens aanvraag.

Share

Meierijstad geeft vergunning af voor eerste zonnepark

Meierijstad geeft vergunning af voor eerste zonnepark

De gemeente Meierijstad heeft een omgevingsvergunning verleend voor een nieuw zonnepark aan de Nijnselseweg in Sint-Oedenrode. Het plan omvat 3,9 hectare en wordt ontwikkeld door Solisplan. T/m 2 september kon eenieder zienswijzen indienen op de ontwerpomgevingsvergunning. Er zijn 17 zienswijzen ingediend. Die waren geen reden een vergunning te weigeren. Wél stelt de gemeente voorwaarden.
Voorwaarden
De gemeente stelt wél voorwaarden aan de vergunning. Zo moet bijvoorbeeld het perceel na 25 jaar weer in de oorspronkelijke staat worden teruggebracht. De landschappelijke inpassing moet binnen 12 maanden na de realisatie van de zonnepanelen zijn aangelegd en deze moet in stand worden gehouden gedurende de looptijd van het project. Voor een gedetailleerde beschrijving van alle voorschriften wordt verwezen naar het definitieve besluit (raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl).
Wethouder Menno Roozendaal: “In 2020 hebben we de eerste tranche opengesteld voor 50 hectare; Dit is het eerste zonnepark dat nu daadwerkelijk gerealiseerd lijkt te kunnen worden. Juist in de deze tijd van torenhoge gasprijzen blijkt de meerwaarde van duurzaam opgewekte energie zoals van zon. En daarvan hebben we nog veel meer nodig om uiteindelijk CO2-neutraal te worden in Meierijstad; Alleen met zon op (bedrijfs-)dak redden we dat echt niet. Maar ik begrijp ook de gemengde gevoelens die zonneparken, als nieuwe elementen in ons landschap, bij inwoners oproepen.”
De publicatie van de vergunning is 15 september. Dat betekent dat indieners van zienswijzen en belanghebbenden dan 6 weken de tijd hebben bezwaar in te dienen. Pas daarna wordt een vergunning onherroepelijk.
Stand van zaken overige zonneparkplannen
Van alle geselecteerde plannen uit de eerste tranche zijn er, naast Nijnselseweg, nog 4 over. Zij doorlopen nu een planologische procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen: OPEN NRG aan Sterrebos (5,5 ha), NV Afvalzorg op Vlagheide (6 ha.), Statkraft aan de Schootsedijk/Gagel (6,6 ha) en ZonXP aan de Scheperweg/Schootsedijk (12,3 ha). De eerste ligt in het buitengebied tussen Eerde, Schijndel en Sint-Oedenrode; de laatste twee tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. Omdat deze plannen allemaal groter zijn dan 5 hectare is het noodzakelijk dat de raad eerst een’ verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. In 2020 heeft de raad besloten dat het college, zonder tussenkomst van de raad, bevoegd is vergunningen af te geven voor parken kleiner dan 5 hectare.

Share

Powerblues in De Afzakkerij

Powerblues van Raymunda in De Afzakkerij

VEGHEL- Op zondagmiddag 18 september om 15.00 uur is er een optreden van de formatie Raymunda in Cultuurcafé De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. De powerbluesband Raymunda een mix van bluesrock, een vleugje soul, country en jazz. Geïnspireerd door o.a. Etta James, Bonnie Raitt, Jimi Hendrix en een heleboel rock uit de 60s/70s, brengt de band muziek met veel emotie en sensatie, die het ene moment opzweept en het andere moment een gevoelige snaar raakt. De toegang is gratis.

Raymunda Vervaeck is een ervaren blueszangeres oorspronkelijk afkomstig uit Breda, maar nu woonachtig in Amsterdam. Sinds een aantal jaren opereert ze met haar vijfkoppige band onder de naam Raymunda, daarvoor onder de naam BLOEZZ. Raymunda is een uitstekende powerbluesband. Spil van de groep is de vurige zangeres, die vanwege haar rauwe strot soms vergeleken wordt met Janis Joplin. Haar band bestaat verder uit de uitstekende lead gitarist Martin Waliana, ritmegitarist Stephan Bijl, bassist Robin Kraag en drummer Tim Koning. De groep excelleert vooral in de harde bluesrock.

Zwerftocht
Al op haar 14e begreep Raymunda dat je door te schrijven je traumatische jeugd kon verwerken. Op haar 14e is ze haar onveilige situatie ontvlucht en is gaan zwerven. Tijdens haar zwerftocht schreef ze verhalen en gedichten, waar later songteksten uit voortkwamen. Maar ook met een ‘klassieker’ als “I’d Rather Go Blind” heeft Raymunda menig traantje veroorzaakt. De band krijgt het steeds weer voor elkaar om het dak eraf spelen in menige zaal, kroeg of festival, zo ook vast in De Afzakkerij.

Share

B&B DJ Collectief in De Afzakkerij

Bij B&B DJ Collectief draait het om ‘creating good moods

Op zaterdag 17 september kun je van 20.00-22.30 uur in De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel genieten van lekkere muziek op vinyl die gedraaid wordt door het B&B DJ Collectief. De muzikale ‘keuze is reuze’ bij het duo, maar uiteindelijk draait het om de juiste stemming. De dansvloer is natuurlijk geopend. De toegang is gratis.

 

Burn the DJ (Berny Manspeaker) en DJ BK (Ben Korzelius) starten in de zomer van 2015 B&B DJ-Collectief uit Dordrecht. De vinyl-only DJ’s hebben maar één doel: lekkere muziek delen onder het motto “creating good moods”. Het draaien van LP’s en single’s is voor Ben en Berny pure liefde en passie voor het ‘zwarte goud’. Je oren worden verwend met b.v. classic 60’s soul, neosoul uit de 21e eeuw, hete funk, 70’s disco en nu-disco, latin, reggae, Brasil, relaxte bossanova en opwindende afrobeat. Maar ook speciaal dancefloor jazz, souljazz, jazzdance en nu-jazz. Muziek van 2021 tot terug naar de sixties en seventies en ‘80’s.

Share

Open Actie Dag SIEMei

Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) houdt op zondag 18 september a.s. – na een gedwongen pauze van 3 jaar – vanwege corona een  OPEN ACTIE DAG op de locatie Noordkade in Veghel.

Er worden van 12.00 tot 17.00 uurdemonstraties gehouden met machinerieën die in het verre verleden werden gebruikt en  door vrijwilligers van SIEMei zijn opgeknapt en weer operationeel zijn. Zo wordt een Hover dragline gepresenteerd en de  Blackstone motor in werking gezet. Ook staat er een aantal stationaire motoren opgesteld.

Verder staat er een grote waterpomp die met water uit  het havengebied zal zorgen voor een enorme waterverplaatsing. Ook zijn er diverse motoren in actie zoals een Deutz motor en  zaagmachines. Het museum is ook geopend en gidsen geven een rondleiding.

Een historische  autobus  vervoert  bezoekers naar en van het spoor nabij de Vorstenbosscheweg. Hier staat o.a. een rangeerloc van het type SIK 252  waarmee gereden wordt terwijl er ook een bollenwagen en een goederenwagon te bewonderen zijn.

Er staan de volgende activiteiten op het programma:

•Een demonstratie van een rijdende locomotor met de historische silowagen;

• In de gbs (de bruine goederenwagen) kunnen bezoekers op ongeveer 20m2 alle informatieborden lezen die ze ook ontmoeten als ze alle die borden passeren langs het 12 km lange wandelpad langs het ‘Duits Lijntje’. In de wagen zijn bovendien een aantal historische spoorse zaken geëxposeerd

• Op spoor 1 en 2 kunnen liefhebbers gebruik maken van 2 railfietsen.

Share

Column

De echte” moeder/vader en de onechte bonus/stiefouder (over benamingen en gevoeligheden hierover)

Onlangs heeft een rechter uitspraak gedaan over de benaming van de ouders en stiefouders. De naam moeder (of vader) is voorbehouden aan de natuurlijke moeder of vader en er mag niet van kinderen worden gevraagd om aan een ander deze titel toe te kennen. Natuurlijk, het kind heeft maar één vader en één moeder.

De praktische invulling van een kind

Hoewel kinderen vaak heel goed weten wie hun moeder/vader is, kunnen ze ervoor kiezen voor het gemak (om niet steeds uit te hoeven leggen dat het niet hun vader is die hen wegbrengt maar stiefvader) om het maar zo te laten en gewoon papa te zeggen. Het gaat erom dat op de momenten die er toe doen de natuurlijke ouder de plek krijgt die hij/zij verdient.Hiervoor kan in bepaalde situaties (als dat de wens van het kind is) best voor worden gekozen.

Tekort gedaan

Bij een moeder die met regelmaat in de psychiatrie moest worden opgenomen werden de kinderen ook na de scheiding bij haar man en zijn vriendin geplaatst. Gaandeweg werden de kinderen bewerkt: ze móesten mama zeggen tegen de nieuwe vriendin en mochten hun eigen moeder nauwelijks zien. Jaren had moeder nauwelijks contact met de kinderen. De kinderen lieten niet merken haar te missen. Uiteindelijk kwamen de kinderen weer vaker toen zij zelf kinderen kregen.

Een dreun

De stief/bonusmoeder die sinds het kind 1½ jaar was haar best had gedaan om goed te zorgen voor haar bonusdochter, sinds haar natuurlijke moeder was overleden. Toen dochter ging trouwen mocht ineens bonusmoeder niet op de bruiloft langs haar vader staan, omdat zij immers niet de echte moeder was. En de vader die hier maar niks over zei, omdat hij bangwas zijn dochter te verliezen

Recht doen

Het gaat erom dat je recht doet aan de positie van de natuurlijke ouders. Deze dienen een plek te krijgen bij belangrijke levensevents. Soms zal de natuurlijke ouder bepaalde functies om allerlei redenen niet kunnen vervullen (bv. omdat hij/zij in het buitenland is, ziek is, overleden is of wat dan ook) maar deze ouder kan er dan bv. bij zijn met een foto. De bonus/stiefouder verdient ook respect, zeker als deze een rol heeft gespeeld in de opvoeding van de kids. Maar de stief/bonusouder dient altijd ruimte te geven aan de natuurlijke ouder.

Share

Bovenwoning aan Hoofdstraat halfjaar dicht

Handelshoeveelheid harddrugs en vuurwapens aangetroffen in Veghel: bovenwoning en bijbehorende inpandige berging half jaar gesloten.

Burgemeester Van Rooij van Meierijstad heeft op 8 september 2022 een bovenwoning en bijbehorende inpandige berging aan de Hoofdstraat in Veghel gesloten voor de duur van zes maanden.
Eind juli werd door de politie in deze bovenwoning een persoon aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij met vuurwapens uitgevoerde schietincidenten in Oss. De aanhouding in Veghel vond overdag plaats en is gelet op de ligging, in het centrum en het winkelgebied van Veghel, door diverse omwonenden en omstanders waargenomen.
Aansluitend aan de aanhouding heeft de politie deze bovenwoning en bijbehorende inpandige berging doorzocht. Daarbij troffen zij twee vuistvuurwapens en harddrugs (in totaal 66,17 gram cocaïne) aan. Gelet op de aangetroffen hoeveelheid harddrugs kan worden gesproken van een handelshoeveelheid, waardoor sprake is van een overtreding van de Opiumwet.
Gemeente Meierijstad vindt een veilige woon- en leefomgeving voor haar inwoners van groot belang. Om het gebruik van panden voor drugshandel tegen te gaan en de openbare orde en het woon- en leefklimaat te herstellen en te beschermen is de bovenwoning met inpandige berging voor zes maanden gesloten en verzegeld.
Melden helpt
Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners ontzettend belangrijk. Inwoners kunnen signalen, verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden. Bij de gemeente via telefoonnummer 14 0413, en bij de politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Anoniem melden kan ook bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Share

Testpanel denkt mee over teksten

Testpanel denkt mee over teksten gemeente Meierijstad

In gemeente Meierijstad is een testpanel van minder taalvaardige inwoners opgezet. Dit panel bestaat op dit moment uit 11 mensen, die voor de gemeente Meierijstad teksten lezen en proberen te begrijpen wat de schrijver ermee heeft bedoeld. Hun opmerkingen maken de teksten beter leesbaar en makkelijker te begrijpen.
Testen voor de gemeente
Inmiddels zijn er vijf bijeenkomsten geweest en heeft het panel zich gebogen over teksten over Jeugdzorg, WMO, het aanvragen van een kapvergunning, blauwe zone, laadpalen in de wijk, en de energietoeslag. Ook de schrijver van de teksten is bij zo’n bijeenkomst aanwezig. Met het advies van het lezerspanel gaat hij of zij aan de slag om de teksten aan te passen.
Testen voor de Tweede Kamer
Het testpanel van Meierijstad heeft voor de communicatieafdeling van de Tweede Kamer een spel getest. De doelstelling is om, door middel van het spelen van het spel, mensen meer bekend te maken met de werking van de Tweede Kamer en met onze democratie. De demoversie is gisteravond aan de panelleden uitgedeeld als bedankje. Na de evaluatie van de pilot wordt gekeken hoe het spel breder kan worden verspreid.
Testen voor andere organisaties
Naast de inzet voor de Tweede Kamer heeft het testpanel input geleverd voor een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, meegedacht over een nieuwe folder voor het Digitaalhuis en er ligt een kennismakingsverzoek van Area Wonen.
De bedoeling is dat het panel ruim ingezet gaat worden voor verschillende organisaties in Meierijstad. Wethouder Johan van Gerwen: “We willen de testers steeds meer gaan betrekken bij werving en voorlichting. Laagtaalvaardige mensen laten meedenken over procedures en teksten levert altijd waardevolle informatie op. Laaggeletterden die Nederlandstalig zijn, worden vaak moeilijker bereikt. Samen met het testpanel moet er een plan worden gemaakt om meer Nederlandstalige mensen te bereiken die moeite hebben met lezen en schrijven en ze te overtuigen om niet langs de kant te blijven staan, maar mee te doen.”

Op de avond heeft de Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp de leden van het testpanel toegesproken door middel van een videoboodschap.
Daarin zei ze: “Ik wil het hele testpanel bedanken voor de hulp die jullie hebben geleverd bij de ontwikkeling van het spel Votum. Door jullie hulp is het spel nóg leuker en nóg beter geworden. Dat is de reden dat het testpanel vanavond de eerste versie krijgt.

 

Share

Kunstproject het Kloosterkwartier

Kunstproject het Kloosterkwartier: bekijk je eigen wijk met andere ogen!

Na een audiowandeling in de Kloostertuin in september 2021 en een Drive Through in februari van dit jaar, werkt Kunstproject het Kloosterkwartier in Veghel de komende maanden, door middel van verschillende kunstworkshops, toe naar een mooie finale in november. Het doel van het kunstproject: bewoners van de nieuwe Veghelse wijk met elkaar verbinden en laten kennismaken, door het delen van verhalen én door actieve deelname aan kunstactiviteiten. De verhalen van de (voormalige) bewoonsters van het klooster maar ook de verhalen van de huidige bewoners, rondom het thema THUIS, staan hierbij centraal. Kunstproject het Kloosterkwartier is een initiatief van Phoenix Cultuur, in samenwerking met theatermaker Monika Kowalewska, Ons Welzijn en LeefGoed en wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie en Lang Leve Kunst.

Over Kunstproject Het Kloosterkwartier
Kunstproject het Kloosterkwartier is er voor alle bewoners in en rondom het klooster in het centrum en het voormalig ziekenhuisterrein in Veghel. Met dit kunstproject zorgen we door middel van deelname aan kunstactiviteiten voor kennismaking en verbinding tussen de bewoners in deze nieuwe Veghelse wijk. Centraal staat het thema THUIS en wat ‘je thuis voelen’ voor jou betekent. Het kunstproject is gebaseerd op de verhalen van (voormalige) bewoners, de Zusters Franciscanessen en van de huidige bewoners, dus wellicht ook op jouw verhaal.

Gratis workshops
In september en oktober bieden kunstprofessionals van Phoenix Cultuur diverse workshops aan, zoals dansen, smeden, keramiek, verhalen schrijven of acteren. De workshops sluiten aan bij het thema THUIS. Ben je zelf geen bewoner in het Kloosterkwartier, maar ben je bijvoorbeeld mantelzorger of op een andere manier betrokken bij een bewoner die graag deelneemt? Dan zijn jullie ook samen van harte welkom om deel te nemen. Deelname aan deze workshops is gratis en nog belangrijker: de workshops zijn voor iedereen toegankelijk. Dus voor beginners en voor iets meer ervaren deelnemers, voor jong en voor oud(er), met of zonder een hulpvraag. Heb je vragen over vervoer of toegankelijkheid? Neem dan contact op met Hester Klein Tijssink via tel. 06-13316516. Aanmelden kan via productie@phoenixcultuur.nl. Vermeld in de mail ook de leeftijd en het adres.

17, 18, 19 en 20 november: Finale met bijzondere beeldende audio-route
In november wordt de finale van het Kunstproject het Kloosterkwartier gepresenteerd met een beeldende audio-route. In deze route door de wijk, getiteld THUIS, vertellen onder andere ouderen, vluchtelingen, jongeren en buurtkinderen uit het Kloosterkwartier hun ideeën en geheimen over het thema ‘je ergens thuis voelen’. Waar voel je je thuis en waar niet? En waarom? De verhalen die door de makers opgehaald zijn, worden tijdens de wandeling beluisterd en in beeld weergegeven door projecties op onder andere de muren in de wijk. Wandel door het Kloosterkwartier en laat je meevoeren!

De regie van het project is in handen van theatermaker Monika Kowalewska. De tekst voor THUIS wordt geschreven door de bewoners zelf, onder de leiding van Maaike Bergstra. Daarnaast vormen beeldende kunst en muziek een belangrijke component. Componist Yori Olijslagers verzorgt de soundscapes en scenografen Tom Heintz en Jolein Kop ontwikkelen het decor in de vorm van visuals en dragen bij aan het concept van deze beeldende audio-route.

Meer informatie:
Alle actuele informatie over het kunstproject, de workshops en de beeldende audio-route, is terug te lezen op www.phoenixcultuur.nl/kloosterkwartier.

 

Share

Voor Elkaar Pas voor Oekraïense leerlingen

Voor Elkaar Pas voor Oekraïense leerlingen 12 tot en met 17 jaar

Vanaf september 2022 gaan de Oekraïense leerlingen van 12 t/m 17 jaar naar de Internationale Schakel Klas in Den Bosch, Uden of Oss. Vanaf een afstandsgrens van 10 kilometer ontvangen zij daarvoor een tegemoetkoming in de reiskosten in de vorm van een Voor Elkaar Pas. Deze pas wordt al in het reguliere leerlingenvervoer gebruikt. Het gaat bij de start van het schooljaar om maximaal 15 leerlingen. Dekking voor de kosten van de Voor Elkaar Pas komt uit de decentralisatie uitkering Leerlingenvervoer Oekraïense leerlingen.
Het college heeft ingestemd in met het bekostigen van een Voor Elkaar Pas voor Oekraïense vluchtelingen in de leeftijd van 12 tot en met 17 jaar voor schooljaar 2022/2023 die meer dan 10 kilometer moeten reizen naar de Internationale Schakel Klas.

Share

27 september bibliotheken eerder gesloten

BIBLIOTHEKEN EERDER GESLOTEN OP DINSDAG 27 SEPTEMBER
Personeelsdag voor bibliotheekmedewerkers

Op dinsdag 27 september is er een personeelsdag voor bibliotheekmedewerkers georganiseerd. Daarom zijn er die dag in een aantal Noord Oost Brabantse Bibliotheken andere openingstijden van kracht. Zie www.nobb.nl

De bibliotheekteams in Bernheze, Maashorst, Meierijstad en Oss hebben in de afgelopen tijd heel hard gewerkt. Ook in coronatijd waren ze inventief om iedereen zoveel mogelijk te voorzien van diensten. Er te zijn voor de leden, bezoekers en samenwerkingspartners, dat is steeds de drijfveer. Op dinsdag 27 september nemen de bibliotheekmedewerkers tijd om samen terug te kijken en vooral om weer klaar te zijn voor de toekomst. Maar ook om er even te zijn voor elkaar.

De bibliotheken in Oss, Uden, Veghel, Schijndel en Sint Oedenrode zijn op dinsdag 27 september geopend tot 13.00 uur.

De bibliotheken in Nistelrode en Schaijk en het Bibliotheekpunt in Zijtaart zijn dinsdag 27 september gesloten.
Voor de andere bibliotheken zijn geen wijzigingen van kracht.

 

Share

Koken met restjes voorkomt voedselverspilling

Koken met restjes voorkomt voedselverspilling

MEIERIJSTAD- Van 12 tot en met 18 september 2022 vindt de vierde editie plaats van de
Verspillingsvrije Week. Hierbij wordt iedereen in heel Nederland uitgedaagd om een week lang zo oedsel weg te gooien. Deze themaweek wordt ook ondersteund door de gemeente
Meierijstad. Belangrijk item is aandacht voor het koken met restjes. Wat kun je nog met iets wat je over hebt na het koken, zoals een halve bloemkool of een kwart bakje zuivelspread? Of misschien blijft er nog iets in de pan over van een maaltijd. Door slim om te gaan met restjes, hoef je minder weg te gooien. Heb je zelf nog een goede of leuke tip? Stuur die met je persoonsgegevens naar samenmeierijstad@gmail.com en maak kans op een kookworkshop! Met restjes bedoelen we een product dat je maar voor een deel hebt gebruikt in een maaltijd. Bijvoorbeeld een kwart komkommer, halve ui of een half pakje verse kruiden. Met kliekjes bedoelen we datgene dat over is van een maaltijd, dus een beetje gekookte rijst, macaroni of een beetje van een ovenschotel.

Zeven tips voor restjes
• Berg je restje direct op in de koelkast, vriezer of voorraadkast, als je iets overhoudt.
• Bedenk wat je ermee kan doen. Op onze receptensite kun je één of meerdere restjes invullen. Zo
vind je snel een nieuw recept, waar je restjes in kan verwerken. Of download de Slim Koken-app met
recepten en tips.
• Geef ‘oud’ brood een nieuw leven. Maak er een tosti van, een ovengerecht of eigengemaakte
croutons. Vries brood dat je niet direct opeet in. Ontdooi alleen de boterhammen die je nodig hebt.
• Verwerk overrijp fruit in een toetje. Meng het fruit bijvoorbeeld door de kwark of yoghurt. Of maak
eens pannenkoekjes met banaan, blauwe bessen of appel.
• Beschadigde of minder verse groente kun je nog goed gebruiken in soep. Vries groenten in als je ze
niet op tijd op kunt eten. Dat doe je door ze kort te koken en in te vriezen. Verhit groente goed na het
ontdooien, dat geldt zowel voor bereide als niet-bereide groente.
• Heb je een grotere hoeveelheid vlees of vis gekocht? Vries dan het deel dat je niet direct opeet in.

Vlees en vis blijft in de vriezer maanden goed. In de koelkast is een geopende verpakking vlees of vis maar 2 dagen goed. Dat geldt ook voor bereid(e) vlees en vis.
In de bibliotheken van Veghel, Schijndel en Sint-Oedenrode zijn tijdens de Verspillingvrije Week van 12- 18 september informatiehoekjes ingericht met o.a. gratis stickers met bewaartips voor koelkast en vriezer

Share
1 2 3 4 5 404