Informatie over gedragsveranderingen bij dementie in het Alzheimer Café

Informatie over gedragsveranderingen bij dementie in het Alzheimer Café
 
Kenmerkend voor alle vormen van dementie is dat gedrag kan veranderen.
 
Op dinsdag 18 juni gaan we in het Alzheimer Café Uden-Veghel hierover in gesprek. 
 
Waardoor verandert het gedrag? Wat betekent dit voor de persoon zelf én voor de mantelzorgers? Wat heeft dit voor invloed op de relatie met je naaste met dementie?
Iemand met dementie kan heel anders gaan reageren dan de omgeving van hem/haar gewend is. Zonder duidelijke aanleiding kan bijvoorbeeld de stemming omslaan. Ook kan het voorkomen dat iemand die altijd heel actief en ondernemend is geweest, geen enkel initiatief meer neemt. Verwardheid, stemmingswisselingen, achterdocht en initiatiefverlies kunnen allemaal het gevolg zijn van veranderingen in de hersenen door de dementie. Als je iets meer begrijpt van wat er in het brein gebeurt en waaróm iemands gedrag kán veranderen, kan dat helpen om er op een andere manier mee om te gaan. GZ-psycholoog Liesbeth Lenders geeft deze avond tips en adviezen over hoe om te gaan met gedragsveranderingen bij dementie.
Iedereen die geïnteresseerd is in dit thema is deze avond van harte welkom in Eigen Herd, Rooijsestraat 32 in Uden. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij.
Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525
Share

Veel gezelligheid 2e Bingo-middag GDW-Veghel

Veel gezelligheid 2e Bingo-middag GDW-Veghel

Het was woensdagmiddag  29 mei een gezellige drukte in het WijNu-gebouw waar stichting Goede Doelen Week Veghel een Bingomiddag organiseerde. Met vrijwilligster Mia achter de microfoon was het een gemoedelijke, geslaagde middag.

Normaal wordt bij WijNu vooral gekiend, dat is net een ander spelletje. Maar de GDW-vrijwilligers en Mia vonden al snel de beste oplossing. Zo kon er na deze kleine vertraging, iets na 14.00uur gestart worden met de bingo.
Tijdens de 10 rondes was het, in verband met de opperste concentratie, muisstil. Na het verdelen van de schitterende prijzen, geschonken door de Veghelse middenstand, kon iedereen lachend terugkijken op een gezellige middag.

GDW Veghel bedankt WijNu voor de fijne medewerking en de Veghelse middenstand voor de leuke, gevarieerde prijzen die zeer in de smaak vielen bij alle deelnemers.
De opbrengst van deze activiteit is bedoeld om de organisatie-kosten voor de collecte-week zo veel mogelijk te dekken. De GDW Veghel streeft er naar om alle collecte-gelden die in de collecte-week worden opgehaald voor 100% aan alle deelnemende fondsen ten goede te laten komen. De collecte wordt in 2025 weer in het voorjaar gehouden.

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

Share

Mooi opbrengst Goede Doelen Week

Zeer mooie opbrengst: zeker € 84.000,=
Alle bewoners van Veghel, hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.


In april was de achtste editie van de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Tijdens deze collecte  konden de inwoners van Veghel doneren via de retourenveloppen (contant of machtiging) of via de website (digitaal doneren).
Er is op dit moment al zo’n € 84.000,00 voor de 19 fondsen binnengekomen. De penningmeester Rob Hendriks meldt dat er daarnaast enkele forse donaties zijn ontvangen, die zijn nog niet volledig verwerkt.

De afgelopen weken is alles geteld en zijn de donaties ingevoerd. Natuurlijk willen wij de Veghelse inwoners, alle vrijwilligers, betrokken organisaties en sponsoren heel hartelijk danken. Door uw steun kunnen de fondsen weer veel van hun plannen en onderzoeken realiseren.

 

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Zij zien ook dit jaar een duidelijke stijging bij het online doneren. Het gemakkelijke doneren via de QR-code is populair in Veghel. De donaties ontvingen we online (€ 36.500), via machtiging automatische incasso (€ 30.000) en via contant geld in de collecte-emmer bij de huis-aan-huis collecte (€ 17.500).
Wij houden u via social media en onze website op de hoogte over de verdeling per fonds. Zodra dit bekend is, maken we het toegekende geldbedrag over naar de 19 fondsen.

 

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website
www.goededoelenweekveghel.nl

De GDW wil ook in het voorjaar van 2025 de Goede Doelen Week Veghel organiseren. Blijf op de hoogte en volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

Share

Gezellige bingo op woensdag 29 mei 2024

Gezellige bingo op woensdag 29 mei 2024
Opbrengst t.b.v. organisatiekosten jaarlijkse Goede Doelen Week Veghel

Zet woensdag 29 mei maar snel in uw agenda. Dan is er een leuke bingomiddag in het WijNu gebouw in Veghel. Er zijn diverse mooie prijzen te winnen en we maken er, net als in 2020, weer een gezellige middag van. U bent van harte welkom bij deze activiteit.

Info over deze middag:

We starten om 14.00uur, de zaal is open vanaf 13.30uur

Kom naar het Wij-Nu gebouw, Wilgenstraat 15 in Veghel
Bingokaarten: 1 kaart € 5,00 → 3 kaarten € 10,00  Men kan contant betalen, er is geen pin aanwezig.

Organisatie: sponsorcommissie Goede Doelen Week Veghel.

GDW Veghel wil ook in het voorjaar van 2025 de Goede Doelen Week Veghel organiseren.
Deze bingo is een extra sponsoractie zodat onze organisatiekosten laag blijven en de collecte opbrengsten helemaal naar de fondsen kunnen.
Blijf op de hoogte en volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

 

Share

Dilemma’s bij dementie

Dilemma’s bij dementie

Als mantelzorger van iemand met dementie kun je in de loop van het proces tegen moeilijke situaties aanlopen, waarop geen pasklaar antwoord is. Dit onderwerp komt op 21 mei ter sprake in het Alzheimercafé Uden-Veghel. In filmpjes vertellen mantelzorgers over dilemma’s waar zij voor kwamen te staan en hoe zij een keuze maakten. Moet ik mijn vrouw dwingen om te douchen, als ze dat niet wil? Is het nog verantwoord, dat onze vader autorijdt of moeten we zijn sleutels afpakken? Soms kun je deze vragen vooruit schuiven, maar er komt een moment dat een besluit moet worden genomen. Het kan als een grote verantwoordelijkheid voelen om een besluit te moeten nemen over het leven van een ander. Na afloop kunnen de bezoekers in gesprek gaan met de aanwezige deskundigen en met elkaar.

U bent van harte welkom in het Alzheimer Café op dinsdag 21 mei in PieterBrueghelHuis Middegaal 25 in Veghel

Het Café heeft vrij entree, zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.

Het Alzheimer Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel. Het Café is een ontmoetingsplek voor mensen met alle vormen van dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525.

Share

8e editie Collecteweek goed verlopen

8e editie Collecteweek goed verlopen
Alle vrijwilligers bedankt voor de inzet!

Afgelopen week was de achtste editie van de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Wat er in totaal is opgehaald voor de 19 fondsen kunnen we nu nog niet bekend maken. De taakgroep Financiën verzorgt de verwerking van alle donaties en maakt zo snel mogelijk de opbrengst bekend. Dan wordt ook de verdeling per fonds medegedeeld. De eerste indruk is dat de Veghelaren gul hebben gegeven, hartelijk dank daarvoor!

Stichting Goede Doelen Week Veghel kan terugkijken op een goed verlopen collecteweek. Met honderden vrijwilligers is een hele mooie activiteit neergezet.
Dit jaar was een van de speerpunten het verbeteren van de communicatie in de nieuwbouw-wijken. Daarom werd in Veghels-Buiten, in de zogenaamde uitdeelweek,  huis-aan-huis meer uitleg gegeven over de GDW-collecte en werd de collecte envelop met formulier persoonlijk overhandigd.
Alle collectanten en andere vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet, samen hebben we er een succes van gemaakt. Dit jaar kregen al deze vrijwilligers een lekkere attentie van Pieperz.
Graag willen we alle sponsoren bedanken voor de medewerking aan deze collecteweek. Ook de gastvrijheid van Bibliotheek Veghel willen we hier vermelden, we zijn blij dat we de ruimte mogen gebruiken om de collectanten en wijkhoofden te ontvangen.

Heeft u de collectant gemist?
Ga dan naar onze website, daar kunt u online doneren. S
Stichting GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

Share

“Wat is dementie” in het Alzheimer Café Uden-Veghel

“Wat is dementie” in het Alzheimer Café Uden-Veghel

In het Alzheimer Café Uden-Veghel is op dinsdag 16 april klinisch geriater Mascha Kuijpers te gast, werkzaam in Ziekenhuis Bernhoven. Met haar wordt gesproken over het thema “Wat is dementie”.

–Dementie is de naam voor een combinatie van symptomen, waarbij de hersenen informatie niet meer goed kunnen verwerken. Dementie is een verzamelnaam voor ruim vijftig hersenziektes. Dementie is een ingewikkelde en ingrijpende hersenziekte die veel vragen oproept. Is dementie te voorkomen? Hoe wordt de diagnose gesteld? En hoe wordt dementie behandeld? De Geriater geeft deze avond uitleg over dit thema en zal ingaan op vragen van aanwezigen–

Iedereen die geïnteresseerd is in dit thema is deze avond van harte welkom in Eigen Herd, Rooijsestraat 32 in Uden. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact.

Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525.

Share

Collecte Goede Doelen Week Veghel start maandag 8 april

Collecte Goede Doelen Week Veghel start maandag 8 april

Binnenkort zien we het geel-rode zonnetje weer volop in de Veghelse straten. Vele wapperende vlaggen, raamposters en spandoeken om de nieuwe collecteperiode van de Goede Doelen Week Veghel (GDW) aan te kondigen. Vanaf 2 april zijn er zo’n 500 vrijwilligers op pad om in alle wijken van Veghel de collecte-envelop met invulformulier overal te verspreiden.
De gezamenlijke collecte is dit jaar voor 19 landelijke fondsen met het CBF-keurmerk.

SAMEN COLLECTEREN betekent voor u:
– 1x de collectant aan de deur, anders bellen deze 19 goede doelen één-voor-één bij u aan.
– duidelijke informatie over alle doelen, ga daarvoor naar onze website goededoelenweekveghel.nl
– 1 weekje ‘bedenktijd’ à u ontvangt de collecte-envelop en de week daarop wordt uw bijdrage opgehaald.
– kleine of grote donatie: u kunt op 3 manieren doneren à 1. online doneren via de QR-code en onze website 2. doneren via de éénmalige machtiging 3. contant geld in de envelop.

VOORDELEN voor de organisatie van GDW Veghel:
– een grote groep vrijwilligers is 2 weken in héél Veghel op pad, dus groot bereik. Óók in alle nieuwbouw-wijken!
– deze vrijwilligers wonen vaak bij u in de wijk, zij kennen de buurt. U (her-)kent vast en zeker deze vertrouwde gezichten!
– minder contant geld, gemak & veiligheid.
– korte lijntjes à goed, regelmatig contact met de landelijke fondsen, én GDW Veghel evalueert op detail-niveau en dit leidt jaarlijks tot mooie verbeteringen!
– ook het bedrijfsleven staat vierkant achter GDW Veghel: onze sponsoren zorgen dat de organisatiekosten zeer laag blijven (denk aan kosten van drukwerk en vlaggen) en dus 100% naar de goede doelen gaat.

ALLES OP EEN RIJ
1. De collecte-envelop wordt tussen 2 en 6 april huis-aan-huis verspreid.
2. Op 8, 9 en 10 april gaan collectanten de deuren langs om uw donatie op te halen.
Zet u de envelop weer klaar?
3. Wist u dat alle collectanten zich kunnen legitimeren met een collectantenpas?
Daar mag u gerust naar vragen.
4. Wist u dat de GDW Veghel ook de ANBI-status heeft?
Meer informatie hierover staat op onze website bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html.

GEZOCHT: EXTRA COLLECTANTEN
In een aantal wijken willen we graag nieuwe collectanten verwelkomen. Dit betreft o.a. De Leest, Centrum-Veghel en de 3-H’s (Heuvel, Haag en Ham). Ook is er FLEX-POOL, dan bent u flexibel inzetbaar, op die dagen dat u tijd heeft! We willen ons vrijwilligers-team op sterkte houden. Door vergrijzing, studie of verhuizen moeten sommige van onze trouwe collectanten helaas stoppen. Daardoor ontstaan gaten in de planning per wijk.
Graag willen wij extra handjes om van de collecte een succes te maken. Heeft u tijd? Uw hulp is erg welkom en ‘de te lopen straten’ is altijd in overleg. Voor informatie en/of aanmelding: collecte@goededoelenweekveghel.nl

Meer over deze goede doelen kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl
Blijf op de hoogte, volg ons op www.facebook.com/gdwveghel/

Share

Informatie over “Ergotherapie en hulpmiddelen bij dementie” 

Informatie over “Ergotherapie en hulpmiddelen bij dementie” op 20 februari in het Alzheimer Café

–Als een persoon met dementie moeite heeft bepaalde activiteiten zelfstandig uit te voeren kunnen hulpmiddelen uitkomst bieden. Handige hulpmiddelen kunnen de kwaliteit van leven voor mensen verhogen. Naast uitleg en advies over hulpmiddelen kan de ergotherapeut in de thuissituatie een grote rol spelen bij het behoud van eigen regie en zelfstandigheid van de persoon met dementie. Advies aan de mantelzorgers kan zorgen voor verlichting van de zorg–.

Op 20 februari komen twee ergotherapeuten in het Alzheimer Café hierover informatie geven en kunnen u mogelijkheden laten zien. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Het café is in Eigen Herd Rooijsestraat 32 in Uden. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact.  

Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525

 

Share

Artikel van Interpuctie.nl

Ik kan inderdaad heel gemeen zijn…..

De vriend van mevrouw kreeg regelmatig van alles te verduren. Als hij uitsliep noemde ze hem soms lui, als hij ging voetballen was hij een egoïst. Niet altijd hoor, het kwam niet zo gek veel voor, maar soms vloog mevrouw aardig uit de bocht. Ik merkte al snel na  binnenkomst dat mevrouw pittige uitspraken deed en hij zich een stuk rustiger uitdrukte. Toch was ze ook heel aardig.

Het valt tegen

Het ging om een samengesteld gezin, waarbij zijn kinderen eens in de 14 dagen kwamen, haar kinderen waren er vrijwel altijd. Mevrouw voelde zich onder druk staan, en het samenwonen met de nieuwe partner was haar tegen gevallen. Zij had gehoopt dat ze meer tijd samen hadden, dat hij niet zo vaak ging voetballen, dat hij meer tijd kon investeren in haar kinderen, etc. Bovendien ergerde ze zich vaak aan het feit dat hij graag uitsliep. Dan liet ze het hem duidelijk weten: “ik kán niet zo maar uitslapen, ik heb de kinderen….”. Dan trok hij de dekens nog eens extra over zijn hoofd.

Opgespaarde ergernis

Hier zie je dat opgespaarde en niet serieus uitgesproken ergernis de situatie erger maakt. Ze gaat uitspraken doen die in elk geval de situatie niet verbeteren. Gelukkig kon ik dit duidelijk maken. Niet altijd kan men het verdragen als ik mensen aanspreek op taalgebruik waaruit een zekere ergernis spreekt. Deze vrouw gaf zelf aan dat ze zich gemeen kon uitdrukken.

Afstand

Toen dat op tafel kwam, kwam uiteindelijk de ergernis van haar vriend naar boven. Ze maakte opmerkingen die hem woedend maakte, maar waar hij maar niks van zei. Dit moest veranderen, de afstand tussen hen werd steeds groter.

Op eieren

Dit gebeurt heel vaak bij samengestelde gezinnen en soms moet ik op eieren lopen om dit aan te kaarten. Maar als men ziet dat men hiermee de relatie kapot maakt, is men achteraf wel blij te beseffen dat het anders moet: niet zwijgen (en wachten tot het erger wordt) maar serieus aankaarten van hetgeen jou stoort.

Soortgelijke problemen? Schroom niet en maak een afspraak voor het te laat is.

Share

Artikel van interpunctie.nl

Contactherstel na breuk

 Onlangs heb ik weeer een casus afgesloten waarbij het contact hersteld was na een breuk. Vader en zoon  hadden steeds woordenwisselingen, waarna zijn zoon al een hele tijd niet meer bij hem was geweest. De nieuwe vriendin van vader had mij ingeschakeld, omdat zij zag dat zowel vader als zoon erg veel verdriet van de breuk hadden. Na enkele gesprekken met hen apart en 2 gesprekken met hen samen was het contact geheeld. Ik heb natuurlijk gezegd dat ze bij evt. oplopende irritaties snel terug moesten komen. Ik verwacht voorlopig niets.

Het lukt niet altijd

Jaren geleden had ik een vader die het contact wilde herstellen met zijn kinderen. Dit leek een vrij eenvoudige zaak, maar helaas lukte dit niet. Toen ik met de kinderen sprak bemerkte ik dat vader (door volledig achter zijn nieuwe vriendin te gaan staan) het vertrouwen van zijn kinderen was kwijtgeraakt. Ik heb nog geprobeerd hem hierin te begeleiden, zodat hij enigszins kon erkennen dat hij fouten had gemaakt. Dat zag hij zo niet en het lukte dus ook niet om dat contact te herstellen. Zoiets vind ik dan heel verdrietig.

Moeder en dochter

Maar een tijd geleden was er weer een  andere casus tussen moeder en dochter, die beiden psychisch best zwaar beschadigd waren in hun jeugd. Dochter was beschadigd door haar moeder omdat moeder zoveel ellende van vroeger meenam in háár leven. Dochter wilde daar erkenning voor, moeder wist niet hoe ze die kon geven. Toen ik ze daarin begeleid had kon dochter ook erkenning geven voor de schade die moeder had opgelopen en kon dochter aanvaarden dat niet alles uit het verleden nog helemaal kon worden goedgemaakt.

Fouten erkennen

Er zijn situaties waarin mensen moeten leren om gewoon te kunnen zeggen: ik heb dat fout gedaan. Er zijn ook situaties waarin men moet inzien dat het verleden niet kan worden herschreven, dat je leert begrijpen dat de fouten van toen niet expres zijn gemaakt, maar onder druk van de eigen problemen er onvoldoende oog is geweest voor het kind.

Vertalen

Door even als buffer te fungeren voor de boosheid en het verdriet, en te vertalen dat onder boosheid vaak veel emotie en gevoelens van afwijzing schuil gaan en te helpen om hierover te communiceren kan de band weer herstellen.

Share

Artikel van interpunctie.nl

Uitputting van stiefmoeders (en soms ook stiefvaders).

Van veel stiefmoeders hoor ik dat het allemaal best een zware last is. Je ziet dat men in het begin vol vertrouwen aan de klus begint. Maar al gauw merk je dat de kinderen van je partner heel anders zijn opgevoed, en dat je vriend allang blij is als hij zijn kinderen weer ziet.

Alle ballen hoog

Tegenwoordig zie je wel meer dat er een 50/50 co-ouderschap is, en dan speelt dat wat minder, maar vaak klagen vriendinnen/stiefmoeders dat zij alle ballen hoog moeten houden.

Mannen doen wel meer in het huishouden, maar vaak blijft dat beperkt tot “meehelpen”, vaak omdat zij meer uren buitenshuis werken.

Overnemen van overleg

Wat nogal eens gebeurt is dat vader slecht met zijn ex-partner kan overleggen en vrouwen zijn vaak communicatief en dan lijkt het eenvoudiger voor stiefmoeder om het overleg over weekends,  schoolvakanties of spullen die mee heen-en-weer moeten  over te nemen. Soms gaat dit goed, maar vaak ook niet. Als het gaat om goede contacten dan lukt dat wel, maar vaak zit er oud zeer, gunt men elkaar het licht in de ogen niet. Meestal is het beter om afspraken met de ouders zelf te regelen.

Ergernissen

En dan de ergernissen over zijn kinderen, die bv. (nog meer dan de jouwe) achter schermpjes zitten, of die hun spullen niet gewend zijn om op te ruimen. Jouw kinderen zijn niet heilig, maar zijn dat wél gewend en zelden hoef je er achteraan te lopen. Of de jongste van hem die altijd alles uit zijn handen laat vallen….. Of de oudste van hem, die misschien een rugzakje heeft….

Andersom

Natuurlijk kan het andersom zijn, dat zijn kinderen voorbeeldig zijn en die van jou wat minder en dan is het probleem voor jou wat anders. Want dàn zie je vaak dat je vriend zich kapot ergert aan het gedrag van jouw bloedjes, en jullie krijgen daar weer onredelijke ruzies over…..

Problemen op dat gebied? Maak snel een afspraak, er is heel veel op te lossen en zo niet, dan kun je erover leren praten zonder geruzie waardoor je elkaar steunt i.p.v. aanvalt.

Share

Artikel van interpunctie.nl

Springplank naar leven met schulden.

Opvoeden van kinderen is een hele klus. Ook de financiële opvoeding gaat niet vanzelf.

Als je kinderen van jongs af aan leert met geld omgaan lijkt het overigens wel vanzelf te gaan. Maar veel kinderen krijgen zelden met geld te maken, behalve dan om snel iets te gaan kopen, zonder besef van wat de waarde is.

Iets kopen voelt lekker

Iets kopen kan een gevoel van troost geven, of trots, hoe dan ook, voelt het fijn aan. Ook voor onszelf als volwassenen, denk aan koopverslaving. Dat fijne gevoel gun je je kinderen, maar ze moeten ook leren dat je niet steeds van het ene fijne gevoel naar het andere kunt. Dat het ook fijn is dat je als je ervoor gespaard (of gewerkt) hebt genoeg geld bij elkaar hebt om iets te kunnen kopen.

Met geld leren omgaan

Zodra kinderen kunnen rekenen of beseffen dat je geld moet betalen om iets te kunnen kopen is het verstandig om te starten met financiële opvoeding: sparen voor een voetbal, zelf een ijsje kopen. Behoeften leren uitstellen en leren dat je geld maar een keer kunt uitgeven. En de verleiding weerstaan om het tekort weer bij te vullen.  Jouw portemonnee of bankrekening vult zich ook niet bepaald vanzelf, toch??

Leven met schulden

Heel veel volwassenen die schulden hebben, kunnen hun wensen niet uitstellen. Het geld brandt in de portemonnee en wordt direct uitgegeven, waardoor vaste lasten niet meer betaald kunnen worden. Kopen op afbetaling, niet beseffend dat dat geld er ooit zal moeten komen. En dat de verkoper juist van de rente rijk wordt, rijker dan van het product verkopen.

Schulden geven ook veel andere ellende

Dat wil je je kinderen niet aandoen, maar door ze op dat vlak te verwennen is dat júist wat er gebeurt. Niet geconfronteerd worden met de consequenties van je daden leert je niet vooruitkijken. Gebrek aan financiële opvoeding is een springplank naar een leven met schulden. Een leven met grote zorgen, met vaak veel ruzie in huis en een hoop ellende.

Pubers

Als ze van jongs af aan geleerd hebben om wensen uit te stellen dan zul je in de puberteit nog wel de vinger aan de pols moeten houden. Er komen dan meer verleidingen op hun pad.  Maar juist als ze eens een keer hun neus flink stoten en geen rooie cent meer hebben, dan leren ze het op een pijnlijke manier, zonder dat het desastreus is.

Share

Financiële consequenties bij een WLZ-indicatie

“Financiële consequenties bij een WLZ-indicatie”  

 In het eerste Alzheimer Café van 2024 komt een WLZ-adviseur van KBO Brabant antwoord geven op vragen die leven bij een WLZ-indicatie. 

Wanneer je een WLZ-indicatie krijgt moet je een eigen bijdrage betalen. Hoe hoog is die bijdrage? Moet je die ook al betalen wanneer je nog niet in het verpleeghuis woont. En wat als je gehuwd bent en de partner gaat uiteindelijk naar een verpleeghuis en jij blijft thuis? Wat zijn dan de financiële consequenties? Wat moet je weten over toeslagen, keuze voor gehuwde of alleenstaande AOW en vermogen? Naast deze onderwerpen is er alle gelegenheid om eigen vragen te stellen en in gesprek te gaan. 

 Iedereen met interesse in dit onderwerp is op dinsdag 16 januari van harte welkom in het Alzheimer Café in het PieterBrueghelHuis aan het Middegaal 25 in Veghel. De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525. 

 

Share

Huub Buijssen met “Het hart wordt niet dement” in het Alzheimer Café 

Huub Buijssen met “Het hart wordt niet dement” in het Alzheimer Café 

Op Dinsdag 19 december is Huub Buijssen gastspreker in het Alzheimer Café Uden-Veghel. 

Buijssen is psychogerontoloog en schreef achtenveertig boeken, waaronder zes over dementie. Tijdens deze avond zal zijn laatste boek centraal staan: ‘Het hart wordt niet dementHelpen zonder jezelf te verliezen’. Buijssen wiens beide ouders dementie kregen, zal laten zien dat niet alles verloren gaat bij dementie maar dat belangrijke menselijke eigenschappen, zoals gevoelens en verlangens, behouden blijven. Op bevlogen wijze zal hij aan de hand van eigen ervaringen met zijn ouders duidelijk maken dat kennis van wat niet verloren gaat, de sleutel vormt voor het behoud van contact en een prettige omgang.  Tevens zal Buijssen op deze avond aandacht schenken aan de gevoelens en worstelingen van de naasten en hoe deze kunnen helpen zonder zichzelf te verliezen.  

Het café is in Eigen Herd Rooijsestraat 32 in Uden. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij.  

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525

Share
1 2 3 41