Huub Buijssen met “Het hart wordt niet dement” in het Alzheimer Café 

Huub Buijssen met “Het hart wordt niet dement” in het Alzheimer Café 

Op Dinsdag 19 december is Huub Buijssen gastspreker in het Alzheimer Café Uden-Veghel. 

Buijssen is psychogerontoloog en schreef achtenveertig boeken, waaronder zes over dementie. Tijdens deze avond zal zijn laatste boek centraal staan: ‘Het hart wordt niet dementHelpen zonder jezelf te verliezen’. Buijssen wiens beide ouders dementie kregen, zal laten zien dat niet alles verloren gaat bij dementie maar dat belangrijke menselijke eigenschappen, zoals gevoelens en verlangens, behouden blijven. Op bevlogen wijze zal hij aan de hand van eigen ervaringen met zijn ouders duidelijk maken dat kennis van wat niet verloren gaat, de sleutel vormt voor het behoud van contact en een prettige omgang.  Tevens zal Buijssen op deze avond aandacht schenken aan de gevoelens en worstelingen van de naasten en hoe deze kunnen helpen zonder zichzelf te verliezen.  

Het café is in Eigen Herd Rooijsestraat 32 in Uden. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij.  

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525

Share

Bijeenkomst voor (ex)corona-patiënten, hun partners en andere belangstellenden

Bijeenkomst voor (ex)corona-patiënten, hun partners en andere belangstellenden op 31oktober

Gemeente Meierijstad organiseert samen met C-support een bijeenkomst voor (long covid en/of ex-)coronapatiënten, hun partners en andere belangstellenden op 31 oktober in het Dorpshuis in Zijtaart.
Moeheid, weinig energie, moeite om dingen te onthouden of een slechte conditie. Mensen die besmet zijn geweest met het coronavirus kunnen nog lang last houden van lichamelijke, cognitieve klachten en emotionele gevolgen. Het leven ná corona kan er wezenlijk anders uit zien voor mensen dan het leven vóór corona. De weg naar herstel kan lang zijn; het is een opgave om een nieuwe (fysieke) balans te vinden. Ook de mensen om de ex-patiënten heen merken dit.

Het delen van ervaringen met lotgenoten is bijzonder waardevol. Daarom organiseert de gemeente Meierijstad samen met de organisatie C-Support een bijeenkomst voor (ex)coronapatiënten.
De bijeenkomst vindt plaats op 31 oktober om 19.00 uur in Het Dorpshuis in Zijtaart, Pastoor Clercxstraat 50.
Het programma ziet er als volgt uit:
18.45 uur Inloop, koffie/thee.
19.00 – 19.10 uur Opening door wethouder Rik Compagne. Wat vindt Meierijstad belangrijk voor haar coronapatiënten?
19.10 – 19.25 uur ONS Welzijn en Welzijn de Meierij: Wat kunnen de welzijnsorganisaties
betekenen voor coronapatiënten en delen van ervaringen lotgenoten contactgroepen.
19.25 – 19.40 uur Ervaringsdeskundige: verhaal en ervaringen van een longcovid patiënt.
19.40 – 19.55 uur Pauze.
19.55 – 20.15 uur Annemieke de Groot (directeur C-Support) en Alfons Olde Loohuis (arts en bestuurslid C-Support). Wat is corona precies, stand van zaken diverse onderzoeken, landelijk informatiepunt.
Vanaf 20.15 uur Informeel samenzijn, uitleg over en verzoek voor deelname aan
enquête/vragenformulier.
20.45 uur Einde van de bijeenkomst.

Share

Theatervoorstelling voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 

Theatervoorstelling voor mensen met dementie en hun mantelzorgers 

–Alles wat je vergeten bent, komt terug met muziek en vergeet je nooit meer– 

Het blijft bijzonder wat muziek met je doet. Muziek stimuleert beweging, roept herinneringen op, zet aan het denken, raakt gevoelens en nodigt uit tot actie. Met muziek worden zorgtaken makkelijker en krijgt het dagelijks leven meer inhoud en plezier. Muziek geeft kleur aan het leven. 

Zondag 12 november organiseert Alzheimerafdeling NoordOost Brabant een middag voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. Deze middag presenteert MusicCare de voorstelling: “Komt voor de bakker” Een nostalgisch muzikaal verhaal over familie, liefde en emancipatie. 

De voorstelling wordt gratis aangeboden door Alzheimerafdeling NoordOost Brabant; vindt plaats op zondag 12 november 2023  van 14.30 uur – 16.30 uur (zaal open 14.00 uur) in Dorpshuis Zijtaart, Past. Clercxstraat 50.

In verband met een beperkt aantal plaatsen is aanmelden noodzakelijk. Dat kan via 

https://www.alzheimer-nederland.nl/regios/noordoost-brabant/alzheimer-cafe-uden-veghel / telefonisch: ONS welzijn 088 3742525 

Share

“Rouw en verlies bij dementie” in het Alzheimer Café

“Rouw en verlies bij dementie” in het Alzheimer Café

Bij dementie raak je tijdens het hele proces langzaam maar zeker je naaste kwijt. Er is minder contact, minder wederkerigheid en een compleet ander toekomstperspectief. Beetje bij beetje moet je afscheid nemen van de persoon die je zo lang hebt gekend. Je verliest je naaste, terwijl deze nog leeft. Mantelzorgers en mensen met dementie komen daardoor in een rouwproces. Vaak zelfs zonder dat ze dat beseffen. Het rouwproces loopt hier vaak moeilijker omdat er, anders dan na verlies door de dood, geen duidelijk ‘verliesmoment’ is. Bij de verwerking lopen naasten van mensen met dementie ook steeds achter de feiten aan. Op het moment dat ze het ene verlies, bijvoorbeeld dat de persoon met dementie niet meer van huis wil, hebben geaccepteerd, dient het volgende zich aan. Het bespreekbaar maken van dit rouwproces en het uiteindelijke afscheid kunnen confronterend zijn. Maar het is wel heel belangrijk hierbij stil te staan. Immers door mantelzorgers en mensen met dementie bewust te maken van hun rouw, kunnen ze zich aanpassen aan de veranderde situatie— 

Tineke van Asseldonk, gespecialiseerd in rouw- en verliesverwerking informeert u op Dinsdag 17 oktober in het Alzheimer Café wat u tegen kunt komen en hoe hiermee om te gaan; waarna er nog volop ruimte is tot het stellen van vragen en om met elkaar in gesprek te gaan. 

Het café is in Eigen Herd Rooijsestraat 32 in Uden. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij.  

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact.   

Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525 

 

Share

Verandering in relaties bij dementie

 

“Verandering in relaties bij dementie”  

Dementie beïnvloedt je hele leven. Ook de relaties die je hebt kunnen gaan veranderen. Mogelijk ook de relatie met je partner. Vaak is er weinig aandacht voor de gevolgen van dementie op de intimiteit binnen de relatie. Op deze avond spreekt Tineke Roelofs, psycholoog en seksuoloog bij Archipel hierover.  Er komen vragen aan de orde zoals; Hoe ga je om met de veranderende relatie? Hoe houd je de relatie liefdevol? Hoe ga je om met hierin veranderend gedrag? Intimiteit kan een andere invulling krijgen waardoor een relatie liefdevol kan blijven. 

Naast deze onderwerpen is er uiteraard alle gelegenheid om vragen te stellen en in gesprek te gaan. 

Iedereen met interesse in dit onderwerp is op dinsdag 19 september van harte welkom in het Alzheimer Café in het PieterBrueghelHuis aan het Middegaal 25 in Veghel. De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525.

 

Share

Lezing Jeanine van der Giessen over klare taal in de zorg

Lezing Jeanine van der Giessen over klare taal in de zorg

VEGHEL – Begrijpelijke taal doet ertoe. Zeker in de zorg. Maar wat als je de Nederlandse taal minder goed beheerst? Bijvoorbeeld omdat je een migratieachtergrond hebt? Of omdat je het gewoon heel erg moeilijk vindt om een dokter te begrijpen? Deze vragen staan centraal in de lezing ‘Klare taal in de zorg’. De lezing vindt plaats op dinsdag 12 september in Bibliotheek Veghel.

De lezing wordt gegeven door dr. Jeanine van der Giessen, docent aan de Universiteit Utrecht. Jeanine promoveerde op gezondheidsgeletterdheid en gelijke toegang tot erfelijkheidsonderzoek bij borstkanker. Daarvoor werkte ze als onderzoeker bij het UMC Utrecht. In 2020 werd ze door de Stichting Lezen en Schrijven genomineerd voor de Taalheldenprijs.

Van der Giessen laat in deze lezing zien hoe we begrijpelijke communicatie in de zorg kunnen bevorderen. Dat doet ze met sprekende voorbeelden uit de praktijk en interessante inzichten uit haar onderzoek. Zowel zorgprofessionals, mensen die met bovengenoemde vraagstukken worstelen als alle andere geïnteresseerden mogen deze lezing niet missen.

Praktische informatie

De lezing wordt georganiseerd door het Taalnetwerk Meierijstad, op 12 september, in Bibliotheek Veghel. Dit valt midden in de Week van Lezen en Schrijven, waarin we extra aandacht vragen voor laaggeletterdheid. We starten om 20.00 en eindigen rond 21.30. Toegang is gratis. Aanmelden kan hier.

Share

Film over dementie in het Alzheimer Café 

Film over dementie in het Alzheimer Café 

Op dinsdag 15 augustus bent u van harte welkom om de film “Still Alice” te komen zien in het Alzheimer Café 

 Bij de eerste symptomen ervaart Alice de onzekerheid dat er iets mis is, zoals niet meer op woorden kunnen komen, gedesoriënteerd zijn in een bekende omgeving en afspraken vergeten. Ook zien we de worsteling met de acceptatie van de diagnose, het bewustzijn van het geheugenverlies, het verlies van de regie over haar leven en het verdriet en de angst om hoe het proces zal verlopen. Alice verzint allerlei trucjes om haar ziekte te camoufleren maar langzaam maar zeker verliest zij de controle over haar leven. De band met haar gezin komt onder grote spanning te staan. Een hartverscheurend portret over een sterke vrouw die worstelt om verbonden te blijven met de vrouw die zij ooit was. — 

Na afloop van de film is er de mogelijkheid om met andere bezoekers en professionals in gesprek te gaan over de indrukken van deze film. 

Het Alzheimer Café is op 15 augustus in Eigen Herd Rooijsestraat 32 in Uden. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.  

Entree is vrij.  

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact.   

Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525. 

Share

Dementie en levenseinde in het Alzheimer Café

“Dementie en levenseinde in het Alzheimer Café” 

Op dinsdag 18 juli geeft Petra Jagtman van de NVVE (Nederlandse Vereniging voor een Vrijwillig Levenseinde) een lezing over het thema “Dementie en levenseinde” in het Alzheimer Café Uden-Veghel.  

Praten over het levenseinde gaat gemakkelijker als u weet wat er kan en mag. Deze lezing gaat over de keuzemogelijkheden om regie te houden op het einde van het leven. U krijgt antwoord op vragen zoals: waar moet ik allemaal zelf aan denken, wat kan ik regelen, wat is het nut van wilsverklaringen, hoe zet ik mijn wensen op papier, wat kan ik regelen als er sprake is van dementie? Na de lezing is er ruimte om met elkaar in gesprek te gaan en om vragen te stellen– 

Iedereen met interesse in dit onderwerp is op dinsdag 18 juli van harte welkom in het Alzheimer Café in het PieterBrueghelHuis aan het Middegaal 25 in Veghel. De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525. 

 

Share

Nieuwe ‘totaalaanpak’ MDA++ moet cirkel van ernstig huiselijk geweld doorbreken

Nieuwe ‘totaalaanpak’ MDA++ moet cirkel van ernstig huiselijk
geweld doorbreken

Oost-Brabant start een pilot met een nieuwe aanpak voor huishoudens waarin ernstig huiselijk geweld en kindermishandeling steeds weer de kop opsteken. Vaak spelen meerdere problemen tegelijk, zoals schulden, ziekte, verslaving, psychische problemen en
criminaliteit. Door die problemen met iedereen tegelijk aan te pakken in plaats van één voor één, doorbreken we de cirkel van geweld”, zegt bestuurder Cathalijne Dortmans (wethouder gemeente Helmond) namens de gemeenten in Zuidoost-Brabant. “MDA++ is een multidisciplinaire aanpak, waarin instanties en hulpverleners samen optrekken. Zo
vergroten we de kans dat het geweld ook écht stopt.”

Structurele onveiligheid kan gaan om kinderen die hun ouders mishandelen, of andersom.
Eerwraak, geweld tussen partners of ex-partners, ernstige stalking of seksueel geweld en
seksuele uitbuiting. De problemen en het geweld worden vaak van generatie op generatie
doorgegeven. Het zijn de situaties waar hulpverleners van wakker liggen. Waarvan de buren zeggen: dat gaat nog een keer helemaal fout. Wat het zo lastig maakt is dat het niet zwart-wit is. Er is meestal niet één partij de goede en één de slechte. Iedereen in het huishouden draagt – vaak onbedoeld en onbewust – bij aan het in stand houden van de situatie. “De kracht van MDA++ zit in het overzien van álles dat het geweld oproept en in stand houdt, hoe dat allemaal op elkaar inwerkt en elkaar versterkt en dáár iets aan doen”, aldus wethouder Dortmans.

Lange adem
Hulpverlening, medische zorg, politie, justitie, reclassering, gemeenten en ervaringsdeskundigen ontwikkelen, liefst samen met het huishouden een aanpak. Ze wegen wat ieder lid in het gezin nodig heeft. Vervolgens is het een kwestie van een lange adem. Je moet er vele maanden en soms zelfs jaren bij blijven om de onderliggende oorzaken van het geweld te helpen stoppen. En als dat niet realistisch is beheersbaar te maken.
Bestuurder Menno Roozendaal (wethouder gemeente Meierijstad) namens de gemeenten regio Noordoost Brabant: “Het klinkt zo logisch, deze manier van werken. En natuurlijk is ook niet alles nieuw en doen we samen in de hulpverlening al veel goed. Maar het kan beter. Zeker waar het gaat om deze ingewikkelde situaties. Waar de mensen om wie het gaat ook zelf graag uit willen komen. Daarbij helpt het deze intentie nu naar elkaar uit te spreken en dat we ook zo gaan werken. Hoe kunnen we – los van ieders eigen werkwijze, regels en bevoegdheden – de mensen die onze hulp nodig hebben, het beste begeleiden en doen wat nodig is.

Pilot
De totaalaanpak MDA++, ‘Multidisciplinaire Aanpak’, is onderdeel van het landelijke programma ‘Geweld hoort nergens thuis’ van de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS), Justitie en veiligheid (J en V) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Eenendertig gemeenten in Oost-Brabant, hulpverlening, medische zorg, politie, justitie, reclassering en ervaringsdeskundigen gaan in een pilot van drie jaar van deze aanpak een succes maken, zo is het voornemen. De pilot is aanvullend op het al bestaande aanbod en de ontwikkelingen in de regio op het gebied van Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.
De pilot start 1 juni 2023 bescheiden met ongeveer twintig huishoudens in het eerste jaar. Deze hebben alle te maken met complexe problemen, herhaald geweld en onveiligheid. In de komende twee jaar moet de aanpak zich in Oost Brabant uitbreiden tot zo’n 50 à 75 casussen per jaar. Fontys Hogescholen en Avans Hogeschool doen tijdens de looptijd onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak.

Share

Skip die Dip

Festivalcampagne ‘Skip die dip’ stimuleert festivalgangers om drugsvrij te
feesten

Gemeente Meierijstad start samen met 31 gemeenten uit de regio Oost-Brabant en GGD &
Novadic Kentron de campagne ‘Skip die Dip’. De campagne is ontwikkeld vanuit het regionale project SKIP en richt zich op festivalpubliek tussen de 16 – 27 jaar. De campagne heeft als doel om festivalgangers te stimuleren om drugsvrij te feesten. De campagne “Skip die Dip’ is specifiek gecreëerd vanuit de preventiekant, om festivalgangers voor te lichten ten aanzien van kun keuze over drugsgebruik. De campagnebeelden tonen de doelgroep aan die zonder ‘dip’ hun sport- en werkactiviteiten beoefenen.

Wethouder Rik Compagne: “Onderzoek laat zien dat drugsgebruik tijdens festivals binnen bepaalde groepen normaal wordt bevonden. Met deze preventiecampagne ‘Skip die Dip’, willen we jongeren laten zien dat het niet gebruiken van drugs je fit houdt bij je sport en je werk. Daarmee willen we de norm versterken dat het gebruiken van drugs niet normaal is”.

Over SKIP
Het project SKIP is in 2021 van start gegaan om een nieuwe norm over drugsgebruik te realiseren. De gemeenten in de politieregio Oost-Brabant, de GGD Hart voor Brabant, de GGD Brabant Zuidoost en Novadic Kentron hebben hun krachten gebundeld in dit regionale project. Het project draait om het realiseren van een nieuwe norm over drugsgebruik bij jongeren tussen de 16 en 27 jaar. De doelstelling op de lange termijn is: “Het tegengaan van de normalisering van drugsgebruik onder de inwoners in de hele regio Oost-Brabant door het stellen en versterken van de norm, dat het gebruik van drugs niet normaal is.”

SKIP heeft een leidraad ontwikkeld die handvatten biedt voor gemeenten en andere betrokkenen bij de organisatie van festivals- en evenementen. Meer informatie over SKIP is te vinden op www.skipdietrip.nl

 

Share

De notaris in het Alzheimer Café Uden-Veghel 

De notaris in het Alzheimer Café Uden-Veghel 

Op 20 juni bent u van harte welkom in het Alzheimer Café in Uden.

Deze avond staat het thema “Wat te regelen bij de notaris” op het programma. 

Er komt een moment waarop mensen met dementie hun eigen zaken niet meer kunnen of mogen regelen. De naasten van iemand met dementie komen dan voor tal van vragen te staan waarover een beslissing moet worden genomen. Die vragen kunnen op het juridische of het medische vlak liggen. Want wat als je partner de diagnose dementie heeft, kun je dan het huis verkopen als je kleiner wilt gaan wonen? En mag je dan nog schenkingen doen aan (klein)kinderen? Wie vertegenwoordigt die persoon dan bij medische behandelingen, of op het financiële vlak? Wie mag de bankzaken regelen? En hoe kan ik voorkomen dat mijn naasten vastlopen op deze vlakken? Hoe voorkom ik misbruik? Allemaal vragen om tijdig in het proces bij stil te staan. 

Marian van der Linden van Maashorst Notarissen in Schaijk komt deze avond met een lezing een antwoord geven op deze vragen— 

Het Alzheimer Café is op 20 juni in Eigen Herd Rooijsestraat. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact.  

Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525.

Share

Join Us start groep voor jongvolwassenen in samenwerking met Ons Welzijn

Join Us start groep voor jongvolwassenen in samenwerking met Ons Welzijn
Eenzaamheid onder jongvolwassenen

Vaak wordt er gedacht dat jongvolwassen een sociaal netwerk hebben. Helaasblijkt dit in de praktijk lang niet altijd zo te zijn. Dat zagen ze ook bij Join Us in Meierijstad. Ze kregen regelmatig aanmeldingen van jongvolwassenen. Daarom starten ze in samenwerking met Ons Welzijn de allereerste Join Us groep voor jongvolwassenen tussen de 24-30 jaar in Nederland. De deelnemers komen in juni voor het eerst samen. Ze gaan leuke dingen doen en leren hoe ze een sociaal netwerk kunnen opbouwen.

Sociaal sterker worden
Join Us helpt jongeren en jongvolwassenen die het lastig vinden om contact te maken met leeftijdsgenoten. De van oorsprong Veghelse stichting is inmiddels actief in 80 Nederlandse gemeenten. In Veghel en Schijndel zijn er groepen voor jongeren van 12-18 jaar en 18-25 jaar. ‘We kregen zoveel aanvragen van jongvolwassenen dat we besloten hebben onze doelgroep te verbreden. In samenwerking met Ons Welzijn starten we de eerste groep voor jongvolwassenen in gemeente Meierijstad. Het is heel fijn om er ook voor hen te mogen zijn!’, aldus Jolanda van Gerwe (directeur Join Us).

Samen leuke dingen doen!
De groep komt iedere twee weken samen. Iedereen leert elkaar kennen en er worden leuke dingen gedaan. Gezellig naar het terras, een spelletjesavond of een potje voetbal. De deelnemers bepalen zelf wat ze gaan doen! Ook is er tijd om ervaringen te delen en te werken aan social challenges. Op de achtergrond zijn er twee begeleiders bij die de deelnemers ondersteunen en ervoor zorgen dat iedereen zich goed voelt in de groep.

Kom erbij. Join Us!
Ben je nieuwsgierig naar Join Us? Iedereen is van harte welkom! Jongeren vanaf 12 jaar tot 30 jaar kunnen zich gratis aanmelden via de website. Op www.join-us.nu vind je meer informatie en veel ervaringsverhalen van jongeren. Join Us is ook actief in gemeentes als Tilburg, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven. In gemeente Meierijstad start Join Us 24-30 jaar in samenwerking met Ons Welzijn. De eerste bijeenkomst vindt plaats op 23 juni bij het Pieter Brueghel Huis in Veghel

Share

GDW Veghel opbrengst totaal € 81.000,00.

Bijzonder mooie opbrengst: totaal € 81.000,00.
Alle bewoners van Veghel, hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.


Eind maart was de zevende editie van de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Tijdens deze collecte van 27 maart t/m 1 april konden de inwoners van Veghel doneren via de retourenveloppen (contant of machtiging) of via de website (digitaal doneren).
Er is in totaal € 81.000,00 voor de 18 fondsen binnengekomen.

De afgelopen weken is alles geteld en zijn de donaties ingevoerd. Natuurlijk willen wij de Veghelse inwoners, alle vrijwilligers, betrokken organisaties en sponsoren heel hartelijk danken. Door uw steun kunnen de fondsen weer veel van hun plannen en onderzoeken realiseren.

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Zij zien ook dit jaar een duidelijke stijging bij het online doneren. Het gemakkelijke doneren via de QR-code is populair in Veghel. De donaties ontvingen we online (€ 27.300), via machtiging automatische incasso (€ 33.500) en via contant geld in de collecte-emmer bij de huis-aan-huis collecte (€ 20.200).
Wij houden u via social media en onze website op de hoogte over de verdeling per fonds. Zodra dit bekend is, maken we het toegekende geldbedrag over naar de 18 fondsen.

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl
De GDW wil ook in het voorjaar van 2024 de Goede Doelen Week Veghel organiseren. Blijf op de hoogte en volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

 

Share

Alzheimercafë geopend op 16 mei

“Jongdementie, zoektocht naar het onbekende” 

–Op 16 mei geeft Sandy van Rossum een lezing over haar boek: “Jongdementie, zoektocht naar het onbekende” in het Alzheimer café. 

Sandy verloor in 2017 haar man Maarten (33) aan de ziekte Fronto-temporale dementie (FTD). Het programma “Voor ik het vergeet” volgde wat er zich na de diagnose in het leven van het jonge gezin afspeelde. De zoektocht, met confrontaties van machteloosheid, verlies, liefde en kracht is indrukwekkend. Zij vertelt hoe de ziekte verliep, waar zij tegenaan liep en wat hen hielp.– Na afloop van deze lezing gaan we met elkaar in gesprek over dit thema en is er ruimte voor het stellen van vragen. 

Geïnteresseerden in dit thema, of dementie nu op jongere of latere leeftijd gediagnostiseerd is, zijn op dinsdag 16 mei van harte welkom in het Alzheimer Café in het PieterBrueghelHuis aan het Middegaal 25 in Veghel. De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact.  

Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525. 

Share

Mantelzorger zijn van je naaste met een vorm van dementie 

Mantelzorger zijn van je naaste met een vorm van dementie 

In het Alzheimer Café gaan we, samen met de bezoekers, in gesprek met mantelzorgers. Als je naaste dementie heeft, verandert de relatie ingrijpend. Dat vraagt incasserings- en aanpassingsvermogen. De vanzelfsprekendheden die je houvast geven verdwijnen. De verbondenheid blijft bestaan en soms zijn er momenten waarin je je naaste weer even herkent.  

Ben jij mantelzorger dan komen er, naast de dagelijkse zorg, vaak veel verschillende zaken op je pad. Hoe houd je balans tussen “je eigen leven” en al je zorgtaken? Ook de psychische belasting kan groot zijn, je neemt geleidelijk aan al afscheid van iemand die er nog is. Maar er zijn ook positieve ervaringen van mantelzorgers. Hierover gaan we in gesprek met mantelzorgers en u krijgt tips over waar u terecht kunt voor hulp en ondersteuning. 
 
U bent van harte welkom in het Alzheimer Café op dinsdag 18 april in Eigen Herd, Rooijsestraat 32  in Uden.   

Het Café heeft vrij entree, zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.   

Het Alzheimer Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel. Het Café is een ontmoetingsplek voor mensen met alle vormen van dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom.  

Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525.  

Share
1 2 3 40