Mooie opbrengst GDW

Bijzonder mooie opbrengst: totaal € 76.900,00.
Alle bewoners van Veghel, hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.


In april was de zesde editie van de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Tijdens deze collecte van 4 t/m 9 april konden de inwoners van Veghel doneren via de retourenveloppen (contant of machtiging) of via de website (digitaal doneren).
Er is in totaal € 76.900,00 voor de 18 fondsen binnengekomen.

De afgelopen weken is alles geteld en zijn de donaties ingevoerd. Natuurlijk willen wij de Veghelse inwoners, alle vrijwilligers, betrokken organisaties en sponsoren heel hartelijk danken. Door uw steun kunnen de fondsen weer veel van hun plannen en onderzoeken realiseren.

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Zij constateren dat het online doneren iets populairder is geworden. Blijkbaar wordt het gemak van de QR-code gewaardeerd in Veghel. Binnenkort wordt naar alle fondsen het toegekende geldbedrag overgemaakt en komt er een overzicht met de opbrengst per fonds / goed doel op onze website.

Share

Alzheimer-café open op 17 mei

Het Alzheimer café terug in het Pieter Brueghelhuis

Op 17 mei zal het Alzheimer Café, terug van weggeweest, weer in het Pieter Brueghelhuis plaatsvinden. 

Deze avond staat het thema: “Slimme zorg inzetten met hulpmiddelen (domotica)”  op het programma. 

Inzet van technologie voor client en mantelzorgers op diverse terreinen. 

Wat is er zoal mogelijk? En, is alles wat mogelijk is ook wenselijk?  

Thea Braun is adviseur zorginnovatie bij Laverhof, zij presenteert een selectie uit diverse mogelijkheden om de zorg met behulp van technologie makkelijker, efficiënter en leuker te maken. Samen met Casemanager Dementie, Frank Zoon, willen zij mogelijkheden met u delen en samen met u stilstaan bij het onderwerp technologie.–.

Het Alzheimer Café is in het PieterBrueghelHuis aan het Middegaal 25 in Veghel.

De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden.

De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact.  

Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525. 

Share

Geldzaken regelen, hoe doe je dat?

Geldzaken? Hoe doe je dat?

Het regelen van je geldzaken kan voor veel vragen zorgen. Waar vind ik informatie over verzekeringen? Waar kan ik op besparen? Of hoe gaat straks mijn pensioen eruitzien?

Ook heeft iedereen weleens iets gekocht waar je later niet tevreden over bent. Wat zijn dan je rechten? In de nieuwe training van het DigiTaalhuis “Geldzaken? Hoe doe je dat?” kun je al je vragen stellen.

Twee vrijwillig docenten bespreken iedere week een ander onderwerp en kijken samen met je mee. De inhoud van de training wordt bepaald door de vragen van de deelnemers.

De training is gratis en bestaat uit 5 avonden.

Locatie: Kantoor Ons Welzijn, Stadhuisplein 2A in Veghel.

Tijd: van 19.30 tot 21.00 uur

Datums: Maandag 2 mei, 9 mei, 16 mei, 23 mei en 30 mei.

Voor aanmelding of vragen kun je bellen met Andrea Olfen, telefoonnummer 06-57443759 of via e-mail Andea.Olfen@ons-welzijn.nl

Share

Collecte GDW Veghel goed verlopen

Goed verlopen collecte voor Goede Doelen Week Veghel

Vorige week mochten we collecteren voor de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Ook dit jaar zijn er via de retourenveloppen veel donaties voor de 18 fondsen binnengekomen. We zijn heel tevreden en willen alle inwoners voor hun bijdrage bedanken. Natuurlijk ook veel dank aan alle collectanten, wijkhoofden en andere vrijwilligers voor hun grote inzet.

 In alle Veghelse wijken is huis-aan-huis gecollecteerd, vele enveloppen stonden weer klaar voor de collectant. Natuurlijk werd er ook op de ouderwetse manier gegeven, wat losse munten uit het bakje in de gang, of juist het parkeergeld dat in de auto wordt bewaard.

Maar duidelijk is dat veel Veghelaren kiezen voor het moderne. Die mensen scanden de QR-code en hebben direct online een gift aan de GDW Veghel overgemaakt. Daarnaast zijn er honderden invulformulieren in de collecte-emmers beland.
De collecte-opbrengst is nu nog niet bekend. Het contante geld is inmiddels wel geteld. Nu heeft taakgroep Financiën het druk om alle formulieren voor de éénmalige incasso’s accuraat te verwerken. Zodra deze incasso daadwerkelijk heeft plaatsgevonden wordt het totaalbedrag en de verdeling voor de 18 goede doelen bekend gemaakt via onze website en de diverse media.

Het bestuur van GDW Veghel kijkt tevreden terug op een fijn verlopen collecte en bedankt de sponsoren en alle vrijwilligers. Ook deze keer was de samenwerking met Bibliotheek Veghel weer prettig verlopen, de organisatie en het collecteteam zijn zeer gastvrij  ontvangen. Deze vrijwilligers waren van 17.00 tot 21.00u in touw, tijdens een korte pauze konden ze smullen van een kersen- of appelflap / broodje krab- tonijn- of eiersalade. Dank aan sponsoren Verhoeven en Beekwilder, het smaakte heerlijk.

Dankzij alle sponsoren zijn veel organisatiekosten van GDW Veghel bekostigd (inclusief promtiemateriaal). Het streven om 100% van de Veghelse donaties ten goede aan de 18 fondsen te laten komen, wordt door deze sponsoring ondersteund.

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. De informatie hierover staat op de website www.goededoelenweekveghel.nl

Share

Documentaire WEI in Alzheimercafé

Documentaire WEI in het Alzheimer Café. 

Dinsdag 19 april biedt het Alzheimer Café geïnteresseerden uit de regio Uden-Veghel de mogelijkheid de documentaire Wei te komen zien. 

Documentairemaker Ruud Lenssen is in het Café aanwezig en zal na de vertoning ingaan op vragen en ervaringen uit het publiek. 

–Wei is een documentaire van Ruud Lenssen waarin hij het dementie-en mantelzorgtraject van zijn ouders vastlegt. Vader Jac heeft zijn eigen paradijsje gecreëerd: een hectare natuurgrond met paarden, kippen en moestuin. De wei is zijn levenswerk en Jac is vastberaden ervoor te blijven zorgen. Juist nu bij hem dementie is geconstateerd. De natuur en zijn dieren geven Jac troost en houvast in een steeds verwarrender bestaan.Moeder Ria ziet Jac’s achteruitgang met lede ogen aan. De zorgen voor haar man worden groter en ze moet steeds meer van haar eigen leven opgeven. Haar gevoelens van liefde en zorgzaamheid slaan regelmatig om in frustratie en eenzaamheid. Desondanks wil ze Jac thuis verzorgen, zo lang het kan. Maar terwijl Jac probeert vast te houden aan zijn paradijs komt een onvermijdelijk afscheid dichterbij— 

Het café is deze maand in de Eigen Herd aan de Rooijsestraat 32 in Uden.  Entree is vrij, zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.  

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met alle vormen van dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Het café is wisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel. Op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525. 

Share

De kracht van muziek

“De kracht van muziek” voor mensen met dementie? 

Op dinsdag 15 maart  bent u van harte welkom in het Alzheimer Café. In de Eigen Herd aan de Rooijsestraat 32 in Uden.  

Het thema deze avond is: “De kracht van muziek” 

 Muziek ontspant en prikkelt de hersenen. Of men nu muziek maakt, of er alleen naar luistert het heeft een aantoonbaar positief effect op de hersenen. Muziek kan stress verminderen, de stemming verbeteren en zet aan tot bewegen.  

In het alzheimer café informeert de gastspreker u over wat herinneringen aan muziek uit de jonge jaren oproept en wat u thuis met muziek kunt ondernemen. Zij neemt u mee in mooie voorbeelden over de kracht van muziek Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel. Let op, in tegenstelling tot eerdere berichtgeving is het Alzheimer Café van 15 maart ook weer in Uden. 

Het Café heeft vrij entree, zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.  

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met alle vormen van dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Meierijstad en omliggende dorpen van harte welkom. 

Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525. 

Share

Onderzoek naar valpreventie

Elke 5 minuten belandt een 65-plusser op de spoedeisende hulp na een val

In 2020 bezochten maar liefst 103 duizend ouderen een spoedeisende hulp vanwege letsel veroorzaakt door een val. “Gelukkig kun je de kans op een val verkleinen”, aldus onderzoeker Maaike van Gameren van de Vrije Universiteit Amsterdam (VU). “Meer bewegen en oefenen kan het evenwicht en de spierkracht van 65-plussers verbeteren.” In Nederland kunnen veel ouderen deelnemen aan het ‘In Balans’ oefenprogramma, maat het is nog onbekend of deze training werkt. Daarom doen de VU, de Hogeschool van Amsterdam en VeiligheidNL onderzoek naar dit veelgebruikte oefenprogramma.

Vallen is een groot probleem
Het voorkomen van vallen is belangrijk. Meer dan een derde van de volwassenen van 65 jaar of ouder valt minstens één keer per jaar. De kans is groot dat iemand daarbij gewond raakt. Dit maakt vallen en valverwondingen een groot probleem. Een trainingsprogramma kan de kans op vallen en verwondingen kleiner maken.

Invloed van corona
Door corona en de bijbehorende maatregelen, blijken 65-plussers minder te bewegen dan voorheen. Minder bewegen zorgt voor een hoger risico op aandoeningen zoals hart- en vaatziekten en diabetes. Daarnaast zorgt minder bewegen ook voor een verhoogd risico om te vallen en valverwondingen op te lopen. Daarom is het belangrijk om te blijven bewegen, om daardoor zo actief en gezond mogelijk te blijven. Het onderzoek naar het In Balans trainingsprogramma draagt hieraan bij.

Onderzoek naar het In Balans trainingsprogramma
In het onderzoek wordt het In Balans trainingsprogramma onderzocht. Er wordt gekeken of deze training goed werkt. Voor dit onderzoek zijn we op zoek naar deelnemers van 65 jaar of ouder die mee willen doen. Meedoen aan het onderzoek is belangrijk om de kans op vallen en verwondingen kleiner te maken. Voor uzelf en voor anderen.

Wilt u meer inzicht krijgen in hoe fit u bent?
Als u meedoet aan het onderzoek, krijgt u testen om te kijken hoe fit u bent. De helft van de deelnemers krijgt ook de training In Balans met beweegoefeningen. De andere helft krijgt advies over bewegen. Het onderzoek vindt in het voorjaar van 2022 plaats. De training zal gegeven worden in Veghel. Deelnemen is gratis. Bent u geïnteresseerd om mee te doen? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met Maaike van Gameren (uitvoerend onderzoeker), m.van.gameren@vu.nl of 020-5985627.

Uiteraard houden we rekening met de coronasituatie en volgen we de richtlijnen van de overheid.

Kijk voor meer informatie op https://vu.nl/nl/over-de-vu/meer-over/in-balans.

 

Share

Autismecafé Meierijstad weer open

Welkom terug bij het Autisme café Meierijstad!

Het is even geleden, maar eindelijk is het dan zo ver, het Autisme café Meierijstad is vanaf maandagavond 28 februari 2022 weer open van 19.30 tot 22.00 uur! Jullie zijn weer van harte welkom. Het Autisme café Meierijstad is een ontmoetingsplek voor volwassenen met (een vermoeden van) autisme, ook familie, vrienden, ouders en naasten van iemand met autisme zijn welkom!

Bezoekers mogen zelf bepalen wat ze willen doen, of dat nu een spelletje is, praten met anderen of enkel luisteren. Het Autisme café Meierijstad is iedere laatste maandagavond van de maand geopend. Wij als organisatie hebben er weer ongelofelijk veel zin in om jullie te ontmoeten, een praatje te maken en met elkaar een gezellige avond te hebben. Je bent van harte welkom en we hopen dat we weer velen van jullie zullen zien!

Praktische info: Het Autisme café Meierijstad is gevestigd in het Pieter BrueghelHuis in Veghel (Middegaal 25, 5461 XB Veghel). Het Autisme café is geopend van 19.30 uur t/m 22.00 uur. Later komen of korter blijven is geen probleem! Drankjes zijn voor eigen rekening. Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met Hester Jansen: hester.jansen@ons-welzijn.nl.

 

Share

Voorbereidingen Goede Doelen Week

Voorbereidingen zesde editie Goede Doelen Week in volle gang.
Collecteweek dit voorjaar: 4 tot en met 9 april 2022

De afgelopen week is besloten om in april de jaarlijkse Goede Doelen Week Veghel (GDW) door te laten gaan. Reeds eind 2021 was de collectevergunning voor de GDW afgegeven. Echter gezien alle maatregelen rondom Covid-19 was er enige terughoudendheid voor deze editie.
Gelukkig maken de aangekondigde versoepelingen het mogelijk dat de GDW-collecte weer in de vertrouwde periode en bekende opzet georganiseerd kan worden. Alle vrijwilligers worden via het (interne) informatiebulletin over dit voornemen geïnformeerd.

De GDW Veghel is een collecteweek voor 18 fondsen. Bij de start in 2017 is gekozen om jaarlijks in het voorjaar één gezamenlijke collecte te houden. Dit seizoen biedt meerdere voordelen:
– medio april (zomertijd) zijn de dagen langer. Daardoor kunnen collectanten ook in de (voor-) avond langs de deuren gaan. Als het nog licht is, vinden bewoners het veelal geen probleem om de voordeur te openen voor onze collectanten.
– een aantal aangesloten fondsen (goede doelen) houdt dan de landelijke collecte. Dit is praktisch bij het verkrijgen van de collecte-vergunning.
– veel vrijwilligers houden er (inmiddels) rekening mee bij het plannen van hun vakanties, dus in het voorjaar kunnen er normaliter meer mensen helpen.

Stichting GDW Veghel is blij dat er meer mogelijkheden zijn. Uiteraard beseffen we dat onze vrijwilligers en de Veghelse gemeenschap nog even moet wennen, hoe gaan we verder met het ‘nieuwe normaal’. De vrijwilligers (wijkhoofden, collectanten en anderen) die helpen bij de voorbereidingen en de collecte, zullen zich allemaal inzetten, al naar gelang hun gevoel en gezondheid daar ruimte voor geeft.
Aan de bewoners van Veghel wil de Stichting GDW Veghel tevens duidelijk maken dat er één keer per jaar gecollecteerd wordt. We waren door Covid-19 genoodzaakt om 2 jaren medio september/oktober en in een andere opzet de collecte te organiseren. We vragen hiervoor uw begrip en hopen dat onze collectanten dat ook gaan ervaren als zij in april bij u aan de deur komen!

Voor deze huis-aan-huis deurcollecte zijn zo’n 500 vrijwilligers nodig. Voor deze klus kan Stichting GDW Veghel nog nieuwe mensen gebruiken.
Aan de GDW Veghel helpen vele vrijwilligers voor, tijdens en na de collecte. Sommige mensen kunnen niet (meer) helpen. Redenen hiervoor zijn o.a. herstel Covid-19, verhuizing, studie of de leeftijd die begint te tellen.
Hierbij doen wij een oproep voor meer helpende handen. Heeft u ook een uurtje over voor een ander?
Stuur dan een bericht naar collecte@goededoelenweekveghel.nl Daarna wordt (in overleg met u) bekeken waar uw hulp nodig is. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.
Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel/?fref=ts

Share

Alzheimercafé op 15 februari

Op dinsdag 15 februari bent u van harte welkom in het Alzheimer Café in de Eigen Herd aan de Rooijsestraat 32 in Uden.  Het thema deze avond is: “Wat is dementie” 

–Dementie is een verzamelnaam voor verschillende vormen van dementie. Een geriater komt in het café informatie geven over de verschillende vormen en hoe we die kunnen herkennen. Ook komt aan de orde hoe men vaststelt of er sprake is van dementie en wat het verschil is met normale vergeetachtigheid–  

Het Café heeft vrij entree, zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur.  

Vooraf aanmelden, geldige QR-code, 1,5 meter afstand en mondkapje bij verplaatsing zijn vanwege de huidige maatregelingen noodzakelijk.  

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Meierijstad en omliggende dorpen van harte welkom. 

Voor aanmelding en meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525. 

Share

Online bijeenkomst voor mensen met een beperking

Hé, doe jij ook mee?!
Online theater, informatie én quiz voor mensen met een beperking

MEE De Meent Groep en haar Cliëntenraad organiseren een online bijeenkomst op donderdag 20 januari 2022 van 20.00 tot 21.00 uur. De bijeenkomst is voor mensen met een beperking en hun naasten. Het gaat over wat er speelt in het leven van mensen met een beperking. En over hoe MEE meedoen mogelijk maakt voor mensen met een beperking. Meedoen is gratis. Meld je uiterlijk maandag 17 januari 2022 aan via www.meedemeentgroep.nl/doemee
In een gezellige online bijeenkomst van één uur halen MEE De Meent Groep en haar Cliëntenraad op waar de deelnemers mee te maken hebben in hun leven met een beperking. Wat gaat goed. Wat kan beter. En wat kan MEE daarin doen.
De bijeenkomst is online. Met theater, informatie en een leuke quiz! Na aanmelding krijg je een link naar het live programma op YouTube. Je doet mee vanuit thuis met je eigen laptop met internetverbinding. Je bent zelf niet te zien of te horen. Dus je ziet niet wie er meedoen, behalve de presentatoren. Reageren op vragen gaat met berichtjes via je mobiele telefoon.

Share

Alzheimercafé gesloten

Alzheimer Café gaat niet door.
 
Alzheimer Café Uden-Meierijstad gaat niet door op dinsdag 18 januari aanstaande. Gelet op de huidige coronamaatregelen heeft de organisatie opnieuw moeten besluiten om deze avond niet door te laten gaan. Heel jammer voor mensen met dementie en mantelzorgers die behoefte hebben aan ontmoeting en lotgenotencontacten. Mocht er behoefte zijn aan persoonlijk contact kan er contact worden opgenomen met noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of OnsWelzijn 088 3742525. We hopen van harte dat het eerstvolgende Alzheimer Café in Uden op 15 februari weer doorgang kan vinden.
Share
1 2 3 38