Koningschieten 2016 bij het Sint Barbara Gilde

Op zondag 18 september a.s. is gaan de Gildebroeders de onderlinge strijd aan om “de vogel eraf te schieten “ en daardoor zich een jaar lang Koning van het Veghelse Gilde te mogen noemen. De huidige Koning Paul Wonders wordt ’s morgens thuis door het Gilde opgehaald met zwaaiende vendels, gestoken bazuinen en slaande trommen. Daarna gaat het in optocht door de Bunders, langs de kermis, naar de Lambertuskerk.

Bisschop de Korte verzorgt met de pastores en het Gilde de kerkdienst
Deze dienst zal een bijzondere sfeer hebben zeker door de aanwezigheid van de nieuwe bisschop van het bisdom Den Bosch dus ook van Veghel. Van deze wijze bisschop wordt veel verwacht in deze huidige tijd. Het Gilde zit vooraan in de kerk en houdt de gildehoed op het hoofd maar zorgen met trom en vendel dat het geheel prachtig wordt opgeluisterd.

Een Gildekoning is iets heel bijzonders
Herkenbaar vooraan in de optocht van het Gilde en met een vest vol zilveren schilden en tekens, maar zeker met de “zilveren papegaai” als teken van zijn hoge functie in een Gilde. Elke Gildebroeder zal voortaan bij elke bijeenkomst eerst voor ieder ander de Koning met een handdruk begroeten. Bij elke activiteit is hij de eerste die gevraagd wordt een handeling te verrichten. Ook woont hij dat jaar alle vergaderingen van het bestuur ( “Gilde-overheid”) bij.

20150705_115955

Share

Gloeilampen op de verzamelbeurs in Veghel

Zondag 18 september 2016 houdt Stichting Verzamelbeurs Veghel weer een Verzamelaarsbeurs met een expositie van een verzameling Gloeilampen in Wijkgebouw “De Golfstroom” gelegen aan de van Diemenstraat 1a te Veghel-Zuid. Van half tien tot half één zijn de deuren geopend voor het publiek.
Entree  Volwassen € 1,- , Jeugd t/m 12 jaar gratis

Op deze verzamelaarsbeurs is ook weer een expositie te bezichtigen. Dit keer exposeert Hans uit Budel zijn verzameling gloeilampen. Het doel van de verzameling is om een beeld te scheppen over de geschiedenis van de gloeilampen een indruk te geven van wat er in het verleden allemaal gemaakt is. Het begin van de gloeilampen-fabricage dateert van 1872 en werd ingeluid door de Mr. Swan uit Schotland en tegelijkertijd met Mr. Edison uit Amerika. Na WOII werd men zich echter ook bewust  van het nadeel van de gloeilamp:  de gloeilamp verbruikt veel energie. Vanaf de oliecrisis neemt daarom de productie af en tegen het jaar 2000 wordt duidelijk dat de gloeilamp geleidelijk aan wordt verboden. Vanaf dat tijdstip dateert de verzameling van Hans. Want het zou jammer zijn als dit stukje cultuurgoed helemaal uit de aandacht zou verdwijnen. Intussen is de verzameling van Hans gegroeid tot meer dan 3000 exemplaren.

Stichting Verzamelbeurs Veghel geeft zondag ook weer het 4e winkelwagenmunt met karikatuurafbeelding van een verzamelaar uit. (serie van 16 winkelwagenmunten) Elke maand verschijnt er één winkelwagenmunt in een oplage van 100 stuks. Wilt u in aanmerking komen voor een winkelwagenmunt moet u er snel bij zijn want OP=OP.

Bekijk ook eens onze website www.verzamelbeursveghel.nl
Voor inlichtingen Marcel Bosch tel./fax 0413 – 367786 of
E-mail verzamelbeursveghel@onsbrabantnet.nl

279Lampen

 

 

Share

Hofzittingen Kuussegat krijgen nieuw jasje

Donderdag 17, vrijdag 19 en zaterdag 20 november vinden in de Koekbouw aan de Noordkade de Hofzittingen van CV de Kuussegatters plaats. Dit jaar verandert er veel, zowel in de programmering als in de aankleding. Hoe zien de vernieuwde Hofzittingen eruit? En waarom is het de moeite waard om dit najaar dit feestje mee te maken?   

De Hofzittingen in Kuussegat kennen een jarenlange traditie en waren in de afgelopen jaren goed bezocht en gezellig. Toch gaat de Hofzittingcommissie van CV de Kuussegatters deze keer een aantal zaken anders aanpakken.

Drie thema’s & snelle programmering
Rob Wierenga, Dave van den Broek en Miriam Dikx van de commissie vertellen enthousiast: ‘We gaan dit jaar ‘topzittingen’ neerzetten, waarbij iedere avond zijn duidelijke karakter heeft. Het wordt een snel en flitsend programma met goede artiesten, die we in de afgelopen maanden al hebben gecontracteerd. In augustus maken we de namen van alle artiesten bekend maar een paar voorbeelden kunnen we nu al geven.’

Donderdag heeft als thema: ‘Kuussegat kletst erop los’. Die avond treedt de Top 3 van de Brabantse tonproaters op. ‘Kuussegat onthult erop los’ is het thema van de vrijdag. Met het afscheid van de oude en de onthulling van de nieuwe Prins, zijn adjudanten en het Boerenbruidspaar. Alles wat geheim is, wordt die avond onthuld. En tenslotte de zaterdag: dé feestavond! ‘Kuussegat loeit erop los’ met artiesten die weten hoe je het publiek op de banken krijgt. De OPA’s doen dit elke avond met hun act. En hoe mooi: Afslag Veghel is dit jaar weer van de partij.’

Ook de eindtijd houden we scherper in de gaten, zodat het Naofist alle ruimte krijgt die het verdient!’

Andere aankleding: meer betrokken en beter verstaanbaar
De commissie heeft ook goed gekeken naar de Koekbouw. ‘Dit is een prachtige locatie, maar de lengte van de zaal en de akoestiek waren niet optimaal. Wij willen het publiek veel meer betrekken bij alles  wat er op het podium gebeurt. Daarom kiezen we voor een totaal andere zaalindeling met het podium langs de lange kant. Zo wordt de verstaanbaarheid van de optredens ook beter. Dat podium wordt prachtig! Mark Tooten is als nieuw commissielid nauw betrokken bij het ontwerp daarvan. De Prins en zijn gevolg zitten niet meer óp, maar tegenover het podium zodat ze alles goed kunnen volgen.’

 Verandert dan alles? Lachend zeggen Rob, Dave en Miriam: ‘Nee, niet alles. Goede dingen moet je behouden, dus we zijn blij dat De Big Bandits ook weer de muzikale begeleiding van de zittingen voor hun rekening nemen. Dit jaar staat het orkest onder leiding van Bas van Dun.’ 

Kaartverkoop
De vrije kaartverkoop start op 24 september 2016. Kaarten kosten € 17,50 per avond en voor 65+ € 12,50.

Meer informatie volgt binnenkort via de kranten, Facebook en de website www.kuussegatters.nl.

HZ 2016_foto 2

zaalindeling hofzittingen 2016-2

Share

Buurtvereniging D’n Driehoek viert 40-jarig jubileum

Logo 40 jaar-1In 1976 werd buurtvereniging D’n Driehoek opgericht, nu 40 jaar geleden. Reden voor een feestje! De straten Trentweg, Boerdonksedijk en Teuwseler vormen geografisch een driehoek; vandaar de naam. De bewoners van deze straten waren in de beginperiode vooral actief met het jaarlijks bouwen van een carnavalswagen. In latere jaren kwamen daar steeds meer activiteiten bij, een fietstocht, activiteiten voor de kinderen, bingo- en kaartavonden, jeu de boules, barbecue, zo maar een greep uit het activiteitenaanbod van de afgelopen 40 jaar.

Niet alles van weleer staat jaarlijks nog op de agenda. Reden voor de vereniging nog eens door het rijke archief te bladeren en oude activiteiten af te stoffen. Aan het begin van het jubileumjaar bezocht daarom de Paashaas D’n Driehoek. Vroeger verstopte hij op verzoek van de buurtvereniging in de nabij gelegen bossen eieren. Kinderrijk is de buurt niet meer maar ook volwassenen kunnen veel plezier beleven aan het zoeken van paaseieren zo bleek! In de loop van het feestjaar volgen voor de bewoners nog meer activiteiten met een leuk nostalgisch tintje.

Tijdens de feestelijke paasbrunch werd een speciaal jubileumbord onthuld. De borden zijn geplaatst aan de rand van het buurtschap zodat iedereen die door de mooie landelijke omgeving tussen Keldonk en Boerdonk rijdt weet dat D’n Driehoek dit jaar 40 jaar jong is.

S6300669-1

Share

Prijswinnaars kleurplatenwedstrijd bekend

Logootje Kuussegat In de Kuussegatter van dit jaar stond een tekening van Jelle, die je kon inkleuren en inleveren bij het UITpunt. Veel kinderen zijn enthousiast bezig geweest met kleurpotloden en stiften. Nog hartelijk dank voor al jullie mooie kleurplaten!

De jury vond het geweldig moeilijk om te bepalen wie nu het mooist had gekleurd. Afgelopen week hebben de winnaars hun prijzen ontvangen: Naomi Velzeboer (5 jaar), Ilena van Dijk (6 jaar), Dido-Lesy van Hout (8 jaar) en Iris Thijssen (11 jaar). Een bijzondere vermelding voor Zuster Grarda van Soest (86 jaar) die bewees dat je nooit te oud bent om met plezier te kleuren!

KKP_dido lesy  KKP_ilena
KKP_iris   KKP_naomi

Share

Oefendag voor de jeugd van het Gilde

Als je wilt zien hoe de jeugd bij het Gilde oefent met trom, bazuin of vendel moet je op zondag 10 april a.s. vanaf 10.00 uur naar het terrein van het Sint Barbara Gilde aan de Vorstenbosscheweg komen.

Door tips van elkaar en oefenen om verder te komen
Elk gilde kent tamboers, vendeliers en bazuinblazers en elke keer weer enkele jeugdige nieuwe leden. Die moeten alles nog leren en door deel te nemen aan onderlinge wedstrijden winnen ze zilveren schilden en worden ze steeds beter. In onze regio vallen 13 gilden uit o.a. Geffen, Oss, Nuland, Heeswijk, Uden, Dinther, Vorstenbosch, Erp onder de gildegroep “De Hoge Schuts “. Al deze gilden mogen met hun jeugdige leden deelnemen aan deze Kaderdag bij het gilde in Veghel.

Op deze dag gaan de jeugdige gildebroeders, niet in kostuum overigens, lopen, marcheren, blazen en trommen en/of vendelen met elkaar. Maar niet alleen om te kijken wie het beste is, maar ook om aanwijzingen te krijgen van de juryleden om het voortaan met deze tips beter te doen.

images

Juryleden en instructeurs van de gilden
Sommige gildebroeders gaan als volwassenen weer verder en worden opgeleid tot instructeur voor het vendelen, trommen of bazuinblazen. Zij gaan jongeren opleiden en begeleiden iets wat altijd een goede zaak is voor jonge en nieuwe gildebroeders.

Gratis opleiding voor de jeugd
Gratis worden deze jonge en nieuwe gildebroeders opgeleid door instructeurs uit eigen of andere kring. Daarvoor moeten ze wel wekelijks naar de les op maandag. Kleding en toebehoren krijgen ze in bruikleen van het gilde en een stuk onderlinge gezelligheid komt er ook altijd bij. Loop maar eens binnen op maandag vanaf 19.00u dan kun je zien hoe gezellig het er aan toe gaat.

download (1)

Share
1 18 19 20