Pompoenschieten bij Barbaragilde

Pompoenschieten en handboogschieten bij het Gilde

Het was een prima idee : laat familie en vrienden van ons Gilde, samen met de gildebroeders en Gildezusters en leden van handboogschutters, de Rozenjagers, een flinke pompoen naar beneden schieten.
Kinderen en jeugd kwamen natuurlijk in Halloween kleding en brachten schrik en plezier op deze dag. Met de buksen werd geschoten op de pompoen op 15 meter hoogte….er werden honderden kogeltjes in geschoten.

Voor het eerst konden de leden van het Gilde , maar natuurlijk de leden van de Rozenjagers schieten met de 2 nieuwe handbogen.
Doel is om deze sport niet alleen bij ons Gilde te introduceren , maar straks ook
de jeugd uit onze gemeente. De gemeente sponsort deze ontwikkeling om
meer jeugdigen kennis te laten maken met deze sport.

Share

Kuussegat benoemt vrijwilligers van hospice De Goudsbloem tot Verdienstelijk Veghelaar

Kuussegat benoemt vrijwilligers van hospice De Goudsbloem tot Verdienstelijk Veghelaar  

Het bestuur van c.v. de Kuussegatters heeft besloten om in dit bijzondere carnavalsjaar tóch een Verdienstelijk Veghelaar te benoemen. Gisterenavond zijn in een kleine setting de vrijwilligers van hospice De Goudsbloem gehuldigd als Verdienstelijk Veghelaar. Daarmee is de eretitel niet aan één persoon toegekend, maar aan een hele groep.

Normaal wordt de Verdienstelijk Veghelaar bekendgemaakt tijdens de Hofzitting in november, maar die ging afgelopen jaar vanwege corona niet door. In de vrijwilligers van hospice De Goudsbloem wil c.v. de Kuussegatters indirect álle Kuussen en Kuussinnen die zich inzetten voor de zorg en hulp aan anderen bedanken. “Dit verdient ons grootste respect”, aldus voorzitter Han Versantvoort van de carnavalsvereniging.

Inzet voor gemeenschap
Met de huldiging van de Verdienstelijk Veghelaar zet c.v. de Kuussegatters jaarlijks iemand in het zonnetje die zich op wat voor manier dan ook inzet voor de Veghelse gemeenschap. Dat doet de groep vrijwilligers van hospice De Goudsbloem zeker ook. In het hospice, gevestigd in De Watersteeg, wordt zorg verleend aan ongeneeslijke zieke mensen in hun laatste levensfase. De groep vrijwilligers ondersteunt het team van professionele zorgmedewerkers bij het zo draaglijk en prettig mogelijk maken van het verblijf van de gasten. Dankzij hen is De Goudsbloem een huis waar men zich thuisvoelt en in alle waardigheid afscheid kan nemen van het leven. Ook in de soms zware en moeizame coronatijd staan de vrijwilligers klaar.

Bewondering

Namens de Kuussegatters spraken voorzitter Han Versantvoort en prins Robert van der Meijden (Robert d’n Twidde) hun bewondering en waardering uit voor de inzet en het mooie werk dat de vrijwilligers van De Goudsbloem verrichten. Loes Ofman en Annie Tijssen gaven namens de vrijwilligers aan zeer verguld te zijn met de erkenning.

Voor de Verdienstelijk Veghelaar is er naast de eer, een oorkonde en een onderscheiding in de vorm van een carnavalssteek op een sokkel. 

Fotobijschrift: In een kleine setting werden de vrijwilligers van hospice De Goudsbloem gehuldigd als Verdienstelijk Veghelaar, (vlnr.) Han Versantvoort, Annie Tijssen, Robert van der Meijden (Robert d’n Twidde) en Loes Ofman. 

Share

Kerstkaarten met warme wensen

Kerstkaarten met warme wensen  
Initiatief van ‘de Boeren’ voor ouderen in Kuussegat   

Oproep ‘warme kerstkaarten’ slaat aan

In deze bijzondere tijd gaan tradities, die jarenlang vanzelfsprekend waren, helaas niet door. Tegelijk ontstaan hierdoor weer nieuwe  initiatieven. Dit geldt ook voor de Boerenbruiloft Commissie van C.V. de Kuussegatters. Eerdere jaren bezochten zij tijdens het carnavalsseizoen met het Boerenbruidspaar en de Prins met zijn gevolg op veel locaties de ouderen in Kuussegat. Dit jaar gaat dat jammer genoeg niet door.

Dus bedachten ze iets anders: ‘Laten we met zijn allen een kerstkaart schrijven voor onze ouderen met een mooie, warme wens erop.’ Ze deden een oproep binnen de vereniging en merkten dat veel medewerkers van CV de Kuussegatters ook enthousiast waren.

Via vrijwilligers naar ouderen

Esther de Bie van ONS Welzijn neemt alle kerstkaarten in ontvangst en gaat deze met andere vrijwilligers bezorgen bij ouderen, die bekend zijn bij Stichting Met je Hart, Atelier Bijzonder Ontmoeting en ONS Welzijn. ‘We hopen dat ze met deze wens voelen dat we aan hen denken en onze  aandacht als een lichtpuntje beleven.’

Share

Han Versantvoort nieuwe voorzitter Kuussegatters

Han Versantvoort is de nieuwe voorzitter van carnavalsvereniging De Kuussegatters in Veghel. Marco Bons droeg dinsdag tijdens de algemene ledenvergadering het stokje over. Tijdens de ALV werd er ook afscheid genomen van bestuursleden Yvonne Wierenga, Monique van der Sluis en Rob van Os. Jan van Leur treedt toe tot het bestuur.

Marco Bons laat na vier jaar voorzitterschap een gezonde en hechte vereniging achter. Zijn opvolger Han Versantvoort was in 2019 als Hannes d’n Derde Prins van Kuussegat. Bons gaat niet verloren voor De Kuussegatters. Zo is hij voorzitter geworden van de Sponsorcommissie, waar hij eerder ook al zitting in had. Daarnaast is hij lid van het FoodTiem en de commissie Sfeer & Beheer.

Onzeker

Het carnaval staat aan de vooravond van een onzeker seizoen. Dat realiseert ook de nieuwe voorzitter zich. Toch riep Versantvoort de aanwezige leden op om creatieve oplossingen te zoeken om de Kuussegatters én het carnaval toch op de kaart te houden. “Laten we kijken naar de mogelijkheden die er zijn, ook al zullen die zeker anders zijn dan voorgaande jaren.”

Geen activiteiten

Eerder maakte c.v. De Kuussegatters al bekend dat er dit kalenderjaar geen grote activiteiten zullen plaatsvinden met het oog op het coronavirus en de daaraan gekoppelde maatregelen. Zo gaan bijvoorbeeld de traditionele Hofzittingen in november om die reden niet door. Carnavalsverenigingen in Meierijstad komen begin september samen om de situatie van dat moment te bespreken. 


Marco Bons, getooid mét oud-voorzitterssteek en de nieuwe voorzitter Han Versanvoort.

Share

Dit jaar géén hofzittingen in Kuussegat

Dit jaar géén Hofzittingen in Kuussegat

Het bestuur van carnavalsvereniging De Kuussegatters heeft besloten om voor dit jaar een streep door de Hofzittingen te zetten. Gelet op de onzekerheid over het doorgaan van grootschalige evenementen ná 1 september en de voorbereidingstijd die de Hofzittingen kennen is dit besluit nu reeds genomen.

In een later stadium beslist het bestuur samen met de Hofzittingscommissie, afhankelijk van de omstandigheden en de voorwaarden die de overheid stelt, of de zittingsavonden mogelijk begin 2021 kunnen worden gehouden.  
Tijdens de Hofzittingen in de Koekbouw op de CHV Noordkade presenteert zich traditiegetrouw een keur aan (lokale) artiesten aan het publiek. Ook wordt de nieuwe Prins van Kuussegat onthuld. Normaal vinden deze drie avonden in november plaats. 

Uit het oogpunt van veiligheid en de onzekere situatie heeft het bestuur bovendien besloten voorlopig tot en met 31 december 2020 géén carnavalsactiviteiten te organiseren.

In het licht van de coronamaatregelen van de overheid werd eerder al bekendgemaakt dat Heel Veghel Zingt Mee en de Vaderdag Vlooienmarkt dit jaar niet door zullen gaan. Reeds aangeschafte tickets voor Heel Veghel Zingt Mee blijven geldig voor volgend jaar. Dan wordt het grootste meezingevenement van Veghel gehouden op zaterdag 19 juni 2021 en de vlooienmarkt een dag later.

Share

Dodenherdenking door Barbaragilde

Dodenherdenking 4 mei 2020 door Sint Barbaragilde Veghel

Op maandag 4 mei om 19.00 uur heeft het Sint Barbaragilde Veghel  de gevallenen uit de oorlogen herdacht. Er was bewust geen ruchtbaarheid aan gegeven om in deze periode geen drommen mensen te trekken zoals jaarlijks bij de Dodenherdenking gebruikelijk is. De Gildekoning Paul Wonders legde namens het Gilde een krans bij het monument, terwijl de Vaandrig Mark Callaars de groet met het Gildevaandel bracht, begeleid door de hoofdtamboer Frank-Jan van Zutven.
Vervolgens ging het Gilde in een langgerekte optocht naar het plein voor de Lambertuskerk, waar het klokgelui klonk. Strak in de houding om 2 minuten voor 8 uur blies de Over Deken Gertjan Centen de taptoe en na 2 minuten stilte liet hij ook het Wilhelmus horen op de trompet vanaf een hoogte van 35 meter. Het was een bijzondere en waardige invulling door het Veghelse Gilde van de jaarlijkse Dodenherdenking. 

Share

Gilde neemt afscheid van gildebroeder Walter Beks

Het Sint Barbaragilde Veghel neemt dinsdagmiddag afscheid van Walter Beks. De Gildebroeder overleed op 6 april, daags nadat het Sint Barbaragilde Veghel met enkele Gildebroeders een groet had gebracht bij de drie verzorgingshuizen in Veghel, aan het Coronavirus. Hij woonde in het AAtrium.

Walter werd 83 jaar en was 40 jaar Gildebroeder, vanaf de heroprichting. Onlangs werd dit in aanwezigheid van Klaartje zijn vrouw, tegelijk met het veertig jarig bestaan van het heropgerichte Gilde, gevierd.

Walter was twee keer koning van het Gilde en won veel Gildezilver bij het geweer- en kruisboogschieten. Ook zijn drie zonen waren jaren lid van het Sint Barbaragilde.

Dinsdag wordt, vanwege de Coronamaatregelen, op eenvoudige maar rituele wijze afscheid genomen van Walter. Dit gebeurt bij de Sint Lambertuskerk in Veghel. De vaandrig op deze dag is Gertjan Centen, vele jaren nauw bevriend met de familie. Hij zal buiten de kerk op het voorplein na aankomst van de rouwstoet de Vendelgroet brengen met nog twee Gildebroeders. “Eenvoudig, maar waardig en met respect voor deze Gildebroeder. Op afstand wordt een kleine erehaag gevormd. Van een echte samenkomst kon uiteraard geen sprake zijn”, laat het Gilde ons weten.

 

Share

Vendelhulde als opsteker

Vendelhulde als opsteker voor Veghelse verzorgenden en ouderen.

Zondagmiddag hebben drie leden van het Veghelse Sint Barbaragilde een vendelhulde met trom, bazuin en vaandel gebracht bij drie verzorgingsinstellingen van Brabantzor: de Watersteeg, Joachim en Anna en het AAtrium in Veghel.

Gelet het mooie weer had de verzorging de bewoners waar mogelijk bij open ramen of balkons geplaatst. Achteraf klonk applaus en dankbaar geroep van diverse kanten.

Broederschap moet volgens het Gilde niet alleen gericht zijn op de onderlinge band, maar ook op maatschappelijk betrokkenheid met de eigen gemeenschap.

Uiteraard hadden meerdere Gildebroeders mee willen doen maar groepen groter dan drie zijn verboden.

 

Share

Speciale Gildegroet

Gilde toont respect en dank aan Veghelse verzorgenden en ouderen

Zondag 5 april vanaf 13.00 uur zal een groepje van drie leden van het Gilde aan de buitenzijde van 3drie woon- en verzorgingsinstellingen van BrabantZorg in Veghel een positief signaal afgeven, een Gildegroet met vendel en trom.

Afgesproken is met de instellingen de plaats waar de vendelgroet wordt gebracht en dat is uiteraard aan de buitenzijde vanaf de straat. Het is een  gebaar van dank en respect naar de verzorgenden, die onder grote druk en nu ook met risico’s hun werk doen.

Maar het is tegelijk bedoeld voor de ouderen die op dit moment geen bezoek mogen ontvangen en zich vaak ook zorgen maken: ook voor hen een positief signaal: houd de moed er in, we denken aan jullie !

Om 12.45 uur verzamelen de Gildebroeders zich op de parkeerplaats van supermarkt Jan Linders in Veghel-Zuid, tegenover het verpleeg- en verzorgingshuis AAtrium, waar om 13.00 uur de vendelgroet wordt gebracht.

Vervolgens zullen zij om 14.00 uur bij het verpleeg- en verzorgingshuis van de Watersteeg dit positieve gebaar herhalen en tenslotte om 15.00 uur bij het verpleeg- en verzorgingshuis Joachim en Anna.

In deze periode van angst, verdriet en eenzaamheid rond het coronavirus is dit een gebaar van het Veghelse Gilde. Vanuit onze broederschapsidealen willen we naar de Veghelse gemeenschap een positief en waarderend signaal afgeven.

Share

Autismecafé gesloten

Het Autismecafé Meierijstad in maart gesloten!

Afgelopen weekend zijn er door het kabinet nog strengere maatregelingen genomen om het coronavirus in te dammen en te bestrijden. Hierdoor kan het Autismecafé op maandagavond 30 maart, locatie PieterBrueghelHuis te Veghel, helaas niet doorgaan. De eerstvolgende bijeenkomst van het Alzheimercafé wordt georganiseerd op maandagavond 20 april. Wegens Koningsdag is dit een week eerder dan gewoonlijk.
Vooralsnog hopen we in april de deuren weer te openen en u te verwelkomen.

Share

Goede Doelen Week uitgesteld

Goede Doelen Week Veghel uitgesteld i.v.m. Coronavirus.

Afgelopen week heeft het bestuur van de Stichting Goede Doelen Week Veghel na verleg met de Rabobank en Stichting Collecte Plan besloten om de geplande collecteweek van e Goede Doelen Week  (GDW) in Veghel te verplaatsen naar een nog nader te bepalen moment later dit jaar.

Reden voor het verplaatsen van de collecteweek is het voorkomen van verdere verspreiding van het Coronavirus. De Nederlandse regering en specialisten van het RIVM roepen daartoe op om evenementen af te gelasten. GDW Veghel neemt zijn verantwoordelijkheid en stelt de Goede Doelen Week uit tot een moment waarop er verantwoord kan worden gecollecteerd.
Inmiddels zijn alle betrokken vrijwilligers geïnformeerd over de genomen beslissing. Wijkhoofden en collectanten waren sinds vorige week bezig zich verder voor te bereiden op de 4e editie van deze GDW.

De Stichting GDW Veghel volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM en hervat de organisatie op korte termijn. De Stichting kan verder gaan als er weer gunstige vooruitzichten zijn en een collectevergunning afgegeven is. Zodra er meer bekend is over een nieuwe datum informeren wij hierover alle vrijwilligers en de inwoners van Veghel.
De Stichting GDW Veghel vertrouwt erop dat u begrip heeft voor dit besluit en dat ze later dit jaar alsnog op uw steun kan rekenen.

Extra vrijwilligers.
Er is nog steeds behoefte aan extra vrijwilligers. Heeft u ook een uurtje over voor een ander?
Stuur dan een bericht naar collecte@goededoelenweekveghel.nl Daarna wordt (in overleg met u) bekeken waar uw hulp nodig is. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.

Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel/?fref=ts

 

Share

Halfvastenoptocht defenintief afgelast

Halfvastenoptocht Kuussegat definitief afgelast

De Halfvastenoptocht door Kuussegat, die gepland stond voor zondag 22 maart, gaat definitief niet door. Dit naar aanleiding van maatregelen die de regering vandaag heeft genomen vanwege het coronavirus. Daarbij wordt onder meer aangegeven dat evenementen met meer dan 100 personen dienen te worden afgelast.  

Vanwege het slechte weer was de grote optocht van Kuussegat op zondag 23 februari al uitgesteld tot zondag 22 maart. Er komt géén alternatieve datum en daarmee is er voor het eerst in de 52-jarige geschiedenis van de Kuussegatters een carnavalsjaar zonder optocht.  

Het bestuur van carnavalsvereniging De Kuussegatters wil iedereen bedanken die zich vooraf op wat voor manier dan ook heeft ingezet voor de optocht. Dat geldt voor wagenbouwers, loopgroepen en de paren en individuelen die de afgelopen maanden druk in de weer zijn geweest om zich optimaal te kunnen presenteren, maar zeker ook de Optochtcommissie en de plaatselijke horeca die alles hebben gedaan voor een optimale voorbereiding.   

Met veel plezier kijken de Kuussegatters nu al uit naar de grote optocht van zondag 14 februari 2021.

Share

Uit ’t Vet Rit

Het nieuwe motorseizoen begint! Komende zondag, 15 maart, kunnen de banden weer opgepompt worden en de ketting gesmeerd, want dan is onze “Uit ’t Vet rit”. De route is ongeveer 120 km lang en gaat door de polder heen en terug, met een koffie/lunch stop in Heusden.

We pakken ook een verrassend stukje Den Bosch mee en eindigen zoals altijd bij café D’n Brouwer.

Wil je een keer met ons meerijden? Stuur dan een email naar info@motorclubveghel.nl. We zullen je de route alvast digitaal doorsturen.

Café D’n Brouwer is zondag vanaf 9:30 open voor koffie en we vertrekken om 10:00 uur. Het adres is Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide

Share

Lezing over trekpaarden

Heemkundekring Vehchele heeft in 2020 het thema: ONS LANDSCHAPPELIJK ERFGOED.

In samenwerking met diverse instanties worden er lezingen en excursies georganiseerd. Op 10 maart 2020 houdt Wim van Lankveld een lezing over trekpaarden  en het landschap passend bij deze manier van werken.

Oud-Veghelaar Wim van Lankveld uit Schijndel geeft een lezing over trekpaarden en de rol die ze vroeger speelden in het boerenbedrijf. Geboren in Erp, groeide hij op in Veghel aan het H. Hartplein en beheerde later een groentewinkel in Schijndel. Met de binding met Meierijstad zit het dus wel goed.

Al  vanaf zijn jeugd is Wim al met paarden bezig, met name het trekpaard. Na zijn pensionering is Wim gestart met de promotie van dit stoere paardenras. Intussen toert hij met zijn aanhangwagen, al vele jaren door Nederland en België om het trekpaard te promoten. Regelmatig ontvangt hij uitnodigingen om tijdens lezingen en promoties zijn passie met anderen te delen. Uit zijn rijke filmarchief heeft Wim een compilatie gemaakt waarin het trekpaard de hoofdrol speelt. U zult verrast zijn door de unieke beelden die beginnen in 1920 en eindigen in het heden.

Het werken met trekpaarden is eeuwenlang een hoogstaande bedrijvigheid geweest. Het was een kunst om goed te ploegen en te mennen. Iedere boer was trots op zijn paard. Hij sprak vaak over “mijn paard en ons vrouw”. 

Het landschap veranderde in honderden jaren nauwelijks. Dat was pas bij de komst van de tractor. Kleine perceeltjes met heggen werden enorme akkers en weilanden zonder afscheiding, want de meeste koeien blijven in de moderne landbouw binnen.

Wim is een bevlogen verteller. Hij neemt ons mee in zijn passie met veel mooie foto’s en vooral filmpjes. Filmpjes die vaak een museale waarde hebben waarin we, heel authentiek, de dampende paarden zien zwoegen.

Lezing: 10 maart 2020, 19..30 uur  oude Raadzaal aan de Markt in Veghel.
Entree €2,50  inclusief koffie,  leden heemkundekring gratis .

Share

Halfvastenoptocht Kuussegat

Halfvastenoptocht Kuussegat

Zondag 22 maart trekt optocht alsnog door straten Veghel

Voor de eerste keer in de geschiedenis van CV de Kuussegatters trekt er op zondag 22 maart een Halfvastenoptocht door de straten van Veghel. Na de afgelasting van de Grote Optocht op 23 februari jongstleden vanwege het slechte weer, werd al snel een alternatieve optochtdatum genoemd. Driekwart van de originele deelnemers heeft inmiddels aangegeven graag mee te doen. Bovendien is er belangstelling vanuit de omliggende dorpen en bevriende carnavalsverenigingen.

Dezelfde route
De route van deze optocht is dezelfde als de reguliere optochtroute van de Grote Optocht op carnavalszondag. De start is om 11.11 uur ter hoogte van winkelcentrum De Bunders en trekt vervolgens trekt via de Bundersweg en de Leo van der Weijdenstraat naar het centrum. Via de Stationstraat, Molenstraat en Deken van Miertstraat bereikt de bonte stoet de Markt waar Prins Robert d’n Twidde het defilé afneemt. 

Digitaal inschrijven
Tot en met 11 maart kan iedereen zich inschrijven via de website van de Kuussegatters (www.kuussegatters.nl). Alle informatie staat daar onder het menu-item ‘Info optochten 2020’. Wil je deelnemen, mail dan het ingevulde en ondertekende inschrijfformulier naar de Optochtcommissie (oc.kuussegatters.secr@gmail.com). Voor de deelnemende wagens is ook een ondertekende chauffeursverklaring met een kopie van het rijbewijs nodig. Deelnemers, die zich al voor de originele optocht hadden ingeschreven en hebben aangegeven opnieuw mee te willen doen, hoeven zich niet opnieuw in te schrijven.

Reglement
Op de website staan ook het reglement en de 11 geboden: deze zijn ook van toepassing voor de Halfvastenoptocht. Belangrijk is dat elke groep/wagen maximaal 50 deelnemers mag hebben en er sprake moet zijn van een uniforme uitstraling. Bij meer dan 50 deelnemers vragen we je om vooraf contact op te nemen met de Optochtcommissie. Ook andere vragen kun je via mail stellen aan de commissie (oc.kuussegatters.secr@gmail.com).

SONY DSC

 

Share
1 2 3 4 20