Meierijstad onderzoekt mogelijkheden gemeentelijk vastgoed in Sint-Oedenrode

Gemeente Meierijstad streeft naar een gezonde financiële exploitatie en een optimale bezetting van het gemeentelijk vastgoed. Om dat te bereiken, gaat de gemeente de gebruiksmogelijkheden van het gemeentelijk vastgoed in Sint-Oedenrode onderzoeken en richt zich hierbij op het voormalige gemeentehuis, Cultureel centrum Mariendael, de Dommeltoren en het Heemkundehuis.

Verkennend onderzoek als eerste stap
Hiervoor gaat het college gesprekken voeren met de gemeenteraad en griffie als hoofdgebruikers (van een deel) van het voormalige gemeentehuis en benadert de gemeente de huidige maatschappelijk gebruikers van Mariendael, de Dommeltoren en het Heemkundehuis met de vraag wat hun ruimtebehoefte is. Ook eventuele toekomstige maatschappelijke gebruikers kunnen zich met hun ruimtevraag melden bij de gemeente. Zo ontstaat een compleet beeld van de ruimtevraag aan maatschappelijk vastgoed in Sint-Oedenrode voor genoemde locaties. Dit wordt, samen met de feiten en cijfers die al beschikbaar zijn over het functioneren van het gemeentelijk vastgoed, op een rij gezet.

Vervolgstappen
De gesprekken en de informatie uit het verkennend onderzoek geven inzicht in de stand van zaken en de behoeften met betrekking tot dit vastgoed. Op basis hiervan kunnen vervolgstappen worden gezet. Na het onderzoek volgt een participatietraject waarbij gestreefd wordt naar een maatschappelijk gedragen ontwikkeling voor de gebouwen in Sint-Oedenrode.

Share

Regentonactie een groot succes

De regentonactie in samenwerking met 6 deelnemende bedrijven was een groot succes. Van 17 oktober tot en met 17 november zijn in Meierijstad 189 regentonnen met een kortingsbon van € 20 verkocht! Dit betekent dat minstens 34.000 liter regenwater door inwoners van de gemeente Meierijstad voortaan wordt opgevangen voor hergebruik.

aarlijks gebruikt ieder huishouden gemiddeld zo’n 2.000 liter schoon drinkwater voor de tuin. Met de droogte van afgelopen zomer nog in het achterhoofd kan dat ook anders. Regenwater – ook al is het onregelmatig – valt gewoon gratis uit de lucht. Zonde om dit niet op te vangen in een regenton en te hergebruiken in de tuin! Bovendien komt het opgevangen water niet extra in het riool terecht en hoeft dus niet meer onnodig gezuiverd te worden. Bedenk ook dat met minder tegels en meer groen in de tuin, het regenwater tijdens een hoosbui veel makkelijker in de grond kan zakken. Bovendien zorgt een groene omgeving voor koelte tijdens warme dagen en voor meer vlinders, bijen en vogels in de tuin.

Tegelruilactie komt terug
Wethouder Harry van Rooijen, wethouder Infrastructuur en Duurzaamheid, “Afgelopen juni kwamen zo’n 110 inwoners uit onze gemeente enthousiast een tegel inleveren in ruil voor een plant. Daarmee hebben we een begin gemaakt om ook particuliere tuinen te gaan vergroenen. We zijn er natuurlijk nog lang niet maar vanwege dit succes wordt in 2019 opnieuw een tegelruilactie georganiseerd en we hopen dan nog veel meer tegels te mogen inzamelen. We zijn als gemeente trots op de resultaten en op de betrokkenheid van onze inwoners. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige, gezonde maar vooral een groene samenleving!”

Blijf op de hoogte van de acties in Meierijstad rondom Operatie Steenbreek via: www.duurzaammeierijstad.nl. In Nederland nemen al bijna 100 gemeenten deel aan de landelijke campagne van Operatie Steenbreek.

Share

Meierijstad helpt inwoners bij verduurzamen eigen huis.

De gemeente Meierijstad sluit aan bij Brabant Woont Slim. Brabant Woont Slim is een loket voor huizenbezitters in veertien gemeenten in Brabant-Noordoost. Woningeigenaren kunnen hier terecht voor advies over het verduurzamen van hun woning. En voor informatie over subsidies en leningen, voor verwijzingen naar lokale bedrijven of voor een quickscan. De gemeente Meierijstad neemt de helft van de kosten van een adviesgesprek voor haar rekening.

Aan de slag met Brabant Woont Slim
Wethouder Harry van Rooijen: “De afgelopen weken deed Meierijstad voor ‘t tweede jaar mee aan de Nationale Duurzame Huizenroute. Enkele trotse inwoners stelden hun eigen duurzame woning open voor belangstellenden. Als bezoekers daarbij geïnspireerd zijn geraakt om ook met hun eigen huis aan de slag te gaan, willen we ze daar graag bij helpen. Het zou zonde zijn als die energie wegzakt. Vanaf nu bieden we alle inwoners die dat willen, hele praktische ondersteuning met Brabant Woont Slim.” Een adviesgesprek bij Brabant Woont Slim kost normaliter 365 euro. Om Brabant Woont Slim te promoten, stelt de gemeente een aantal adviezen met stevige korting beschikbaar. De eerste twintig huizenbezitters die nog in 2018 advies aanvragen, betalen slechts 75 euro. Daarvoor krijgen ze een uitgebreid advies-op-maat en twee gesprekken over hun woning. Vanaf 2019 betalen huizenbezitters in Meierijstad 180 euro voor het hele pakket; De andere helft wordt door de gemeente betaald. Per maand kunnen 10 adviezen met deze korting worden uitgebracht.

Huurwoningen
In 2050 wil Meierijstad energieneutraal zijn. Het verduurzamen van woningen is een grote stap in die richting. Daarom ondersteunt de gemeente woningeigenaren zoveel mogelijk met informatie, advies en financiële ondersteuning. Voor het verduurzamen van huurwoningen werkt de gemeente samen met de woningcorporaties Area en Woonmeij.

Share

Gemeente Meierijstad roept ondernemers op om mee te denken over bedrijventerreinen

De bedrijventerreinen in Meierijstad zijn van grote waarde voor de economie. Ze staan nu al garant voor de helft van alle banen in Meierijstad. En dat kan nog beter! Een samenhangend beleid voor de bedrijventerreinen is daarbij van essentieel belang. Daarom roept de gemeente haar ondernemers op om mee te denken over een gemeentebrede bedrijventerreinenvisie.

Samen inspelen op veranderingen
De gemeente wil graag inspelen op de veranderingen, met de bijbehorende kansen en risico’s op de huidige bedrijventerreinen. Dat kan alleen in nauwe samenwerking met het bedrijfsleven. Zo ontstaan bedrijventerreinen waar iedereen met succes én plezier kan ondernemen en werken.

Denk mee.
Kom naar het ondernemerscafé!
De gemeente organiseert 3 ondernemerscafés om in gesprek te gaan over thema’s die spelen op de bedrijventerreinen. Denk hierbij aan uitbreiding, knelpunten in de openbare ruimte en het vestigingsklimaat van Meierijstad.

Dat gebeurt in drie deelsessies:
 20 november, Sint-Oedenrode en omgeving:
18.30 – 20.30 uur, Café de Gouden Leeuw, Markt 10 Sint-Oedenrode
 22 november, Veghel, Erp en omgeving:
18.30 – 20.30 uur, De Meesters, Pastoor van Haarenstraat 36, Mariaheide
Datum Pagina 2 van 2
 27 november, Schijndel en omgeving:
18.30 – 20.30 uur, De Nachtegaal, Boxtelseweg 15, Schijndel

Aanmelden
Ondernemers die willen meedenken over de toekomst van uw bedrijventerreinen, kunnen zich aanmelden door een mail te sturen aan rwursten@meierijstad.nl.

Share

Kavels De Bolst in de verkoop

Nieuw bestemmingsplan De Bolst in Erp; Kavels in de verkoop
Onlangs stelde de gemeenteraad van Meierijstad een nieuw en flexibel bestemmingsplan
vast voor woongebied De Bolst in Erp. De wijk kan zich nu verder voorspoedig ontwikkelen, prima aansluitend op de kern Erp. Er is ruimte voor circa 120 woningen in allerlei typen, koop en huur, voor de komende tien jaar. Naast de al lopende kavelverkoop gaat de gemeente Meierijstad binnenkort nog extra enkele grote kavels voor woningbouw in de verkoop zetten. Hiermee wordt tegemoet gekomen aan de vraag naar dergelijke kavels in Erp.

Woningbouwbehoefte
De wijk De Bolst is in aanbouw sinds 2007 maar sindsdien is de woningmarkt echter behoorlijk veranderd. Wethouder Eric van den Bogaard: “In de huidige markt blijkt er behoefte aan meer diversiteit in woningtypen èn meer flexibiliteit om beter in te kunnen spelen op de actuele vraag. Dit jaar is – in goede samenspraak met de dorpsraad Erp – een nieuwe, speelser, stedenbouwkundige schets opgesteld. Het bestemmingsplan uit 2007 bood niet de ruimte om de nieuwe stedenbouwkundige verkaveling mogelijk te maken; Daarom heeft raad in oktober een nieuw bestemmingsplan voor de 2e
fase van De Bolst vastgesteld.” Dat vaststellingsmoment is ook een ‘startsein’ om nu aan de woningbouwontwikkelingen van de nieuwe fase van De Bolst te beginnen. Naast veel groen zal er te zijner tijd ook een definitieve speelvoorziening voor de kinderen worden
aangelegd. De gemeente geeft op De Bolst vrije kavels uit en verkoopt daarnaast grond aan de ontwikkelende partij (VoF De Bolst – bestaande uit Jansen de Jong en BPD).

Uitgifte grote kavels particulieren (loting) 
De gemeente krijgt regelmatig de vraag van zelfbouwers of er grote kavels (700 – 1000 m2) beschikbaar zijn in Erp. Ook op de woningbehoefte avond, georganiseerd door de Dorpsraad Erp op 9 oktober 2018, kwam dat beeld naar voren. Wethouder Jan Goijaarts: “De gemeente wil alle geïnteresseerden dezelfde kans bieden. Daarom gaat de uitgifte via loting en niet op basis van hoogste bieding. We starten met een kavel aan de Kerisakkerstraat, omdat die straat daarmee ruimtelijk kan worden afgerond. Als er daadwerkelijk veel inschrijvingen zijn, worden daarna 4 kavels aan de Voorbolst aangeboden.” 
Kort geleden zijn ook al 7 vrije kavels op de Piet Bartenstraat uitgegeven door loting.
Het realiseren van grote kavels bij Voorbolst en Kerisakkerstraat sluit aan bij de uitgangspunten van de nieuwe stedenbouwkundige schets.

Share

Wijzigingen afvalinzameling

Wijzigingen afvalinzameling
Op 1 januari a.s. verandert de inzameling van huishoudelijk afval in Meierijstad. Een belangrijke wijziging is dat het restafval voortaan 1 keer per 4 weken tegen betaling wordt opgehaald en het GFT-afval wekelijks. Ook de ophaaldag verandert voor de meeste
huishoudens. Inwoners ontvangen binnenkort een brief waarin uitgelegd wordt wat er precies gaat veranderen.
Chip wisselen
Op dit moment zijn er nog verschillende manieren van huisvuilinzameling in de voormalige
gemeenten Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel. De gemeente Meierijstad is verplicht om uiterlijk 1 januari één systeem te hebben dat voor heel Meierijstad geldt. Vanaf die datum wordt alle afval ingezameld door Van Kaathoven. Dat betekent ook dat alle grijze containers in Veghel en SintOedenrode van een nieuwe chip voorzien worden. Die chip is noodzakelijk om de lediging van de container te kunnen registreren. Op basis van de registratiegegevens worden de kosten bepaald die bij een huishouden in rekening gebracht wordt.
Wethouder Harry van Rooijen: “We staan aan de vooravond van een grootschalige verandering die álle huishoudens in Meierijstad aangaat. En we doen er alles aan om onze inwoners daar goed op voor te bereiden. Maar de inwoners moeten zélf ook iets doen. Allereerst vragen we hun medewerking bij het omchippen van de grijze containers; daarvoor ontvangen ze de komende weken een brief met uitgebreide instructie. Eind november valt er nog een andere brief op de mat waarin precies staat wat er vanaf 2019 allemaal verandert”.
Samen voor minder restafval
Het beter scheiden van afval is belangrijk omdat veel meer afval hergebruikt kan worden. Restafval uit de grijze container wordt namelijk verbrand en dat is schadelijk voor het milieu. “We moeten het aandeel restafval terugbrengen van nu nog 133 kg per inwoner per jaar naar 100 kg in 2020; En op termijn willen we zelfs zakken naar 30 kg” aldus de wethouder. Om scheiden verder te stimuleren wordt het GFT-afval (groente, fruit en tuin) voortaan gratis én vaker opgehaald. Plastic- en drankverpakkingen, oud papier, glas en textiel zijn al gratis. Vanaf 1 januari gaan de inwoners betalen voor élke keer dat ze de grijze container aan de straat zetten. De gemeenteraad neemt in december een besluit over de tarieven.
Kom in actie
Informatie over de juiste ophaaldag in 2019 voor elk van de soorten afval staat vanaf 1 december op de digitale afvalkalender; Inwoners kunnen die raadplegen op www.mijnafvalwijzer.nl of via de gratis app Afvalwijzer op de mobiele telefoon.

Share

Nationale Duurzame Huizen Route

Gemeente Meierijstad doet weer mee aan de Nationale Duurzame Huizen Route

Op zaterdag 3 en 10 november 2018 zijn de opendeurendagen, ook in Meierijstad. Huiseigenaren van duurzame huizen in Meierijstad openen hun deuren en delen hun kennis en ervaringen met geïnteresseerden. Gemeente Meierijstad ondersteunt dit initiatief en moedigt haar inwoners aan om hun woning open te stellen. Alle kennis en ervaring met het toepassen van duurzame maatregelen zijn welkom. Zowel bij bestaande woningen als bij nieuwbouw. Denk aan zonnecollectoren, warmtepompen, zonnepanelen, isolatie, gebruik van duurzame materialen en hergebruik van materialen. Sinds de wet voorschrijft dat nieuwbouw gasloos moet zijn, is het noodzakelijk dat inwoners zich op alternatieven oriënteren.

“We zijn in Meierijstad op dit moment actief aan de slag om inwoners te betrekken bij het thema duurzaamheid. We hebben onlangs, op 6 oktober, de dag van de duurzaamheid gehad met vele initiatieven en bezoekers. Daarnaast doen veel inwoners mee met ‘Operatie Steenbreek’ om stoeptegels te verruilen voor groen. En afgelopen week was Meierijstad gastheer bij de themadag over duurzame sportvelden samen met sportveldbeheerders, beleidsmedewerkers en aannemers. En nu staat de Nationale Duurzame Huizenroute op het programma. Ik hoop dat weer veel inwoners van de gelegenheid gebruik maken om elkaar op te zoeken en ideeën op te doen. En als mensen al veel maatregelen hebben genomen is het natuurlijk prachtig als zij meedoen met hun woning en hun ervaring willen delen” aldus wethouder van Rooijen.

Aanmelden
De Nationale Duurzame Huizen Route is een onafhankelijk platform waar huiseigenaren zich het hele jaar door kunnen oriënteren op duurzaam wonen. Inwoners die het leuk vinden om hun kennis en ervaringen op 3 en/of 10 november met anderen te delen kunnen hun huis aanmelden via www.duurzamehuizenroute.nl/meierijstad.

ndhr_logo_004

Share

Voorlopig ontwerp nieuwe centrumvisie

Voorlopig ontwerp nieuwe centrumvisie voor Meierijstad gepresenteerd

Vanavond werden, tijdens een inloopavond, de plannen voor de centrumvisie gepresenteerd. Meierijstad biedt haar inwoners het beste van twee werelden: een herkenbaar dorps karakter én een sterke economische motor met ‘stadse’ voorzieningen. In de plannen vormt deze kwaliteit van de gemeente het uitgangspunt. Het voorstel wordt in november aan het college en in december aan de raad voorgelegd ter instemming.

Veghel: terug naar de basis met een passende omvang
Door de grote hoeveelheid leegstaand vastgoed scoort het centrum van Veghel momenteel een onvoldoende bij de bezoekers. De oostzijde van het centrum is programmatisch sterk met publiekstrekkers en parkeervoorzieningen, terwijl de westzijde juist ruimtelijke kwaliteit biedt. Het onoverzichtelijke en naar binnen gekeerde centrale winkelgebied kent veel leegstand en diverse aanloopgebieden rekken het centrum op. Om het evenwicht te herstellen moet het centrum terug naar een passende omvang voor het eigen dorp. Deze verkleining wordt niet ‘zomaar’ voorgeschreven. Uitgaande van een herkenbare, toegankelijke en compacte basis wordt de nieuwe centrumstructuur in een zorgvuldig en integraal vervolgtraject met alle stakeholders afgemaakt. De centrumvisie vormt hier dus slechts de start van een vervolgproces.

Noordkade
De centra van Schijndel, Sint-Oedenrode en Veghel vormen ieder een lokaal en vertrouwd voorzieningencentrum, dicht bij de inwoners van het eigen dorp. De Noordkade heeft potentie om uit te groeien tot een ‘stedelijk’ cultuurcluster met een functie voor de totale gemeente of zelfs de omliggende regio. Het bestaande tweepolenbeleid voor Veghel wordt hiermee doorbroken; het dorpscentrum keert terug naar de eigen basis, terwijl de Noordkade verder doorontwikkeld kan worden vanuit de bestaande kwaliteiten. De identiteit van Food en Cultuur wordt bewaakt om onnodige concurrentie met de dorpscentra te voorkomen

veghel

noordkade

Share

Duurzame renovatie sporthal afgerond

Duurzame renovatie sporthal is succesvol afgerond

Vandaag is de Castorhal in Sporthal de Dioscuren in Schijndel feestelijk opgeleverd. In het bijzijn van de betrokken partijen gaf wethouder Coby van der Pas het startsein voor het gebruik van de, grondig gerenoveerde, sporthal. De hal kan nu weer zo’n 25 jaar mee en onderwijs en verenigingen kunnen weer volop gebruik maken van de vernieuwde wedstrijdhal.

Combinatie renovatie en verduurzaming
De sporthal was hard aan renovatie toe. De hal is gebouwd in 1970 en sommige materialen waren aan het einde van hun levensduur. Bij de renovatie is onder andere de dakbedekking vervangen en is er nieuw sanitair en tegelwerk geplaatst. Het was ook een mooi, natuurlijk moment om tegelijkertijd besparende duurzaamheidsmaatregelen te nemen. Daarom is nu Ledverlichting, toegepast, zijn er zonnecollectoren geplaatst voor de warmwatervoorziening en is het gebouw extra geïsoleerd. Dit past helemaal in de ambitie van Meierijstad van duurzame gebouwen-exploitatie en draagt bij aan het streven naar een volledig energie neutrale gemeente in 2050

0

 

 

Share

Staatssecretaris Tamara van Ark op werkbezoek

Staatssecretaris Tamara van Ark van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op werkbezoek

Gemeenten ondersteunen zelfstandigen in financiële problemen via de regeling Bijstand voor Zelfstandigen. In Meierijstad voeren we deze regeling actief uit en proberen we op allerlei manieren de ondernemers te bewegen om tijdig aan de bel te trekken. Met deze werkwijze hebben we de aandacht weten te trekken van de staatssecretaris Van Ark. Vanmiddag hebben we haar mogen ontvangen en is zij in gesprek gegaan met twee ondernemers die van de regeling Bbz gebruik hebben gemaakt.

Krediet verstrekken
Eind december 2016 hebben de ondernemers zich gemeld voor ondersteuning vanuit de Bbz voor een krediet om een naheffing vanuit de belastingdienst en crediteuren-achterstanden te kunnen betalen. De bank wilde de ondernemer niet langer financieren. Na onderzoek is gebleken dat zij binnen de Bbz doelgroep vielen en dat het bedrijf levensvatbaar was om een krediet te verstrekken. De ondernemers, die uiteraard anoniem willen blijven, hebben inmiddels weer een bloeiend bedrijf en verschillende medewerkers in dienst. Graag hebben zij de staatssecretaris te woord gestaan over hun ervaringen.

Samenspel
Gesteld wordt dat Meierijstad bij uitstek een gemeente is die de ondernemer als mens centraal stelt. Er kan snel geschakeld worden tussen de verschillende medewerkers die kennis hebben van schuldenproblematiek, minima-ondersteuning etc. Hierdoor maken we slim gebruik van onze ieders expertise en kan de Bbz-uitkering of –krediet op een juiste wijze aangeboden worden. De ondernemers zijn positief over de kwaliteit van de dienstverlening.. Menno Roozendaal, portefeuillehouder Werk en Inkomen: “Wij zouden graag nog meer bekendheid willen geven aan de regelingen voor ondernemers, die even tijdelijk een steuntje in de rug kunnen gebruiken. We trekken daarin onder andere op met het Instituut voor het Midden- en Kleinbedrijf, het IMK. ”

Hulploket
Er is een speciaal hulploket opengesteld voor lokale ondernemers. Met 155 Help-een-bedrijf kunnen ondernemers terecht bij deze advieslijn voor bedrijfsadvies en ondersteuning. Door deze snelle hulp worden problemen in de kiem gesmoord, soms mede door inzet van de gemeentelijke Bbz-regeling. Daarnaast zijn we aangesloten bij SOLO. Met SOLO is een digitale aanvraag mogelijk en komt er laagdrempelig en anoniem een eerste check of een ondernemer mogelijk in aanmerking komt voor ondersteuning vanuit de Bbz. Zaaknummer Pagina 2 van 2 datum 1 oktober 2018

Zzp-ers
Zzp-ers vormen een steeds groter en daarmee belangrijker arbeidspotentieel voor de lokale economie. Vorige week is de eerste netwerkbijeenkomst voor Zzp-ers gehouden in gemeente Meierijstad namens de 16 gemeenten in Noordoost Brabant. Soms stuiten ZZP-ers op problemen die niet altijd passen in de regelingen voor schuldhulpverlening; ook dat hebben we gedeeld met de staatssecretaris.

staatssecretaris

_____________________________________________________________________

Share

Dag van de Duurzaamheid

6 oktober: Dag van de Duurzaamheid in Meierijstad.

Op zaterdag 6 oktober kan iedereen die dat wil een kijkje gaan nemen bij duurzame initiatieven in gemeente Meierijstad. De gemeente heeft een oproep gedaan aan
initiatiefnemers om hun plan/project open te stellen voor publiek op die dag. Het resultaat is een heel divers programma. Inwoners kunnen bijvoorbeeld een zonnepark bezoeken of een duurzame woning van Area, het tweede leven van bouw- en sloopmaterialen zien. Ook wordt advies gegeven over energiebesparing- en opwekking en over vergroening van tuinen. En dat is nog maar een greep uit het aanbod op 6 oktober.

Elkaar inspireren.
Wethouder van Rooijen: “Het is de eerste keer dat we op deze manier een podium bieden. We willen hier graag een jaarlijkse traditie van maken; dat onze inwoners en bedrijven zélf laten zien op welk wijze zij een bijdrage leveren aan een duurzame samenleving; klein of groot. We hebben met de Nationale Duurzame Huizenroute al ervaren dat dat mechanisme fantastisch werkt voor een stukje bewustwording. Inwoners en bedrijven inspireren elkaar, vinden het fijn om vanuit trots aan anderen te vertellen hoe ze het aangepakt hebben, tegen welke problemen ze aangelopen zijn, wat kosten en opbrengsten zijn. Daar heeft ons college veel waardering voor”.

10-10-10
Voor de 10e keer neemt de Nederlandse organisatie Urgenda het initiatief voor de dag van de duurzaamheid. Standaard is deze op 10 oktober. In Meierijstad is ervoor gekozen het evenement op een zaterdag te houden, tussen 10 en 5 uur. Dat biedt veel meer inwoners de gelegenheid om deel te nemen. Gemeente Meierijstad staat met een duurzaamheidskraam op de weekmarkt in Schijndel. Het volledige programma is te zien op: www.meierijstad.nl/dagvanduurzaamheid

Nieuwe website
6 oktober is ook de dag waarop de nieuwe gemeentelijke website www.DuurzaamMeierijstad.nl de lucht in gaat. Op die website is voortaan alle informatie terug te vinden. Of het nu gaat om duurzame handel, natuur, aanpassingen aan klimaatverandering, recycling grondstoffen, mobiliteit, of om energiebesparing en –opwekking.” Duurzaamheid strekt zich uit over alle terreinen van het leven én van het gemeentelijk beleid. We vinden het belangrijk dat onze inwoners en bedrijven niet hoeven zoeken, maar op één centrale plek terecht kunnen. Onze nieuwe website biedt dat”, aldus van Rooijen.

download

Share

Begroting 2019 Meierijstad

Begroting 2019 – Gemeente Meierijstad investeert 27 miljoen extra

Meierijstad investeert in 2019 € 27 miljoen extra om, samen met inwoners, ondernemers en instellingen, de belangrijkste ambities voor 2019 verder te realiseren. Dat staat in de begroting 2019 die het college vandaag aan de gemeenteraad presenteert.

Wethouder Jan Goijaarts: “Ik ben tevreden met deze solide begroting. Ons huishoudboekje is in evenwicht. Het voorziene tekort in de kadernota hebben we terug kunnen brengen van € 1,6 miljoen naar € 9 ton. Dit is te danken aan de hogere algemene uitkering van het Rijk en de lagere rentekosten door de te verwachten hogere inkomsten vanuit grondverkopen. En ondanks de forse investeringen, is de geplande OZB-verhoging van 2% ook in 2019 niet nodig.”

Door kansen te benutten en te investeren in zaken waar inwoners en ondernemers profijt van hebben, blijft Meierijstad een gemeente waar het goed wonen, werken en leven is. In 2019 werkt Meierijstad daarom verder aan participatie, leefbaarheid, gezondheid, duurzaamheid, innovatie, de ontwikkeling van onze organisatie en de veranderopgaves omgevingswet en sociaal domein. Hieronder een aantal concrete acties. Het complete overzicht is terug te vinden in de begroting.

In 2019
– willen we, samen met de raad en de samenleving, participatie verder ontwikkelen. Bureau Beerenschot en Universiteit Rotterdam zijn bezig met een onderzoek dat daarbij helpt.
– worden de uitkomsten van de leefbaarheidsmonitor opgeleverd. We gaan in gesprek met o.a. dorps- en wijkraden en experts over deze uitkomsten. Op basis hiervan worden een aantal focuspunten voor de verdere verbetering van de leefbaarheid opgesteld. En we zetten het leefbaarheidsbudget opnieuw in zodat bewonersinitiatieven gerealiseerd kunnen worden
– wordt, samen met de raad, een begin gemaakt met de concrete invulling van het uitvoeringsprogramma Positief Gezondheidsbeleid en bouwen we aan een netwerk waarin het gedachtengoed van positieve gezondheid wordt uitgedragen en uitgebouwd.
– gaan we van start met het uitvoeringsprogramma voor duurzaamheid. Stellen we een duurzame mobiliteitsvisie Meierijstad op en investeren fors in wegenonderhoud, verkeersveiligheid en uitbreiding infrastructuur om Meierijstad goed bereikbaar te houden.
– evalueren we de pilotfase van het burgerinnovatiefonds en kijken of we ermee verder gaan. Het fonds is voor initiatieven van inwoners van Meierijstad die zijn gericht op sociale of technische innovatie en/of een bijdrage leveren aan de participatie. – continueren we het project ‘Klare taal’ en vindt een vervolg op de trainingen voor de medewerkers plaats. – gaan we experimenteren met de Omgevingswet door het oppakken van pilots in bepaalde gebieden en thema’s. De ervaringen vertalen we naar nieuwe werkwijzen en processen. – leggen we een uitvoeringsplan Strategische Visie Sociaal Domein voor aan de raad, waarbij de vraag van de burger centraal. Dit plan geeft verdere invulling aan de transformatie in het Sociaal Domein.

De begroting is in te zien op www.meierijstad.nl/begroting2019. Binnenkort is deze ook in te zien via een begrotingswebsite. Deze digitale begroting biedt meer leesgemak, doordat de gewenste informatie sneller te vinden is. De behandeling in de gemeenteraad is op 8 november.

Share

Cliëntervaringsonderzoek Wmo

Onlangs is in de gemeente Meierijstad een cliëntervaringsonderzoek door ZorgfocuZ uitgevoerd. Dit onderzoek vond ook plaats in de afzonderlijke Meierij-gemeenten. Klanten met Wmo-voorzieningen zijn actief benaderd voor een individueel telefonisch interview of voor deelname aan een groepsbijeenkomst. Het aantal respondenten was helaas laag, hoewel én het onderzoeksbureau én de consulenten hier extra aandacht bij de klanten voor hebben gevraagd.

Conclusies
De deelnemers geven aan bekend te zijn met de ondersteuning vanuit Wmo en tevreden te zijn over het verloop van de aanvraag. Ook geven ze aan dat de gemeentelijke informatie en communicatie, bijvoorbeeld brieven en verslagen, duidelijk zijn voor hen. De contacten met de consulenten zijn prettig en de deelnemers geven aan dat ze hen vriendelijk en behulpzaam vinden, waarbij de consulenten over voldoende kennis beschikken.

Cliëntondersteuning
Jammer is te constateren dat de deelnemers niet bekend zijn met de onafhankelijke cliëntondersteuners en Wmo vertrouwenspersoon. Overigens geldt dit voor alle deelnemende gemeenten. De ondervraagde personen laten zich bijstaan door mensen uit hun eigen sociale netwerk en geven aan geen behoefte te hebben aan onafhankelijke cliëntondersteuners. De resultaten van het onderzoek zijn besproken met consulenten en beleidsmedewerkers.

Verbeteringen
De gegevens van deze in te schakelen vrijwilligers zijn al meer opvallend geplaatst op de gemeentelijke website. In persoonlijke contacten met de Wmo cliënten blijven de consulenten expliciet aandacht besteden aan deze geboden dienst. We gaan verder onderzoeken hoe we daarnaast nog meer bekendheid kunnen geven aan de onafhankelijke cliëntondersteuning.

Share

‘Hoe zetten we Meierijstad op de kaart?’

Bijeenkomst: ‘Hoe zetten we Meierijstad op de kaart?’

Wat zijn de krachten en kansen van en voor onze gemeente? Wat is het DNA van Meierijstad? En hoe kunnen we onze gemeente het beste op de kaart zetten? Dat zijn belangrijke vragen die aan de orde komen tijdens een bijeenkomst die de gemeente Meierijstad op woensdag 3 oktober van 17.30 – 20.30 uur houdt in de Afzakkerij aan de Noordkade in Veghel.

De bijeenkomst wordt geleid door professor Imagineering Diane Nijs. Zij was onder meer betrokken bij het citymarketingbeleid van Antwerpen. Diane Nijs promoveerde op het fenomeen imagineering. Dat is een samentrekking van de begrippen ‘imagination’ (verbeelding) en ‘engineering’ (techniek)). Zij zal over dit begrip een inleiding houden.

Vervolgens interviewt Diane Nijs een aantal inspirerende inwoners van onze gemeente en neemt zij belangstellenden mee naar een mogelijke stip-op-de-horizon voor Meierijstad. Met welke krantenkop zouden wij in 2028 het wereldnieuws willen halen? Is één van de vragen die worden gesteld.

Inwoners, ondernemers, instellingen en organisaties uit Meierijstad die op woensdag 3 oktober tussen 17.30 – 20.30 uur mee willen denken en dromen, zijn van harte welkom. Voor soep en een broodje wordt gezorgd. In verband met de catering is aanmelden verplicht. 

Stuur uiterlijk 1 oktober een e-mail met uw naam en woonplaats naar dismeierijstad@meierijstad.nl

Wat Bijeenkomst hoe zetten we Meierijstad op de kaart?
Waar De Afzakkerij, Verlengde Noordkade 10-12, Veghel
Wanneer Woensdag 3 oktober 17.30 – 20.30 uur
Aanmelden Voor 1 oktober via dismeierijstad@meierijstad.nl

Bijeenkomst citymarketing 3 okt

Share

Rekenkamer informeert raad

Rekenkamer informeert raad over onderzoek “Toegang tot het sociaal domein”

Op 6 september 2018 heeft de Rekenkamer de gemeenteraad geïnformeerd over de concepteindrapportage van het onderzoek “Toegang tot het sociaal domein”, uitgevoerd door PBLQ in opdracht van de Rekenkamercommissie. Het college is op een eerder moment op de hoogte gesteld en heeft haar zienswijze op de rapportage gegeven. Menno Roozendaal, coördinerend wethouder Sociaal Domein: “Het is goed dat de Rekenkamer de toegang tegen het licht houdt. Eén van de uitkomsten is dat de zorgcontinuïteit voor onze inwoners gedurende de hele fusie gewaarborgd is gebleven. Hier zijn wij als college natuurlijk blij mee. We waarderen de inzet van onze medewerkers die dit mogelijk hebben gemaakt”.

Onderzoeksperiode
De rapportage is medio 2017 uitgevoerd en beschrijft waar de organisatie op dat moment stond. Naast de geslaagde zorgcontinuïteit benoemt het rapport tevens knelpunten met daaraan gekoppeld de aanbevelingen. Wethouder Witlox voegt toe: “De eerste stappen om de toegang tot het sociaal domein te versterken zijn al in de onderzoeksperiode gezet. De aanbevelingen sluiten hier grotendeels op aan. Voor ons geeft dit dan ook aan dat we al veel hebben bereikt en op de goede weg zitten.”

Uiteraard volgt het college de voortgang nauwlettend. Aan het eind van dit jaar vindt een evaluatie plaats van de genomen stappen. De uitkomsten van deze evaluatie worden ook ter informatie voorgelegd aan de raad.

Share
1 2 3 4 5 14