HIER bezorgt over sluiting loketten

De lokale partij HIER heeft met bezorgdheid kennisgenomen van de beslissing van de gemeente Meierijstad om de dienstverleningsloketten in Schijndel en Sint-Oedenrode tijdelijk te sluiten. Deze sluiting, die tot een jaar kan duren, is een direct gevolg van aanhoudende personeelstekorten.

“Wij maken ons ernstige zorgen over de impact van deze sluiting op de toegankelijkheid van diensten voor alle inwoners van Meierijstad, met name voor de ouderen en mindervaliden in onze gemeenschap,” stelt Peter Kuijs, gemeenteraadslid van HIER. “Deze situatie vraagt om een directe en transparante aanpak van de gemeente.”

HIER heeft een reeks vragen aan de portefeuillehouder gesteld, gericht op het verkrijgen van helderheid over de duur en aard van het personeelstekort en de overwogen alternatieven om de continuïteit van dienstverlening te waarborgen.

HIER benadrukt de noodzaak van innovatieve oplossingen en blijft zich inzetten voor de belangen van de inwoners van Meierijstad.

Share

Voor iedereen een (t)huis

Voor iedereen een (t)huis

Er is een tekort aan woningen. Bouwprojecten duren lang en sluiten lang niet altijd aan bij de woonbehoeften. Naast een passende woning is ook de woonomgeving met voldoende voorzieningen belangrijk. Wij willen graag informatie ophalen bij inwoners van Meierijstad met een woonwens of woonvragen. Die informatie is voor ons belangrijk om mee te nemen in het proces van de totstandkoming van de woonvisie die we als gemeenteraad in 2024 zullen vaststellen.

We nodigen je daarom uit op woensdag 14 juni om 19.30 uur bij het Spectrum in Schijndel. We starten met een inspiratiesessie en gaan daarna in groepen uiteen om ideeën uit te wisselen over wonen in de breedste zin van het woord, nu en in de toekomst. Die gesprekken hebben we met onder andere inwoners, projectontwikkelaars en stedenbouwkundigen.

Waar mogelijk gaan we het ook direct concreet maken en omzetten naar acties voor HIER Meierijstad en/of andere partners in de woonproblematiek. Om goed voorbereid te zijn vinden we het fijn als je je aan wilt melden via MELD JE AAN. Het liefst voor 8 juni. Mocht je vragen hebben dan kun je contact opnemen met Peter Kuijs of Marischka Klotz via info@wijzijnhier.nu.

 

Share

Buurten in Mariaheide

Buurten in de buurt Mariaheide

Op maandag 13 juni houdt de fractie van HIER Meierijstad een openbare fractievergadering op locatie namelijk bij Dorpshuis d’n Brak Mariaheide van 20.00 tot 21.30 uur. Het adres is Ericastraat17, 5464 VR Mariaheide.

Tijdens het fractieoverleg worden de volgende punten besproken:

 • Raadsvergadering 23 juni
  • Vaststelling verordening tot wijziging van de verordening op de raadscommissies van de gemeente Meierijstad
  • Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan ‘Kerkstraat 29 in Wijbosch’
  • Gewijzigd vaststellen Bestemmingsplan ‘Snelfietsroute Veghel, woongebied Veghel’
  • Vaststelling Bestemmingsplan en beeldkwaliteitsparagraaf ‘Fioretti locatie, kasteellaan Sint-Oedenrode’
  • Instemming openen grondexploitatie complex Fioretti locatie in Sint-Oedenrode
  • Afgifte ontwerp ‘verklaring van geen bedenkingen, Heidebloemstraat 15 Schijndel
  • Beschikbaarstelling krediet uitbreiding basisschool Maria ter Heide te Mariaheide
  • Behandeling rekenkameronderzoek ‘Eenzaamheid in Meierijstad’
 • Actualiteit Mariaheide
  • Snelfietspad
  • Ontwikkelingen Past. V. Haarenstraat
  • Enquête leefbaarheid
  • Woning behoefte
  • Energietransitie ( ontwikkelingen en communicatie )

Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk ook. Aanmelden en doorgeven van bespreekpunten graag via info@wijzijnhier.nu

Na het fractieoverleg is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan.

Voor meer informatie kijk op onze website www.wijzijnhier.nu of op onze facebookpagina.

Share

Politieke Jongerendagen

Leerlingen voortgezet onderwijs weer aan de slag met politiek

Nu alle Coronamaatregelen zijn opgeheven is het weer mogelijk om politieke jongerendagen voor de leerlingen van het voortgezet onderwijs in Meierijstad te houden. In overleg met de scholen is gekozen voor het thema ‘Oog voor elkaar’. Het Elde College trapt af. op woensdag 9 maart komen 57 leerlingen van het Elde College naar het bestuurscentrum van Meierijstad. In juli volgen de leerlingen van het Fioretti College en Zwijsen College.

Na de opening door burgemeester Van Rooij gaan de leerlingen in gesprek met raadsleden om tot een concreet voorstel te komen. Dit bespreken ze met elkaar om zo te leren een voorstel te bedenken, onderbouwen en te verdedigen. In de middag start de bijzondere raadsvergadering, waarin de leerlingen hun voorstellen presenteren en waarover ze met elkaar in debat gaan. Uiteindelijk wordt er gestemd en zal duidelijk worden welk voorstel op de meeste steun kan rekenen. Tot slot maakt de jury, bestaande uit raadsleden, bekend welke groep het beste idee heeft, wie de beste debater is en wie de beste groepsvoorzitter is.

Share

HIER tegen zandwinning

HIER geen zandwinning in Boerdonk

Afgelopen week heeft Leon van Boxtel, nummer 4 voor partij HIER, namens de fractie van HIER gesproken met bezorgde leden van de actiegroep geenzandindustrieboerdonk.nl. Uit deze gesprekken werden de vermoedens van de fractie van HIER bevestigd: de plannen om in Boerdonk in het gebied Akkerweg te starten met een grootschalige zandafgraving is niet wenselijk!

De fractie van HIER is dus tegen een mogelijke grootschalige zandafgraving in Boerdonk. Het is duidelijk dat dit grootschalige zandwinningsproject een onevenredig negatief effect op de leefbaarheid van het dorp. Zeker op korte termijn, maar ook op langere termijn.

Na de verkiezingen zal de fractie van HIER bij eventuele coalitiebesprekingen zorgen dat dit onderwerp wordt meegenomen in de onderhandelingen. Op deze manier blijft in ieder geval Boerdonk ook in de toekomst gevrijwaard van grootschalige zandindustrie en zal voor heel Meierijstad beleid moeten worden gemaakt voor vergelijkbare initiatieven.

Share

Kandidatenlijst LOKAAL Meierijstad

LOKAAL Meierijstad presenteert kandidatenlijst verkiezingen

Tijdens de Algemene Ledenvergadering op woensdagavond 22 december hebben de leden van LOKAAL Meierijstad de kandidatenlijst vastgesteld voor de aankomende gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Lijsttrekker voor LOKAAL Meierijstad is Karel van Lieshout.

LOKAAL is trots op de lijst met een mooie mix van bestuurlijke ervaring en jong talent, die breed geworteld is in de kernen van Meierijstad. De lijst wordt aangevoerd door Karel van Lieshout, 39 jaar, geboren en opgegroeid in Sint-Oedenrode en op dit moment wonend in Veghel. Hij vertelt: ,,Ik volg de politiek al vele jaren op de voet en ben al geruime tijd op de achtergrond actief voor de fractie van LOKAAL. Ik ben erg blij met de doelstellingen van onze partij en het zorgvuldig samengestelde verkiezingsprogramma. LOKAAL staat midden in de samenleving en komt op voor de belangen van inwoners, verenigingen en bedrijven van alle kernen in Meierijstad. De mens staat daarbij centraal. Ik vind het best een eer dat ik deze lijst met goede kandidaten mag aanvoeren en heb samen met deze groep volop vertrouwen in de komende verkiezingen.

De lijst met de eerste 15 kandidaten ziet er als volgt uit:

 1. Karel van Lieshout (Veghel)
 2. Wern van Asseldonk (Erp)
 3. Marja van der Heijden (Zijtaart)
 4. Dylan Kuijs (Sint-Oedenrode)
 5. Erik Groothoff (Veghel)
 6. Luc van den Tillaart  (Erp)
 7. Abdulkadir Evlek (Veghel)
 8. Jochem Kok (Veghel)
 9. Pascal Timmers (Boerdonk)
 10. Geert van de Ven (Eerde)
 11. Jack Monde (Veghel)
 12. Jelle Verbakel (Erp)
 13. Marie-José van de Graaf (Mariaheide)
 14. Eric van den Bogaard (Veghel)
 15. Jeroen Höppener (Veghel)

Karel van Lieshout

Share

LOKAAL deelt zorg over zandwinningsproject

LOKAAL deelt zorg over grootschalig zandwinningsproject Boerdonk 

BOERDONK – LOKAAL Meierijstad deelt de zorgen van het overgrote deel van de bewoners van Boerdonk met betrekking tot de voorgenomen plannen voor een grootschalig zandwinningproject aan de rand van het dorp. “We zien van meet af aan deze plannen als een directe bedreiging voor de leefbaarheid in Boerdonk” aldus Lokaal Raadslid Pascal Timmers. Inmiddels zijn vanuit de raad hierover al technische vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders.

Zandwinningsbedrijf Koninklijke Smalls bv is voornemens om de komende 30 jaar een zandwinningsproject te starten in het gebied wat ingeklemd ligt tussen natuurgebied het Hurkske en het dorp Boerdonk. Wern van Asseldonk van de fractie van LOAAL is van mening dat de schaal van dit voorgenomen project niet past in dit gebied en zeker niet direct tegen de dorpskern van Boerdonk aan. ,,Daarbij komt ook nog eens dat aan de andere zijde van Boerdonk een zanddepot zou worden gerealiseerd, wat resulteert in tientallen jaren overlast van transportbewegingen. Kortom wij van LOKAAL Meierijstad, zien niets in dit plan van Koninklijke Smalls! Het wordt gepresenteerd als een mooi natuurgebied, maar in feite is het vernietiging van het Brabants landschap. Met dit project is het gebied wat tegen het Hurkske aan ligt en geldt als een mooie uitloper naar het dorpje Boerdonk in één klap vernietigd.”

 

Share

Kandidatenlijst HIER

Tijdens de algemene ledenvergadering van de politieke partij HIER is de top 10 kandidatenlijst gepresenteerd. Na een zorgvuldige afweging van de kieslijstcommissie is er gekozen om de volgende 10 kandidaten te presenteren aan de inwoners van Meierijstad:

1 Rik Compagne,  34,  Boskant
2 Miranda Kerkhof-Ulehake,  33,  Schijndel
3 Ülkü Öğüt,  36,  Veghel
4 Leon van Boxtel,  49,  Veghel
5 Peter Kuijs,  58,  Schijndel
6 Arie Smetsers,  63,  St-Oedenrode
7 Janine Heisterkamp,  52,  St-Oedenrode
8 Janneke van Vugt,  40,  St-Oedenrode
9 Willem Wouters,  44,  Schijndel
10 Marischka Klotz,  47,  Schijndel

Namens de kieslijstcommissie geeft Toon van der Wijst aan zeer content met deze lijst te zijn: “Het is een mooie afspiegeling van onze maatschappij. Een lijst met jong en oud, en vertegenwoordigers uit alle kernen van Meierijstad. Elk met eigen kwaliteiten en expertises. Dat maakt HIER uniek.”

Wethouder Compagne, aanvoerder van deze lijst, is trots om zich met deze
mensen de komende periode in te zetten voor Meierijstad. “Met een aantal
van hen heb ik al mogen samenwerken, zowel in het voormalige Sint-Oedenrode als in de huidige gemeente. De gemiddelde leeftijd van onze top 3 is 35 jaar. Drie mensen uit de kernen Sint-Oedenrode, Schijndel en Veghel, allemaal met een gezin, en dus midden in maatschappij.” Ook nieuwkomer Leon van Boxtel, werkzaam bij Skipov basisonderwijs bij drie scholen in Erp, Keldonk en Boerdonk, is een waardevolle aanvulling voor de partij.

 
 
 
 
Share

Openbare fractievergadering HIER

HIER. Openbare fractievergadering

Op 9 november 2021 houdt onze fractie een openbare fractievergadering in de Kienehoef in st Oedenrode. 
Bij deze vergadering zijn onze leden maar ook inwoners van Meierijstad welkom.
Locatie: Kantine Sporthal, Frederikstraat 41, St Oedenrode
Datum: 9 nov 2021
Aanvang: 20:00 uur
Voorlopige agenda:
         Inbreng van aanwezigen
         Bestuurscentrum in St Oedenrode
         Voorbereiden raad 16 december 
Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk ook. Aanmelden en doorgeven van bespreekpunten graag via info@wijzijnhier.nu. Toegang uitsluitend met coronatoegangsbewijs via de coronacheck-app, zorg dat je ook je legitimatie bij hebt.
Na het fractieoverleg is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan.
Voor meer informatie kijk op onze website www.wijzijnhier.nu of op onze
facebookpagina. HIER. Meierijstad

Share

Mariska Klotz legt functie als raadslid neer

Marischka Klotz legt haar functie als raadslid neer vanwege haar gezondheid.

HIER-raadslid Marischka Klotz legt haar functie als raadslid neer vanwege haar gezondheid. Marischka zit sinds 2017 in de gemeenteraad van Meierijstad en daarvoor zat ze in de gemeenteraad van Schijndel. Het is niet mogelijk om zowel haar gezin en werk te onderhouden en ook voldoende energie te steken in haar raadswerk. Marischka heeft daarom, besloten om haar raadslidmaatschap neer te leggen. “Ik heb mij altijd vol ingezet voor de HIER en voor de gemeenteraad. Vanwege mijn gezondheid gaat mij dit de komende tijd niet lukken. Meierijstad heeft recht op iemand die wel zijn of haar volle energie erin kan stoppen”

Share

Openbare vergadering HIER.

Openbare fractievergadering HIER. Meierijstad
Buurten in de buurt Keldonk

Op maandag 10 februari houdt de fractie van HIER. Meierijstad een openbare fractievergadering op locatie namelijk bij Stichting korenmolen De Hoop van 20.00 tot 21.30 uur. Het adres is De Roost 15a, 5469 ER Erp.
Tijdens het fractieoverleg worden de volgende punten besproken:
 Energietransitie
 Strategische agenda Regio Noord-Oost Brabant
 Inzet politie en BOA’s
 Vitaal Buitengebied
Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk ook. Aanmelden en doorgeven
van bespreekpunten graag via fractie@wijzijnhier.nu
Na het fractieoverleg is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar in gesprek te
gaan.
Voor meer informatie kijk op onze website www.wijzijnhier.nu of op onze
facebookpagina.
HIER. Meierijstad, Goed voor mekaar!

Share

Nieuwe voorzitter D66

Op een goed bezochte Algemene Afdelingsvergadering van D66, hebben de democraten een nieuwe voorzitter gekozen. Carly van de Akker volgt Hans de Rooij op die na 6 jaar  als voorzitter statutair dient af te treden. Hans de Rooij toont zich verheugd met de nieuwe voorzitter: “Carly start op een goed moment, we zitten midden in de voorbereiding van ons verkiezingsprogramma en  in 2021 begint de werving voor de lijst van kandidaten die D66 gaan vertegenwoordigen bij de Gemeenteraadsverkiezingen van 2022.” Ook fractievoorzitter Marrik van Rozendaal is blij: “Carly is een ervaren D66’er, dit geeft ons stabiliteit in het bestuur zodat wij ons vanuit de fractie op de politieke uitdagingen kunnen richten.”
Carly van de Akker is zeker geen onbekende in Meierijstad. Zo heeft zij jarenlang deel uitgemaakt van het bestuur na de oprichting van de afdeling, nu 6 jaar geleden. Daarnaast is zij actief geweest in de stemadvies commissie van de partij voor de herindelingsverkiezingen van de toen nieuwe gemeente Meierijstad.

De nieuwe voorzitter heeft er duidelijk zin in: “Ik zie er naar uit om op een ondersteunende wijze D66 een partij te laten zijn die er toe doet  binnen Meierijstad, samen met de vele gedreven mensen die binnen onze partij actief zijn.” 
Carly is 47 jaar, in het dagelijks leven werkzaam als leerkracht aan bs. De Beemd te Schijndel. Carly is getrouwd en moeder van twee kinderen.

Share

Openbare fractievergadering HIER. Meierijstad

Openbare fractievergadering HIER. Meierijstad

Buurten in de buurt Schijndel
Op maandag 16 december houdt de fractie van HIER. Meierijstad op locatie namelijk bij woonboerderij Schijndel (adres Putsteeg 9, 5481 XT Schijndel) van 20.00 tot 21.30 uur een openbare fractievergadering.

Tijdens het fractieoverleg worden de volgende punten besproken:

 • Ontwikkelingen jeugdzorg
 • Wensen centrummanagement Schijndel omtrent inrichting bronpunt Aldi
 • Wonen
 • Raadsvergadering 19 december (Toekomstige huisvesting gemeenteraad en griffie / Vaststelling verzamelbundel Belastingen Meierijstad 2020 / Regiovisie beschermd wonen/maatschappelijke opvang / Voorbereidingskrediet herinrichting markt Sint Oedenrode)

De agenda en bijbehorende stukken zijn te vinden op de website van de gemeente.

Iets anders met de fractie bespreken kan natuurlijk ook. Aanmelden en doorgeven van bespreekpunten graag via fractie@wijzijnhier.nu

Na het fractieoverleg is er gelegenheid om in informele sfeer met elkaar in gesprek te gaan.

Voor meer informatie kijk op onze website www.wijzijnhier.nu of op onze facebookpagina.

Share

HIER. over de begroting

HIER. over de begroting 2020

In het VNG-magazine van afgelopen week stond een artikel van een gemeentelijk jeugdzorgambtenaar wiens dochter door ziekte een thuiszitter was in plaats van een leerling op een middelbare school. Hij werd er niet vrolijk van en schreef een boek over de wereld van de jeugdzorg: “Wij waren reuzetevreden over hoe het ging”. Gelukkig is noch het college, en naar zal blijken noch de raad, reuzetevreden over hoe het gaat. Ja, de ambities blijven rechtovereind staan en zoals het college aangeeft “we blijven voorzichtig om een financieel gezonde gemeente te blijven met vet op de botten om tegenvallers in de toekomst op te vangen”.

Voorzichtigheid troef, we hebben tegenvallers genoeg op het gebied van openbaar groenonderhoud en het bouwen van scholen. HIER is daar niet blij mee, Kunnen we dit vooraf zo slecht inschatten? Verrast de wereld ons zo snel met oplopende kosten? Wij hebben zorgen op het gebied van:

 • Jeugdzorg, oplopende vraag en oplopende kosten
 • Houden we de kosten van zwembaden binnen budget?
 • Wanneer start realisatie van de aanpassingen aan de N279?
 • Woningbouw zit op slot ook in Meierijstad, ruimte voor innovatieve ideeën
 • Wat doen we om alle winkelcentra bruisend te krijgen en te houden?
 • Verkeersveiligheid, meer aandacht voor gevaarlijke wegen, rotondes en fietspaden
 • Algehele veiligheid, meer inzetten op handhaving met meer BOA’s
 • Meer verbinding zoeken met inwoners van Meierijstad die het moeilijk hebben
 • Meer meten op het gebied van gezondheid, bijvoorbeeld stikstof en fijnstof
 • Vitaal buitengebied, wat is stand van zaken?
 • Reserve van het sociaal domein moet bestemd blijven voor sociaal domein

Toch is HIER optimistisch, het college pakt door en is niet bang om te investeren, zowel lokaal als regionaal. Regionaal meedoen is belangrijk ook voor ons als raad bij dossiers zoals jeugdzorg, maar ook bij wonen bijvoorbeeld maar laten we vooral aansluiting bij en met inwoners van Meierijstad blijven zoeken. Meierijstad is niet van ons (raad, college) maar van ons, inwoners van Meierijstad.

Ons rijke sport- en cultuurlandschap groeit en bloeit en draagt op die manier haar steentje bij aan ons welzijn in onze inwoners. Prachtig. Maar voor anderen is het leven ’n stuk moeizamer. Immers met een taal- of financiële achterstand of fysieke beperkingen is het lastiger om mee te doen. We zijn dan ook verheugd met de pilot Leefgoed Veghel.

Laat de reserve van het sociaal domein vooral blijven wat het is, namelijk reserve van het sociaal domein. Wij gaan dit nog hard genoeg nodig hebben.

HIER is een groot voorstander van meedoen/participatie, laten we samen, college-raad en inwoners blijven doorgaan op dat ingeslagen pad. Soms met groot succes zoals het Omnipark in Erp en soms wat minder. En als er vragen of zorgen zijn zoals nu bijvoorbeeld in Eerde over de basisschool, verkeer en kerk dan lijkt het ons een groot goed om met die stakeholders in overleg te gaan. Zoals gezegd: laten we dat samendoen. HIER is niet REUZE TEVREDEN maar HIER is best een beetje tevreden over hoe het ging maar willen meer tevredengesteld worden voor wat er komen gaat.

Mari van der Aalsvoort
Fractievoorzitter

 

Share

Marischka Klotz commissievoorzitter

Marischka Klotz eerste vrouwelijke commissievoorzitter

Op 27 juni 2019 zal Marischka Klotz (raadslid HIER) in de raadsvergadering benoemd worden tot commissievoorzitter. Daarmee is zij de eerste vrouwelijke commissievoorzitter in de gemeente Meierijstad.

Marischka is woonachtig in Schijndel samen met haar twee kinderen en partner en is al zo’n 10 jaar politiek betrokken (waaronder ook commissie en raadslid gemeente Schijndel). In haar functie als zelfstandig organisatieadviseur begeleidt ze regelmatig groepen bij hun vraagstukken maar ook bij Open Coffee het Groene Woud zorgt ze als organisator dat bijeenkomsten soepel verlopen. Op woensdag 26 juni had ze een vuurdoop als voorzitter in de raadszaal om tijdens de politieke jongerendag, waaraan zo’n 85 leerlingen van het Zwijsen college deelnamen, de bijzondere commissievergadering in goede banen te leiden. 

Om de besluiten van de gemeenteraad zo goed mogelijk voor te bereiden worden de onderwerpen voorbesproken in de raadscommissies. De raadscommissies worden ook gebruikt voor overleg van de commissieleden met het college van burgemeester en wethouders. De commissies bestaan uit raadsleden of hun vervangers van elke politieke partij die in de gemeenteraad is vertegenwoordigd. Deze leden hebben zich gespecialiseerd op enkele onderdelen van het beleid.

In de gemeente Meierijstad zijn twee raadscommissies:

 • Commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering
 • Commissie Mens en Maatschappij

De voorzitter van een raadscommissie is altijd een lid van de raad. Er is een poule van voorzitters. Gezamenlijk bepalen de voorzitters wie welke raadscommissie zal voorzitten. De raadscommissies vergaderen in de regel één keer per maand. Deze vergaderingen zijn in principe openbaar.

Share
1 2 3 14