’t Bundertje feestelijk geopend

Nieuw Natuureducatiecentrum ’t Bundertje feestelijk geopend

De nieuwbouw van Natuureducatiecentrum ’t Bundertje is vandaag officieel geopend. Wethouder Coby van der Pas onthulde, samen met kinderburgemeester Elin, een levend schilderij om dit te vieren. Onder het genot van een bietenbrownie uit eigen keuken, kregen de genodigden een rondleiding door het nieuwe gebouw en de tuin eromheen. Kinderburgemeester Elin verzorgde een quiz voor een aantal buurtkinderen en wijkraad De Bunders onthulde een bankje dat zij geschonken hebben aan de natuurtuin.

Een natuureducatie- en ontmoetingsplek voor iedereen
Het nieuwe gebouw is, in samenspraak met IVN Veghel, wijkraad De Bunders, wijkraad ’t Ven en aanwonenden, ontworpen. Deze ontmoetingsplek voor de omgeving is toegankelijk voor iedereen. Op het terrein zijn educatieve speel- en spelelementen, onder andere een waterpeilbuis. Er worden natuuractiviteiten georganiseerd en er worden lessen verzorgd voor o.a. basisscholen, praktijkonderwijs en VMBO. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers, die zich hier enthousiast voor inzet.

Samenwerking met praktijkonderwijs
Vanuit het onderwijs is meegewerkt aan het nieuwe natuureducatiecentrum. Leerlingen van ROC de Leijgraaf (Bouw & Hout) hebben een wandkast en mobiele bar voor het opslaan van o.a. educatieve materialen ontworpen, die ze vervolgens zelf hebben gemaakt. En Bouwmensen zorgde, samen met studenten, voor het maken en plaatsen. van de staldeuren voor in de dierenverblijven.

Energiezuinig en groen
Het nieuwe gebouw is duurzaam. Er is gewerkt met natuurlijke materialen. De dakbedekking bestaat voor 75% uit mos/sedum en er liggen zonnepanelen op het dak. Binnen wordt energiezuinige ledverlichting geplaatst. De buitenverlichting is aangebracht met een lager lichtniveau, zodat de nachtvlinders hier geen last van hebben.


 

Share

Hoogste punt nieuwbouw ’t Bundertje

Hoogste punt nieuwbouw Natuurtuin ’t Bundertje bereikt!

De nieuwbouw van Natuurtuin ’t Bundertje gaat als een speer! Inmiddels is het hoogste punt van de nieuwbouw bereikt. Om dit te vieren heeft wethouder Coby van der Pas op donderdag 29 juli de vlag in de top gehesen aan de Patrijsdonk in Veghel. Als alles volgens planning verloopt, is het natuur- en milieu educatiecentrum in oktober klaar.

Een leer- en ontmoetingsplek voor iedereen
Het nieuwe gebouw is, in samenspraak met IVN Veghel, wijkraad De Bunders, wijkraad ’t Ven en aanwonenden, ontworpen, is toegankelijk voor iedereen en past helemaal in de omgeving. Met een multifunctionele ruimte voor zo’n 35 bezoekers is ’t Bundertje straks een ontmoetingsplek voor de omgeving. Op het terrein komen educatieve speel- en spelelementen, onder andere een waterpeilbuis Er worden natuuractiviteiten georganiseerd en er worden lessen verzorgd voor o.a. basisscholen, praktijkonderwijs en VMBO. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door een grote groep vrijwilligers, die zich hier enthousiast voor inzet.

Samenwerking met praktijkonderwijs
Ook vanuit het onderwijs is meegedacht en wordt meegewerkt aan het nieuwe natuureducatiecentrum. Leerlingen van ROC de Leijgraaf (Bouw & Hout) hebben een wandkast en mobiele bar voor het opslaan van o.a. educatieve materialen ontworpen, die ze zelf gaan maken. En Bouwmensen zorgt voor het maken en plaatsen van de staldeuren voor in de dierenverblijven.

Energiezuinig en groen
Het nieuwe gebouw is duurzaam. Er is gewerkt met natuurlijke materialen. De dakbedekking bestaat voor 75% uit mos/sedum en er komen zonnepanelen op het dak. Binnen wordt energiezuinige ledverlichting geplaatst. De buitenverlichting wordt aangebracht met een lager lichtniveau, zodat de nachtvlinders hier geen last van hebben.

Share

Meten luchtkwaliteit krijgt vorm

Meten luchtkwaliteit krijgt vorm in Meierijstad

Schone lucht is van levensbelang. Ook in Meierijstad. Daarom participeert de gemeente Meierijstad sinds kort in het meetnet Zuidoost-Brabant en het burgerinitiatief Samen Meten Meierijstad. Met de data die dit oplevert, leert de gemeente Meierijstad over de lokale luchtkwaliteit en kan zij haar omgevingsbeleid daarop beter toespitsen.

Meetnet Zuidoost-Brabant
De Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant heeft met de partners AiREAS, gemeente Eindhoven, provincie Noord-Brabant, RIVM, TNO, GGD en Universiteit Utrecht een meetnet opgezet. Dat meetnet levert met circa 50 meetpunten verspreid over de regio gegevens op over de luchtkwaliteit en (in een latere fase) geluidbelasting. In Meierijstad is medio mei 2021 vooralsnog één meetpunt geplaatst. Deze bevindt zich in de omgeving van Zijtaart (Zondveldstraat, nabij huisnummer 3). Op deze locatie is sprake van middelhoge belasting van fijn stof door veehouderijen; Daarom is dit een aantrekkelijk meetpunt voor de inventarisatie van de gemiddelde luchtkwaliteit in het gebied.

Samen Meten Meierijstad
Sinds januari 2021 is het burgerinitiatief Samen Meten Meierijstad actief. Zij ontwikkelen een netwerk van zelfgebouwde sensoren om de luchtkwaliteit te meten. De gemeente Meierijstad heeft het initiatief financieel ondersteund. Vrijwilligers meten de concentratie fijn stof en delen de resultaten via internet. Het initiatief wordt volgens de landelijke richtlijnen van het RIVM-project ‘Samen Meten’ uitgevoerd, waardoor een betrouwbare werking en toepassing van de luchtmeetsensoren mogelijk is. In heel Nederland lopen inmiddels vergelijkbare meetprojecten waarbij burgers betrokken zijn. De hoeveelheid data die hiermee wordt verzameld, maakt het mogelijk dat het RIVM op grotere schaal wetenschappelijk onderzoek kan doen, zonder dat daarbij de kosten hoog oplopen. Het initiatief kan rekenen op veel belangstelling van inwoners; reden voor het bestuur van Samen Meten Meierijstad om de 100ste sensor te schenken aan de gemeente voor plaatsing aan het stadhuis in Veghel.
Wethouder Harry van Rooijen: Samen Meten in Meierijstad laat prachtig zien wat ons motto ‘Meierijstad zijn we samen’ in kan houden. Politieke partij Hart heeft de basis gelegd, en inmiddels staat het burgerinitiatief stevig op eigen benen. Het groeit als kool en steeds meer inwoners willen meedoen. En hoe meer sensoren, hoe beter we beeld krijgen van de luchtkwaliteit in ons gebied. Dat juicht het college toe”.

Share

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Preventieve bestrijding eikenprocessierups in Meierijstad

Begin mei start de gemeente Meierijstad met de jaarlijkse preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. De eikenbomen op risicolocaties worden bespoten met een biologisch middel. Na een onverwachte toename in 2019 is de inzet in 2020 flink opgeschaald. De verwachting is dat de plaagdruk dit jaar vergelijkbaar is met 2020. Daarom is verder opschalen van de preventieve bestrijding nu niet nodig.

Hoe gaat het in zijn werk?
In de eerste week van mei start een gespecialiseerd bedrijf met de preventieve bestrijding van de eikenprocessierups. Dit gebeurt met een biologisch bacteriepreparaat. Sluipwespen, kevers en vogels zijn niet gevoelig voor de bacterie. De werkzaamheden gaan, vanwege de korte periode waarin de bespuiting effectief is, 24 uur per dag door, dus ook ’s nachts. De larven, die vooral in de eerste weken een zeer grote vraatzucht hebben, eten de bacteriën met het blad op en zullen sterven.

Waar wordt preventief bestreden?
In totaal worden in Meierijstad bijna 24.000 eikenbomen preventief behandeld; ruim de helft van alle door de gemeente beheerde eiken. Het is niet mogelijk, maar ook niet nodig, om álle eikenbomen binnen de gemeentegrenzen jaarlijks preventief te bespuiten. De bomen op risicolocaties, langs doorgaande wegen en op plaatsen waar veel mensen verblijven, fietsen of wandelen krijgen voorrang. Door selectief te kijken naar de locaties van bestrijding wordt op plaatsen waar de risico’s lager zijn, zo min mogelijk schade toegebracht aan de natuur. Natuurlijke vijanden krijgen hier de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Op www.meierijstad.nl/epr staat een actuele kaart met de spuitlocaties en –routes

Bestrijding door zuigen of plukken
Wanneer bestrijding via bespuiting niet meer mogelijk is, kunnen rupsen en rupsrestanten worden verwijderd door middel van zuigen of plukken. Dit is zeer arbeidsintensief en ook hiervoor geldt dat niet alle locaties dezelfde prioriteit krijgen. Het zuigen en plukken gebeurt in Meierijstad vanaf eind mei als de rupsen in de typische “processie” langs de stam van de boom lopen. Dit is namelijk ook de periode dat de nesten worden gevormd. Dan verschijnen de brandharen die voor bekende problemen kunnen zorgen.

Plastic folie
In 2020 zijn er veel bomen omwikkeld met plastic folie, dit was geen initiatief van de gemeente en het draagt niets bij aan de bestrijding. Het omwikkelen van de bomen maakt het bestrijden juist moeilijker, de rupsen komen uit het eipakket die hoog in de eikenboom zijn gelegd. Daar eten ze van de bladeren. Ze hoeven dus niet in of uit de boom. De gedachte achter deze oplossing is dat de folie hun looproute zou blokkeren. Maar dat is niet het geval. Bovendien leidt het tot extra zwerfplastic in de natuur en ook dat is niet wenselijk.

Toekomst: meer natuurlijke vijanden
Meierijstad streeft naar meer natuurlijke vijanden van de rupsen, zodat er een betere balans ontstaat. Wegbermen worden bijvoorbeeld al enige tijd gefaseerd gemaaid waar dit mogelijk is. Zo kunnen de natuurlijke vijanden zoals mezen beter overwinteren

Share

Nieuwbouw Natuurtuin ’t Bundertje gaat van start

Nieuwbouw Natuurtuin ’t Bundertje gaat van start!

Natuurtuin ’t Bundertje in Veghel krijgt een nieuw gebouw. Inmiddels is de aannemer gestart met de sloop en de bouw van het nieuwe gebouw volgt direct daarna. Als alles volgens planning verloopt, is het natuur- en milieu educatiecentrum in oktober klaar. Het gebouw en de dierenverblijven van de Natuurtuin waren nodig aan vervanging toe. Het nieuwe gebouw is duurzamer en geschikt voor veel meer activiteiten en doelgroepen.

Toegankelijk voor iedereen
Het nieuwe gebouw is, in samenspraak met IVN Veghel, wijkraad De Bunders, wijkraad ’t Ven en aanwonenden, ontworpen en past helemaal in de omgeving. Er staat straks een volwaardig gebouw, dat voldoet aan alle eisen van deze tijd en van alle gemakken voorzien is. Met een multifunctionele ruimte waar zo’n 35 bezoekers ontvangen kunnen worden. ’t Bundertje is een natuur- en milieu educatiecentrum met daarbij een kinderboerderij. Het is een ontmoetingsplek voor de omgeving, er worden natuuractiviteiten georganiseerd en er worden lessen verzorgd voor o.a. basisscholen, praktijkonderwijs en VMBO. Voor deze lessen wordt gebruik gemaakt van de directe omgeving, die daar speciaal op is ingericht. Dit alles wordt mede mogelijk gemaakt door
een grote groep vrijwilligers.

Samenwerking met praktijkonderwijs
Ook vanuit het onderwijs is meegedacht en wordt meegewerkt aan het nieuwe natuureducatiecentrum. Leerlingen van ROC de Leijgraaf (Bouw & Hout) hebben een wandkast en mobiele bar ontworpen, die ze zelf gaan maken. En Bouwmensen zorgt voor het maken en plaatsen van de staldeuren voor in de dierenverblijven.

Wethouder Coby van der Pas: “Ik ben trots op dat dit prachtige plan dat gezamenlijk uitgedacht is en dat er nu ook echt gaat komen! Met de nieuwbouw verbeteren we de faciliteiten voor natuur- en milieueducatie, recreatie en participatie in Meierijstad. Daarbij creëren we een veilige en gezonde leefomgeving voor mens en dier in een duurzame accommodatie die toegankelijk is voor iedereen.”

Share

Uitnodiging om verhalen en gedichten te delen

Bekenlandschap – uitnodiging om verhalen en gedichten te delen

Bijna 100 inwoners van Meierijstad en omgeving kwamen in januari 2020 bij elkaar om hun plannen en verhalen over het bekenland te delen. Want in september 2020 zou in het Brabantse landschap de Landschapstriënnale worden gehouden; een festival met allerlei activiteiten in het bekenland. Voorlopig kunnen inwoners elkaar niet ontmoeten tijdens georganiseerde wandelingen, boot- en fietstochten of festivals. Daarom is de Landschapstriënnale verschoven naar het voorjaar van 2021.

Alles is anders en toch ook weer niet! We gaan naar buiten in onze eigen omgeving, voelen ons lokaal verbonden met dit prachtige gebied. Onze ommetjes leveren nieuwe ontdekkingen op. De betekenis van ons bekenlandschap is misschien wel groter dan ooit, als helend landschap.

Verhalen en gedichten delen op digitale ontmoetingsplek
Op de digitale ontmoetingsplek www.brabantsebeken.nl kunnen ervaringen van inwoners over hoe zij het landschap deze dagen beleven, gedeeld worden. Dat kan door verhalen en gedichten over
het bekenlandschap op te schrijven, te filmen en te delen. Bijvoorbeeld over hoe het vroeger was of over waar hun wortels liggen in de streek.

Wekelijks deelt de stadsdichter van Meierijstad Rick Terwindt daar ook zijn gedachten over het helend landschap. Én er is een serie in de maak over familienamen die je kunt terugvinden in het landschap. Verhalen en gedichten kunnen geplaatst worden via de knop MIJN VERHAAL. Zo houden we de verhalen over ons bekenland levend voor onszelf en voor anderen!

 

 

Share

Meierijstad maakt meters in verduurzaming

Meierijstad maakt meters in verduurzaming.

Met een uitvoeringsprogramma van 40 projecten voert Meierijstad haar duurzaamheidsvisie uit. Nu het college ruim over de helft van deze bestuurstermijn is, maakt wethouder Harry van Rooijen de balans op: “we lopen ruim voor op schema met onze projecten”.

Naar een mooier, gezonder en eerlijker toekomst
Vorige week gaf het college de voortgangsrapportage 2019 vrij. Een omvangrijk document waarin ze beschrijft wat de stand van zaken is. En wat de concrete bijdrage van projecten is aan de ambities die de gemeente heeft. Voorbeelden van die ambities zijn: ‘In 2025 is 20% van het totale energieverbruik in Meierijstad duurzaam opgewekt’; ‘In 2030 is al het maatschappelijk vastgoed in Meierijstad voor zover mogelijk CO2-neutraal.’; ‘In 2030 is de leefomgeving in Meierijstad vrij van zwerfafval’.
In 2019 zouden er 17 projecten van start gaan. Maar eind 2019 bleken er al 30 projecten te lopen. Van Rooijen: “Als je dat zo bij elkaar gebundeld ziet, besef je nog meer dat we echt op héél veel terreinen bezig zijn; als gemeente maar heel vaak samen met anderen. We hebben maar liefst 13 projecten naar voren gehaald. Dat kan alleen als íedereen zijn voelsprieten goed heeft uitstaan om kansen te benutten als die zich aandienen.”

Interactief document: voor ieder wat wils
Het document is nu als interactieve pdf te vinden op www.duurzaammeierijstad.nl. De opzet is zodanig dat het voor verschillende doelgroepen wat biedt. Voor elk project is er ‘n korte publieksgerichte teksten voor de lezer die op hoofdlijnen informatie wil; en daarna volgen er meer achtergronden en feiten voor degenen die meer details wil weten.
Komende weken brengt de gemeente de voortgang via social media en huis-aan-huisbladen extra onder de aandacht. 6 thema’s passeren dan de revue: duurzame woningen; zwerfafvalvrij; gemeentelijk vastgoed; klimaatadaptatie; fairtrade en energie. “Het is een kleine greep; we hopen menig inwoner te verleiden een kijkje te nemen op onze duurzaamheidswebsite”, besluit de wethouder.

Share

Preventieve bestrijding eikenprocessierups

Weer meer inzet op preventieve bestrijding eikenprocessierups in
Meierijstad

Jaarlijks voert de gemeente Meierijstad preventieve bestrijding van de eikenprocessierups uit. De eikenbomen op risicolocaties worden bespoten met een biologisch middel. Ondanks de forse inzet in 2019 was er sprake van een grote plaagdruk. Om de overlast in 2020 zo veel mogelijk te beperken zet de gemeente opnieuw zwaarder in op preventieve bestrijding. Ook het stimuleren van natuurlijke vijanden van de processierups krijgt extra aandacht.

Hoe gaat het in zijn werk?
Eind april start een gespecialiseerd bedrijf met de preventieve bestrijding met een biologisch bacteriepreparaat. De werkzaamheden gaan vanwege de korte periode waarin de bespuiting effectief is 24 uur per dag door, dus ook ’s nachts. De larven, die vooral in de eerste weken een zeer grote vraatzucht hebben, eten de bacteriën met het blad op en zullen sterven. Andere dieren zoals sluipwespen, kevers en vogels zijn niet gevoelig voor de bacterie.

Waar wordt preventief bestreden?
In totaal worden in Meierijstad bijna 24.000 eikenbomen preventief behandeld; ruim de helft van alle door de gemeente beheerde eiken. Dit is 25% meer dan in 2019. Het is niet mogelijk, maar ook niet nodig, om álle eikenbomen binnen de gemeentegrenzen jaarlijks preventief te bespuiten. De bomen op risicolocaties, langs doorgaande wegen en op plaatsen waar veel mensen verblijven, fietsen of wandelen krijgen voorrang. Door selectief te kijken naar de locaties van bestrijding wordt op plaatsen waar de risico’s lager zijn, zo min mogelijk schade toegebracht aan de natuur. Natuurlijke vijanden krijgen hier de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. Op www.meierijstad.nl/epr staat een actuele kaart met de spuitlocaties en –routes

Bestrijding door zuigen of plukken
Wanneer bestrijding via bespuiting niet meer mogelijk is kunnen rupsen en rupsrestanten worden verwijderd door middel van zuigen of plukken. Dit is zeer arbeidsintensief en ook hiervoor geldt dat niet alle locaties dezelfde prioriteit krijgen. Het zuigen en plukken gebeurt in Meierijstad vanaf eind mei als de rupsen in de typische “processie” langs de stam van de boom lopen. Dit is namelijk ook de periode dat de nesten worden gevormd. Dan verschijnen de brandharen die voor bekende problemen kunnen zorgen.

Toekomst: meer natuurlijke vijanden
Meierijstad streeft naar meer natuurlijke vijanden van de rupsen, zodat er meer balans is. Wethouder Harry van Rooijen licht toe dat dat geen kwestie is van een paar honderd mezenkastjes is, maar een zaak van lange adem: “Mezenkastjes lijken effectief en de grote acties her en der kunnen rekenen op sympathie van het publiek, maar wij kiezen daar toch niet voor. Onze inzet richt zich eerst op vergroten van de biodiversiteit. In de Integrale Gebiedsbeheersplannen gaan we daar samen met dorpsraden plekken voor aanwijzen. Ook hebben we een stimuleringsregeling voor bijv. kruidenrijke akkerranden en we gaan onze wegbermen en sloten anders beheren. Dat is nodig om te zorgen dat de mezen het héle jaar door voldoende voedsel kunnen vinden en niet sterven door tekorten” 

Share

Boomfeestdag 2020

Boomfeestdag in Meierijstad

Op woensdag 18 maart is het weer Nationale Boomfeestdag. Zoals ieder jaar worden hier de kinderen van groep 8 van diverse basisscholen voor uitgenodigd. De gemeente Meierijstad organiseert dit jaar samen met IVN Veghel en Sint-Oedenrode, werkgroep ‘t Hurkske en NMC Schijndel op vier locaties plantwerkzaamheden. De locaties zijn: “Veghels buiten” te Veghel; ’t Hurkske te Erp; groenstrook Sonseweg te Nijnsel en de Beemdstraat in Schijndel (omgeving Heempark).

Thema 2020: “Bomen geven energie
Het doel van de boomfeestdag is kort en krachtig: Zo zorgt de gemeente ervoor dat kinderen betrokken worden bij het gemeentelijk groen en dat ze de waarde van groen inzien. Het thema verwijst naar de diverse (wereld en nationale) Klimaatakkoorden. In al deze akkoorden wordt het belang van aanleg van bossen en het planten van veel meer bomen en struiken benadrukt. “Maar ook lokaal dragen ze bij aan de doelstellingen die we in onze gemeente hebben”, stelt wethouder van Rooijen: “Bomen en struiken zijn een super klimaatmaatregel; Ze zorgen voor opname van CO2, geven ons verkoeling in perioden van grote hitte. Een fors en divers bomenbestand helpt de biodiversiteit in flora en fauna te verbeteren.”

Record
Stichting Nationale Boomfeestdag wil het oude nationale plantrecord van 235.000 bomen op één dag verbreken; alle gemeentes tezamen planten dit jaar 500.000 bomen in Nederland. De kinderen uit Meierijstad planten 1620 bomen en struiken. Het merendeel van de nieuwe aanplant bestaat uit bosplantsoen zoals Krent, Sleedoorn, Hazelaar, Hulst, Kers, Vlier, Gelderse roos, Vuilboom, Hondsroos en bomen waaronder Beuk, Eik, Linde, Lijsterbes, Els, Esdoorn, Sierappel, Iep, Berk en Haagbeuk. Op elke locatie doen de kinderen mee aan natuur-postenspellen. Vrijwilligers van bovengenoemde natuurwerkgroepen en medewerkers van de gemeente Meierijstad begeleiden deze activiteiten.

Share

Feestelijke opening watertappunten

25 september 2019 Kraanwaterdag: feestelijke opening drie watertappunten Meierijstad

Vandaag was weer zover, nationale kraanwaterdag. Op kraanwaterdag wordt er extra aandacht besteed aan het belang van drinken van kraanwater. Kraanwaterdag is een initiatief van 6 drinkwaterbedrijven, waaronder Brabant Water. Al vele honderden scholen hebben er een gewoonte van gemaakt om op één vaste dag in de week alleen kraanwater te drinken, in plaats van gezoete drankjes. Dat is gezond, goed voor de concentratie en het bespaart veel verpakkingsafval. Andere scholen zijn uitgenodigd om vandaag ook mee te doen.

Opening watertappunten Zijtaart, Keldonk en Boerdonk
Omdat gemeente Meierijstad, Rotary Veghel en stichting Meierijstad Gezond Sportief (MGS) graag hun steentje bijdragen aan een gezond Meierijstad, dragen zij ook graag bij aan kraanwaterdag door hier extra aandacht aan te besteden. In navolging op de eerdere watertappunten in de diverse kernen van Meierijstad, zijn vandaag maar liefst drie watertappunten geopend.

Wethouder Rik Compagne, programmamanager MGS Marlies Liebregts en Eric Rath Rotary Veghel fietsten per (duo)fiets met unieke sporters uit Meierijstad van Zijtaart via Keldonk naar Boerdonk, om daar samen met de dorpsraden de watertappunten officieel te openen.

Iedere kern een watertappunt
Stichting Meierijstad Gezond Sportief, Rotary Veghel, Brabant Water en gemeente Meierijstad hebben gezamenlijk gekozen om in JOGG te investeren met de “DrinkWater campagne”. In iedere kern van Meierijstad komt een zichtbaar, toegankelijk en aantrekkelijk watertappunt. Veel van de tappunten komen in de buurt van scholen, speel- en sportplekken te staan, zodat jongeren hun dorst makkelijk kunnen lessen met kraanwater in plaats van met frisdrank. Brabant Water is nauw betrokken bij de realisatie van de watertappunten. De locatie van de watertappunten is afgestemd in overleg met de buurtadviseurs, en wijk- en dorpsraden.

 

Share

Nieuwbouw Natuurtuin ’t Buindertje

Ontwerp nieuwbouw Natuurtuin ’t Bundertje goed ontvangen

Wethouder van der Pas onthulde op 4 juli het voorlopige ontwerp voor de nieuwbouw van Natuurtuin ’t Bundertje in Veghel. Zo’n 20 geïnteresseerde buurtbewoners, vrijwilligers en overige betrokkenen waren bij de pr sentatie aanwezig en reageerden enthousiast op het resultaat. Het voorlopige ontwerp ligt nu bij het college ter goedkeuring en wordt in november behandeld in de raadsvergadering.

Blij met het ontwerp
De aanwezigen waren tevreden met het ontwerp. Met de natuurlijke en duurzame uitstraling, past het ontwerp mooi in de omgeving. Daarnaast sluit het gebouw beter aan bij de behoeften van gebruikers en worden de dierenverblijven vernieuwd.

Samenwerking werkgroep, architect en gemeente
Wethouder Coby van der Pas is trots op de samenwerking tussen de gemeente, inwoners, werkgroep en architect: “Als gemeente zijn wij er op de eerste plaats voor onze inwoners. Daarom willen wij waar het kan zo veel mogelijk samenwerken met alle betrokken partijen om aan te sluiten bij hun behoeften. Dit project is een mooi voorbeeld, hoe de kracht van samen, leidt tot een gewenst eindresultaat.”

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van IVN Veghel, Wijkraad De Bunders, Wijkraad ’t Ven en directe aanwonenden. In een aantal bijeenkomsten werkte de werkgroep samen met de architect aan een lijst van eisen en wensen, die in afstemming met de gemeente resulteerde in het voorlopige ontwerp.

Waarom nieuwbouw
Het gebouw van de natuurtuin is oud en aan vervanging toe. Het voldoet niet meer aan de eisen van bijvoorbeeld duurzaamheid en toegankelijkheid. Ook zijn de faciliteiten voor activiteiten in het huidige gebouw beperkt. Daarom heeft de gemeente Meierijstad besloten om het gebouw te vervangen. Met de nieuwbouw wil de gemeente de faciliteiten voor natuur- en milieueducatie, recreatie en participatie verbeteren. En daarbij een veilige en gezonde leefomgeving creëren voor mens en dier in een accommodatie die zo duurzaam mogelijk is gebouwd.

Share

Open Dag bij centrum tegen voedselverspilling

Stichting Samen Tegen Voedselverspilling organiseert open dag bij hét
centrum tegen voedselverspilling THREE-SIXTY in Veghel

VEGHEL – Wat doen we in Nederland allemaal om voedselverspilling tegen te gaan en te verminderen? Welke slimme oplossingen hebben bedrijven bedacht, en wat kun je als consument zelf doen? Om dat te laten zien, organiseert stichting Samen Tegen Voedselverspilling in samenwerking met haar stakeholders op zondag 6 oktober een open dag bij THREE-SIXTY, hét centrum tegen voedselverspilling in Veghel.
De stichting Samen Tegen Voedselverspilling heeft als doel voedselverspilling in Nederland in 2030 met de helft te hebben teruggebracht. Daarvoor brengt de stichting zoveel mogelijk partijen bij elkaar, zoals bedrijven, organisaties, consumenten, onderwijs- en onderzoeksinstellingen en overheden. Tijdens de open dag organiseren deze aangesloten bedrijven en organisaties allerlei activiteiten voor jong en oud. Zo geeft het Voedingscentrum workshops waarin je jouw kennis over voedselverspilling kunt testen. Op een persoonlijke manier leer je van alles om zelf thuis minder voedsel te verspillen. En je krijgt tools om direct mee aan de slag te gaan, zodat ook jij bij kunt dragen aan een #verspillingsvrij Nederland!

De Rabobank en de stichting Samen Tegen Voedselverspilling nemen je mee op een bijzondere Virtual Reality-tour. Daarin kom je meer te weten over de oplossingen tegen verspilling van een aantal aangesloten partijen. Zo neem je een virtueel kijkje in De Verspillingsfabriek, in de keuken van restaurant Instock en een tomatenkas. Op de stakeholdersmarkt laten de bedrijven en organisaties hun initiatieven tegen voedselverspilling zien. Je kunt verschillende producten proeven die gemaakt zijn met ‘verspild’ voedsel of een oplossing zijn voor verspilling, zoals de soepen uit De Verspillingsfabriek. Deze producten zijn ook tegen contante betaling te koop. Voor de kleinsten is er een kidscorner inclusief een kleurplatenwedstrijd. Er zijn verschillende presentaties en je kunt binnenkijken bij De Verspillingsfabriek. Tot slot krijgt ieder
huishouden handige tools mee naar huis, zoals het eetmaatje en een praktische koelkaststicker.

We organiseren deze open dag samen met THREE-SIXTY, De Verspillingsfabriek, Hutten Catering, het Voedingscentrum en de Rabobank. Deze dag wordt mede mogelijk gemaakt door Gemeente Meierijstad en Provincie Noord-Brabant. Check het programma om te zien welke bedrijven en organisaties nog meer mee doen. De open dag maakt deel uit van de Dutch Food Week 2019. De deuren van THREE-SIXTY zijn geopend tussen 10.00 en 16.00 uur.

Praktische informatie
Datum: Zondag 6 oktober
Tijd: 10:00 – 16:00 uur
Locatie: THREE-SIXTY
Adres: Huygensweg 10, 5466 AN Veghel
Toegang is gratis na aanmelding

Aanmelden
Voor meer informatie en aanmelden ga naar www.samentegenvoedselverspilling.nl/opendag

Share

Natuur in de Wijk van start in Meierijstad

Natuur in de Wijk van start in Meierijstad
Meer stadsnatuur en nestkastjes in Meierijstad om vogels en insecten te helpen.
Project Natuur in de Wijk is door de provincie Noord-Brabant in het leven geroepen om méér stadsnatuur en nestplaatsen te realiseren voor vogels en insecten die het goed kunnen doen in een stedelijke omgeving. Meierijstad is een van de drie Brabantse gemeenten die in 2019 uitverkoren zijn om mee te doen.

Huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen
Het stedelijk gebied is voor dieren over het algemeen geen makkelijke plek om te overleven, maar er zijn bepaalde soorten die het al sinds jaar en dag juist erg goed doen in de stad. Toch wordt het langzaam maar zeker steeds lastiger voor deze dierlijke stadsbewoners om “rond te komen”. Een gebrek aan veilige plekjes om te nestelen en steeds schaarser wordend voedsel door minder beplanting en insecten, zijn belangrijke redenen voor de terugloop van huismussen, gierzwaluwen en vleermuizen. Project Natuur in de Wijk is door de provincie Noord-Brabant in het leven geroepen om méér stadsnatuur en nestplaatsen te realiseren voor deze soorten.

’t Ven en De Bunders
Natuur in de Wijk is speciaal bedoeld om vooral op privaat terrein meer stadsnatuur en nestplaatsen te realiseren voor deze dieren. Kosteloos, welteverstaan, want het project wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant. Door betrokken ecologen is in Meierijstad gekeken wat een kansrijk gebied is. Bij de gebiedskeuze is gelet op bestaande en aangrenzende populaties van de dieren, het type bebouwing en het omringende landschap. ’t Ven en gedeeltelijk De Bunders vormen nu het kerngebied waar het merendeel van het materiaal wordt uitgedeeld en opgehangen. Dat gebeurt door enthousiaste basisscholen, verenigingen, instanties en particulieren die de natuur een warm hart toedragen. Om de resultaten van het project te kunnen monitoren is een ecologische nulmeting in het kerngebied gedaan.

Samen bouwen aan een duurzame wijk
Wethouder Harry van Rooijen onderstreept het belang van een project als deze. “Biodiversiteit staat onder druk door verstening en klimaatveranderingen. Behoud van biodiversiteit en natuur in de stad op de lange termijn staat of valt namelijk met de betrokkenheid van de bewoners van dat stedelijk gebied. Alle kleine beetjes die door deze verschillende mensen en organisaties worden bijgedragen, vormen uiteindelijk een groot geheel en hebben een aanzienlijke impact. En dat geldt al helemaal als jonge mensen door middel van dit project kennis maken met de afname van het
leefgebied van vogels, insecten en andere kleine stadsbewoners.”.

Aanvragen nestkastjes
Natuur in de Wijk nodigt daarom als eerste burgers, scholen, bedrijven en instellingen in ’t Ven en de Bunders van harte uit om deel te nemen aan het project; Basisschool de Ieme is inmiddels al aangehaakt. Buiten dit kerngebied (mits binnen de bebouwde kom) is het mogelijk deel te nemen, zolang de voorraad strekt.
Op www.natuurindewijk.nl is informatie te vinden over aanmelden en
voorwaarden.

Share

Website eikenprocessierups

Lancering website alles over, voor en tegen de EIKENPROCESSIERUPS

De eikenprocessierups: hoe informeer je inwoners? Het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en Brabant ontwikkelde een toolkit voor gemeenten: www.oakie.info. Dit is een site met begrijpelijke info over de eikenprocessierups voor inwoners en professionals. Op de website vind je informatie over gezondheid, bloostelling voorkomen en wat je kan doen als je gezondheidsklachten ervaart.

Linda Blous, werkzaam voor de drie Brabantse GGD´en, heeft met het prijzengeld dat zij won bij de Dragons’ Den 2018 van GGD GHOR Nederland een website gemaakt. Het resultaat is de website www.oakie.info met daarop een toolkit. Je vindt er alles over, voor en tegen de eikenprocessierups.

Waar bestaat de toolkit uit?

De toolkit op de website bestaat uit verschillende folders voor inwoners. Ze gaan over: Wat te doen bij overlast, hoe je overlast kunt voorkomen, wat te doen bij gezondheidsklachten en hoe je op een natuurvriendelijke manier de eikenprocessierups kan bestrijden. Gemeenten kunnen deze folders downloaden en verspreiden binnen hun gemeente. Daarnaast staan er infobladen op voor kindcentra, huisartsen en recreatieterreineigenaren.

Een duurzaam antwoord op veel gestelde vragen over de eikenprocessierups

Het team Gezondheid, Milieu en Veiligheid van de GGD’en in Brabant waar Linda werkt kreeg vaak vragen van de groenambtenaren en inwoners van de Brabantse gemeenten. In 2018 was er ook veel overlast van de eikenprocessierups binnen Brabant. Gemeenten hadden op dat moment geen eenduidig, onafhankelijk communicatiemateriaal om te verspreiden. Zo ontstond het idee om een website met een toolkit te ontwikkelen.

Landelijke website

Omdat de rups in heel Nederland is verspreid kunnen alle GGD’en verwijzen naar deze toolkit op www.oakie.info. De websitenaam Oakie is ontstaan door de Engelse vertaling van Eik en dan een verkleinwoordje om hem vriendelijk over te laten komen. De grondtoon van de toolkit is positief en communiceert eerder over kansen en mogelijkheden dan over risico’s en gevaren. Zo ontstaat er bewustwording en acceptatie en wordt voorkomen dat er onnodige onrust ontstaat.

Vanaf nu kan iedereen de informatie over de eikenprocessierups raadplegen op www.oakie.info

Share
1 2 3