Convenant huisvesting buitenlandse werknemers

Gezamenlijke afspraken voor goede huisvesting buitenlandse werknemers De vraag naar buitenlandse werknemers neemt toe in de krappe arbeidsmarkt. Zeker in de groeiende en bloeiende economie van Meierijstad. Veel bedrijfssectoren binnen Meierijstad, waaronder de agrarische en logistieke sector, zijn deels afhankelijk van tijdelijke arbeidskrachten die van buiten Nederland komen. Om die reden is het voor zowel de bedrijven als de buitenlandse

Share
» Read more

Dunningswerkzaamheden in gemeentebossen

Meierijstad stimuleert ontwikkeling gevarieerd bos Vanaf januari t/m medio maart 2022 vinden er dunningswerkzaamheden plaats in de gemeentebossen van Meierijstad. Vooral in ‘t Lijnt in Erp en ’t Hurkse. De bossen blijven in die periode open voor bezoekers. Ruimte realiseren door ‘dunnen’ Wethouder Harry van Rooijen: We streven naar gevarieerde bossen met veel afwisseling en natuurwaarden. Om dat te stimuleren

Share
» Read more

Uitspraak over N279 raakt andere projecten

Uitspraak over N279 raakt andere projecten Meierijstad Medio december heeft de Raad van State uitspraak het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) voor de N279 Veghel-Asten vernietigd. Het vernietigde PIP betreft een provinciaal plan, maar het heeft ook gevolgen voor lokale plannen die gemeente Meierijstad zelf heeft. Een deel van die plannen loopt waarschijnlijk forse vertraging op. Verbetering bereikbaarheid Wethouder Harry van Rooijen:

Share
» Read more

Geen Zonneparken in Mariaheide en Zijtaart

Meierijstad haalt 2 zonneparken uit eerste tranche Het college heeft besloten twee principeverzoeken van NRG2ALL voor zonneparken niet verder in behandeling te nemen. Het gaat om de zonneparken aan de Laarsweg bij Zijtaart en aan de Hintelstraat nabij Mariaheide. De plannen voldoen niet aan de eisen die de gemeente stelt aan burgerparticipatie. Meierijstad vult de vrijgekomen planruimte van de eerste

Share
» Read more

Vervolgstappen Omnipark Erp

Aan de slag met uitwerking uitvoeringsplan Omnipark in Erp Gemeente Meierijstad is, samen met het waterschap Aa en Maas, aan de slag gegaan met de opdracht van de gemeenteraad van 1 april en gestart met de gefaseerde uitwerking van het uitvoeringsplan voor Omnipark De Brug in Erp. Waterschap en gemeente hebben samen afspraken gemaakt over de uitvoering van het Omnipark

Share
» Read more

Aandacht voor houtstookoverlast

Meierijstad vraagt aandacht voor houtstookoverlast Komende tijd gaat Gemeente Meierijstad haar inwoners regelmatig voorlichten over houtstookoverlast. Onder het motto: ‘Je ziet het niet, maar het is er wel’ wil ze inwoners bewust maken van de effecten van houtstook op de luchtkwaliteit; en daarmee op de gezondheid van zichzelf en medebewoners. Niet stoken blijft het beste. Houtstook Wethouder Harry van Rooijen:

Share
» Read more
1 2 3 137