Eerste vaccin in Veghel

Eerste vaccin in Meierijstad COVID-19 trof Meierijstad hard in de eerste golf. Burgemeester Kees van Rooij: ‘de cirkel is rond nu wij ook de eerste gemeente zijn waar woensdagochtend 6 januari de eerste landelijke vaccinatie is tegen het virus’. Deze zal toegediend worden op de priklocatie van GGD Hart voor Brabant in Veghel, gemeente Meierijstad. Zorgmedewerkers uit de verpleeghuizen zijn

Share
» Read more

Twee scenario’s bestuurscentrum Sint Oedenrode

Meierijstad presenteert twee scenario’s voor invulling bestuurscentrum Sint-Oedenrode Gemeente Meierijstad streeft naar een optimale invulling van het voormalige gemeentehuis Sint-Oedenrode, het huidige bestuurscentrum van Meierijstad. Nadat de gemeentelijke organisatie van Meierijstad naar het gemeentehuis in Veghel is verplaatst, staat een groot deel van het gebouw leeg. De hoofdgebruiker van het gebouw, de gemeenteraad, vroeg eerder om onderzoek naar hoe het

Share
» Read more

Meierijstad aardgasvrij

Meierijstad aardgasvrij 2021 wordt het jaar waarin de gemeente Meierijstad met haar inwoners in gesprek gaat over Meierijstad Aardgasvrij. Achter alle voordeuren valt in deze decembermaand al een brief van de gemeente op de mat. Daarin staat waarom Meierijstad in 2050 aardgasvrij moet zijn; welke stappen er komen om dat te bereiken en hoe inwoners daarin kunnen meedoen. Op 5

Share
» Read more

Meierijstad koestert haar erfgoed

Gemeente Meierijstad koestert haar erfgoed Gemeente Meierijstad heeft een grote rijkdom aan erfgoed. Met maar liefst 125 rijksmonumenten, drie archeologische rijksmonumenten, bijna 300 gemeentelijke monumenten, vier beschermde dorpsgezichten en ruim 850 beeldbepalende en cultuurhistorisch waardevolle objecten. In de erfgoedvisie, staat hoe de gemeente de komende jaren omgaat met haar erfgoed om het te behouden, ontwikkelen en versterken. Het college legt

Share
» Read more

Geslaagde actieweek

Geslaagde actieweek in Meierijstad Tijdens de actieweek stonden er diverse acties en controles op de agenda, gericht op misstanden in het buitengebied. In een campagne door de gemeente Meierijstad werden inwoners met filmpjes, voorbeelden en berichten bewust gemaakt van de signalen die kunnen wijzen op deze misstanden. Naast de campagne heeft het Bestuurlijk Interventieteam Meierij (BIM) afgelopen week in Meierijstad

Share
» Read more

Verplaatsbare woningen in Schijndel

Verplaatsbare woningen achter ’t Spectrum. Gemeente Meierijstad onderzoekt samen met woningbouwverenigingen Area en Woonmeij de mogelijkheden om binnen de gemeente circa 100 verplaatsbare woningen te realiseren. Het doel van deze woningen is om de druk op de sociale woningmarkt te verlichten. Op 15 december heeft het college over twee locaties een besluit genomen. Achter ’t Spectrum in Schijndel komen 17

Share
» Read more
1 2 3 124