Meierijstad onderzoekt andere systematiek rioolheffing

Meierijstad onderzoekt andere systematiek rioolheffing

De gemeente Meierijstad voert een onderzoek uit naar de rioolheffingssystematiek. Ze verkent de mogelijke maatstaven, om de tarieven anders te verdelen over diverse groepen. Rioolheffing treft elk adres; daarom wil de gemeente participatie onderdeel uit laten maken van het onderzoek. Een online vragenlijst staat open t/m 1 januari 2024. Inwoners en ondernemers kunnen aangeven wat zij een eerlijke tariefsverdeling vinden; ook vraagt de gemeente of een duurzame omgang met regenwater daarbij een rol moet spelen.

Rioolheffing kostendekkend
Elk jaar ontvangen inwoners, organisaties en ondernemers een aanslag voor de rioolheffing. Met de opbrengsten van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten die ontstaan bij het afvoeren en verwerken van afvalwater, regenwater en grondwater. Dit gaat om het onderhouden en vervangen van rioolbuizen en pompen, maar het geldt ook voor onderhoud van sloten en vijvers, groene en ondergrondse waterbergingen. Ook doet de gemeente onderzoek en beheert ze de gegevens op het gebied van water en riolering. Daarom verandert Meierijstad de naam in ‘riool- en waterzorgheffing’.
Wethouder Jan Goijaarts (economie, financiën en dienstverlening): “Ons uitgangspunt is dat de riool- en waterzorgheffing genoeg geld moet opbrengen om alle kosten ook in de toekomst te kunnen blijven betalen. Alle huishoudens, bedrijven en instellingen betalen mee aan de riool- en waterzorgheffing.”

Keuzes in tariefverdeling
Elke gemeente kiest zelf voor een tariefverdeling die ze vindt passen bij het voordeel dat huishoudens, bedrijven en instellingen hebben van de goede zorg voor riolering en water. Wethouder Jan van Burgsteden (ruimtelijke ordening en infrastructuur): “We willen dat de heffing zo eerlijk als mogelijk is. Maar we hebben ook andere doelen die we belangrijk vinden en die meewegen in ons voorstel voor een nieuwe systematiek. De nieuwe verdeling moet bijvoorbeeld wel goed uitvoerbaar zijn. En duurzaam gebruik van regenwater is belangrijk voor een klimaatrobuuste omgeving; afkoppelen van de regenpijp draagt daar aan bij. Je kúnt ervoor kiezen dat te belonen.”

Invullen vragenlijst t/m 1 januari.
Bij de herijking van de tariefverdeling wil de gemeente dus ook beter in beeld krijgen wat haar inwoners en ondernemers een eerlijke verdeling van de riool- en waterzorgheffing vinden. De korte online vragenlijst is daarvoor bedoeld. Op www.meierijstad.nl/rioolheffing kan iedereen t/m 1 januari de vragenlijst invullen. Uiteindelijk is het aan de raad van Meierijstad om alle factoren te wegen en de nieuwe tariefsverdeling vast te stellen; Besluitvorming is voorzien vóór het zomerreces.

Share

Volop activiteiten voor kinderen en jongeren in de kerstvakantie!

Volop activiteiten voor kinderen en jongeren in de kerstvakantie!

In de kerstvakantie worden er leuke (winter)activiteiten georganiseerd in Meierijstad om samen te sporten, te leren, elkaar te ontmoeten en vooral plezier te beleven met z’n allen! Kinderen en jongeren kunnen hier aan meedoen.

Een greep uit het programma :
Kinderen en jongeren kunnen meedoen aan kickboks, watervoetbal, glow in the dark voetbal, zingen, bingo en spelletjes met Liza en verschillende activiteiten bij Natuurtuin ’t Bundertje . Of luisteren naar muzikale winterverhalen.

Het volledige programma met dagen, tijden, voor welke leeftijden en locaties is terug te vinden via de agenda op: www.meierijstadbeweegt.nl. Voor sommige activiteiten is aanmelden verplicht en de meeste activiteiten zijn gratis.
Meer informatie over alle activiteiten is ook te verkrijgen door een mail te sturen naar mdekok@meierijstad.nl

Share

Nieuwe methode in aanpak rattenoverlast Meierijstad

Nieuwe methode in aanpak rattenoverlast Meierijstad

Het bestrijden van bruine en zwarte ratten gebeurt in Meierijstad vooral door de inzet van lokdozen en vangkooien; en door gerichte voorlichting aan inwoners van gebieden waar overlast is. Maar als dat allemaal onvoldoende helpt, gaat de gemeente voortaan ratten afschieten met een luchtbuks om een einde te maken aan een plaag.

Veiligheid voorop
Wethouder Jan van Burgsteden: “Het afschieten is een vrij radicale methode; dat realiseren we ons natuurlijk ook. Daarom doen we dit alléén als niets anders helpt én we doen dit uiterst zorgvuldig. Allereerst door de actie bij de politie aan te melden en eventuele bewoners van het gebied vóóraf te informeren met een brief. Zo zijn ze voorbereid op wat er gaat gebeuren. We nemen veiligheidsmaatregelen op de locatie; En alleen een gespecialiseerde en daartoe bevoegde rattenbestrijder mag schieten”. De inzet van de methode is vooral in de avond- en nachtelijke uren; dan zijn de ratten het meest actief. Van tevoren kijkt die medewerker met nachtkijkers waar de ratten zich vooral bevinden; Dat verhoogt de pakkans. Een raak schot is altijd direct dodelijk en veroorzaakt geen onnodig leed aan de dieren.

Ratten in de winter
Ratten kunnen ziekten verspreiden en schade aanrichten aan álles wat ze onderweg tegenkomen; (electriciteits)kabels, isolatiemateriaal, plafonds etc. Om deze risico’s te beperken is bestrijding noodzakelijk; de gemeente is daarvoor verantwoordelijk in het openbaar gebied; de inwoners op eigen terrein.
De gemeente vraagt er bewust in deze periode aandacht voor. De gewassen zijn geoogst, op de akkers vinden de ratten geen voedsel meer. Dan trekken ze naar de bebouwde kom. Omdat het winter is, verblijven de mensen binnen en nemen ze de ratten niet of veel minder waar. Maar ze zijn er wel en planten zich ook snel voort als ze over 3 dingen beschikken: voedsel, water en een schuilplaats. De meldingen komen dan bij de gemeente binnen zodra het voorjaar zich aandient en mensen weer in de tuin verblijven. Preventie en bestrijding nu betekent minder overlast in het voorjaar.

Ratten geen kans geven
Inwoners kunnen zelf ook veel doen om overlast van ratten te voorkomen:
• Zorg dat de tuin netjes is en ruim rommel op. Een stapel rommel (ook brandhout) is een
ideale plek voor ratten om te nestelen;
• Laat ’s nachts geen voedselresten, ongewassen borden of bestek etc. achter;
• Bewaar voer voor het konijn, de kippen etc. in een afgesloten bak; Knoei geen voer of
ruim het direct op.
• Voer geen vogeltjes met vetbollen, pindaslingers of ander eten dat blijft liggen/hangen;
• Ruim het afgevallen fruit van bomen meteen op.
• Herfst- of wintertafels, sier- en bloemstukken kunnen beter geen fruit, pompoenen, noten, eikels, kastanjes etc. bevatten.

Share

Woningbouw voor Mariaheide

Woningbouw voor Mariaheide

Voor de uitbreiding van Mariaheide is een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan plan ‘Steenoven II fase II’ maakt de bouw van maximaal 40 woningen in
Mariaheide mogelijk. Het projectgebied ligt ten zuiden van Mariaheide tussen de Heiakkerstraat en de Pastoor van Haarenstraat. Het maakt deel uit van een nieuw woongebied waarvoor de gemeente in het verleden gronden aangekocht heeft; het eerste deel is al ontwikkeld. Het plangebied wordt aangesloten op de eerste fase van Steenoven; De ontsluitingsweg voor verkeer haakt aan op de Veldoven. Tussen de geplande woningen en de lokale fruitteler wordt een groene buffer aangelegd. Verder blijft het -lokaal bekende- wandelpad met fruitbomen intact.

In het plan is ruimte voor een gevarieerd aanbod aan woningen voor verschillende doelgroepen: minimaal 25% sociale huurwoningen, 10% goedkope koopwoningen en de overige 65% zal worden verdeeld over verschillende doelgroepen. Dit programma sluit aan bij de Woonvisie Meierijstad. Het bestemmingsplan maakt alleen grondgebonden woningen mogelijk: rijwoningen, twee onder een kap woningen en vrijstaande woningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november jl. ingestemd met dit nieuwe plan. Het gaat, samen met het nieuwe beeldkwaliteitsplan, op korte termijn ter inzage voor een periode van 6 weken. Het bestemmingsplan wordt uiteindelijk ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Raadplegen van het ontwerpplan kan online via ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis in Veghel.

Share

Kees van Rooij beëdigd voor tweede termijn als burgemeester van Meierijstad

Kees van Rooij beëdigd voor tweede termijn als burgemeester
van Meierijstad

Burgemeester Kees van Rooij is voor een termijn van zes jaar herbenoemd totburgemeester van Meierijstad. Van Rooij is hier sinds 6 december 2017 burgemeester. In deze periode heeft hij zich vooral ingezet voor de verbinding in Meierijstad. Van Rooij: “Meierijstad staat inmiddels als een huis en is klaar voor een volgende stap”.

De herbeëdiging vond maandagochtend 27 november plaats in het Provinciehuis in ’sHertogenbosch, ten overstaan van de Commissaris van de Koning, mevrouw Ina Adema. De gemeenteraad heeft op 10 juli jl. besloten om Van Rooij voor opnieuw zes jaar voor te dragen als burgemeester van Meierijstad. De gemeenteraad gaf hierbij aan blij te zijn met de eerste burgemeester van Meierijstad en de wijze waarop hij vorm heeft gegeven aan zijn burgemeesterschap: “Hij is de ondernemende verbinder gebleken die we 6 jaar geleden zochten.
We zien in de burgemeester de bezieling om een leidende rol te pakken om Meierijstad nog mooier te maken”.

Van Rooij zet zich graag een nieuwe periode in voor Meierijstad: “We hebben ruim 80.000 inwoners, maar streven naar het kwaliteitsniveau van een 100.000+ gemeente. We moeten blijven
denken vanuit die positie. We hebben ook een economie die daar bij past. We zijn in deze regio een belangrijke gemeente. Anderen zien ons ook als een gemeente van meer dan gemiddelde betekenis. Daarbij is het belangrijk dat we de sociale cohesie in onze 13 kernen in stand houden. Ervoor zorgen dat je elkaar blijft kennen. De komende jaren komt er veel op ons af en dat zal invloed hebben op veel aspecten van onze samenleving. Ik zet me graag, samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties/instellingen, in voor een mooie toekomst van Meierijstad.”

Share

Tijdelijke sluiting balies burgerzaken in Sint-Oedenrode en Schijndel

Tijdelijke sluiting balies burgerzaken in Sint-Oedenrode en Schijndel

Gemeente Meierijstad sluit tijdelijk de balies van burgerzaken in Schijndel en Sint-Oedenrode. Dat gebeurt voor een periode van maximaal 12 maanden. De krapte op de arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat een aantal vacatures bij de afdeling burgerzaken (nog) niet ingevuld konden worden. Het gaat om functies die onmisbaar zijn voor een goede en complete dienstverlening. Zodra deze vacatures ingevuld zijn en de ontstane achterstand is weggewerkt, gaan de balies in Sint-Oedenrode en Schijndel weer open voor publiek.

Digitaal aanvragen
Veel producten kunnen digitaal aangevraagd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het doorgeven van een verhuizing, geboorte of melden van een voorgenomen huwelijk of het aanvragen van een uittreksel. Ook kan het rijbewijs digitaal worden verlengd via de vakfotograaf. Op www.meierijstad.nl is per product terug te vinden of het digitaal aangevraagd kan worden.

Afspraak maken in Veghel
Voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of een eerste inschrijving vanuit het buitenland is een persoonlijke afspraak nodig. Inwoners kunnen hiervoor vanaf 4 december terecht bij het gemeentehuis aan het Stadhuisplein in Veghel. Hiervoor kan een afspraak ingepland worden via www.meierijstad.nl/afspraak. Mensen die niet mobiel zijn, kunnen contact opnemen met de gemeente voor een maatwerkoplossing.

Al geplande afspraken?
De gemeente gaat contact opnemen met de inwoners, die al een afspraak hadden staan in
Schijndel of Sint-Oedenrode. Deze afspraken worden, in overleg, omgeboekt naar Veghel. Producten die voor 25 november 2023 in Schijndel of Sint-Oedenrode zijn aangevraagd, kunnen daar tot en met 1 december 2023 opgehaald worden. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt om deze op te halen of thuis te laten bezorgen in het geval mensen niet mobiel zijn.

 

Share

BINNENKORT IS MEIERIJSTAD 350 MODULAIRE WONINGEN RIJKER

BINNENKORT IS MEIERIJSTAD 350 MODULAIRE WONINGEN RIJKER

De druk op de woningmarkt is hoog en neemt nog steeds toe. Het wordt daarom steeds lastiger om voor alle doelgroepen voldoende en adequate huisvesting te realiseren. Reguliere woningbouwprojecten vragen vaak veel voorbereidingstijd en kennen lange procedures. De gemeente Meierijstad heeft daarom besloten om voor regulier woningzoekenden een stapje extra te zetten en gaat samen met woningcorporaties Area en Woonmeij versneld 350 modulaire woningen plaatsen. Wethouder Rik Compagne: “Ik ben blij dat we met de eerste drie kansrijke locaties voor modulaire woningen nu naar buiten kunnen en de omwonenden kunnen informeren over de voorgenomen plannen. We hebben elkaar daar hard voor nodig. En de omwonenden, én de woningcorporaties én de gemeente staan samen aan de lat.” Mark Wonders, directeur-bestuurder Woonmeij: ”Door de mogelijkheid van het plaatsen van modulaire woningen kunnen we snel reageren op de grote opgave die we samen met gemeente Meierijstad hebben. In korte tijd breiden we de woningvoorraad uit en reageren we flexibel op de behoeften van woningzoekenden.” Jan van Vucht, directeur-bestuurder Area: “De snellere procedure en deze kwalitatief goede woningen helpen ons écht om voor de vele woningzoekenden een thuis te realiseren”.

Modulaire woningen
Modulaire woningen zijn woningen die vaak grotendeels of in zijn geheel in de fabriek gemaakt worden en in korte tijd op locaties neergezet of afgebouwd kunnen worden. De woningen zijn uit elkaar te halen, eventueel verplaatsbaar en vaak duurzaam ontworpen. Ze zijn er in allerlei soorten en maten, maar vaak bedoeld voor de wat kleinere huishoudens, zoals één- en tweepersoons huishoudens of kleine gezinnen. Modulaire woningen kennen dus een korte(re) bouwtijd, maar zijn ook met een snellere procedure mogelijk te maken. Modulaire woningen doen tegenwoordig kwalitatief niet meer onder voor permanente woningen en zijn dus een uitstekend alternatief om reguliere woningbouw mogelijk te maken. Bij de realisatie van modulaire woningen wordt ook
gekeken naar het concept met veel aandacht voor samen leven en collectiviteit. Bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte. Daarnaast bieden ze een mooie optie op de overspannen woningmarkt voor bijvoorbeeld starters.

Sociale huurwoningen
De modulaire woningen worden grotendeels als sociale huurwoningen gerealiseerd. Toewijzing van de woningen vindt dan ook plaats door de woningcorporaties via Ons Huiz. De woningen zijn bedoeld voor regulier woningzoekenden. Dat betekent dat de woningen aan een mix van doelgroepen kunnen worden toegewezen. Voor een aantal locaties onderzoeken we of woningen kunnen worden toegewezen aan inwoners uit het dorp zelf. Naast sociale huurwoningen kan het op een aantal locaties nodig zijn om ook woningen in de middeldure huur (huurprijs lager dan €1050) te realiseren of een gedeelte in de koop.

Op welke locaties?
Om geschikte locaties te vinden voor de opgave van 350 modulaire woningen heeft een locatiestudie plaatsgevonden. Er is daarbij gekeken naar al bestaande woningbouwlocaties, toekomstige woningbouwlocaties en nieuwe locaties. Verspreid over heel Meierijstad. Deze locaties zijn vervolgens beoordeeld op kansrijkheid. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, maar ook of we de locaties überhaupt geschikt vinden voor woningbouw. Daarbij is ook de afweging gemaakt of een locatie tijdelijk voor woningbouw ingezet kan worden of dat we toewerken naar een permanente invulling met wonen. De gemeente heeft gekeken naar eigen grondposities, maar ook locaties van particulieren/derden kunnen interessant zijn. Het college heeft op 14 november ingestemd om met een eerste reeks locaties aan de slag te gaan en deze verder te onderzoeken.

Voor de locaties in bovenstaande tabel geldt dat het de intentie is om de woningen permanent te realiseren en ze dus niet te verplaatsen. Wel onderzoekt de gemeente of de woningen versneld met een tijdelijke procedure mogelijk gemaakt kunnen worden. Later worden de woningen dan permanent verankerd in een bestemmingsplan of omgevingsplan.
Naast deze (nieuwe) locaties heeft de gemeente op twee plekken al ervaring met modulaire woningen. In De Bolst in Erp zijn 20 woningen gerealiseerd en 17 woningen aan de Kerkendijk in Schijndel. Ook heeft de gemeente eerder dit jaar een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een modulair wooncomplex van 24 appartementen aan de Muntelaar in Veghel (nabij het Koning Willem I college).
Buiten de locaties die nu bekend worden gemaakt is nog een aantal locaties in onderzoek op haalbaarheid. Zodra daar meer over bekend is, zullen ook deze locaties worden gecommuniceerd.
Tot slot is de gemeente Meijerijstad ook bezig met de realisatie van circa 150 zogenaamde RVBwoningen die door het Rijk zijn ingekocht. Deze flexwoningen komen aan de Bremweg in Schijndel en worden ingezet voor opvang van ontheemden gedeeltelijk in combinatie met de huisvesting van regulier woningzoekenden.

Betrekken van de omgeving
Graag gaan we samen met de omgeving in gesprek over de realisatie van de modulaire woningen en we vragen betrokken inwoners en belanghebbenden om mee te denken over de inrichting van het gebied. We betrekken hierbij ook graag de wijk- en dorpsraden. Omwonenden van de locaties De Locht in Olland, Sportpark in Boskant en Stadshobbywerkplaats in Veghel hebben hierover een brief ontvangen. De locaties Veghels Buiten Noordoost, Korstenhof in Boerdonk en Korenveld in Keldonk maken onderdeel uit van al lopende woningbouwprojecten. Daarbij wordt de omgevingsdialoog in het kader van het bredere woningbouwproject opgepakt. Voor de locatie Pastorietuin in Boskant heeft de omgevingsdialoog al plaatsgevonden en wordt de vergunningaanvraag voorbereid.

 

Share

Wonen op de Bolst

Wonen op de Bolst

Voor de noordzijde van De Bolst in Erp is een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
Het bestemmingsplan plan ‘Bolst noord’ is de juridische voorbereiding die de bouw van
maximaal 80 woningen mogelijk maakt.
Het plangebied ligt in de hoek van de Voorbolst en Oudveld en grenst in het noorden en oosten aan het Oudveld. Ten zuiden en westen sluit het plangebied aan op de Achterbolst en de Wilbert Kerkhofstraat. De Voorbolst wordt de belangrijkste ontsluitingsweg voor het nieuwe woongebied.
In het plan is ruimte voor een gevarieerd aanbod aan woningen voor verschillende doelgroepen: minimaal 25% sociale huur, 15% huur in de vrije sector, 10% goedkope koop, 20% middeldure koop en 20% dure koop. Het woningbouwprogramma sluit aan bij de Woonvisie Meierijstad. Een deel van de kavels wordt tezijnertijd in de vrije verkoop verkocht. Het bestemmingsplan maakt alleen grondgebonden woningen mogelijk: rijwoningen, twee onder een kap woningen en vrijstaande woningen.

Wethouder Jan van Burgsteden: “De Bolst noord is de laatste fase en daarmee ook de afronding van de woonwijk de Bolst in Erp. Deze ruimtelijke ontwikkeling zijn we gestart in 2007 en daarmee hebben we inmiddels de woningvoorraad in Erp fors uitgebreid.”
Het college van burgemeester heeft op 14 november jl. ingestemd met dit plan. Het nieuwe plan, gaat samen met het nieuwe beeldkwaliteitsplan voor fase Noord op korte termijn ter inzage voor een periode van 6 weken. Raadplegen kan zowel online via ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis in Veghel.

Share

Meierijstad helpt verenigingen en stichtingen met gestegen energiekosten

Meierijstad helpt verenigingen en stichtingen met gestegen energiekosten

De gemeente Meierijstad heeft opnieuw een eenmalige subsidieregeling voor tegemoetkoming van hogere energielasten in 2023 vastgesteld. Sportverenigingen, kunst & cultuurinstellingen en inloopvoorzieningen zoals wijk- en dorpsorganisaties kunnen een aanvraag indienen voor extra energiekosten die ze in 2023 hadden door tariefstijgingen van gas en elektriciteit.

Tegemoetkoming voor 2023 lager dan in 2022
Het college vindt het erg belangrijk dat clubs het hoofd boven water kunnen houden en de sociaalmaatschappelijke activiteiten voor inwoners door kunnen blijven gaan. De gemeente heeft daarom in 2022 voor het eerst een eenmalige subsidie voor deze groep ingesteld.
Wethouder Menno Roozendaal: “Het verloop van de energieprijzen is nog steeds grillig en niet stabiel. Meerdere organisaties krijgen waarschijnlijk nu pas te maken met hogere energieprijzen; daaronder vallen bijvoorbeeld de organisaties die gemeentelijk vastgoed huren. De vergoeding heeft alléén betrekking op het verschil in tarief in 2023 vergeleken met 2022; de vergoeding bedraagt maximaal 75 % van die kostenstijging. Wethouder Menno Roozendaal: “Bij de start in 2022 hebben we bij subsidieaanvragers direct de voorwaarde gesteld dat ze in 2023 serieus werk moesten maken van energiebesparing. We gaan er dus van uit dat ze dergelijke maatregelen genomen hebben. En hun energieverbruik verlaagd hebben.”

Subsidie aanvragen eenvoudiger
Voor de berekening van de vergoeding voor 2023 is een eenvoudiger manier ontwikkeld; met minder administratieve rompslomp voor zowel de aanvragers als de gemeente. De ‘Eenmalige subsidieregeling compensatie hogere energielasten verenigingen en stichtingen 2023’ gaat in op de eerste dag na de datum van bekendmaking; Aanvragen indienen kan t/m 31 december 2024. Behandeling gebeurt op volgorde van ontvangst van de volledige aanvraag, totdat de subsidiepot leeg is. In totaal is er een budget van €300.000,- beschikbaar. De volledige regeling en voorwaarden staan vermeld op www.meierijstad.nl/energiesubsidie. De subsidieregeling over 2022 staat nog open t/m 31 december 2023.

Na 2023
De nieuwe subsidieregeling heeft alleen betrekking op het jaar 2023. De gemeente monitort voortdurend wat er speelt rond de energieprijzen en inflatie en welke (landelijke) regelingen er voor verschillende doelgroepen zijn of komen. En vooral wat de financiële en maatschappelijke gevolgen op korte en langere termijn daarvan zijn. Die inzichten vormen de basis voor eventuele acties/maatregelen vanuit de gemeente voor 2024

Share

Meierijstad doet mee aan proef met thuiswerken

Meierijstad doet mee aan proef met thuiswerken

Bij zo’n 600 adressen in de wijk Borne in Schijndel valt een dezer dagen een flyer op de mat. Hierin daagt de gemeente Meierijstad de wijkbewoners uit om op dinsdag 28 november een dag thuis te werken. De flyer bevat een bon voor een gratis kopje koffie of thee op die dag in de bibliotheek in de wijk; een kans om even de benen te strekken en andere thuiswerkers te ontmoeten. De proef maakt deel uit van een aanpak van SmartwayZ.NL.

Minder en minder vaak met de auto
In de ochtend- en avondspits loopt het verkeer vast op de wegen in en rondom Meierijstad. Bedrijven in Meierijstad en hun werknemers hebben daar last van; vertraging kost bedrijven tijd en dus geld. Uitbreiding van de wegcapaciteit is de komende jaren niet te verwachten. Uit die hoek komt voorlopig geen oplossing. Anders en minder vaak reizen is de enige manier om vertraging te voorkomen. Zoals reizen buiten de spitstijden, reizen per fiets én vaker ’n dagje thuis werken.
Kortom gedragsverandering. In Meierijstad zetten Platform Ondernemend Meierijstad (POM) en gemeente via een werkgeversaanpak méérjarig in op fietsstimulering; want 50% van de werknemers die binnen 10 km van het werk woont, reist nu nog per auto. Daar is dus de meeste winst te behalen.

Wethouder Jan van Burgsteden: “We verwachten niet dat deze ene thuiswerkdag er direct voor zorgt dat mensen blijvend een omslag maken. Maar we doen graag mee aan de  proef; Het is een ludieke manier hier aandacht voor te vragen. We hopen dat we met alle maatregelen een beweging op gang brengen die tot de gewenste gedragsverandering leidt: minder vaak met de auto naar het werk en áls je met de auto reist, dan buiten de spits.”

Sturen op gedragsverandering
Thuiswerken betekent minder druk op de wegen en dat houdt een regio aantrekkelijk. Om automobilisten hiertoe te verleiden heeft SmartwayZ.NL met Brainport Bereikbaar verschillende thuiswerkinterventies ontwikkeld en getest. In de eerste proefgemeente Gemert-Bakel leidde een soortgelijke thuiswerkdag tot maar liefst 14% minder woon-werkverkeer met de auto. Over SmartwayZ.NL SmartwayZ.NL is hét innovatieve mobiliteitsprogramma om Zuid-Nederland bereikbaar te houden.
Meer dan 200 partners werken binnen het programma samen, waaronder provincies NoordBrabant en Limburg, Rijkswaterstaat en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat.

Share

Gemeente Meierijstad organiseert filmfestival voor vrijwilligers

Gemeente Meierijstad organiseert filmfestival voor vrijwilligers

Vrijwilligers zijn enorm belangrijk in onze samenleving. Er gebeurt in Meierijstad ontzettend veel dankzij mensen als hen, die zich vrijwillig inzetten voor hun medemens, meehelpen activiteiten te organiseren of helpen bij bijvoorbeeld het vele werk dat binnen een vereniging verzet moet worden. Gemeente Meierijstad is erg trots op deze vrijwilligers en wil hen graag persoonlijk bedanken door een filmfestival te organiseren.

Filmfestival op zondag 10 december 2023
Wegens het grote succes van de voorgaande filmfestivals biedt gemeente Meierijstad de
vrijwilligers van Meierijstad op zondag 10 december 2023 een gratis bioscoopbezoek aan in theater De Blauwe Kei in Veghel. Het filmfestival is voor alle mensen die zich vrijwillig inzetten in de gemeente Meierijstad. De vrijwilligers kunnen een keuze maken uit drie actuele films. Er zijn per film 440 stoelen beschikbaar en één consumptie per persoon is inbegrepen. Om zoveel mogelijk vrijwilligers in de gelegenheid te stellen naar de bioscoop te gaan, mogen er geen introducé(é)s worden meegenomen. Reserveringen worden op volgorde van binnenkomst behandeld.

Welke films?
Vrijwilligers kunnen zichzelf voor 1 film naar keuze aanmelden :
13:00 uur Rocco & Sjuul
16:00 uur What’s Love Got To Do With It
19:15 uur Gran Turismo

Aanmelden
Aanmelden voor het filmfestival gaat via de website van De Blauwe Kei
www.blauwekei.nl/vrijwilligersdag. Alle vrijwilligersorganisaties van Meierijstad hebben per e-mail een persoonlijke uitnodiging ontvangen met daarin een actiecode. Via deze actiecode kunnen vrijwilligers zich aanmelden voor één film naar keuze.

 

Share

Meierijstad brengt tweede zonnepark naar de raad

Meierijstad brengt tweede zonnepark naar de raad

Het college van B&W van Meierijstad vraagt de raad om op 14 december ‘een verklaring van geen bedenkingen’ af te geven voor een zonnepark aan Schootsedijk. Daarmee geeft de raad dan aan dat ze geen bedenkingen heeft tegen een omgevingsvergunning voor een
zonnepark op die locatie voor een periode van 25 jaar. Zonder die verklaring kan het college die vergunning niet verlenen. Het plan omvat 6,6 hectare zonnepanelen op een perceel van 9,3 hectare; dat is goed voor de energieconsumptie van ongeveer 2500 huishoudens.

Initiatiefnemer is Statkraft.
Hun ontwerp voor zonnepark Schootseweide is herhaaldelijk besproken met belanghebbenden en omwonenden en aangepast. Het college vindt dat het participatieproces zorgvuldig is gevoerd. Het plan dat nu voorligt voldoet aan de gestelde kaders. Na 25 jaar moet het zonnepark ontmanteld worden, materialen circulair verwijderd en de bodem hersteld; de landschappelijk inpassing kan behouden blijven.
De gemeenteraad neemt op 14 december een besluit over het zonnepark Schootsedijk. Als ze de verklaring afgeeft kunnen belanghebbenden daar hun zienswijze op geven zodra de gemeente de verklaring ter inzage legt. In 2020 heeft de gemeente de eerste tranche opengesteld voor 50 hectare; Dit is het tweede zonnepark uit die tranche dat nu richting omgevingsvergunning gaat.

Wethouder Menno Roozendaal: “We hebben duurzame opwek van energie op ons grondgebied nodig om uiteindelijk CO2-neutraal te worden in Meierijstad; Alleen met zon op (bedrijfs-)dak redden we dat echt niet. We inventariseren nu nadrukkelijk de mogelijkheden om zonnepanelen te plaatsen op incourante reststroken en boven parkeerterreinen zodat we die ‘dubbel’ gebruiken. Agrarische percelen of natuur willen we in de toekomst alleen onder strikter voorwaarden benutten voor zonneparken. Die voorwaarden werken we nu uit en passen we toe in een tweede tranche. Voor dit al langer lopende initiatief aan Schootsedijk heeft dit echter geen gevolgen”

Stand van zaken overige zonneparkplannen 1e tranche
Op dit moment is het zonnepark aan de Nijnselseweg in aanbouw. Van alle 7 geselecteerde
plannen uit de eerste tranche zijn er, naast Schootsedijk en Nijnselseweg, nog twee over. Deze doorlopen nu een planologische procedure om een omgevingsvergunning te verkrijgen: NV Afvalzorg op Vlagheide (6 ha.) bij Eerde, en ZonXP aan de Scheperweg / Schootsedijk (12,3 ha), in het buitengebied tussen Olland, Schijndel en Sint-Oedenrode. Omdat deze plannen groter zijn dan 5 hectare is het ook in deze gevallen noodzakelijk dat de raad eerst een’ verklaring van geen bedenkingen’ afgeeft. In 2020 heeft de raad namelijk besloten dat het college, zonder tussenkomst van de raad, alleen bevoegd is vergunningen af te geven voor parken kleiner dan 5 hectare.

Share

Nieuwe werkwijze in Meierijstad maakt einde aan vele losse bestemmingsplannen

Nieuwe werkwijze in Meierijstad maakt einde aan vele losse
bestemmingsplannen

De gemeente Meierijstad hanteert vanaf 1 januari a.s. tweemaal per jaar een startdatum voor het proces om het omgevingsplan Meierijstad te wijzigen: 1 maart en 1 oktober. Dat is onderdeel van de aanpak die het college van burgemeester en wethouders voorlopig kiest om de nieuwe Omgevingswet toe te passen. Het omgevingsplan Meierijstad komt in de plaats van álle huidige bestemmingsplannen.

Veranderingen door nieuwe wet
Per 2024 treedt in Nederland de Omgevingswet in werking. Daardoor kan een gemeente vanaf dat moment geen bestemmingsplannen meer opstellen. Een bestemmingsplan geeft op dit moment de ruimtelijke regels waaraan een activiteit zoals bouwen of slopen op die plek moet voldoen. Voor vergunningverlening toetst de gemeente het initiatief aan dat bestemmingsplan. In plaats van de bestemmingsplannen (in Meierijstad nu ruim 370) komt er op 1 januari 2024 per gemeente één omgevingsplan.

Meer werken met afwijkingsvergunningen, minder omgevingsplanwijzigingen
Voor ruimtelijke activiteiten (bijv. bouwen, verbouwen, kappen) verleent de gemeente op dit moment jaarlijks vele vergunningen. Ook stelt ze een groot aantal plaatselijke bestemmingsplannen op als het bestaande bestemmingsplan niet het juiste juridische kader biedt. Onder de nieuwe Omgevingswet komt meer nadruk te liggen op de vergunningverlening, ook als een initiatief afwijkt van het omgevingsplan. Dat betekent dat inwoners of bedrijven minder vaak dan nu een wijziging van het omgevingsplan nodig hebben. Toch blijft voor sommige initiatieven gelden dat ze beter mogelijk gemaakt kunnen worden door een wijziging van het omgevingsplan, dan door een vergunning in afwijking van het omgevingsplan. De gemeente kan de initiatiefnemer informeren over beide routes.

Na omgevingstafel twee startdata voor wijziging omgevingsplan
Zowel de aanvraag van een complexe vergunning, als de aanvraag van een wijziging omgevingsplan, kunnen inwoners en bedrijven voorbereiden in nauw overleg met de gemeente. 
Hiervoor biedt Meierijstad intake- en omgevingstafels waar initiatiefnemers tips krijgen van specialisten. Heeft iemand haar initiatief uitgewerkt volgens die tips en is een afwijkingsvergunning onvoldoende? Dan kan de gemeente de gewenste activiteit alleen mogelijk maken via een wijzigingsronde van het omgevingsplan. Die wijzigingsronden starten in Meierijstad voorlopig twee keer per jaar, namelijk op 1 maart en 1 oktober. Dat betekent dat de initiatieven vóór die startdatum ingediend moeten zijn. Daarna duurt het ongeveer een half jaar totdat de wijziging van het omgevingsplan echt wordt vastgesteld; Deze vaststelling is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college verwacht de eerste wijziging van het omgevingsplan Meierijstad, ná de zomervakantie van 2024 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Share

Meierijstad plant op 5 locaties bomen op Nationale Boomfeestdag

Meierijstad plant op 5 locaties bomen op Nationale Boomfeestdag

Op woensdag 15 november is het weer Nationale Boomfeestdag. Zoals ieder jaar worden hier de kinderen van groep 8 van diverse basisscholen hiervoor uitgenodigd.
De gemeente Meierijstad organiseert dit jaar samen IVN Sint-Oedenrode en werkgroep ’t Hurkske, de buitendienst van de gemeente en een aannemer op 5 locaties de plantwerkzaamheden: Sonseweg en Rijsingen in Sint-Oedenrode, in Boerdonk bij de Meerbosweg (‘t Hurkske), het Rabattenbos in Veghels Buiten en de Steengraaf in Erp.

Thema van 2023: ‘ Opgroeien met Bomen’
Het doel van de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag is kort en krachtig: Kinderen betrekken bij het gemeentelijk groen en ze de waarde van groen laten inzien. Het thema van 2023 is ‘Opgroeien met Bomen’ Dit thema is gekozen om kinderen het belang te laten zien van het opgroeien in een omgeving met bomen. Bomen zijn belangrijk, ze houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom: bomen werken voor een gezond klimaat!
Wethouder Jan van Burgsteden: “De boomfeestdag bestaat al ruim 60 jaar en het is mooi om te zien dat iedereen zich vaak nog goed kan herinneren waar hij/zij zelf een boompje geplant heeft op de boomfeestdag in hun jeugdjaren. Deze dag staan we stil bij het feit hoe belangrijk bomen zijn in ons leven. Bomen helpen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. De kinderen leveren deze dag hun bijdrage aan nieuwe natuur door bomen en bosplantsoen te planten. Bomen die kinderen in de toekomst weer aan de volgende generatie kunnen laten zien. Het is dan ook leuk om deze traditie samen met de kinderen voort te zetten.”

Soorten bomen, struiken en bosplantsoen
Op de locaties in Sint-Oedenrode, Veghel, Erp en Boerdonk worden in totaal maar liefst 3335 bomen en bosplantsoen geplant. De soorten bomen die geplant worden zijn veldesdoorn, Iep, zoete kers, Linde, haag beuk, wilde appel, Mispel, grove den en aan bosplantsoen Kornoelje, Meidoorn, Elegantier, Vlier, Lijsterbes, Hazelaar, Sleedoorn, Gelderse roos, wilg, hondsroos, vuilboom, Liguster, Kardinaalsmuts.

Share
1 2 3 103