Meierijstad doet mee aan NK Tegelwippen

INWONERS UIT MEIERIJSTAD KUNNEN OOK IN 2024 WEER MEEDOEN MET HET NK TEGELWIPPEN

Gemeenten Bernheze, Boekel, Maashorst, Meierijstad en Oss gaan ook dit jaar de strijd met elkaar aan tijdens het NK Tegelwippen. In 2023 kwam gemeente Meierijstad als winnaar uit de bus met ruim 13.875 gewipte tegels. Welke gemeente gaat er dit jaar met de winst vandoor?

Wethouder Jan van Burgsteden: “Winnen van een andere gemeente is leuk, maar het draait bij het kampioenschap natuurlijk om een hoger, gemeenschappelijk doel. Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Enorme hoosbuien, hitte of een lange periode van droogte volgen elkaar op. Het veranderende klimaat is een zaak van de lange termijn, maar maatregelen van vandaag hebben morgen al effect. Wij kunnen daarbij de hulp van onze inwoners goed gebruiken, dus doen we graag een oproep aan alle inwoners van Meierijstad om tegels te vervangen door groen”.

Gratis tegels inleveren bij de milieustraat en Inruilactie in mei
Iedereen kan meehelpen door overbodige tegels te wippen uit de tuin en te vervangen door meer vaste planten, bloemen en bomen. Inwoners kunnen deze tegels aanmelden, zodat ze meetellen bij de Tegelteller van gemeente Meierijstad. De tegels kunnen gratis worden ingeleverd bij een van onze milieustraten. In mei krijgen inwoners moestuinzaden in ruil voor tegels.

Container op kosten van gemeente
Inwoners die (samen met de buren) meer dan 200 tegels of 20 m2 vervangen door groen kunnen op kosten van de gemeente een container bestellen. Dit geldt alleen voor tegels en stenen uit tuinen en het is niet de bedoeling dat ze worden vervangen door andere tegels.
Winactie “Plant je mee voor een fleurige straat” 
Voor inwoners die samen met hun buren minimaal 20m2 aan tegels uit de voortuinen halen is er een winactie. De straat maakt daarbij kans op gratis aanleg van beplanting in de voortuinen. Inwoners kunnen zich voor 30 juni 2024 aanmelden voor de winactie “Plant je mee voor een fleurige straat”.

Voorwaarden en aanmelden
Inwoners kunnen tot en met 31 oktober 2024 meedoen aan het NK Tegelwippen. Kijk voor meer informatie en aanmelden op www.meierijstad.nl/tegelwippen.

Share

Erfgoedpluim Meierijstad in Sint-Oedenrode uitgereikt aan de vrijwilligers van het Koster Brockproject

Erfgoedpluim Meierijstad in Sint-Oedenrode uitgereikt aan de vrijwilligers van het Koster Brockproject

De gemeente Meierijstad waardeert op een bijzondere wijze inwoners en organisaties die zich inzetten voor het behoud van erfgoed en monumenten in de gemeente met een zogenaamde Erfgoedpluim. Wethouder Johan van Gerwen reikte op 10 april 2024 de Erfgoedpluim Meierijstad uit aan de groep vrijwilligers van het Koster Brockproject in Sint-Oedenrode. Dat gebeurde tijdens de start dit jaar van de uitvoering van dit project op het Kerkplein in Sint-Oedenrode

Unanieme ondersteuning
De Pluim is een waardering voor personen en/of organisaties die zich inzetten voor het behoud en herstel van het waardevolle materiële en immateriële erfgoed in Meierijstad. Het Koster Brockproject laat sinds 2006 elk jaar op een creatieve wijze een jeugdige doelgroep kennismaken met het erfgoed van Meierijstad en de heemkunde van Sint-Oedenrode. De Adviesraad Erfgoedpluim Meierijstad steunt unaniem de voordracht het Koster Brockproject de Erfgoedpluim Meierijstad aan de groep vrijwilligers van dit project te geven.

Keramisch kunstwerk
De Erfgoedpluim Meierijstad is een kunstwerk in de vorm van een schaal van gegoten aardewerk. Het kunstwerk is speciaal ontworpen voor Meierijstad door keramist Olav Slingerland (met medewerking van de vrijwilligers van de Fabriekswinkel op de Noordkade in Veghel). Zijn werk werd onder andere getoond in het CODA museum in Apeldoorn, Museum Princessehof in Leeuwarden en Keramiekmuseum de Tiendschuur in Tegelen. Het reliëf in de schaal is ontstaan door de mal handmatig te bewerken. De lijnen vormen een gestileerde pluim.
Het instellen van de Erfgoedpluim was het resultaat van een motie die in 2022 unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen tijdens de behandeling van de Erfgoedvisie.

Ook nomineren?
De Gemeente Meierijstad roept haar inwoners op om personen of organisaties, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet voor het erfgoed, voor te dragen voor een Erfgoedpluim. Iedereen kan projecten of personen voordragen. Meer informatie over het nomineren voor de Erfgoedpluim en de bijbehorende voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente Meierijstad, zie: www.meierijstad.nl/Erfgoedpluim

Share

Leerlingen voortgezet onderwijs weer aan de slag met politiek

Leerlingen voortgezet onderwijs weer aan de slag met politiek

Na een geslaagde aftrap in januari met het Elde College, is nu het Zwijsen College aan de beurt. Op 16 april komen 70 leerlingen naar het bestuurscentrum van Meierijstad. Later in het schooljaar volgen de leerlingen van het Fioretti College (24 en 26 juni). In overleg met de scholen is gekozen voor het thema Veiligheid.

Na de opening gaan de leerlingen in gesprek met raadsleden en ambtenaren om tot een concreet voorstel te komen. Dit bespreken ze met elkaar om zo te leren een voorstel te bedenken, te onderbouwen en te verdedigen. Daarna start de bijzondere raadsvergadering, waarin de leerlingen hun voorstellen presenteren en waarover ze met elkaar in debat gaan. Uiteindelijk wordt er gestemd en zal duidelijk worden welk voorstel op de meeste steun kan rekenen. Tot slot maakt de jury, bestaande uit raadsleden, bekend welke groep het beste idee heeft, wie de beste debater is en wie de beste groepsvoorzitter is.

Share

Volop nieuwe activiteiten voor kinderen en jongeren in de meivakantie!

Volop nieuwe activiteiten voor kinderen en jongeren in de
meivakantie!

In de meivakantie worden er leuke activiteiten georganiseerd in Meierijstad om samen te sporten, te leren, elkaar te ontmoeten en vooral plezier te beleven met z’n allen! Kinderen en jongeren kunnen hier aan meedoen. Sommige activiteiten zijn zelfs voor ouderen en kinderen

Een greep uit het programma:
• Archery tag, een uitdagende activiteit voor jongeren van 14 tot en met 23 jaar;
• Nestkastjes bouwen/ophangen en een powerwalk, leuk voor ouders en kinderen;
• Luisteren naar Lenteverhalen in onze bibliotheken, voor de kinderen van 4 tot en met 8 jaar;
• Workshop zeemeerminzwemmen of snorkelen in zwembad de Neul Kijk ook eens op www.facebook.com/ZwembadDeNeulsintoedenrode voor het complete aanbod.

Het volledige programma met dagen, tijden, voor welke leeftijden en locaties is terug te vinden via de agenda op: www.meierijstadbeweegt.nl. Voor sommige activiteiten is aanmelden verplicht en de meeste activiteiten zijn gratis.

Share

Jaarprogramma Openbare Ruimte 2024

Jaarprogramma Openbare Ruimte 2024

De gemeente Meierijstad heeft voor ook dit jaar weer een Jaarprogramma Openbare Ruimte (JOR) opgesteld; het JOR 2024 geeft een integraal overzicht van grote onderhouds- en vervangingswerkzaamheden in de openbare ruimte met een doorkijk naar de komendejaren. In het JOR zijn dus de investeringen in wegen, fietspaden, bruggen, kades en verkeerslichtinstallaties tot sportvelden, groen- en speelplekrenovaties, rioleringen en hemelwaterverwerking opgenomen. Het gaat om een bedrag van ruim 19 miljoen euro. Het reguliere onderhoud valt buiten het JOR.

Projecten JOR 2024
Nieuwe projecten zijn bijvoorbeeld de turbo rotonde met fiets tunnel in Schijndel en de reconstructie van het Hool in Erp. De brug over de Aa aan de Rembrandtlaan in Veghel wordt vervangen. In Mariaheide wordt de omgeving van d’n Brak opnieuw ingericht. Op diverse plekken in Meierijstad worden ‘probleembomen’ vervangen en wordt het aantal bomen uitgebreid. Ruim 2 miljoen gaat naar vervanging van de openbare verlichting op verschillende plekken in de gemeente; Daarmee komt het aandeel energiezuinige LED verlichting in Meierijstad in 2024 al op zo’n 80%. Het college vraagt de raad om de reeds gereserveerde middelen definitief beschikbaar te stellen.

Wethouder Jan van Burgsteden: “Het gaat om een bedrag van ruim 19 miljoen euro om onze openbare ruimte op een duurzame manier functioneel, veilig en aantrekkelijk te houden. Dat is meer dan een verdubbeling ten opzichte van 2023.” Als de raad op 23 mei instemt met deze uitvoeringskredieten, is de weg vrij om de werken dit jaar te gaan voorbereiden, in te kopen of uit te gaan voeren.

Share

Gemeente Meierijstad investeert in maatregelen om fietsgebruik te stimuleren

Gemeente Meierijstad investeert in maatregelen om fietsgebruik te stimuleren

Als onderdeel van een innovatieve regionale aanpak om de verkeersdrukte te verminderen en de leefbaarheid in de regio te verbeteren, gaan de gemeenten in Noordoost-Brabant (RNOB) actief aan de slag met fietsstimulering. Niet alleen Meierijstad gaat hiermee starten. Vanuit regionale samenwerking nemen ook omliggende gemeenten deel aan het project.

Rol voor werkgevers
Voor de samenwerking zijn praktische en concrete acties voor werkgevers ontwikkeld. Zo kunnen zij vooroplopen in de overgang naar duurzamere mobiliteit. In de acties is vooral gekeken hoe werkgevers fietsen onder werknemers kunnen aanmoedigen. Op die manier helpen bedrijven mee om verkeersdrukte te verminderen en de uitstoot van schadelijke stoffen te verminderen. Dit initiatief ondersteunt de bredere duurzaamheidsdoelen van de gemeente en de regio.

Wethouder Jan van Burgsteden: “Duurzame bereikbaarheid vraagt om anders en minder vaak reizen; dat is dé manier om vertraging te voorkomen. Zoals reizen buiten de spitstijden, vaker ‘n dagje thuis werken én reizen per fiets. Kortom gedragsverandering. In Meierijstad zetten Platform Ondernemend Meierijstad (POM) en gemeente via een werkgeversaanpak méérjarig in op fietsstimulering; want 50% van de werknemers in Meierijstad die binnen 10 km van het werk woont, reist nu nog per auto. Daar is dus de meeste winst te behalen. Dit regionale project sluit dus goed aan bij onze lokale aanpak.”

Meer medewerkers op de fiets
Een voorbeeld in het fietsstimuleringsproject is een gratis e-bike probeeractie. Bedrijven krijgen acht weken lang drie e-bikes te leen. Deze elektrische fietsen worden ter beschikking gesteld aan werknemers, zodat zij het ‘fietsforensen’ kunnen uitproberen. Een bijbehorend communicatiepakket ontzorgt de werkgever en enthousiasmeert werknemers om de woon-werkrit op een andere manier te ervaren. Werkgevers in Meierijstad worden van harte uitgenodigd om deel te nemen aan dit belangrijke initiatief. Zij kunnen zich melden via info@onsbrabantfietst.nl RNOB heeft Ons Brabant Fietst opdracht gegeven om uitvoering te geven aan dit project. Deze maatschappelijke organisatie is een initiatief van de provincie Noord-Brabant. Ze heeft als doel gedragsverandering te bewerkstelligen onder de inwoners zodat zij vaker de fiets pakken; en dan vooral naar het werk. Op de website www.onsbrabantfietst.nl zijn meerdere acties voor werkgevers te vinden.

Share

Meierijstad neemt deel aan kunstproject ‘Weg van de Vrede’

Meierijstad neemt deel aan kunstproject ‘Weg van de Vrede’

Gemeente Meierijstad gaat in samenwerking met Stichting Culturele Evenementen Groepen Schijndel (KEG) deelnemen aan het Europese kunstproject ‘Weg van de Vrede’. De Europese ‘Weg van de Vrede’ (Straße des Friedens) is een kunstproject dat diverse beelden in Duitsland, Luxemburg, België, Frankrijk en Polen landen combineert en verbindt tot één Europese beeldenroute. En nu dus ook gaat verbinden met Meierijstad.

 

De beeldenroute staat in het teken van de vrede en vindt zijn oorsprong al in de jaren dertig van de vorige eeuw. De Europese beeldenroute wordt gekoppeld aan de lokale kunstroute in de kern Schijndel. Op termijn worden ook kunstroutes uit de andere kernen van Meierijstad aan de ‘Weg van de Vrede’ gekoppeld.

Van 13 april tot en met 25 mei 2024 organiseert Stichting KEG in dit kader in het Cultureel
Centrum Het Spectrum een tentoonstelling over de ‘Weg van de Vrede’. Een tentoonstelling die een beeld geeft van de intenties, de geschiedenis en de samenstelling van deze Europese beeldenroute.

Wethouder Menno Roozendaal opent op zaterdag 13 april deze tentoonstelling ‘Weg van de
Vrede’ door een handvest te ondertekenen namens de gemeente Meierijstad. Met het tekenen van het handvest onderstreept de gemeente de doelstellingen van de route en draagt waar mogelijk deze verder uit.
Wethouder Menno Roozendaal: “Deelname aan de ‘Weg van de Vrede’ biedt de gemeente en kunstenaars kansen. De kunstenaars en de ruim 200 kunstwerken in de openbare ruimte van de gemeente kunnen hierdoor in de toekomst internationaal op de kaart worden gezet. Door dit internationale contact kunnen er mogelijk nieuwe initiatieven ontstaan op gebied van bijvoorbeeld educatie en de uitwisseling van kunstenaars”.

De tentoonstelling is geopend van 13 april tot 25 mei van maandag tot en met vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur in de expositieruimte in Cultureel Centrum Het Spectrum in Schijndel. Stichting KEG Schijndel organiseert deze tentoonstelling.

De opening vindt plaats op zaterdag 13 april om 14:00 uur in Het Spectrum in Schijndel

Share

Nieuwe subsidieregeling voor gilden

Gemeente heeft nieuwe subsidieregeling voor gilden Meierijstad

Het college heeft de ‘Subsidieregeling Gilden Meierijstad 2024 – 2030’ vastgesteld. In de nieuwe subsidieregeling is opgenomen dat de vier gilden in Meierijstad jaarlijks een activiteitensubsidie ontvangen. Daarnaast worden de accommodatiekosten (huur) van de gilden gesubsidieerd.

De gemeente wil hiermee bijdragen aan de toekomstbestendigheid van de gilden en een extra impuls geven aan de activiteiten van de gilden en de aanwezigheid van de gilden bij vieringen en herdenkingen.

In het coalitieakkoord en coalitiewerkprogramma 2022 – 2026 ‘Thuis in Meierijstad’ is het voornemen opgenomen te komen tot een eenduidig beleid voor de gilden in Meierijstad. De afgelopen maanden is in samenwerking met de gilden gewerkt aan de realisatie hiervan.

Wethouder erfgoed Johan van Gerwen: “Met dit besluit spreken we als gemeente onze waardering uit voor de vier gilden in Meierijstad. Want de activiteiten van gilden zijn waardevol voor onze gemeente. Trots ben ik op het feit dat dit resultaat in samenwerking met de gilden tot stand is gekomen.”

Meierijstad heeft 4 gilden: het Onze Lieve Vrouwe en Catharinagilde in Erp, het Sint-Catharina en Barbaragilde in Schijndel, het Sint-Barbaragilde in Veghel en het Sint-Jorisgilde in SintOedenrode. Sinds 2013 behoren de Brabantse gilden tot het nationale erfgoed.

Share

Meierijstad start onderzoek naar beschermde diersoorten in Nijnsel, Zijtaart en Veghel

Meierijstad start onderzoek naar beschermde diersoorten in Nijnsel, Zijtaart
en Veghel

De gemeente Meierijstad gaat dit jaar in 3 kernen onderzoeken waar zich welke beschermde diersoorten bevinden. Denk bijv. aan vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen. Dat ecologisch onderzoek is noodzakelijk om woningen te kunnen isoleren, renoveren en verduurzamen. Het onderzoek gaat gefaseerd plaatsvinden. In 2025 en 2026 volgen de anderen kernen.

Omgevingswet
De Omgevingswet bevat regels waar iedereen zich aan moet houden om dieren in Nederland te beschermen; Dat laatste is belangrijk voor versterking van de biodiversiteit. Het leven van beschermde diersoorten kan namelijk gemakkelijk verstoord worden bijvoorbeeld bij na-isolatie van een spouwmuur of dak. De wet zegt dat iedereen in zo’n situatie van tevóren een ecologisch onderzoek moet (laten) doen naar de aanwezigheid van beschermde diersoorten; En áls die aanwezig zijn, moeten er passende maatregelen genomen worden om die soort te beschermen; bijvoorbeeld inbouwen van vogel- en vleermuiskasten. Ook moet er een gebiedsvergunning van de Omgevingswet bij de provincie worden aangevraagd. Zo’n onderzoek kost de individuele woningeigenaar en ook de woningcorporaties veel tijd en geld.

Soortenmanagementplan
De gemeente wil haar inwoners helpen met verduurzaming van woningen. Én tegelijkertijd wil ze beschermde diersoorten beschermen. De gemeente wil de gebiedsvergunning daarom in één keer aanvragen voor alle inwoners. Dat kan met een gemeentebreed soortenmanagementplan (SMP). In het SMP wordt alles wat nodig is om dit doel te bereiken, uitgewerkt. De gemeente blijft daarna ook monitoren hoe het met de beschermde diersoorten gaat.

Wethouder Menno Roozendaal: “De kosten voor zo’n SMP zijn hoog en de beschikbare deskundigheid in het land is beperkt. We kunnen niet de hele gemeente tegelijk onderzoeken en moeten keuzes maken. Daarom start een gespecialiseerd bureau begin april met de onderzoeken in de kom van Veghel, Zijtaart en Nijnsel. De keuze voor die gebieden hebben we in goed overleg met de woningcorporaties gemaakt. De andere kernen volgen dan in 2025 en 2026. We spitsen het onderzoek toe op de woningen en wijken van voor 1993, omdat daar de behoefte aan isolatie en verduurzaming het grootst is.”

Het onderzoek in de praktijk
Om een goed SMP op te kunnen stellen is eerst uitgebreid veldonderzoek naar de aanwezige dieren nodig. Dit onderzoek gebeurt tussen 1 april en 1 oktober. In die periode fietsen de  medewerkers regelmatig overdag, ‘s avonds en ’s nachts met speciale apparatuur rond in Veghel,
Zijtaart en Nijnsel. Het onderzoek vindt vanaf de openbare weg plaats. Zo brengen zij de aanwezige beschermde soorten in kaart. Nu al aan de slag met isoleren? Inwoners die de komende tijd al aan de slag willen met isoleren hebben verschillende mogelijkheden. Meer informatie over het onderzoek of over de mogelijkheden om een woning te isoleren?
Kijk op www.brabantwoontslim.nl

Share

Sport Awards Meierijstad ook in 2024 on Tour

Sport Awards Meierijstad ook in 2024 on Tour

Meierijstad is trots op alle sporters en sportvrijwilligers. Om deze waardering aan hen te laten zien, reiken de gemeente en de Sportraad elk jaar de Sport Awards uit. Vanwege het grote succes in 2023, gebeurt dat ook dit jaar weer On Tour.

Wethouder Johan van Gerwen en voorzitter van de sportraad Ad van Acht zetten op 7 en 8 juni zowel de kampioenen als de Award-winnende sportvrijwilligers in het zonnetje. De sportkampioenen uit het sportjaar 2023 worden dan gehuldigd én er wordt een Sport Award uitgereikt aan de Sportvrijwilliger van 2023. Eén voor de jeugd en één voor volwassenen.

Wethouder Johan van Gerwen: “Ook afgelopen jaar zijn er weer genoeg goede voorbeelden op het gebied van sport en bewegen die we op een podium willen zetten. Deze sporters en sportvrijwilligers zijn een inspiratie voor anderen en zorgen er voor dat nog meer mensen in Meierijstad gaan sporten en bewegen. En omdat Sport Awards On Tour vorig jaar heel positief is ontvangen, gaan we ook in 2024 weer op pad in ons busje om de sporters en vrijwilligers bij hun vereniging of bij hen thuis te bezoeken!

Aanmelden Kampioenen en Sportvrijwilligers
Tot en met 7 april 2024 kan iedereen in Meierijstad de kampioenen en sportvrijwilligers van 2023 aanmelden.
Via www.meierijstadbeweegt.nl/sportawards kunnen kampioenen worden aangemeld en vrijwilligers worden genomineerd. Op dinsdag 21 mei worden alle genomineerde vrijwilligers bekend gemaakt en kan iedereen in Meierijstad stemmen op zijn of haar favoriet. Dit kan tot en
met donderdag 30 mei.

Share

Mooie oogst programma Perspectief voor agrarische ondernemers

Mooie oogst programma Perspectief voor agrarische ondernemers

Het buitengebied van Meierijstad is in beweging. Sommige agrariërs willen stoppen en anderen gaan op zoek naar een nieuwe invulling van het bedrijf. Gemeente Meierijstad bood daarom in 2023 het programma Perspectief voor agrarische ondernemers aan als ondersteuning om te komen tot nieuwe bedrijfsplannen. Door ondernemersstimulering wordt bijgedragen aan de vitaliteit van het buitengebied.

Een groep van vijf ondernemers, die allemaal wilden vernieuwen in het buitengebied, ging van start. Zij werden begeleid door bureau Freshmove om hun ideeën om te zetten in realiteit en om een bruikbaar businessplan met verdienmodel op te stellen. Dat deden zij tijdens zes themabijeenkomsten, die ze gezamenlijk volgden. Hierin komen thema’s aan bod als strategie & doelbepaling, waarde propositie, doelgroep bepaling, team & organisatie, sales & marketing en financiën. Tussen de groepsbijeenkomsten door werden individuele gesprekken gehouden met de business coaches.

Als onderdeel van het traject presenteerden zij afgelopen 6 maart hun uitgewerkte bedrijfsplannen aan een panel. Het panel bestond uit experts op startend ondernemen, financiën, agrotoerisme en duurzaam ondernemen in Meierijstad. In de reflectieronde werd ook wethouder Jan Goijaarts betrokken en de uiteindelijke feedback was waardevol om de bedrijfsplannen verder aan te scherpen. De presentaties lieten zien dat de deelnemers duidelijke stappen hebben gezet. De initiatiefnemers gaan nu zelf aan de slag met de realisatie van hun plannen. Twee plannen liggen de komende maanden bovendien voor aan de gemeenteraad voor beslissingen op ruimtelijke zaken.

Voor de gemeente is deze pilot voor herhaling vatbaar omdat het bijdraagt aan een vitaal buitengebied. Op deze voet wordt een jaarlijks terugkerend begeleidingstraject voortgezet.
Een inkijkje in de gepresenteerde plannen:
Kelly van Grinsven presenteerde De Maria Hoeve als de plek voor het hele gezin waar natuur en voedselproductie samen komen. Een rustieke omgeving waar je van Oudhollandse appel- en perenrassen appelsap, cider en méér te maken kunt maken.
Kevin van Lieshout wil – op z’n 24e – zijn bedrijf Houtvinding in Erp verder vormgeven in de lijn van circulair bouwen met duurzame bouwmaterialen. Het is een stevige investering voor een passende locatie in het buitengebied, voor een team jonge, leergierige ambachtslieden in houtskeletbouw.
Carolien van Uijen-Asseldonk staat voor de 7e generatie van het familiebedrijf in Mariaheide. Zij wil overgaan naar een proef- en golf-barn, met ambachtelijk softijs, eigen ijscotappunt en heerlijke nieuwe voedselconcepten. Een uitje waar jong en oud samenkomen.
Tim van Oostrum bouwt in Erp verder aan het bedrijf Exotum. Interactieve workshops met exotische dieren worden op maat verzorgd, ook in Erp. Leuk, leerzaam en uniek in Brabant en daarbuiten voor meer begrip en waardering over de natuur bij kinderen en volwassenen.
Cindy Gloudemans gaat het melkveebedrijf van haar schoonouders samen met haar man
omtoveren naar een ‘Buitengoed’ waar gasten – ook zakelijke klanten – echt tot rust kunnen komen met complete ontzorging. In B&B en luxe huisjes in Eerde, op de stuifwal als historisch landschappelijk element.

Share

Erfgoedpluim Meierijstad uitgereikt aan Jan Aalders

Erfgoedpluim Meierijstad uitgereikt aan Jan Aalders

Gemeente Meierijstad waardeert inwoners en organisaties, die zich op inzetten voor het behoud van het erfgoed en monumenten in de gemeente, met een zogenaamde Erfgoedpluim. Wethouder Johan van Gerwen reikte gisteravond de Erfgoedpluim Meierijstad uit aan Jan Aalders. Dat gebeurde tijdens de jaarvergadering van de Heemkundekring Schijndel.

Unanieme ondersteuning
De pluim is een waardering voor personen en/of organisaties die zich inzetten voor het behoud en herstel van het waardevolle materieel en immaterieel erfgoed binnen Meierijstad. De heer Aalders is een maatschappelijk zeer betrokken persoon die zijn kennis, kunde en kwaliteiten gedurende decennia heeft ingezet ter verbetering van de belangstelling voor het erfgoed van Meierijstad en heemkunde van Schijndel in het bijzonder daarom ondersteunde de adviesraad Erfgoedpluim Meierijstad de voordracht van de heer Aalders unaniem.

Keramisch kunstwerk
De Erfgoedpluim Meierijstad is een kunstwerk in de vorm van een schaal van gegoten aardewerk. Het kunstwerk is speciaal ontworpen voor Meierijstad door keramist Olav Slingerland, met medewerking van de vrijwilligers van de Fabriekswinkel op de Noordkade. Zijn werk werd o.a. getoond in het CODA museum in Apeldoorn, Museum Princessehof in Leeuwarden en keramiekmuseum de Tiendschuur in Tegelen. Het reliëf in de schaal is ontstaan door de mal handmatig te bewerken. De lijnen vormen een gestileerde pluim. Het instellen van de Erfgoedpluim was het resultaat van een motie die in 2022 unaniem door de gemeenteraad werd aangenomen tijdens de behandeling van de Erfgoedvisie.

Ook nomineren?
Gemeente Meierijstad roept haar inwoners op om personen of organisaties, die zich op een bijzondere manier hebben ingezet het erfgoed, voor te dragen voor een Erfgoedpluim. Iedereen  kan projecten of personen voordragen. Meer informatie over het nomineren voor de Erfgoedpluim en de bijbehorende voorwaarden zijn te vinden op de website van de gemeente Meierijstad,
zie www.meierijstad.nl/Erfgoedpluim.

Share

85% VAN BEZOCHTE WINKELS IN MEIERIJSTAD TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

85% VAN BEZOCHTE WINKELS IN MEIERIJSTAD TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) heeft in opdracht van de gemeente een winkelschouw uitgevoerd. Daarbij zijn 299* detailhandelszaken bezocht en geschouwd door diverse teams van vrijwilligers van STM.
De toets is uitgevoerd op basis van de normen die in het handboek Toegankelijkheid zijn beschreven. Er is getoetst op toegang en gebruik met een rolstoel, rollator of kinderwagen. Van de 299 detailhandelszaken voldeden 254 (85%) aan de normen. Deze zaken hebben allen de sticker van Toegankelijk Meierijstad voor op de toegangsdeur ontvangen.

Op de volgende aspecten is de toets uitgevoerd:
• Obstakelvrij naar de ingang kunnen.
• Bij de ingang en in het pand zijn geen drempels hoger dan 2 cm. Indien een drempel de 2 cm hoogte overschrijdt, is er een hellingbaan of oprijplaat aanwezig die niet te steil is.
• Geen roosters met spijlen of vakken die openingen van 2 cm overschrijden.
• Vrije breedte van deuropeningen is tenminste 85 cm.
• Weerstand van een draaideur is niet te groot.
• Vloer moet berijdbaar of beloopbaar zijn (vlak, stroef, geen hellingen)
• Gangbreedte in winkels is tenminste 90 cm.
• Zelfstandig betalen met pinapparaat is mogelijk vanuit een rolstoel.
• Indien een paskamer onvoldoende ruimte biedt, de mogelijkheid om kleding thuis te mogen passen.
Riens van Raaij voorzitter STM, “Wij zijn bijzonder tevreden over de resultaten van de
winkelschouw. Nagenoeg iedereen die we hebben aangeschreven, heeft ook daadwerkelijk
deelgenomen aan de schouw. Ten opzichte van 10 jaar geleden is er een flinke vooruitgang
geboekt, zeker op het gebied van pinnen vanuit de rolstoel”.

Rik Compagne, wethouder inclusie: “Deze winkelschouw is een belangrijke graadmeter als het gaat om fysieke toegankelijkheid in de centra. Goed om te zien dat het overgrote deel van de detailhandelszaken in Meierijstad voldoet aan de gestelde normen. We spreken onze waardering en dank uit voor Stichting Toegankelijk Meierijstad die deze schouw heeft uitgevoerd en voor de ondernemers die meegewerkt hebben”.

Waardering
Alle deelnemende detailhandelszaken hebben een rapport gekregen met bevindingen rondom toegankelijkheid. De zaken die voldeden aan de toets hebben allen van STM een sticker gekregen die zij zichtbaar bij ingang van hun winkel kunnen plakken. De deelnemers die niet voldeden aan de toets hebben aanwijzingen gekregen om hun pand alsnog toegankelijk te maken. Een aantal daarvan hebben zelfs snel na de schouw aan STM gevraagd om terug te komen omdat ze de aanwijzingen al hadden opgevolgd. Zij hebben alsnog de toets van toegankelijkheid behaald. STM en gemeente Meierijstad spreken haar dank uit voor de getoonde medewerking. Vele
ondernemers waren ook erg enthousiast over de schouw.

Oproep
Nu de winkelschouw achter de rug is, staat het volgende project al in de steigers. Het schouwen van de horecabedrijven. Daarvoor zoekt STM nog vrijwilligers. Inwoners kunnen daarvoor contact opnemen met info@toegankelijkmeierijstad.nl

Share

Website gemeente Meierijstad nog toegankelijker met nieuw hulpmiddel om teksten te vertalen

Website gemeente Meierijstad nog toegankelijker met nieuw hulpmiddel om teksten te vertalen

Iedereen in Meierijstad moet zonder problemen zijn zaken met de gemeente kunnen regelen. Ook als de inwoners een andere culturele achtergrond hebben en de Nederlandse taal niet spreken. De website van gemeente is daarom uitgebreid met een nieuw hulpmiddel. Alle teksten kunnen automatisch worden vertaald naar bijna dertig verschillende talen. Binnenkort is ook de Arabische taal beschikbaar. Hiermee is de dienstverlening vanuit de gemeente een stuk toegankelijker geworden.

Bij de selectie van een vertaaltool ging de gemeente niet over één nacht ijs. Ze koos voor
vertalingen via systeem, een zeer nauwkeurige automatische vertaaldienst. Het systeem herkent de taal snel en automatisch, zet de woorden om in de gewenste taal en probeert de taalkundige nuances en uitdrukkingen toe te voegen. Vloeiende teksten zijn het resultaat. In de rechterbovenhoek van de website staat een knop Translate. Daar kan de gewenste taal aangegeven worden.

Share

Gemeente Meierijstad pakt door in aanpak gezondheid met nieuwe gezondheidsnota

Gemeente Meierijstad pakt door in aanpak gezondheid met nieuwe
gezondheidsnota

Maatschappelijke ontwikkelingen zoals vergrijzing, de gevolgen van een ongezonde leefstijl
en het bestaan van veel eenzaamheid in de samenleving maken dat de gemeente zich extra wil gaan inzetten voor de gezondheid van de inwoners. In de nieuwe gezondheidsnota ‘Samen gezonder telt!’ staat waar Meierijstad de komende jaren extra aan wil werken, samen met alle gezondheidspartners. De nota werkt vanuit de brede benadering van positieve gezondheid. Want gezondheid gaat over veel meer dan lichamelijk gezond zijn. Het gaat ook om kwaliteit van leven, meedoen in de samenleving, mentaal welbevinden, bestaanszekerheid en een fijne leefomgeving.

Om dit te bereiken zijn zes ambities beschreven in de nota en wordt aangegeven welke aanpak nodig is om deze ambities te bereiken.
Voor het thema Gezonde leefstijl en bewegen zijn de ambities:
• Ouderen worden vitaler ouder en hebben minder risico op een valletsel
• Jongeren gebruiken minder alcohol en drugs
Voor het thema Gezonde sociale omgeving is de ambitie:
• Er is een sterke sociale basis met voldoende laagdrempelige mogelijkheden voor inwoners om elkaar te ontmoeten en te ondersteunen en de buurt aantrekkelijker te maken
Voor het thema Gezonde groene omgeving is de ambitie:
• In de gemeentelijke ruimtelijke planvorming hebben de gezondheidsaspecten voor
inwoners een hoge prioriteit
Voor het thema Toegankelijke zorg is de ambitie:
• Voorkomen en terugdringen van mentale klachten bij jongeren en volwassenen en
nieuwkomers
Voor het thema Gelijke kansen op gezondheid en Tegengaan van gezondheidsachterstanden is dat:
• Bereiken en ondersteunen van inwoners met een gezondheidsachterstand

Veel organisaties, instellingen, verenigingen, scholen en bedrijven in Meierijstad zetten zich al dagelijks in voor gezondheid. En ook de gemeente werkt al op veel verschillende manieren aan het bevorderen van de gezondheid van haar inwoners.

Wethouder Rik Compagne: “De lijst met gezondheidsactiviteiten is heel lang en daar zijn we trots op. Toch is er nog een wereld te winnen en daarom staan we voor grote opgaven. Deze Gezondheidsnota biedt richting voor de keuzes die we gaan maken in activiteiten en uitvoering om gezondheidswinst in de gemeente te boeken. Daarbij willen we eraan werken dat inwoners met risico op gezondheidsachterstanden betere kansen krijgen op een gezond leven. Dat doen we samen met alle betrokken partijen”.

De gezondheidsnota ligt op 4 april voor aan de gemeenteraad ter instemming. Het gezondheidsbeleid krijgt ook een duidelijke plek in de Toekomstvisie Meierijstad 2035 waarin alle langere termijn ambities van de gemeente worden vastgelegd Later dit jaar wordt het uitvoeringsprogramma Gezonder Meierijstad opgesteld. Daarin komt per ambitie te staan welke activiteiten er wanneer opgepakt worden en met wie en waar.

Share
1 2 3 105