VERVOER VOOR MIJ: VERVOERSMOGELIJKHEDEN VOOR INWONERS OP ÉÉN PLEK

VERVOER VOOR MIJ: VERVOERSMOGELIJKHEDEN VOOR INWONERS OP ÉÉN PLEK

Lancering website Vervoer Voor Mij voor inwoners Meierijstad
Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk dat inwoners deel kunnen nemen aan activiteiten buiten de deur, zodat zij actief kunnen deelnemen aan allerlei activiteiten. Of het nu gaat om boodschappen doen, doktersbezoeken, of gewoon voor leuke activiteiten en ontspanning. De nieuwe website www.Vervoervoormij.nl biedt uitgebreide informatie van vervoersmogelijkheden voor 56 Brabantse gemeenten, inclusief die van Meierijstad.

Wethouder Compagne benadrukt: “Dit initiatief vergroot de wereld van de inwoners, bevordert sociale contacten en helpt eenzaamheid onder ouderen te verminderen. Op de site staan bijvoorbeeld de Eropuit-bus in Sint-Oedenrode en Schijndel, de SAMEN-UITbus in Veghel en de dorpsauto in Boerdonk. Daarnaast worden reguliere vervoersmogelijkheden zoals het openbaar vervoer, de buurtbus en de Regiotaxi vermeld”.

De website richt zich vooral op mensen die zelf niet (meer) in hun vervoer kunnen voorzien. Voor veel mensen wordt autorijden en fietsen op een bepaalde leeftijd niet mogelijk. De komende jaren zal het aantal mensen in deze situatie sterk toenemen. Op www.vervoervoormij.nl/meierijstad kunnen naast inwoners, ook zorg- en welzijnsprofessionals, vrijwilligers en mantelzorgers actuele informatie vinden over (vrijwilligers)vervoer in de gemeente. Dit platform wil de bekendheid
vervoersmogelijkheden vergroten, eenzaamheid verminderen en zelfredzaamheid vergroten.
Vervoer Voor Mij is een initiatief van Stichting Vervoer voor Elkaar en bureau Buitenlijn. Johan Elsinga van Vervoer Voor Elkaar: “Mobiliteit mag geen beperking zijn voor mensen om eropuit te gaan. Vaak is er veel mogelijk binnen gemeenten rondom mobiliteit, alleen weten inwoners de informatie niet goed te vinden. Met Vervoer Voor Mij willen we hier een oplossing voor bieden, zodat mobiliteit voor iedereen bereikbaar is en blijft.”

Share

Vertrek algemeen directeur/gemeentesecretaris gemeente Meierijstad

Vertrek algemeen directeur/gemeentesecretaris gemeente Meierijstad

Algemeen directeur/gemeentesecretaris Marijke Wilms-Wils, heeft het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Meierijstad laten weten dat ze op 1 oktober 2024 begint aan een nieuwe uitdaging als directeur van de Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost.

Burgemeester Van Rooij: “Met het vertrek van onze algemeen directeur / gemeentesecretaris sluiten we een belangrijk hoofdstuk af. Dankzij haar leiderschap en inzet zijn we succesvol van drie organisaties naar één nieuwe gemeentelijke organisatie gegaan. Ze heeft gezorgd voor verbinding en een nieuwe cultuur waarin zelforganisatie centraal staat. Haar oog voor de mens en haar vermogen om sterke relaties op te bouwen hebben onze nieuwe gemeente gevormd. We zijn haar dankbaar en wensen haar veel succes met de nieuwe uitdaging.”

Marijke gaf sinds 2017 leiding aan de ambtelijke organisatie van de gemeente Meierijstad. In de jaren daarvoor werkte Marijke als gemeentesecretaris in Veghel en in diezelfde gemeente startte zij enkele jaren eerder als directeur bedrijfsvoering. Binnen de Veiligheidsregio had zij de rol van operationeel leider.

Share

80 Jaar Vrijheid: Unieke Demonstraties op dinsdag 17 September

80 Jaar Vrijheid: Unieke Demonstraties op dinsdag 17 September

In het kader van het vieren en herdenken van 80 jaar vrijheid, organiseert de gemeente Meierijstad op dinsdag 17 september twee bijzondere demonstraties die een historisch en actueel perspectief op militaire operaties bieden.

Airborne Demo door RCPT
Van 11.00 uur tot 13.30 uur verzorgt het Round Canopy Parachuting Team (RCPT) een indrukwekkende parachutedemonstratie. Zij springen vanuit een authentieke 80-jarige Dakota C- 47, gekleed in oorspronkelijke uniformen en met dezelfde parachutes als de Amerikaanse 101st Airborne Division gebruikte op 17 september 1944. Deze demonstratie vindt plaats in het Vlagheidegebied, op de toenmalige Dropzone A, en biedt een levendig beeld van de historische luchtlandingen die de bevrijding van Zuid-Nederland inluidden.
Air Assault Demo door 101st Airborne Division (Air Assault) en 11 Luchtmobiele Brigade Vanaf 14.30 uur tot uiterlijk 16.00 uur toont de huidige 101st Airborne Division (Air Assault), in samenwerking met de Nederlandse 11 Luchtmobiele Brigade, hun moderne militaire capaciteiten.
Meer dan 100 militairen zullen met behulp van Black Hawk-helikopters een object innemen en een (oefen-)vijand uitschakelen. Deze demonstratie, compleet met rook, bommen en nep-kogels, belooft een spectaculaire ‘Hollywood Style’ beleving.

Heden en Verleden
Precies 80 jaar geleden markeerden de parachutistenlandingen van de 101st Airborne Division het begin van de bevrijding van Zuid-Nederland. Eerde was het eerste bevrijde dorp van Noord- Brabant, na zware gevechten in de smalle corridor richting Arnhem. Dit historische moment wordt nu herdacht met de demonstraties die de moed en vastberadenheid van die tijd eer aandoen. In het licht van de huidige oorlog in Europa is de rol van de 101st Airborne Division nog steeds cruciaal. De demonstraties tonen hun huidige werkwijze en benadrukken de samenwerking met de Nederlandse 11 Luchtmobiele Brigade. 

Share

UITREIKING KUNST- EN CULTUURPRIJS MEIERIJSTAD AAN RICK TERWINDT

UITREIKING KUNST- EN CULTUURPRIJS MEIERIJSTAD AAN RICK TERWINDT

Op vrijdag 5 juli is tijdens Fabriek Magnifique de Kunst- en Cultuurprijs Meierijstad uitgereikt. De prijs wordt beschikbaar gesteld aan personen of organisaties, wonend of gevestigd in Meierijstad, die zich op zijn of haar manier inzetten of hebben ingezet voor kunst en/of cultuur in Meierijstad. De Kunst en Cultuurprijs is dit keer uitgereikt aan Rick Terwindt. Hij was vijf lang stadsdichter van Meierijstad en heeft vandaag het stokje overgedragen.

Wethouder Menno Roozendaal: “De afgelopen jaren heeft Rick Terwindt zich met veel schwung ingezet om alles waar Meierijstad voor staat om te zetten in woorden. Hij was de ambassadeur van Meierijstad, de letterlijke woordvoerder van de gemeente en al haar inwoners. Rick was meer dan een dichter, hij was ook een bruggenbouwer en een verhalenverteller. Hij heeft deze functie op zijn eigen manier ingevuld, er was geen handleiding. Op een laagdrempelige, vaak met humoristische twist, raakte hij de mensen en had het vermogen om mensen te enthousiasmeren en mee te krijgen. Hij deelde de liefde voor het gedicht met jong en oud. Deze Kunst -en Cultuurprijs heeft
Rick Terwindt dan ook dik verdiend!”

Een samenvatting van zijn werk van de afgelopen vijf jaren:
• Rick Terwindt heeft meer dan 100 gedichten geschreven en voorgedragen.
• Rick heeft twee boeken uitgegeven. Waaronder het bijzondere boek ‘Het is nu onderwater later’ welke hij samen met 400 kinderen uit Meierijstad heeft geschreven en vorm gegeven.
• Zijn rol in de samenwerking met Cultuurkade Meierijstad en het onderwijs.
• Zijn rol in verschillende projecten tegen laaggeletterdheid.
Door de Stichting Lezen en Schrijven werd Rick genomineerd als ‘taalheld’ voor 2022.
• De nevenfunctie van Rick als kanaaldichter, die in 2022 ontstond bij de viering van 200
jaar Zuid-Willemsvaart.
• De vierde plaats van Rick bij het Nederlands Kampioenschap voor Stadsdichters
• De gedichten die te lezen zijn op verschillende plekken in Meierijstad, zoals
bibliotheekvestigingen van bibliotheek Meierijstad, het gemeentehuis, de Noordkade en
recentelijk het buurtkunstwerk in Keldonk

 

Share

Controles op mensenhandel in regio de Meierij

Controles op mensenhandel in regio de Meierij

In de maand juni vond er in de regio Oost-Brabant de maand tegen mensenhandel plaats. In dit kader vonden er ook in de Meierij (de gemeenten Meierijstad, Vught, Heusden, Boxtel en Sint-Michielsgestel) controles plaats op arbeids- en seksuele uitbuiting. De controles werden uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventieteam Meierij, in samenwerking met politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie en Prostitutie Maatschappelijk Werk.
Bij 1 controle was er sprake van een dusdanige situatie dat direct optreden noodzakelijk
was. Daarnaast zijn er vele andere overtredingen geconstateerd, zoals vergunningen die
niet op orde waren, adresfraude en niet ingeschreven medewerkers.

Controles in de Meierij
In totaal werden er in de Meierij 21 adressen gecontroleerd.
• Bij 14 controles op arbeidsuitbuiting werden overtredingen geconstateerd op het terrein
van brandveiligheid, bestemmingsplan, bewoning niet conform het BRP, het ontbreken van
huurcontracten of juiste papieren, illegaal verblijf, overtredingen van de Wet Arbeid
Vreemdelingen of de Wet Minimumloon en uitkeringsfraude.
Bij álle controles werd informatie vertrekt over de rechten en plichten van de
arbeidsmigranten, onder meer door gebruik te maken van een QR-code die gescand kan
worden en waarmee de arbeidsmigrant direct in eigen taal informatie vindt over rechten en plichten.
• Bij 7 controles op illegaal sekswerk werden 8 sekswerkers aangetroffen en werden
signalen van mensenhandel opgehaald. Eén adres werd gesloten vanwege de overlast
voor de buurt en het mogelijke gevaar voor de sekswerkers.

Inwoners en ondernemers belangrijk in de aanpak
Overheidspartners hebben de hulp van inwoners nodig. Inwoners zijn de ogen en oren, zij zien wat er in hun buurt speelt. Het is belangrijk dat zij vermoedens van ondermijnende criminaliteit, dus ook mensenhandel melden. Meldingen van arbeidsuitbuiting en/of seksuele uitbuiting kunnen ervoor zorgen dat het slachtoffer hulp en ondersteuning krijgt. En dat verdachten kunnen worden opgespoord. Melden is ook van belang om inzicht te krijgen in de aard en omvang van mensenhandel. Dit helpt bij het verbeteren van de aanpak.
Melden kan op meerdere manieren:
• Politie: 0900 8844 (spoed: 112)
• Nederlandse Arbeidsinspectie (als het gaat om arbeidsuitbuiting): 0800 5151
• Anoniem:
– Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000 of online: www.meldmisdaadanoniem.nl/melden

 

Share

Samenwerking Meierijstad en Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Samenwerking Meierijstad en Metropoolregio Eindhoven (MRE)

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de gemeente Meierijstad hebben zich op 3 juli jl. positief uitgesproken over een nadere verkenning naar een bovenregionale samenwerking.
MRE en Meierijstad zien in elkaar een sterke strategisch partner voor de nabije toekomst. De eerste stap nu is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

Meierijstad ziet in deze samenwerking kansen om de ambities binnen het collegeakkoord ‘Thuis in Meierijstad’ te realiseren. De eerste ambtelijke verkennende gesprekken laten zien dat er mogelijkheden zijn voor een kansrijke samenwerking op de onderwerpen: wonen, werken en mobiliteit.

Samen de schaalsprong in goede banen leiden
Zowel MRE als Meierijstad staan voor grote ruimtelijke en sociale opgaven (woningbouw, werklocaties, bereikbaarheid, binden van talent, energie-infrastructuur en vitaal landelijk gebied). Met het door het Rijk gesubsidieerde project Beethoven worden de bestaande opgaven van MRE geïntensiveerd. Dit raakt ook de ambities van Meierijstad. Naast Meierijstad gaat MRE ook samenwerken met de gemeente Weert.

Share

Volop nieuwe activiteiten voor kinderen en jongeren in de zomervakantie!

Volop nieuwe activiteiten voor kinderen en jongeren in de zomervakantie!

In de zomervakantie worden er leuke activiteiten georganiseerd in Meierijstad om samen te sporten, te leren, elkaar te ontmoeten en vooral plezier te beleven met z’n allen! Kinderen en jongeren kunnen hier aan meedoen. Sommige activiteiten zijn voor kinderen samen met hun ouder/verzorger.

Een greep uit het programma:
• Archery tag, een uitdagende activiteit voor jongeren van 13 tot en met 23 jaar;
• Een spelletjesmiddag voor alle bassischoolkinderen
• Voorlezen in het park uit onze ‘bakfiets vol verhalen’, voor kinderen vanaf 2 jaar
• Tablet kunstroute in RAADhuis in Schijndel, voor kinderen vanaf 6 jaar
• Crossfit/ bootcamp voor ouders en hun kinderen vanaf 8 t/m 15 jaar.
Het volledige programma met dagen, tijden, voor welke leeftijden en locaties is
terug te vinden op www.meierijstadbeweegt.nl/agenda/zomeractiviteiten-2024.
Voor sommige activiteiten is aanmelden verplicht en de meeste activiteiten zijn
gratis.

Meer informatie over alle activiteiten is ook te verkrijgen door een mail te
sturen naar mdekok@meierijstad.nl.

 

 

 

Share

Gemeente Meierijstad zet ervaringsdeskundigen in rondom geldzorgen

Gemeente Meierijstad zet ervaringsdeskundigen in rondom geldzorgen

Gemeenten hebben een belangrijke rol bij het ondersteunen van hun inwoners met financiële problemen. Het inzetten van ervaringsdeskundigen rondom geldzorgen binnen de gemeente is daarom een waardevolle aanvulling op de bestaande dienstverlening. Ervaringsdeskundigen weten als geen ander wat het is om in de financiële problemen te raken, maar ook hoe je hier weer uit komt. Ook kunnen zij goed adviseren over wat wel en niet werkt. Ervaringskennis Gemeente Meierijstad wil graag gebruik maken van deze ervaringskennis. Daarom gaan zij in samenwerking met Pharos en Stichting Sterk uit Armoede ervaringsdeskundigen in dienst nemen. Met behulp van subsidie van het SZW kunnen twee ervaringsdeskundigen voor 16 uur per week betaald ingezet worden. Het opleidingstraject duurt twee maanden en wordt verzorgd door Stichting Sterk uit Armoede. Het doel is om inwoners met geldzorgen eerder te bereiken en de samenwerking met ervaringsdeskundigen en de visie hierop te versterken. De vacature komt deze week online.

Verantwoordelijk wethouder Menno Roozendaal: “Vorig jaar heeft het Verwey-Jonker Instituut ons een aantal aanbevelingen gedaan om onze aanpak op bestaanszekerheid te verbeteren. Eén van de aanbevelingen was om meer gebruik te maken van ervaringsdeskundigheid om inwoners eerder te bereiken. We zien dit als een mooie manier om hier op in te zetten. Bovendien vinden we het belangrijk om ervaringskennis serieus te nemen en meer te benutten binnen onze gemeentelijke organisatie.”

 

Share

Pilot gescheiden inzameling in wijk Hulzebraak in Schijndel en Mariaheide

Pilot gescheiden inzameling in wijk Hulzebraak in Schijndel en Mariaheide

Gemeente Meierijstad streeft naar een duurzame leef- en woonomgeving. Om die reden starten in het najaar twee unieke pilots om het restafval terug te dringen. De pilots vinden plaats in wijk de Hulzebraak in Schijndel en in Mariaheide.

Waarom deze pilot?
Wethouder Jan van Burgsteden: “Restafval kost ieder huishouden geld. Bovendien bestaat het huidige restafval uit vele grondstoffen, die voor hergebruik geschikt zijn. Het doel van deze pilots is om uiteindelijk alleen écht restafval en meer grondstoffen voor hergebruik over te houden.” De pilots verschillen van opzet en hebben een looptijd van 12 maanden. Na afloop worden de resultaten beoordeeld en wordt bekeken welke vorm geschikt is om in de hele gemeente in te voeren.

Pilot Mariaheide
In Mariaheide worden de 140- en 240 liter-containers voor restafval omgewisseld voor containers van 80 liter. Deze worden elke vier weken geleegd. Daarnaast krijgen inwoners een emmer voor spullen die tweewekelijks geleegd wordt. Spullen zijn consumptiegoederen zoals een boek, kleding, pen, staafmixer of tandenborstel. Deze mogen leeg, stuk of van kringloopkwaliteit zijn.

Pilot Hulzebraak
In wijk de Hulzebraak verdwijnt de restafvalcontainer en krijgt de inwoner verschillende emmers met bijpassende zakken om thuis afval te sorteren. Alleen de restafvalzak kost € 2,- per stuk, de andere afvalstromen zijn gratis. De verwachting is dat inwoners slechts enkele restafvalzakken per jaar nodig hebben, wanneer de verschillende afvalstromen goed gescheiden worden aangeboden.

Brief en informatieavond voor de inwoners
In september organiseert de gemeente in beide pilotgebieden een informatieavond over de pilot. Hier krijgen inwoners uitgebreide uitleg over de nieuwe werkwijze en wanneer de verschillende emmers worden bezorgd. Eind augustus ontvangen inwoners hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

 

 

Share

Architect Bestuurscentrum Sint-Oedenrode (voorlopig) bekend

Architect Bestuurscentrum Sint-Oedenrode (voorlopig) bekend

De Twee Snoeken krijgt de voorgenomen opdracht
Maandag 17 juni is in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode een openbare avond geweest.
Genodigden en inwoners konden hun voorkeur aangeven voor één van de vijf architecten
die deze avond hun visie op het nieuwe bestuurscentrum presenteerden. Voorafgaand aan
deze avond zijn deze architecten beoordeeld door vakspecialisten en gebruikers. De
optelling van de gewogen scores van al deze groepen heeft bepaald dat Architectenbureau
De Twee Snoeken de opdracht voorlopig gegund krijgt. De Twee Snoeken heeft samen met
een andere partij hoog gescoord bij de vakspecialisten en gebruikers. En op de
bewonersavond heeft De Twee Snoeken de hoogste score behaald, wat de doorslag heeft
gegeven.
Achtergrond
De gemeente Meierijstad gaat het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode optimaliseren en
verduurzamen. Sinds de fusie en de daaropvolgende verhuizing van de kantoorfunctie naar Veghel
is er veel leegstand. Daarbij is de huidige raadzaal te klein voor het aantal raadsleden van
Meierijstad. Vorig jaar is daarom besloten dat een verbouwing van het bestuurscentrum nodig is.  De gemeente is daarop gestart met een procedure om een architect te selecteren voor deze opgave.
Selectie
De gemeentelijke projectgroep heeft na een Europese aanbesteding vijf bureaus geselecteerd die deze opdracht kunnen uitvoeren. Deze bureaus zijn geselecteerd op basis van ervaring met vergelijkbare opdrachten, de wijze waarop zij de opdracht uit willen voeren en hun visie op participatie. De keuze voor de architect van het bestuurscentrum uit deze vijf geselecteerde architecten is met een zorgvuldig en breed proces tot stand gekomen. Ten eerste hebben vakspecialisten vanuit de gemeente en de gebruikers van het pand de architecten beoordeeld.
Aansluitend waren op 17 juni omwonenden van het pand, lokale maatschappelijke organisaties en alle overige inwoners van de gemeente uitgenodigd om hun stem uit te brengen. Na het tellen van alle beoordelingspunten en stemmen heeft de gemeente het voornemen om de overeenkomst met Architectenbureau De Twee Snoeken uit Den Bosch te sluiten.
Hoe nu verder
De Twee Snoeken heeft na alle beoordelingen de hoogste totaalscore (de gewogen scores van vakspecialisten, gebruikers én inwoners opgeteld) en krijgt na nog een laatste oordeel door een bouwkostendeskundige de voorlopige opdracht. De aanbestedingswet schrijft voor dat belanghebbenden in de aanbestedingsprocedure nog de mogelijkheid hebben om bezwaar in te dienen tegen het besluit om de overeenkomst met Architectenbureau De Twee Snoeken te sluiten.
Die bezwaartermijn loopt nog tot medio juli, daarna kan de overeenkomst definitief worden getekend.
Masterplan
Er is voor de selectie van de architect enkel een visie op de opgave gevraagd. De winnende architect start na de zomer met een masterplan inclusief scenariostudie. Hierna wordt één scenario uitgewerkt tot een ontwerp. In dit hele proces kan worden gestuurd op (on)mogelijkheden, wensen en eisen. Daar worden de vakspecialisten, gebruikers (waaronder raadswerkgroep) en omwonenden wederom bij betrokken. Wanneer en hoe precies, dat volgt na de zomer, in overleg met de geselecteerde architect.

Share

Veteranendag gemeente Meierijstad: Eerbetoon aan onze Helden

Veteranendag gemeente Meierijstad: Eerbetoon aan onze Helden

Sinds 1940 heeft Nederland ruim 675.000 militairen ingezet tijdens drie oorlogen en ruim honderd vredesmissies. Tijdens de verschillende veteranendagen georganiseerd door de (lokale) samenleving, tonen de Nederlandse overheid en de samenleving hun waardering en respect voor allen die gediend hebben in de strijdkrachten. Deze dag biedt ons de gelegenheid om stil te staan bij hun moed, toewijding en de offers die zij hebben gebracht om onze vrijheid en veiligheid te waarborgen. Veteranendag is een belangrijk moment om de onderlinge verbondenheid en solidariteit binnen onze samenleving te versterken. In de gemeente Meierijstad wonen vele veteranen die rechtstreeks betrokken zijn of zijn geweest bij oorlogshandelingen of vredesmissies. Deze militaire veteranen worden, samen met hun partner of begeleider, uitgenodigd op vrijdag 21 juni aanstaande.

Kransleggingen
In de kernen Schijndel en Veghel vinden er op 21 juni officiële ceremonies plaats bij de monumenten. We nodigen iedereen uit om hierbij aanwezig te zijn en gezamenlijk stil te staan bij de inzet van onze veteranen. Samen kunnen we ervoor zorgen dat de inspanningen van onze veteranen nooit vergeten worden en altijd gewaardeerd blijven. In Schijndel worden kransen gelegd bij de Mariakapel aan de Markt. In Veghel vindt de herdenking plaats bij het Veteranenmonument aan de Kolonel Johnsonstraat. De ceremonies starten om 14.15 uur en duren ongeveer een half uur.

Samenzijn
Na de officiële herdenkingsceremonies is er vanaf 15.00 uur een informeel samenzijn (besloten), waar de veteranen uit onze gemeente elkaar kunnen ontmoeten en verhalen kunnen delen. Het samenzijn vindt dit jaar plaats in Het Spectrum, Steeg 9 in Schijndel. De bijeenkomst duurt tot ongeveer 18.30 uur.

Share

Vrijwilligersbijeenkomst en ticketverkoop Basecamp Operation Market Garden 2024

Meierijstad, 28 mei 2024. Een belangrijk onderdeel van de herdenkingen en vieringen van 80 jaar vrijheid, die in september aanstaande van start gaan, is het Basecamp DZA Vlagheide in Eerde. Net als in 2019 is op die locatie van 14 t/m 22 september 2024 weer een groot aantal militaire voertuigen uit de 2e Wereldoorlog te bewonderen, zijn er demonstraties en educatieve rondleidingen. Voor allerlei activiteiten in en rond het Basecamp zijn vrijwilligers nodig. Enthousiastelingen worden daarom uitgenodigd voor de vrijwilligersbijeenkomst op donderdag 20 juni a.s. om 20.00u in het gemeentehuis Meierijstad, Stadhuisplein 1 in Veghel.

Ook is de verkoop van entreebewijzen voor het bezoek aan het Basecamp DZA Vlagheide
gestart. Meer informatie vindt u op de website www.omg2024.nl.
Het Basecamp bevindt zich in het hart van het operatiegebied van september 1944. Alle
belangrijke plaatsen van herdenken zijn in een straal van 50 km bereikbaar. In het Basecamp is een groot aantal historische legervoertuigen verzameld, waarmee demonstraties zijn gepland en die van dichtbij zijn te bekijken. Daarnaast wordt er op een educatieve manier aan de hand van displays, verteld hoe het er in de oorlog in uw eigen omgeving aan toe ging en hoe onze bevrijders in 1944 leefden, woonden en werkten.

Niet alleen het leven van de soldaten aan het front wordt hier uitgebeeld. Om ‘het gevecht’
mogelijk te maken zit er een heel aantal logistieke disciplines achter het front. Te denken valt aan logistiek, brandstofdepot, mobiele werkplaats, genie, veldkeuken, radiopost, veldhospitaal etc. Ook is er vrijwel elke dag live muziek. Op de website staat het programma voor die week vermeld.

De voorbereidingen zijn in volle gang en we verwachten een spectaculaire week met nog andere evenementen in de omgeving van het Basecamp DZA Vlagheide. Ook enthousiastelingen en belangstellenden die een bijdrage willen leveren, kunnen zich via de website aanmelden. Of ze zijn welkom op de vrijwilligersbijeenkomst op donderdag 20 juni aanstaande om 20.00 uur in het gemeentehuis van Meierijstad, Stadhuisplein 1 in Veghel.
Het is nu ook mogelijk om via de website al tickets te bestellen. Het betreft dagtickets of passepartouts voor de gehele periode. De prijs voor een dagticket bedraagt € 5,- voor kinderen (van 5 t/m 14 jaar) en voor volwassenen € 7,50. De passe partouts, die elke dag toegang geven, kosten resp. € 20,- en € 30,-

Share

X Meierijstad opgeschort om onbekende reden

X Meierijstad opgeschort om onbekende reden

X, voormalig bekend als Twitter, heeft het account van de gemeente Meierijstad opgeschort. Een reden hiervoor is niet bekendgemaakt. De gemeente zelf heeft ook geen idee wat de reden is en heeft contact gezocht met X.

Gemeente Meierijstad was op X actief onder de gebruikersnaam @gemmeierijstad. Wie het
account nu probeert te bezoeken, krijgt de melding dat ‘het account is opgeschort’ omdat de gemeente de regels van X zou hebben geschonden. Zelf heeft de gemeente geen idee wat deze schending zou kunnen zijn.

Er is een verzoek ingediend bij X om de opschorting op te heffen of helderheid te verschaffen over de schending zelf. Contact met X kan alleen via een formulier. Het wachten is nu op een reactie van X.

 

 

Share

Stef Kremers wordt de nieuwe kinderburgemeester van Meierijstad

Stef Kremers wordt de nieuwe kinderburgemeester van Meierijstad

Stef Kremers wordt de nieuwe kinderburgemeester van Meierijstad en volgt hiermee Karlijn Koenen op. Stef komt uit Sint-Oedenrode, is 11 jaar en zit in groep 7 van Basisschool Eerschot . Stef denkt dat hij een goede kinderburgemeester is omdat hij erg sociaal is en graag nieuwe mensen ontmoet. Hij vindt het belangrijk dat er in Meierijstad goed voor de natuur wordt gezorgd en dat kinderen meer gaan lezen. Op 26 september is de officiële installatie tijdens de raadsvergadering. Karlijn overhandigt dan de ambtsketen aan Stef en neemt afscheid.

Sollicitatieprocedure
Zoals voorgaande jaren werden kinderen uit Meierijstad via social media, de lokale kranten en via de school zelf opgeroepen om te solliciteren. Ze moesten voor 21 mei een vlog insturen waarin zij iets vertellen over zichzelf en waarom ze graag kinderburgemeester willen worden. Dit jaar waren er 10 serieuze en goede sollicitanten. Samen met een medewerkster van Kabinetszaken en Communicatie mocht Karlijn de vlogs bekijken en 5 kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Uiteindelijk bleven er 2 kandidaten over die een kennismakingsgesprek voerden met burgemeester Van Rooij. De keuze is daarna op Stef gevallen.

Wat doet een kinderburgemeester?
De kinderburgemeester vertegenwoordigt alle kinderen van de gemeente Meierijstad en heeft met name een ceremoniële taak. Hiervoor gaat hij/zij regelmatig met de burgemeester of een wethouder op pad. Bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas, sleuteloverdracht (jeugd) carnaval, Koningsspelen en openingen. Verder wordt de kinderburgemeester betrokken bij onderwerpen die jeugd aangaan, zoals spelen, sport en onderwijs Om kinderburgemeester te worden moet je in groep 8 zitten en in Meierijstad wonen. Hij/zij vindt het leuk om mensen te ontmoeten en niet vervelend om in de belangstelling te staan. Goed kunnen luisteren naar andere kinderen is belangrijk om te ontdekken wat er leeft en dit goed kunnen verwoorden.

In het schooljaar 2020-2021 werd de eerste kinderburgemeester van Meierijstad geïnstalleerd. Dat was Rens Klaasen, opgevolgd door Elin de Baaij 2021-2022, Danique Heesakkers 2022-2023 en Karlijn Koenen 2023-2024

 

Share

Gebouw van Rabobank aangekocht door gemeente

Aankoop Rembrandtlaan 70 Veghel

De gemeente Meierijstad gaat het voormalige bankgebouw aan Rembrandtlaan 70 in Veghel aankopen. Als de gemeenteraad met dit voornemen instemt vindt de eigendomsoverdracht plaats op 5 juli 2024.
Medio 2023 heeft de Rabobank gevraagd of de gemeente Meierijstad interesse heeft in de verwerving van het gebouw. Vanuit strategisch oogpunt (de ligging en triple A-locatie) en de lopende onderzoeken/studies naar de herbestemming/herinrichting van het gebied Stadhuisplein 2 tot en met 6 (hoek Rembrandtlaan/Stadhuisplein) is de afweging gemaakt om op het aanbod in te gaan. De gemeente is al eigenaar van de belendende gebouwen en buitenruimte aan Stadhuisplein 2 en 4. Met de aankoop verstevigt de gemeente haar positie en mogelijke toekomstige belangen.

De verwerving dient tegelijkertijd ook een economisch belang. Door de aankoop kan het reeds in Rembrandtlaan 70 gehuisveste initiatief Startup Meierijstad worden voortgezet en uitgebreid, zodat aan meer startende ondernemers ondersteuning en begeleiding kan worden geboden. De Rabobank en Geldmaat blijven de komende jaren (kantoor-)ruimte terug huren. Voor de leegstaande ruimtes wordt een onderzoek opgestart voor tijdelijke of structurele invulling en/of het op termijn toevoegen aan het te herinrichten/-bestemmen gebied Stadhuisplein 2 t/m 6. De Rembrandtlaan 70 kan ook worden ingezet voor de tijdelijke huisvesting van politie en brandweer die nu zijn gehuisvest in het gedateerde politiebureau Stadhuisplein 4 en de verouderde brandweerkazerne Stadhuisplein 2. Zowel brandweer als politie zijn op zoek naar nieuwe huisvestingslocaties.

 

Share
1 2 3 106