Dodenherdenking 2023 in Meierijstad

Dodenherdenking 2023 ‘Leven met oorlog’

Tijdens de Dodenherdenking op woensdag 4 mei 2023 worden om 20.00 uur de Nederlandse slachtoffers herdacht die sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog in oorlogssituaties en bij vredesoperaties zijn omgekomen. De beleidsvisie (2021-2025) van het Nationaal Comité 4 en 5 mei heeft als titel ‘Iemand stelt de vraag’ gekregen. Op basis van deze beleidsvisie wordt een aantal inhoudelijke accenten gelegd zoals ‘familieverhalen’, pijnlijke kanten van de geschiedenis’, ‘diversiteit’ en ‘het verdiepen van vrijheid’. De Tweede Wereldoorlog blijft het fundament voor het comité; het is het anker van waaruit gedacht en gewerkt wordt. Met het jaarthema ‘Leven met oorlog’ vraagt het Nationaal Comité 4 en 5 mei in 2022-2023 aandacht voor de impact van oorlog op individuen, families en de samenleving. Het comité richt zich de komende tijd met name op het thema van intergenerationele overdracht: hoe ontwikkelen herinneringen zich van de eerste naar volgende generaties? En wat heeft dit voor betekenis voor opvattingen over vrijheid en onvrijheid? In de gemeente Meierijstad zijn er op verschillende plaatsen herdenkingen. Bij iedere herdenking is een vertegenwoordiger van het college van B&W aanwezig.

Boerdonk
Vanaf 19.10 uur zijn belangstellenden welkom in den Hazenpot. Om 19.20 uur vertrekt men in stille tocht (voor minder valide mensen rijdt de dorpsauto van Boerdonk mee) richting de begraafplaats. Daar worden bloemen gelegd bij een aantal graven. Daarna gaat de stille tocht verder naar het Lancaster monument. Om 20.00 uur wordt daar twee minuten stilte in acht genomen. Daarna worden bloemen gelegd en houdt gemeentesecretaris Marijke Wilms namens het college van B&W van de gemeente Meierijstad een toespraak. Na de herdenking keert men terug naar Den Hazenpot
voor een kort samenzijn.

Eerde
In Eerde komen belangstellenden vanaf 19.40 uur samen op het Kerkplein. Rond 19.50 uur start een stille tocht naar het Airbornemonument. Daar wordt om 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen. Daarna is er een programma met onder andere bijdragen van leerlingen van groep 8 van de basisschool die het monument hebben geadopteerd, muziek van Muziekvereniging Meierijstad en een aantal toespraken. Namens het college van B&W van Meierijstad is wethouder Johan van Gerwen aanwezig om een toespraak uit te spreken. Na de ceremonie is er gelegenheid een kopje koffie te drinken bij de Sint Antonius molen.

Erp
In Erp verzamelen belangstellenden zich vanaf 19.15 uur bij het JJC-gebouw in de Ottenstraat. Na het vlaggenprotocol vertrekt omstreeks 19.35 uur de groep belangstellenden, voorafgegaan door het Onze lieve Vrouwen Catharinagilde, richting het kerkhof. Daar wordt bij herdenkingsmonument “De Propeller” een krans gelegd. Verder worden er bloemen gelegd op de 9 oorlogsgraven door de leerlingen van groep 8 van de basisschool Maria, die dit monument geadopteerd hebben. Tevens zal door een leerling een gedicht/verhaaltje worden voorgelezen. Het Gilde brengt zal een vaandelgroet. Na het aansteken van de fakkel gaat het gezelschap naar het oorlogsmonument bij de kerk. Daar wordt om precies 20.00 uur twee minuten stilte in acht genomen waarna ‘Het Wilhemus’ door Terpsichore gezongen zal worden. Vervolgens wordt er een krans gelegd door onder andere de leerlingen van groep 8 van basisschool De Empel, die dit monument geadopteerd hebben. Ook hier leest een leerling een gedicht voor. Namens het gemeentebestuur van Meierijstad is Rien Verhagen (vicevoorzitter van de gemeenteraad) aanwezig die een toespraak uitspreekt. Ook Wim van Geelkerken (voorzitter van de Dorpsraad) houdt een toespraak. Zij leggen samen een krans. Het Gilde zal vendelieren..Daarnaast zal Terpsichore voor de muzikale ondersteuning zorgen. Na de ceremonie is er voor alle aanwezigen gelegenheid om een kopje koffie te gebruiken in het zorgcentrum Simeonshof.

Schijndel
Om 19.00 uur wordt men door leden van de stichting Oranjecomité Schijndel ontvangen in ‘t Spectrum. Vervolgens vertrekt men naar de Markt. Bij de gedachteniskapel zullen namens de gemeente Meierijstad, Stichting Oranjecomité Schijndel, de Veteranen afdeling Schijndel en de parochie Heilige Michaël kransen en bloemen worden neergelegd, begeleid door Scouting Schijndel. De herdenking wordt opgeluisterd door muziek van de drumfanfare/Harmonie van Koninklijke Harmonie Sint Cecilia. Het Gilde Sint Catharina en Barbara brengt een vendelgroet. Na de twee minuten stilte om 20.00 uur is er nog een gedicht, voorgelezen door een leerling van de basisschool en een toespraak door wethouder Jan Goijaarts die namens het college van Meierijstad aanwezig is.

Sint-Oedenrode
Om 19.10 uur vindt er vanaf het Bestuurscentrum een stille tocht plaats naar het monument aan de Corridor nabij de Hambrug. Aankomst is om 19.30 uur. Vanaf 19.15 uur is iedereen al van harte welkom bij het monument. Muziekvereniging Meierijstad brengt stemmige muziek ten gehore. Daar wordt de vlag halfstok gehesen. Voorleeskampioen Suze de Wert, van Basisschool Dommelrode, zal een gedicht voordragen. Namens de Gemeente Meierijstad houdt burgemeester Kees van Rooij een korte toespraak. Een lid van de scouting leest de namen van de oorlogsslachtoffers voor, waarbij door enkele andere scouts, bij elke naam, een witte roos bij het monument gelegd zal worden uit dankbaarheid. Na de Taptoe en de twee minuten stilte zingt Eefje Lathouwers met begeleiding van Muziekvereniging Meierijstad het Wilhelmus. Daarna volgt de kranslegging en kunnen belangstellenden bloemen leggen. Tot slot wordt gesproken door een vertegenwoordiger namens de geloofsgemeenschappen en staat de voorzitter van de Oranjevereniging stil bij het jaarthema. Om 20.20 is de herdenking ten einde.

Veghel
In Veghel bent u vanaf 18.00 uur welkom in de Blauwe Kei aan de Noordkade waarom om 18.30 uur de voorstelling ‘Spoor’ begint. Deze voorstelling laat zien wat er kan gebeuren als een trein plotseling stil komt te staan. Het programma is gratis toegankelijk maar u dient hiervoor wel vooraf kaartjes te bestellen via de website van de Blauwe Kei. Vanaf de Blauwe Kei start rond 19.30 uur een stille tocht naar de Veghelse monumenten aan de Kolonel Johnsonstraat waar de herdenking en kranslegging plaatsvindt. Harmonie Frisselstein, het Sint Barbara Gilde en de kinderen van groep 8 van Basisschool Bernadette verlenen medewerking aan dit buitenprogramma. Namens het gemeentebestuur van Meierijstad is wethouder Rik Compagne aanwezig.

Share

Eerste Bedrijfsloket in gemeente Meierijstad opent zijn deuren bij StartUp!

Het Bedrijfsloket Meierijstad opent zijn deuren in Veghel: een primeur voor de gemeente Meierijstad!. “Werk samen met mensen van wie je iets kunt leren”, vanuit deze gedachte is het Bedrijfsloket opgericht: een plek waar ondernemers een kosteloos advies kunnen ontvangen van studenten vanuit verschillende disciplines die op verschillende wijzen hun bedrijf onder de loep nemen.

Begin dit jaar zagen studenten Rodrigo van Asseldonk en Vince van Hoesel tot hun grote verbazing dat er nog geen Bedrijfsloket was binnen de gemeente Meierijstad bestaat: “Wij wilden graag onze andere studie in de praktijk brengen”. Toen we zagen

dat er binnen onze gemeente – welke 7620 bedrijven kent – nog geen bedrijfsloket is, hebben we het idee opgevat om er zelf één te gaan oprichten, aldus Vince en Rodrigo.

Van idee tot plan

De studenten zijn toen samen langs gegaan bij Arent van Dijk van Start Up Meierijstad, die hen met open armen ontving. Zij legden hun idee voor en daarmee was het

zaadje geplant. Er volgden al snel andere partners die graag wilden helpen bij dit prachtige initiatief. Herkenbaarheid is natuurlijk een belangrijke pijler. Met dank aan Van der Burgt reclame zal het Bedrijfsloket in combinatie met onze prachtige website, welke wordt verzorgd door Online Winner (www.bedrijfsloketmeierijstad.nl), op een kenbare wijze naar buiten treden voor de ondernemers van onze gemeente. Het vertrekpunt van het bedrijfsloket is om studenten vanuit verschillende disciplines hun krachten te laten bundelen, want alleen samen kom je verder. Het bedrijfsloket bestaat daarom uit een bestuur en een team van enthousiaste studenten dat gezamenlijk uw bedrijf naar een hoger niveau zal tillen. “Samen met dit team van studenten en sponsoren is het ons gelukt om dit initiatief te kunnen realiseren voor de gemeente”.

 

 

Gratis bedrijfsadvies voor iedere ondernemer in Meierijstad

Het Bedrijfsloket zal een plek zijn waar de ondernemers van de gemeente Meierijstad voorzien kunnen worden van kosteloos advies met drie verschillende smaken. Elke eerste maandag van de maand kan men langskomen voor het spreekuur. Tijdens het spreekuur behandelen we laagdrempelige vragen, denk dan bijvoorbeeld aan hoe iemand zich inschrijft in het Kamer van Koophandel register. Eigenlijk wat we nu al doen voor de inwoners van Meierijstad met onze Rechtswinkel die we samen begin September hebben opgericht. Daarnaast bieden wij aan alle ondernemers een kosteloos traject aan waar we uw onderneming naar een hoger niveau tillen. Dit noemen wij het aangaan van een ‘Project’. Op onze website zullen dalijk de verschillende projecten verschijnen die wij zullen aanbieden. Tot slot wordt de locatie van Start Up Meierijstad omgetoverd tot Pitch ‘T. Pitch ‘T geeft ondernemers uit Meierijstad de kans om hun bedrijf op een laagdrempelige manier te pitchen aan studenten van verschillende disciplines. Nadat de Pitch is gegeven krijgt u feedback op uw presentatie en onderneming. Vervolgens wordt een brainstorm sessie gestart waarin we oplossingen zoeken voor eventuele problemen of samen zoeken naar verbeterpunten in uw onderneming of bedrijfsplan. “We willen iedere ondernemer ongeacht hoe ver iemand is helpen”,  aldus de oprichters.

Het initiatief past perfect binnen het aanbod van StartUp. Een organisatie waar startende ondernemers, zzp’ers en MKB’ers worden ondersteund om hun onderneming naar een next level te brengen met behulp van coaching, workshops, opleidingen, een werkplek, en nu dus ook met het Bedrijfsloket.

Het Bedrijfsloket is te vinden in de bovenste verdieping van het Rabobank gebouw aan de Rembrandtlaan 70 in Veghel voor nadere informatie over de openingstijden kunt u terecht bij op onze website.

Via deze weg wil iedereen van het Bedrijfsloket Meierijstad alle sponsoren nogmaals bedanken!

 

 

Share

Uitvoering herinrichting Markt Sint-Oedenrode van start

Uitvoering herinrichting Markt Sint-Oedenrode van start

Maandag 13 maart starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Markt in SintOedenrode. De uitvoering is in handen van aannemer Van Mensvoort Veghel BV. Planning is dat de werkzaamheden voor het einde van dit jaar afgerond zijn. Het beoogde eindplaatje is een duurzaam ingerichte Markt, met meer verblijfskwaliteit, meer groen en minder auto’s. Het ontwerp is tot stand gekomen via een uitvoerig participatietraject.

Fasering
Doel is om het werk in zo kort mogelijke tijd uit te voeren. Daarom zijn de werkdagen langer dan normaal én wordt er doorgewerkt in de bouwvakantie. Wethouder Jan van Burgsteden: “We doen dit met de korte klap. Het werk vindt gefaseerd plaats. Dat heeft als voordeel dat we niet de héle Markt langdurig op de kop zetten, maar de uitvoering ‘als een treintje’ door het werkgebied verschuift.” De eerste fase betreft de aanleg en vervanging van de riolering naast de rijbaan van de Markt; dit duurt naar verwachting tot eind april. De Rooise kermis kan eind augustus als vanouds op de Markt gehouden worden; het werk ligt dan stil. “De kermis is een van de hoogtepunten van het jaar voor de inwoners van Sint-Oedenrode; we hebben als voorwaarde gesteld dat die door moet gaan op de vertrouwde plek.”, aldus de wethouder.

Maatregelen
De werkzaamheden zijn zowel ondergronds als bovengronds. Streven is de overlast
(wegafsluitingen, elders parkeren) zoveel mogelijk te beperken. Het is onvermijdelijk dat er wat aanpassingen gevraagd worden als het werk gaande is; Zowel van aanwonenden als aan de Markt gevestigde ondernemers. Zij zijn hierover apart geïnformeerd. Tijdens de uitvoering blijft er áltijd een beperkt aantal parkeerplaatsen op de Markt beschikbaar. Bezoekers van het centrum kunnen verder gebruik maken van parkeerplaatsen langs de parkeerroute Deken van Erpstraat en op de Neul; via bebording worden ze naar deze alternatieven verwezen. De weekmarkt krijgt een tijdelijke plek op het nabijgelegen Kerkplein.

Duurzame aanpak
Voor het ontwerp is gestreefd naar een duurzame inrichting. Maar ook bij de aanbesteding van dit infrastructuurproject was duurzaamheid bij de uitvoering een belangrijk criterium. De aannemer aan wie het werk gegund is, zet zoveel mogelijk elektrisch aangedreven groot en klein materieel in; dat is duurzaam en beperkt ook de overlast (geluid, luchtkwaliteit) voor de omgeving.

Share

Op zaterdag 11 maart Livemuziek in De Afzakkerij

Livemuziek op zaterdag in De Afzakkerij

Op zaterdag 11 maart is het podium van de Afzakkerij op de Noordkade in Veghel zowel in de middag als avond voor jong muzikaal talent. In de middag van 16.00 -17 uur is er een optreden van de band FieldTrip. ’s-Avonds kun je van 20.30 uur tot 01.00 uur genieten van wat meer stevige muziek van ‘Aanwezig’ en ‘Wivern’. De toegang tot alle optredens is gratis.

Phoenix Sessies presenteert FieldTrip

Fieldtrip bestaat uit vijf enthousiaste en muzikale leden en is al twee jaar bij elkaar. Ons repertoire is ontzettend divers, waardoor wij overal een feestje kunnen bouwen! Naast de evenementen van Pop&Co, spelen we ook in kroegen en privé-feesten. De twee dames Floor en Renee weten zich prima staande te houden tussen de mannen Thomas, Hielke en Mees! “Wij houden van een pilsje en hebben veel lol tijdens de repetities. Dat vinden we ook belangrijk tijdens de optredens, onze energie overbrengen op het publiek!”

Beschadigde dansvloer
De formatie ‘Aanwezig’  speelt van rock tot metal en zorgt steevast voor een beschadigde dansvloer! Ze gaan het dan ook zeker niet rustig houden, liefhebbers van echt stevige bak muziek zijn welkom! Wivern is een Alternative Rock band met veel invloed uit de grunge-periode van de jaren 90. Denk aan bands zoals Soundgarden Pearl Jam en Alice in Chains. De band vindt zijn roots op het Rock City Institute waar alle bandleden elkaar hebben getroffen. Verwacht dragende riffs, melodische zanglijnen en een voorproefje van hun aankomende EP

Share

Kinderoptocht Kuussegat 2023

Een Dia-show

 

Share

SIEMei in Radioprogramma Arbeidsvitaminen op 9 februari 

SIEMei in Radioprogramma Arbeidsvitaminen op 9 februari 

Komende week staat Arbeidsvitaminen in het teken van de jaren 60.  

Tijdens de uitzending wordt verteld over Siemei, het Spoorpark en het Frisdrank- en likeur museum. De muziekkeuze is afkomstig van onze vrijwilliger Hans van de Wijst. De voormalige instrumentenmaker speelt in zijn vrije tijd als gitarist bij  Dr.BloezZ band en schudt de kennis van de  jaren 60 muziek uit zijn mouw. 

Op 12 maart is Hans met zijn Dr BloezZ band te horen in de Afzakkerij op de Noordkade vanaf 15.00 uur tot 17.00 uur. 

Arbeidsvitaminen is een Nederlands radioprogramma van AVROTROS, dat van maandag tot en met vrijdag tussen negen en twaalf uur ’s ochtends wordt uitgezonden op NPO Radio 5

Arbeidsvitaminen bestaat sinds 19 februari 1946, waarmee het het langstlopende landelijke radioprogramma ter wereld is en aldus op 1 mei 2006 een vermelding in het Guinness Book of Records verkreeg. Het was het best beluisterde programma van 3FM en behoorde tot de best beluisterde programma’s van Nederland.  

Share

The Specs zondag in De Afzakkerij

Local Heroes The Specs al ruim 50 jaar On Tour

VEGHEL- De Udense band The Specs speelt op zondag 8 januari om 15.00 uur op het podium van cultuurcafé de Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Deze coverband met een lang en roemrucht verleden speelt nummers van de rockformaties uit de jaren 60, maar geeft er wel eigentijdse draai aan. Het is het eerste concert in een serie optredens in het nieuwe jaar onder de titel ‘Local Heroes’. De toegang is gratis.

 

De groep, ooit opgericht in de Udense Kapelstraat, onder de naam Mary and the Sunspectacles, veranderde haar naam al snel in The Specs. Het thuishonk van de band werd niet lang daarna gedoopt tot soos ’t Keldertje. The Specs traden begin jaren 60 veelvuldig op in het toenmalige uitgaanscircuit en jongerensociëteiten in de regio Zuidoost Brabant en Land van Maas en Waal. Andere regionale bands waren toen Square (met Addy van de Krommenacker) en El Cid.

Pretty Things

Het repertoire van The Specs bestond uit nummers van The Kinks, The Rolling Stones, The Pretty Things, The Motions en The Byrds. De optredens in die tijd werden gevolgd door een trouwe schare fans met als hoogtepunt een optreden in het voorprogramma van The Pretty Things in de Veilinghallen in Tiel. Vandaag de dag nu worden de ‘oude’ nummers nog steeds gespeeld maar aangevuld met hedendaagse versies van deze nummers. Denk aan bijvoorbeeld Runaway in een Queen uitvoering.

 

Share

Concert Carnavalesque in De Blauwe Kei

Jubilerende muziekvereniging Frisselstein en c.v. de Kuussegatters slaan handen ineen   
Concert Carnavalesque in De Blauwe Kei

Muziekvereniging Frisselstein en c.v. de Kuussegatters organiseren zondag 5 februari 2023 in de Grote Zaal van De Blauwe Kei het Concert Carnavalesque. De jubilerende Veghelse verenigingen slaan de handen ineen voor een vrolijke en verrassende, muzikale middag met een vleugje humor.

In 2023 bestaat Muziekvereniging Frisselstein 100 jaar en carnavalsvereniging de Kuussegatters 55 jaar. Daar staat ieder natuurlijk op zijn eigen manier bij stil. Muziek is echter ook wat beide verenigingen al jaren verbindt en ook nu samenbrengt bij de organisatie van dit concert. Veel leden van Frisselstein waren of zijn actief binnen de Veghelse blaaskapellen, die tijdens de carnaval voor vrolijke noten in de straten en kroegen zorgen.

Jong en oud

De orkesten TOF, Eigenwijs, het Groot Orkest van Frisselstein en de slagwerkgroep verzorgen de muziek tijdens de feestelijke middag in De Blauwe Kei. Bekende melodieën uit ‘die goeie ouwe tijd’ worden afgewisseld met muziek van nu. Het wordt een tijdreis vol verrassingen.

Jonge talenten en muzikanten van weleer betreden samen het grote podium van ons Veghelse theater. Verleden en heden smelten daarbij moeiteloos samen. Natuurlijk klinkt ook het bekende ‘In Veghel viert men carnaval’. Meezingen mag!

Kaartverkoop

Kaarten voor Concert Carnavalesque op zondag 5 februari 2023 zijn te koop via de website van De Blauwe Kei www.blauwekei.nl en kosten € 22,- dit is inclusief een pauzedrankje. Het concert begint om 14.00 uur. Na afloop is er een gezellige nazit, met muziek uiteraard, in de foyer.  

Share

Ontwikkelingen N279

N279: kortetermijnmaatregelen uitwerken en nieuw verkeersonderzoek binnen brede belangenbenadering

’s-Hertogenbosch, 22 december 2022 – De provincie Noord-Brabant, de bij de N279 betrokken gemeenten en het waterschap Aa en Maas werken verder aan een robuuste oplossing voor de N279 binnen de brede belangenbenadering. Zo laten de partijen kortetermijnmaatregelen uitwerken voor de provinciale weg tussen Veghel en Asten. Het gaat om maatregelen waar alle partijen van overtuigd zijn dat die de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming direct verbeteren en relatief snel kunnen worden uitgevoerd.
Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van gevaarlijke oversteken en onveilige uitritten. Tegelijkertijd wordt in 2023 aanvullend verkeersonderzoek en een leefbaarheidsanalyse gedaan voor dit stuk van de N279. Deze vormen samen de feitelijke basis voor de nog te nemen besluiten.
Dit plan van aanpak heeft de steun van Gedeputeerde Staten, de colleges van B&W van Helmond, Deurne, Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, Veghel en Asten en bestuur van het waterschap. “Simpel gezegd willen we op korte termijn zo snel als mogelijk meters maken en doen wat kan, zonder dat dit later nog te maken keuzes in de weg zit”, zegt gedeputeerde en voorzitter van de N279-stuurgroep Suzanne Otters-Bruijnen.
De belangen van de projectpartners zijn divers, maar alle betrokken partijen willen een leefbare omgeving, een goed functionerend bovenregionaal, regionaal en lokaal wegennetwerk en een veilige N279. Stuurgroepvoorzitter Otters-Bruijnen: “Met dit in ons achterhoofd moeten we straks samen besluiten nemen over bijvoorbeeld al dan niet een omleiding bij Dierdonk of het verbreden van de weg. Dat vergt niet alleen een open blik en het wegen van belangen, maar om dat te kunnen doen moet – ook al kost dat tijd – eerst nog beter inzicht verkregen worden in de toekomstige verkeersdrukte en de gevolgen daarvan. Cijfers, feiten en zorgvuldigheid zijn essentieel voor het draagvlak en het vervolg.“

Meest actuele verkeersmodel
Het is heel goed mogelijk dat, gezien de economische groei in dit deel van Brabant, de drukte op de N279 forser toeneemt dan verwacht. Een nieuw verkeersonderzoek en een daaraan gekoppelde leefbaarheidsanalyse zijn dan ook noodzakelijk. De gebruikte verkeerprognoses in het (inmiddels vernietigde) provinciale inpassingsplan waren een van de punten waar de Raad van State kritiek op had. In de nieuwe studie wordt het recentste
Brabantbrede verkeersmodel gebruikt en de resultaten worden getoetst aan verkeerstellingen en anonieme data van apps en navigatiesystemen (floating car data). De leefbaarheidsanalyse gaat onder andere in op de mogelijke gevolgen op natuur, milieu en omgeving. Ook wordt gekeken naar de landelijke ontwikkelingen wat betreft betalen naar gebruik en welke voor- en nadelen de mobiliteitstransitie (andere manier van reizen en
werken) heeft.
Dit alles moet eind 2023 klaar zijn en leiden tot de opzet, richting en planning om tot een totaaloplossing voor de N279 en omgeving te komen. Indien er belangen zijn die met de totaaloplossing niet of onvoldoende gediend worden, wordt bekeken hoe en waar deze verder kunnen worden besproken. Niet alleen de onderlinge samenwerking is belangrijk: voor zowel de directe maatregelen als voor het onderzoek en de analyse, is het goed om omwonenden en maatschappelijke partners te betrekken. Voor de start van de volgende fase wordt dan ook een participatieplan gemaakt. In dat plan is de manier waarop de omgeving wordt betrokken nader uitgewerkt.

Share

Keldonkse vrijwilligers laten Keldonk stralen!

Keldonkse vrijwilligers laten Keldonk stralen!

Nieuwe kerstversiering op kerkplein telt maar liefst 8.000 lichtjes.

De vrijwilligers van de Vrijwilligerscentrale Keldonk (VCK) zetten zich in om Keldonk te verfraaien. Afgelopen donderdagavond droegen de Keldonkse vrijwilligers een nieuwe vlaggenmast met kerstverlichting officieel over aan de Keldonkse Dorpsraad. Het geld dat nodig was voor de aankoop verdienden zij gezamenlijk met het verzorgen van het openbare groen in het dorpshart van Keldonk. Door haar verschillende activiteiten en initiatieven is de Vrijwilligerscentrale Keldonk het gehele jaar door op allerlei terreinen actief om een bijdrage te leveren aan de gemoedelijke uitstaling van het dorp. De nieuwe kerstverlichting op het kerkplein telt maar liefst 8.000 ledlichtjes en zorgt daarmee letterlijk en figuurlijk voor een schitterend stalend geheel.

De kerstversiering is de nieuwste aanwinst voor het dorp welke wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de Keldonkse vrijwilligers. In een aangeharkt landje als Nederland valt het misschien minder op maar de Keldonkse vrijwilligers spannen zich in het groeiseizoen wekelijks in om het openbare groen in het dorpshart van Keldonk te onderhouden. Het bespaarde geld wordt door de gemeente Meierijstad uitgekeerd aan de Vrijwilligerscentrale Keldonk waarmee zij vervolgens andere mooie dingen in het dorp -zoals nu dus de nieuwe kerstverlichting- mogelijk maken. Een ander voorbeeld van het verfraaien van het dorp zijn de zogenaamde hanging baskets. De bloembakken vol bloeiende geraniums kleuren het in het zomerseizoen de dorpskern. De vrijwilligers zorgen bij toerbeurt dat het de geraniums aan niets ontbreekt.

VCK-voorzitter Jan van de Vossenberg stipte bij de overdracht ook nog een ander belangrijk aspect van het werk van de Keldonkse vrijwilligers aan. Mede door de koffie of thee die de medewerkers van Gemeenschapshuis ’t Span tijdens de pauzes van het groenonderhoud gratis schenken draagt het werk van de Vrijwilligerscentrale ook bij aan een gezellige onderlinge sociale sfeer binnen het dorp. Kortom; “De Keldonkse vrijwilligers laten Keldonk stralen!”.

Share

Voorbereiding nieuwbouw en uitbreiding Bernadetteschool Veghel kan van start

Voorbereiding nieuwbouw en uitbreiding Bernadetteschool Veghel kan van start

De voorbereiding voor de nieuwbouw en uitbreiding van basisschool Bernadette in Veghel kan beginnen. Het college van B&W heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Het gebouw is aan vervanging toe en te klein om plek te bieden aan 345 leerlingen.
Het schoolbestuur VERDI gaat nu aan de slag om een bouwplan voor de nieuwe school te maken. Gemeente Meierijstad en het schoolbestuur bekijken eerst of het mogelijk is om de schil van het oudste deel van het gebouw uit 1954 te behouden en die in plaats van te vervangen, te renoveren. Een deel van het voorbereidingskrediet wordt gebruikt om de mogelijkheden en kosten daarvan te onderzoeken. Ook wordt de mogelijkheid voor uitbreiding van de kinderopvanglocatie onderzocht.
Wethouder Johan van Gerwen: “We zijn blij dat de voorbereidingen van start kunnen. Het oude gebouw voldoet niet meer aan de wensen en eisen van de huidige tijd. Bovendien groeide het gebouw uit z’n jasje. De nieuwe school voldoet straks aan de eisen van eigentijds onderwijs, gezondheid en duurzaamheid en betekent een belangrijke stap voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Meierijstad.”

Planning
In november 2021 is het Integrale HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 door de raad vastgesteld. In dit plan is voor 2022 een voorbereidingskrediet voor de vervangende nieuwbouw voor 1.556 m² en de uitbreiding van399 m ² van basisschool meegenomen. Zodra bekend is welk bouwbedrijf de school gaat bouwen, wordt de raad gevraagd om een krediet voor de bouw beschikbaar te stellen. De planning is dan om in de loop van 2024 te beginnen met nieuwbouw en als alles meezit, kan de school in 2025 in gebruik worden genomen.

Share
1 2 3 269