Start viering 200 jaar Zuid-Willemsvaart

Meierijstad steekt van wal met viering ‘200 jaar Zuid-Willemsvaart’

Vanmorgen vroeg heeft Kees van Rooij, burgemeester van Meierijstad, aan de Noordkade in Veghel het startsein gegeven voor de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart; Een periode waarin Meierijstad met verschillende festiviteiten en activiteiten stil staat bij verleden, heden en toekomst van deze belangrijke waterweg. Van Rooij deed dat in aanwezigheid van o.a. zijn collega-burgemeesters Jack Mikkers uit Den Bosch, Han Looijen uit Sint-Michielsgestel en locoburgemeester Pieter van Dieperbeek uit Bernheze. En van veel kinderen die uitgenodigd waren voor het cultuur-educatief programma ‘Graven naar de Toekomst’ dat als eerste van start ging. Journalist en schrijver Domien van der Meijden bood de bestuurders de eerste exemplaren aan van zijn boek “Twee kanalen vol verhalen” (over 200 jaar ZuidWillemsvaart en 10 jaar Maximakanaal).

Vieren, verbinden, vooruit
In 1822 ging de eerste schop de grond in om de Zuid-Willemsvaart te graven. Na bijna vijf jaar noeste arbeid was het 123 kilometer lange kanaal tussen Den-Bosch en Maastricht in 1826 gereed voor gebruik. De burgemeester schetste dat het handgegraven kanaal Meierijstad Veghel veel welvaart, groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid heeft gebracht. Tot op de dag van vandaag profiteert heel Meierijstad van deze infrastructuur en de economische voorspoed die eruit voortvloeit. Daarom viert Meierijstad in 2022 het 200-jarig jubileum van de Zuid-Willemsvaart onder het thema ‘Vieren, verbinden, vooruit’. Het moet een viering ván iedereen en vóór iedereen worden, benadrukte Van Rooij. Meierijstad is de eerste gemeente die een programma heeft. Van Rooij deed daarom een uitnodiging aan gemeenten in Noord-Brabant en Limburg die ook aan de Zuid-Willemsvaart gelegen zijn, het stokje over te nemen: “tot 2026 is daar immers nog volop de tijd voor”.

Cultuur-educatief programma
De kinderen van basisschool Heycant uit Schijndel hadden vandaag de primeur om als eersten in de boot te stappen die hen over de Zuid-Willemsvaart voerde naar de Inland Terminal van Van Berkel; daar wachtte stadsdichter Rick Terwindt hen op. De komende weken volgen ruim 2000 leerlingen van de scholen voor basis- en voortgezet onderwijs uit alle kernen van Meierijstad. De boottocht is onderdeel van een breed educatief programma, zo lichtte Fieke Barten van Cultuurkade Meierijstad toe:” Hierin maken de leerlingen kennis met historische personages rondom de Zuid-Willemsvaart, hun verschillende perspectieven en belangen. Ze ontdekken ook dat door verschillende keuzes van mensen de omgeving verandert en dat zij door daar begrip voor te hebben en samen te werken er ook zelf invloed op kunnen uitoefenen. Verleden, heden en toekomst zijn immers met elkaar verbonden.”

Programma groeit
Van Rooij tipte de nu bekende hoofdonderdelen van het programma aan: op 21 juli het symposium voor ondernemers en het concert op het water voor inwoners; het festival Fabriek Magnifique van 22 t/m 24 juli; de varende expositie ‘dat wat blijft’ van Monique Broekman; en het permanente kunstwerk van de Kunststichting dat straks herinnert aan deze viering. Hij riep iedereen in Meierijstad op met aanvullende ideeën te komen. Dat kan via de speciale website www.zwv200.nl Projectleider Jack Monde merkt bij diverse partijen en verenigingen dat er al enthousiasme is om aan te haken met eigen initiatieven.

Share

Collectant gemist?

Collectant gemist? Breng dan uw bijdrage op zaterdagochtend 9 april naar bibliotheek Veghel

Van 4 tot en met 9 april 2022 is de Goede Doelen Week Veghel (GDW), dit is een gezamenlijke collecte voor 18 fondsen. Zo’n 450 collectanten zijn de afgelopen dagen de Veghelse wijken in gegaan om huis-aan-huis de ‘retourenveloppen’ op te halen.
Gelukkig is dat dit jaar weer mogelijk en vonden velen dat een leuke klus. Soms trof men de bewoners niet thuis, of bewoners hadden nog geen tijd gehad om de GDW-brief te bekijken.

Heeft u de collectant gemist?
Dan  nodigen wij u uit op zaterdagochtend 9 april uw bijdrage naar ons te brengen. Dat kan bij de bibliotheek Veghel tussen 10.00-12.00uur. Iedere bijdrage is welkom, bij gebruik van formulier en retourenvelop kunt u zelf kiezen naar welke fondsen uw donatie gaat.
Online doneren kan natuurlijk ook. Scan de QR-code op de envelop of bezoek de homepage van onze website.


Meer weten? Ga naar de website voor de ‘veel voorkomende vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/

Volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

Share

Nieuwe natuur in ’t Hurkske

Ruim 10 hectare nieuwe natuur in ’t Hurkske

’t Hurkske in Erp is een prachtig natuurgebied met bijzondere natuurwaarden en mooie wandelroutes. Door de aankoop en ontwikkeling van een groot landbouwperceel midden in dit natuurgebied komt daar nog eens ruim 10 hectare nieuwe natuur bij.
Wie via de Meerbosweg van Erp naar Boerdonk rijdt kan het bijna niet zijn ontgaan. Achter de voormalige bosarbeiderswoning uit 1920 – een gemeentelijk monument en inmiddels in gebruik als gastenverblijf – wordt hard gewerkt aan de nieuwe inrichting. De grote machines van de aannemer – gaan hierbij zorgvuldig te werk. Het perceel is namelijk niet alleen bijzonder vanwege de ligging tegen het bestaande natuurgebied, maar ook vanwege de aanwezigheid van zeldzame flora enfauna.

Biodiversiteit
Wethouder Harry van Rooijen: “We willen de biodiversiteit in Meierijstad versterken. Dat doen we bijvoorbeeld door ons maai- en bermbeheer daar op in te richten. Maar ook door de ontwikkeling van nieuwe natuur zoals hier in het Hurkske. “
Eén van de bijizondere soorten is Kruipend moerasscherm; Een Europees beschermde plantensoort die in Brabant nog slechts op enkel plekken voorkomt. Door een robuust en gevarieerd gebied te maken, met zowel droge als natte stukken, worden de kansen in ’t Hurkske vergroot om deze bijzondere soort duurzaam in stand te houden. Een andere bijzondere soort die zijn vruchten moet plukken van deze natuurontwikkeling is de Knoflookpad. Jaarlijks onderzoek van de plaatselijke IVN wijst uit dat deze paddensoort al in verschillende poelen in ’t Hurkske voorkomt. De Knoflookpad plant zich voort in het water, maar leeft deels onder de grond. De combinatie van poelen en een graanakker met oude graansoorten biedt daarom het ideale leefgebied. De gemeente Meierijstad is nog op zoek naar een partij die, liefst op authentieke wijze, de graanakkers wil beheren.

Natuur toegankelijk voor recreatie
Meierijstad werkt aan het vergroten en toegankelijk maken van waardevolle natuur en landschappen. De ontwikkeling van het aangekochte perceel, welke mede mogelijk is gemaakt met financiële steun van Groen Ontwikkelfonds Brabant, sluit naadloos aan op de bestaande natuur in ’t Hurkske. Het gebied is goed toegankelijk vanaf de parkeerplaats aan de Meerbosweg. De nieuwe paden sluiten aan op de bestaande recreatieve routes in ’t Hurkske en zijn straks prima
geschikt voor mindervaliden en bijvoorbeeld kinderwagens. “Genoeg redenen dus voor een bezoekje aan dit bijzondere gebied. Al moet de nieuwe natuur uiteraard nog wel even de kans krijgen om zich te ontwikkelen.”, aldus de wethouder . Eind april zijn de werkzaamheden afgerond.

 

Share

200 jaar Zuid-Willemsvaart

Meierijstad staat deze zomer stil bij 200 jaar Zuid-Willemsvaart

In 1822 ging de eerste schop de grond in om de Zuid-Willemsvaart te graven; Het kanaal dat Veghel veel welvaart en groei van bedrijvigheid en werkgelegenheid heeft gebracht. Tot op de dag van vandaag profiteert Meierijstad van deze infrastructuur en de economische voorspoed die het brengt. Daarom viert Meierijstad in 2022 het 200-jarig jubileum van de Zuid-Willemsvaart.

Vieren, verbinden, vooruit
Na bijna vijf jaar noeste arbeid was het 123 kilometer lange kanaal tussen Den-Bosch en Maastricht in 1826 gereed voor gebruik. Vanaf 2022 wordt al stil gestaan bij het jubileum. Meierijstad bijt in 2022 de spits af met meerdere feestelijkheden voor en door haar inwoners, ondernemers (maatschappelijke) organisaties en onderwijsinstellingen uit Meierijstad; kortom, een viering die verbindt. Meierijstad hoopt dat andere gemeenten langs het traject haar initiatief volgen en aanhaken op andere mijlpaalmomenten in de periode tot 2026.
Achter de schermen werken nu al inwoners en maatschappelijke organisaties uit alle kernen aan de invulling van programmaonderdelen; denk aan het onderwijs, en kunst- en cultuurorganisaties zoals Cultuurkade, Fabriek Magnifique, Kunststichting en de bibliotheek. De hoofdlijnen van het programma zijn inmiddels bekend en activiteiten strekken zich uit van Boerdonk tot aan de sluis in Schijndel.

Hoofdlijnen programma
in de periode tussen de meivakantie en de zomervakantie staan onder andere de volgende
activiteiten op het programma: Woensdag 11 mei is dé aftrap van de viering van 200 jaar Zuid-Willemsvaart. Dan starten de educatieve activiteiten voor de basisscholen en het voortgezet onderwijs. Cultuurkade heeft een uitgebreid lespakket samen laten stellen over verleden, heden en de toekomst van het kanaal. De leerlingen gaan de Zuid-Willemsvaart ook vanaf het water beleven.
Op donderdag 21 juli is er een grote muzikale happening bij de Noordkade in Veghel. Lokale jonge talenten, topmusici en orkesten geven gezamenlijk een concert en er is een verrassingsact. Daaraan voorafgaand is er in de Blauwe Kei een symposium waarin ondernemers stilstaan bij verleden, heden, en toekomstige potentie van de Zuid-Willemsvaart.
In het weekend van 22 tot en met 24 juli barst het 2-jaarlijkse Festival Fabriek Magnifique in Veghel weer los. Dit keer met een jubileumeditie. Bijzonder onderdeel is de slotexpositie van de reizende expositie “Dat Wat Blijft”; Kunstenaar Monique Broekman heeft verhalen en objecten over leven en werken langs de Zuid-Willemsvaart van Den Bosch tot Luik verzameld. Samen met kunstgroep de Compagnie bewerkt ze deze tot videoportretten en schilderijen.
Als aandenken aan het 200-jarig bestaan komt er een blijvend kunstwerk. De Kunststichting exposeert de ontwerpen voor dit kunstwerk tijdens Fabriek Magnifique; Bezoekers kunnen daar hun mening over geven.

Aanhaken van initiatieven
Wethouder Harry van Rooijen: “We willen dat iedereen zich betrokken voelt. Het programma groeit nog steeds en biedt ruimte voor publieke initiatieven van derden. We merken dat de energie al heel goed loskomt om er samen een onvergetelijk feest én herinnering van te maken. Dat is Made in Meierijstad ten voeten uit!”. In de komende maanden maakt de organisatie het centrale programma op uitgebreide schaal nader bekend. Inwoners of organisaties kunnen zelf ook initiatief nemen om een ludieke, sportieve, culturele of informatieve activiteit te organiseren die gekoppeld is aan de Zuid-Willemsvaart. Alle initiatieven kunnen zich binnenkort presenteren op de website
www.bezoekmeierijstad.nl. Zo kunnen ze meeliften op de aandacht voor het overkoepelende evenement 200 jaar Zuid-Willemsvaart.

 

Share

Stemwijzer online

Stemwijzer gemeenteraadsverkiezing Meierijstad online

Op 16 maart zijn er gemeenteraadsverkiezingen. Niet iedereen weet precies welke onderwerpen er spelen in de gemeente en wat de standpunten van de politieke partijen hierover zijn. Daarom heeft de gemeente Meierijstad een StemWijzer laten maken.

De StemWijzer komt vandaag online op www.meierijstad.nl/stemwijzer. In de StemWijzer gaat het bijvoorbeeld over zonnepanelen en windmolens, sociale huurwoningen en economische groei. Wat vindt u van deze onderwerpen? En wat vinden de politieke partijen? Met welke partijen heeft u de meeste overeenkomsten? Doe de StemWijzer en u komt erachter!

StemWijzer
De StemWijzer, die is ontwikkeld door ProDemos, bevat circa 30 stellingen. Deze kunt u beantwoorden met ‘eens’, ‘oneens’ of ‘geen van beide’. De StemWijzer vergelijkt vervolgens met welke partijen u de meeste overeenkomsten hebt. De politieke partijen in Meierijstad hebben zelf toelichtingen gegeven op hun standpunten in de StemWijzer. Daardoor kunt u in de StemWijzer gemakkelijk bekijken wat zij van een bepaald onderwerp vinden. Ook kunt u de partijen eenvoudig met elkaar vergelijken. Wanneer in uw uitslag het verschil tussen de hoogst scorende politieke partijen 5% of minder is, is er de mogelijkheid een ‘shoot-out’ te doen: u krijgt dan nog eens 3 of 5 stellingen om te beantwoorden. Daarmee kunt u twee partijen extra met elkaar vergelijken. Wanneer meerdere partijen bij elkaar in de buurt zitten, kunt u de shoot-out met meerdere
combinaties van partijen doen.

Share

Nationale Voorleesdagen van start

Nationale Voorleesdagen 2022 van start!

Van 26 januari tot en met 6 februari vinden de Nationale Voorleesdagen 2022 plaats. Doel van de Nationale Voorleesdagen is het stimuleren van voorlezen aan kinderen (0-6 jaar) die zelf nog niet kunnen lezen of net het lezen hebben geleerd. (Voor)lezen is goed voor je woordenschat, spelling en tekstbegrip. Dit jaar staat het boek ‘Maar eerst ving ik een monster’ van auteur Tjibbe Veldkamp en illustrator Kees de Boer centraal.

De burgemeester en wethouders van Meierijstad gaan tijdens de Nationale Voorleesdagen op verschillende basisscholen en kinderopvanglocaties in Meierijstad voorlezen. Vandaag las wethouder Coby van der Pas met veel plezier voor aan de kinderen van groep 2 en 3 van basisschool de Regenboog in Wijbosch.
“Als gemeente vinden wij taal en lezen heel erg belangrijk. Het maakt dat je gemakkelijker mee kunt doen in de samenleving. Samen met kinderopvang, scholen en bibliotheek werken we aan het stimuleren van taal en om lezen (weer) leuk te maken.” Aldus Coby van der Pas, wethouder Onderwijs.

 

Share
1 2 3 266