De Dutch Food Week

De Dutch Food Week is ook lekker in Meierijstad

Meierijstad is met z’n kernen in de afgelopen eeuw uitgegroeid van een eenvoudige agrarische regio tot een vooraanstaand centrum op het gebied van food en food-gerelateerde bedrijven in Zuid-Nederland. Veel toonaangevende Nederlandse bedrijven hebben zich in de loop der jaren in de huidige gemeente Meierijstad gevestigd. Zij maken op hun beurt ook gebruik van vele kleinere lokale agrarische bedrijven en foodproducenten die hen niet alleen voorzien van grondstoffen, maar zelf actief zijn in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten en het duurzaam gebruiken van grondstoffen. Dat willen we graag laten zien, horen en proeven tijdens de Dutch Food Week van 8-15 oktober 2022. In die week kun je op stap met de ‘Circulair Food Safari’ in Meierijstad om een kijkje te nemen in de keuken. De deelnemende bedrijven hebben elk een eigen programma en invulling. Je kiest zelf je bestemming. Meer informatie op www.circulairfoodsafari.nl (vanaf 5-10)

Tijdens de Dutch Food Week, delen partijen uit de foodsector hun enthousiasme, kennis en kunde met de samenleving. Boeren en tuinders, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan de productie, distributie en ontwikkeling van ons voedsel. Tijdens genoemde week is een zogenaamde ‘circulair food safari’ georganiseerd in de hele gemeente Meierijstad waarbij door iedereen die dat wil op zo’n 12 plaatsen in onze gemeente een partij als hiervoor genoemd uit de foodsector kunnen bezoeken en kennismaken met- en ‘proeven’. Van hun specifieke product. Hiervoor is een aantrekkelijke routemap gemaakt waarop op aangeven staat waar en op welke momenten deelnemers bezocht kunnen worden om kennis te maken met hun bedrijf en producten. Ook kan men het documentaire festival Beholders bezoeken voor een bijzonder documentaire Leuk, spannend en lekker in Meierijstad.

 

Share

Kinderboekenweek

Gi-Ga-Groene Kinderboekenweek in de Bibliotheek

Van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober 2022 is de jaarlijkse Kinderboekenweek. De Bibliotheken in gemeenten Meierijstad, Maashorst, Oss en Bernhezeorganiseren allerlei activiteiten op verschillende locaties. Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is Gi-Ga-Groen.

 

Lokale activiteiten en speurtocht

Tijdens de Kinderboekenweek wordt een groot aantal lokale activiteiten georganiseerd in de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Voor kinderen zijn er voorleesactiviteiten, waarbij natuurlijk ook geknutseld wordt. De creatievelingen en de fans van de boeken over De waanzinnige boomhut kunnen zich helemaal uitleven en hun eigen waanzinnige boomhut knutselen. Daarnaast is er voor alle speurders een speurtocht uitgezet in de Bibliotheek.  

 

Workshops, voorlezen en speuren naar sporen

In samenwerking met Natuurcentrum De Maashorst is op zondag 16 oktober een Gi-Ga-Groene afsluiting van de Kinderboekenweek in het Natuurcentrum. Op deze laatste zondag van de Kinderboekenweek zijn er tussen 11.00 en 16.00 uur leuke en leerzame activiteiten. Jonge kinderen kunnen luisteren naar mooie verhalen op de picknickweide. Voor kinderen vanaf acht jaar zijn er diverse workshops. Zo mogen ze bijvoorbeeld zelf vilt maken van wol. Verder is er een dierensporentas te leen, waarmee kinderen zelf kunnen speuren op een van de routes rondom het Natuurcentrum.  

 

De Bibliotheek is gratis voor kinderen en jongeren

Doel van de Kinderboekenweekweek is zoveel mogelijk kinderen enthousiast maken over lezen. De Kinderboekenweek is een mooie gelegenheid om je kind lid te maken van de Bibliotheek. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn gratis lid van de Bibliotheek.  

 

Share

Open Atelier Route Artesoffitta

Zaterdag 24 en zondag 25 september is de 7e editie van de
Open Atelierroute Veghel. Het wordt een heerlijk weertje om langs de Veghelse ateliers te fietsen.
Bij Atelier Galerie Artesoffitta staat de deur open voor iedereen.
Wij exposeren eigen werk en dat van andere kunstenaars o.a. Pascha, Teis Albers, Danielle van Broekhoven.

Een verrassende en zeer gevarieerde expo met o.a. zeefdrukken, natureprints, cynotypes en schilderijen.

Kom gerust binnen, u bent van harte welkom!
Er staat een lekker kopje koffie voor u klaar.

 

Share

Een held belt!

Hulplijn voor het melden van grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving

Gemeenten ’s-Hertogenbosch, Bernheze en Meierijstad vinden het belangrijk dat iedereen kan sporten in een prettige en veilige sportomgeving. Dat moet vanzelfsprekend zijn. Voor iedereen! Daarom hebben de gemeenten, samen met GGD Hart van Brabant eerder de campagne Een Held Belt! opgezet om aandacht te vragen voor een hulplijn voor het melden van grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving.
Blijvende aandacht nodig
Omdat blijvende aandacht voor dit belangrijke en actuele onderwerp nodig is, willen de gemeenten, met de regionale gezamenlijke campagne De Held Belt!, deze hulplijn opnieuw onder de aandacht brengen bij sportverenigingen en inwoners met oproepen van lokale ambassadeurs. Tijdens de Nationale Sportweek van 16 t/m 25 september, gaat deze campagne van start.
Gratis hulplijn
Via de gratis hulplijn 088-368 68 13 kan er 24 uur per dag, 7 dagen in de week grensoverschrijdend gedrag in de sportomgeving worden gemeld. Door mensen die zichzelf niet veilig voelen en grensoverschrijdend gedrag op hun eigen sportvereniging willen melden en advies willen vragen. Of door mensen die signalen van pesten, discriminatie of (seksuele) intimidatie oppikken en daar melding van willen maken. De hulplijn is bemand door getrainde professionals van de GGD Hart voor Brabant.
Drempel verlagen
Eén op de acht sporters heeft ervaring met grensoverschrijdend gedrag. In veel gevallen delen de slachtoffers het grensoverschrijdend gedrag niet. Ze schamen zich of denken dat het hun eigen schuld is dat ze dit overkomt. Met de gezamenlijke aanpak en hulplijn hopen de gemeenten de drempel te zijn verlagen en het onderwerp bespreekbaar te maken. Voor de slachtoffers én voor mensen die signalen van grensoverschrijdend gedrag oppikken.
Andere maatregelen
De gemeenten begeleiden, ondersteunen en faciliteren sportverenigingen in het creëren en behouden van een veilig en positief sportklimaat. Zo zijn de preventie en bestrijding van grensoverschrijdend gedrag, zoals seksuele intimidatie, discriminatie en agressie, uitgewerkt tot randvoorwaarden in het subsidiebeleid. Een voorbeeld hiervan is het aanvragen van Verklaringen Omtrent Gedrag voor vrijwilligers. Ook is er, samen met het NOC*NSF, een handreiking gemaakt voor de verenigingen met tips en adviezen. Daarnaast staat een verenigingsadviseur paraat om hulp te bieden waar nodig. De afgelopen jaren werden de sportclubs uitgenodigd voor thema-avonden en trainingen of workshops, zoals een workshop vertrouwenscontactpersoon in samenwerking met NOC*NSF.

Share

Column

Bankleguanen

Een prachtig woord wat moeder vaak gebruikte als haar pubers weer eens lamlendig op de bank hingen met hun gsm. Mevrouw vond actieve kinders om zich heen wel gezellig, maar o, die bankleguanen. Piepjes en stomme herhalende melodietjes, gegiebel. Het hoort er allemaal bij.

Shit en k*t

Ook de shit en k*t-woorden zijn niet van de lucht. Je moet er als ouders maar aan wennen. Sommige ouders zeggen het zelf ook, en dan heb je natuurlijk niets meer te mekkeren, maar als je je eraan stoort is het vervelend. Want het gaat meestal niet expres, ze horen de hele dag niet anders.

Maak niet overal een punt van

Maar als je er echt een hekel aan hebt, kun je er met een geintje nog wel enige verandering in brengen. Boosheid werkt zelden, maar bv. iedere keer bij zon woord 0,50 in een potje doen(waar je dan samen iets leuks van gaat doen), kan wel werken. Maar sommige dingen kun je beter accepteren, zodat je ècht een punt kunt maken van de dingen die onacceptabel zijn. Anders blijf je aan de gang.

Recept voor mislukking

Ouders zeggen vaak dat ze heus niet veeleisend zijn, en de meesten zijn dat ook inderdaad niet. Soms zou er best wat meer geëist mogen worden. Maar wat wel vaak gebeurd is dat ze verwachtingen hebben, dingen noemen die de kinderen af en toe zouden moeten doen en liefst uit zichzelf. Dat is een recept voor mislukking. Hoe vaak is af en toe? En is het uit zichzelf als ze plotseling de stofzuiger pakken nadat jij gisteren zo gemopperd hebt???

Duidelijke afspraken

Kortom: duidelijkheid is veel handiger. Eén keer per week, één keer per dag, en dat liever zonder te mopperen, maar als een vaste afspraak. En als het goed gaat een kleine beloning. Niet direct iets groots en duurs, maar een kleinigheidje of een complimentje, een blijk van waardering. Want waardering hebben we allemaal nodig, ook (nee júist) onze bankleguanen.

Geniet er van

Ik zou ook adviseren: geniet van alle gekkigheden van je kids, voor je het weet zijn ze volwassen

Share

49 Uitbreidingslocaties openbare laadpalen Meierijstad vastgesteld

49 Uitbreidingslocaties openbare laadpalen Meierijstad vastgesteld

Meierijstad werkt aan een forse uitbreidingsslag van laadpalen in de openbare ruimte voor elektrische auto’s. Ze heeft 49 nieuwe locaties vastgesteld. Inwoners konden 6 weken lang op een interactieve kaart aangeven of ze het eens zijn met een locatie of een alternatieve locatie aandragen. 1500 inwoners hebben daar gebruik van gemaakt.
Verkeersbesluiten
De voorgestelde locaties waren al na uitgebreid onderzoek tot stand gekomen. Er was rekening gehouden met veel factoren zoals: de verwachte vraagontwikkeling, spreiding van de laadpalen, ruimtelijke eisen, zichtbaarheid en bereikbaarheid. Op basis van de reacties zijn enkele locaties gewijzigd. Het gaat dan om een alternatief in de directe nabijheid; voorstellen voor honderden meters verderop heeft de gemeente niet overgenomen vanwege de spreiding.
Op 16 september 2022 worden voor 49 locaties verkeersbesluiten gepubliceerd in de Staatscourant (www.officielebekendmakingen.nl). Daarmee worden 98 parkeerplaatsen officieel gereserveerd voor elektrische auto’s. In eerste instantie is het nog 1 parkeerplaats per laadpaal; zodra er voldoende gebruik van wordt gemaakt wordt ook de 2e parkeerplaats geactiveerd en exclusief voor elektrische auto’s. Wethouder van Burgsteden: “Er wordt weleens geredeneerd dat er bij oormerken van een parkeerplaats voor elektrische auto’s, dan een parkeerplaats verdwijnt in de straat. Maar dat is natuurlijk niet waar. De elektrische auto gebruikt immers geen gewone parkeerplaats meer”. Een verkeersbesluit staat altijd open voor bezwaar en beroep.
Tempo uitbreiding laadinfrastructuur
De laadpalen worden daadwerkelijk geplaatst in de periode 21-7-2022 t/m 20-07-2024.
In 2025 moeten er 521 openbare laadpalen geplaatst zijn in de gemeente Meierijstad. In 2030 zijn dit er al 1.555. Naar verwachting rijden er op dat moment bijna 25.000 elektrische auto’s in Meierijstad, waarvan de helft een openbare laadpaal nodig heeft..
Van Burgsteden: “Het is goed gelukt veel inwoners te bereiken met de methode van de interactieve kaart. Tegelijk moeten we vaststellen dat het tot heel weinig daadwerkelijke aanpassingen van ons voorstel resulteert, omdat de schuifmogelijkheden beperkt zijn. Dat betekent dat ons voorwerk voor de locaties zorgvuldig en compleet is geweest. Het behandelen van alle reacties kostte veel ambtelijke capaciteit die eigenlijk niet in verhouding staat tot de opbrengst. Na de verkeersbesluiten maken we definitief de balans op over deze werkwijze”.
Naast deze proactieve uitbreidingsslag door de gemeente kan iedere inwoner met een elektrische auto een openbare elektrische parkeerplaats in de buurt van zijn woning aanvragen op www.meierijstad.nl/laadpaal. Ook dan wordt, rekening houdend met alle factoren, een locatie voorgesteld. “We proberen natuurlijk zoveel mogelijk niet recht voor woningen, maar bijv. bij blinde muren, een locatie te vinden. Maar met de voorziene groei is de tijd toch echt voorbij dat we dat kunnen garanderen”, aldus de wethouder. Daarbij stimuleert de gemeente dat de individuele aanvrager zelf de buren informeert over diens aanvraag.

Share

Open Actie Dag SIEMei

Stichting Industrieel Erfgoed Meierij (SIEMei) houdt op zondag 18 september a.s. – na een gedwongen pauze van 3 jaar – vanwege corona een  OPEN ACTIE DAG op de locatie Noordkade in Veghel.

Er worden van 12.00 tot 17.00 uurdemonstraties gehouden met machinerieën die in het verre verleden werden gebruikt en  door vrijwilligers van SIEMei zijn opgeknapt en weer operationeel zijn. Zo wordt een Hover dragline gepresenteerd en de  Blackstone motor in werking gezet. Ook staat er een aantal stationaire motoren opgesteld.

Verder staat er een grote waterpomp die met water uit  het havengebied zal zorgen voor een enorme waterverplaatsing. Ook zijn er diverse motoren in actie zoals een Deutz motor en  zaagmachines. Het museum is ook geopend en gidsen geven een rondleiding.

Een historische  autobus  vervoert  bezoekers naar en van het spoor nabij de Vorstenbosscheweg. Hier staat o.a. een rangeerloc van het type SIK 252  waarmee gereden wordt terwijl er ook een bollenwagen en een goederenwagon te bewonderen zijn.

Er staan de volgende activiteiten op het programma:

•Een demonstratie van een rijdende locomotor met de historische silowagen;

• In de gbs (de bruine goederenwagen) kunnen bezoekers op ongeveer 20m2 alle informatieborden lezen die ze ook ontmoeten als ze alle die borden passeren langs het 12 km lange wandelpad langs het ‘Duits Lijntje’. In de wagen zijn bovendien een aantal historische spoorse zaken geëxposeerd

• Op spoor 1 en 2 kunnen liefhebbers gebruik maken van 2 railfietsen.

Share

Bovenwoning aan Hoofdstraat halfjaar dicht

Handelshoeveelheid harddrugs en vuurwapens aangetroffen in Veghel: bovenwoning en bijbehorende inpandige berging half jaar gesloten.

Burgemeester Van Rooij van Meierijstad heeft op 8 september 2022 een bovenwoning en bijbehorende inpandige berging aan de Hoofdstraat in Veghel gesloten voor de duur van zes maanden.
Eind juli werd door de politie in deze bovenwoning een persoon aangehouden die wordt verdacht van betrokkenheid bij met vuurwapens uitgevoerde schietincidenten in Oss. De aanhouding in Veghel vond overdag plaats en is gelet op de ligging, in het centrum en het winkelgebied van Veghel, door diverse omwonenden en omstanders waargenomen.
Aansluitend aan de aanhouding heeft de politie deze bovenwoning en bijbehorende inpandige berging doorzocht. Daarbij troffen zij twee vuistvuurwapens en harddrugs (in totaal 66,17 gram cocaïne) aan. Gelet op de aangetroffen hoeveelheid harddrugs kan worden gesproken van een handelshoeveelheid, waardoor sprake is van een overtreding van de Opiumwet.
Gemeente Meierijstad vindt een veilige woon- en leefomgeving voor haar inwoners van groot belang. Om het gebruik van panden voor drugshandel tegen te gaan en de openbare orde en het woon- en leefklimaat te herstellen en te beschermen is de bovenwoning met inpandige berging voor zes maanden gesloten en verzegeld.
Melden helpt
Naast de rol van de overheid is ook de rol van inwoners ontzettend belangrijk. Inwoners kunnen signalen, verdachte situaties of vermoedens van criminele activiteiten altijd melden. Bij de gemeente via telefoonnummer 14 0413, en bij de politie via telefoonnummer 0900 – 8844. Anoniem melden kan ook bij Meld Misdaad Anoniem via telefoonnummer 0800 – 7000 of www.meldmisdaadanoniem.nl.

Share

Testpanel denkt mee over teksten

Testpanel denkt mee over teksten gemeente Meierijstad

In gemeente Meierijstad is een testpanel van minder taalvaardige inwoners opgezet. Dit panel bestaat op dit moment uit 11 mensen, die voor de gemeente Meierijstad teksten lezen en proberen te begrijpen wat de schrijver ermee heeft bedoeld. Hun opmerkingen maken de teksten beter leesbaar en makkelijker te begrijpen.
Testen voor de gemeente
Inmiddels zijn er vijf bijeenkomsten geweest en heeft het panel zich gebogen over teksten over Jeugdzorg, WMO, het aanvragen van een kapvergunning, blauwe zone, laadpalen in de wijk, en de energietoeslag. Ook de schrijver van de teksten is bij zo’n bijeenkomst aanwezig. Met het advies van het lezerspanel gaat hij of zij aan de slag om de teksten aan te passen.
Testen voor de Tweede Kamer
Het testpanel van Meierijstad heeft voor de communicatieafdeling van de Tweede Kamer een spel getest. De doelstelling is om, door middel van het spelen van het spel, mensen meer bekend te maken met de werking van de Tweede Kamer en met onze democratie. De demoversie is gisteravond aan de panelleden uitgedeeld als bedankje. Na de evaluatie van de pilot wordt gekeken hoe het spel breder kan worden verspreid.
Testen voor andere organisaties
Naast de inzet voor de Tweede Kamer heeft het testpanel input geleverd voor een onderzoek van de Universiteit van Amsterdam, meegedacht over een nieuwe folder voor het Digitaalhuis en er ligt een kennismakingsverzoek van Area Wonen.
De bedoeling is dat het panel ruim ingezet gaat worden voor verschillende organisaties in Meierijstad. Wethouder Johan van Gerwen: “We willen de testers steeds meer gaan betrekken bij werving en voorlichting. Laagtaalvaardige mensen laten meedenken over procedures en teksten levert altijd waardevolle informatie op. Laaggeletterden die Nederlandstalig zijn, worden vaak moeilijker bereikt. Samen met het testpanel moet er een plan worden gemaakt om meer Nederlandstalige mensen te bereiken die moeite hebben met lezen en schrijven en ze te overtuigen om niet langs de kant te blijven staan, maar mee te doen.”

Op de avond heeft de Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp de leden van het testpanel toegesproken door middel van een videoboodschap.
Daarin zei ze: “Ik wil het hele testpanel bedanken voor de hulp die jullie hebben geleverd bij de ontwikkeling van het spel Votum. Door jullie hulp is het spel nóg leuker en nóg beter geworden. Dat is de reden dat het testpanel vanavond de eerste versie krijgt.

 

Share

Kunstproject het Kloosterkwartier

Kunstproject het Kloosterkwartier: bekijk je eigen wijk met andere ogen!

Na een audiowandeling in de Kloostertuin in september 2021 en een Drive Through in februari van dit jaar, werkt Kunstproject het Kloosterkwartier in Veghel de komende maanden, door middel van verschillende kunstworkshops, toe naar een mooie finale in november. Het doel van het kunstproject: bewoners van de nieuwe Veghelse wijk met elkaar verbinden en laten kennismaken, door het delen van verhalen én door actieve deelname aan kunstactiviteiten. De verhalen van de (voormalige) bewoonsters van het klooster maar ook de verhalen van de huidige bewoners, rondom het thema THUIS, staan hierbij centraal. Kunstproject het Kloosterkwartier is een initiatief van Phoenix Cultuur, in samenwerking met theatermaker Monika Kowalewska, Ons Welzijn en LeefGoed en wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie en Lang Leve Kunst.

Over Kunstproject Het Kloosterkwartier
Kunstproject het Kloosterkwartier is er voor alle bewoners in en rondom het klooster in het centrum en het voormalig ziekenhuisterrein in Veghel. Met dit kunstproject zorgen we door middel van deelname aan kunstactiviteiten voor kennismaking en verbinding tussen de bewoners in deze nieuwe Veghelse wijk. Centraal staat het thema THUIS en wat ‘je thuis voelen’ voor jou betekent. Het kunstproject is gebaseerd op de verhalen van (voormalige) bewoners, de Zusters Franciscanessen en van de huidige bewoners, dus wellicht ook op jouw verhaal.

Gratis workshops
In september en oktober bieden kunstprofessionals van Phoenix Cultuur diverse workshops aan, zoals dansen, smeden, keramiek, verhalen schrijven of acteren. De workshops sluiten aan bij het thema THUIS. Ben je zelf geen bewoner in het Kloosterkwartier, maar ben je bijvoorbeeld mantelzorger of op een andere manier betrokken bij een bewoner die graag deelneemt? Dan zijn jullie ook samen van harte welkom om deel te nemen. Deelname aan deze workshops is gratis en nog belangrijker: de workshops zijn voor iedereen toegankelijk. Dus voor beginners en voor iets meer ervaren deelnemers, voor jong en voor oud(er), met of zonder een hulpvraag. Heb je vragen over vervoer of toegankelijkheid? Neem dan contact op met Hester Klein Tijssink via tel. 06-13316516. Aanmelden kan via productie@phoenixcultuur.nl. Vermeld in de mail ook de leeftijd en het adres.

17, 18, 19 en 20 november: Finale met bijzondere beeldende audio-route
In november wordt de finale van het Kunstproject het Kloosterkwartier gepresenteerd met een beeldende audio-route. In deze route door de wijk, getiteld THUIS, vertellen onder andere ouderen, vluchtelingen, jongeren en buurtkinderen uit het Kloosterkwartier hun ideeën en geheimen over het thema ‘je ergens thuis voelen’. Waar voel je je thuis en waar niet? En waarom? De verhalen die door de makers opgehaald zijn, worden tijdens de wandeling beluisterd en in beeld weergegeven door projecties op onder andere de muren in de wijk. Wandel door het Kloosterkwartier en laat je meevoeren!

De regie van het project is in handen van theatermaker Monika Kowalewska. De tekst voor THUIS wordt geschreven door de bewoners zelf, onder de leiding van Maaike Bergstra. Daarnaast vormen beeldende kunst en muziek een belangrijke component. Componist Yori Olijslagers verzorgt de soundscapes en scenografen Tom Heintz en Jolein Kop ontwikkelen het decor in de vorm van visuals en dragen bij aan het concept van deze beeldende audio-route.

Meer informatie:
Alle actuele informatie over het kunstproject, de workshops en de beeldende audio-route, is terug te lezen op www.phoenixcultuur.nl/kloosterkwartier.

 

Share

Taalnetwerkcoördinator gaat laaggeletterdheid verder aanpakken in Meierijstad

Taalnetwerkcoördinator gaat laaggeletterdheid verder aanpakken in Meierijstad

Op 1 september gaat er een taalnetwerkcoördinator aan de slag in de gemeente Meierijstad en Oss. Haar naam is Diana van Rossum en zij gaat zich hardmaken voor het verder terugdringen en voorkomen van laaggeletterdheid.
Dit doet ze samen met de bestaande taalnetwerken, die actief zijn op het gebied van taal en participatie met daarin ONS welzijn, Welzijn de Meierij, Koning Willem 1 College, Stichting Lezen & Schrijven, Volksuniversiteit Oss, Leerwerkloket Noordoost-Brabant, de bibliotheken en de vrijwilligers en ervaringsdeskundigen uit Meierijstad en Oss.
In Nederland hebben ongeveer 2,5 miljoen volwassenen moeite met begrijpend lezen, schrijven, rekenen en andere basisvaardigheden. In gemeente Meierijstad zijn dat ongeveer 8800 mensen. Dit heeft grote gevolgen voor hun leven.

Wethouder Johan van Gerwen: “Ik ben blij dat deze verbinder nu van start gaat om laaggeletterden te bereiken, uit te zoeken wat hun wensen zijn en de taalvaardigheid te vergroten. Samen met onze partners zijn we steeds op zoek naar passende oplossingen om deze groep in beeld te krijgen en aan elangrijkste dat alle inwoners in Meierijstad mee kunnen doen.”

Laaggeletterden met Nederlands als moedertaal blijken in de praktijk lastig te bereiken. Diana gaat, met de samenwerkingspartners, zoals het bedrijfsleven, voedselbanken, woningbouwverenigingen, huisartsenposten, UWV en formulierenbrigade actief naar hen op zoek. Ze gaat deze partners helpen om laaggeletterden te herkennen en gaat zorgen voor een juiste doorverwijzing naar een passend onderwijs- en activiteitenaanbod. Ook gaat ze nieuwe partners zoeken, die actief willen bijdragen aan de aanpak van laaggeletterdheid en zich willen verbinden aan het Taalakkoord. Daarnaast gaat ze bijeenkomsten organiseren om het thema laaggeletterdheid onder de aandacht te brengen en bijvoorbeeld nieuwe taalpunten of voorleesprojecten voor taalarme gezinnen opzetten.

Diana van Rossum, taalnetwerkcoördinator: “Al jaren ontwikkel ik trajecten om basisvaardigheden te versterken en begeleid ik volwassenen hierin. Dit is het mooiste wat er is. Er gaat een wereld voor hen open. In Nederland bereiken we slechts een deel van de doelgroep en dat is enorm jammer. Mijn ambitie is om dit aan te pakken. Hoe eerder we de doelgroep bereiken en de juiste handvatten bieden, des te beter we erin slagen om laaggeletterdheid te voorkomen. En dat verdient iedereen. Samenwerken met partners en ambassadeurs is voor mij onmisbaar om dit te bereiken. Ik nodig iedereen uit die zich betrokken voelt om contact op te nemen want ik verheug me erop om samen aan de slag te gaan.” Diana is te bereiken via e-mail dianavanrossum@nobb.nl.

Share

Eerste Rechtswinkel in gemeente Meierijstad opent zijn deuren!

Eerste Rechtswinkel in gemeente Meierijstad opent zijn deuren!

Rechtswinkel Meierijstad opent zijn deuren in Veghel. Dit is een primeur voor Meierijstad. De Rechtswinkel is een plek waar de inwoners van de gemeente kosteloos juridisch advies kunnen krijgen, op een laagdrempelige manier. Wethouder Jan Gooijaarts opent de winkel aan de Markt 1 officieel op maandag 5 september om 12.45 uur.

Begin dit jaar zagen Rodrigo van Asseldonk (Student Rechtsgeleerdheid en Financial Economics aan de Radboud Universiteit) en Vince van Hoesel (Student Rechtsgeleerdheid en Management aan de Radboud Universiteit) tot hun grote verbazing dat er nog geen rechtswinkel binnen de gemeente Meierijstad bestaat: “Wij wilden samen bij een rechtswinkel gaan werken om onze juridische kennis in praktijk te brengen. Toen we zagen dat er binnen onze gemeente – 81.000 inwoners kent – nog geen rechtswinkel is, hebben we het idee opgevat om er zelf één te gaan oprichten, aldus Vince en Rodrigo.

Van idee tot plan

De studenten zijn toen  samen langs gegaan bij Annelies Jansen van <Bernhaege advocaten>, die hen met open armen ontving. Zij legden hun idee aan haar voor en daarmee was het zaadje geplant, immers stelde Annelies haar netwerk en expertise beschikbaar. Stap voor stap begon de rechtswinkel vorm te krijgen. En toen de Bibliotheek – de locatie waar vroeger het kantongerecht gehuisvest was- hun ruimte op de Markt in Veghel beschikbaar stelde, voor de spreekuren van de rechtswinkel was het duidelijk: Rechtswinkel Meierijstad gaat er komen!

Er volgden al snel andere sponsoren die graag wilden helpen bij dit prachtige initiatief. Herkenbaarheid was een van de pijlers van de rechtswinkel. Daarom ziet men ook 2 grote vlaggen voor de ingang tijdens spreekuren. Met dank aan Van Der Burght reclame, helemaal in de Rechtswinkel stijl, die gebaseerd is op de stijl van de gemeente. Een herkenbaar logo werd al snel gerealiseerd door TwoBees Reclame. Tijdens spreekuren zul je de medewerkers makkelijk herkennen aan kleding, met dank aan Estivo Moda.Ook niet onbelangrijk is natuurlijk de digitale bekendheid, deze werd volledig verzorgd door MarketEagle met een  gesponsorde website (www.rechtswinkelmeierijstad.nl). Als laatste werd hier Bierens Incasso Advocaten aan toegevoegd voor hun expertise. Hierna werd al snel een team gevormd van studenten die advies  kunnen geven. Femke Kuijpers (Masterstudent Burgerlijk recht) werd door Rodrigo en Vince gevraagd om het bestuur compleet te maken.   “Samen met dit team van studenten en sponsoren is het ons gelukt om dit initiatief te kunnen realiseren voor de gemeente”.

Wethouder Jan Goijaarts: “Ik ben er trots op dat we vanaf vandaag een plek hebben waar inwoners van Meierijstad terecht kunnen voor gratis juridisch advies. We willen graag dat iedereen in Meierijstad kan meedoen. Het is daarom ontzettend belangrijk dat inwoners op een laagdrempelige manier geholpen kunnen worden bij hun vraagstukken.”

Gio van Creij <Directeur/ bestuurder NOBB>: “Als Bibliotheek hebben we niet alleen een uitleenfunctie. Met het DigiTaalhuis, het Informatiepunt Digitale Overheid, het Leerwerkloket, en Geld en Zo bieden we inwoners van Meierijstad hulp en ondersteuning bij lezen en schrijven, digitale overheidszaken, loopbaanvragen en financiële vraagstukken. De Rechtswinkel is daarop een prachtige aanvulling. Een verrijking van onze collectie.”

Gratis advies

Rechtswinkel Meierijstad is een officiële stichting dankzij Actor Notarissen. Dit houdt in dat zij geen geld zullen vragen voor hun diensten. De Rechtswinkel isl een plek zijn waar de inwoners van de gemeente Meierijstad voorzien kunnen worden van kosteloos juridisch advies op een laagdrempelige manier. “-Het recht moet immers voor iedereen toegankelijk zijn,-” aldus de oprichters. De rechtswinkel wordt bemand door rechtenstudenten, daarbij geholpen door juridische professionals. Indien de rechtswinkel onvoldoende hulp kan bieden in de beantwoording van de juridische vraag of kwestie, wordt de vraagsteller vrijblijvend doorverwezen naar één van de  partners. De rechtswinkel is te vinden in de Bibliotheek aan de Markt in Veghel en is elke maandag van 18:30 tot 20:30 geopend voor de inwoners van Meierijstad.

Share

Myriam Meertens nieuwe directeur ruimte en economie

Myriam Meertens nieuwe directeur ruimte en economie gemeente Meierijstad

Myriam Meertens wordt per 1 oktober de nieuwe directeur van gemeente Meierijstad. Samen met algemeen directeur/gemeentesecretaris Marijke Wilms en directeur Willem van den Heuvel gaat ze de directie van de gemeente vormen. Ze volgt Marieke Vossen op die, per 1 september, de overstap maakt naar woningstichting JOOST, waar ze directeur-bestuurder wordt. Myriam Meertens is op dit moment gemeentesecretaris/algemeen directeur bij gemeente Weert. Binnen gemeente Meierijstad gaat zij aan de slag als directeur Ruimte & Economie.

Loopbaan
Myriam heeft in haar loopbaan bij diverse gemeentes ervaring opgedaan in de ruimtelijke sector. Dat deed zij als directeur Ruimte, directeur Stadsontwikkeling, hoofd afdeling Planrealisatie, hoofd afdeling Bouwen en Wonen en hoofd afdeling Milieu. Ook heeft zij als gemeentesecretaris bij buurgemeente Laarbeek enkele jaren ervaring opgedaan in een gemeenschappelijke regeling met als aandachtsgebied het Sociaal Domein. Voordat Myriam overstapte naar de lokale overheid, werkte ze bij de Rijksplanologische dienst, Katholieke Universiteit Nijmegen, Inspectie Ruimtelijke Ordening Oost en het onderzoeksinstituut OTB van de TU Delft.

Gemeentesecretaris Marijke Wilms is blij met haar komst. “Myriam is een gedreven, warme vrouw met ruime ervaring. Zij is in staat om, bij ingewikkelde vraagstukken, medewerkers binnen het gemeentehuis en inwoners, bedrijven, organisaties en medeoverheden met elkaar te verbinden om zo gezamenlijk aan een oplossing te werken. Myriam heeft veel zin in haar nieuwe baan en wij zien uit naar de samenwerking met haar.”

Persoonlijk
Myriam (55 jaar) woont in Geldrop met haar man en twee zonen. Myriam Meertens is zelf ook enthousiast over de stap die ze gaat zetten: “Meierijstad heeft een hele positieve indruk op mij gemaakt, niet in de laatste plaats door hoe de nieuwe collega’s over de gemeente spraken. De uitgangspunten in de organisatiefilosofie en de opgaven in Meierijstad spreken mij erg aan. Ik verheug me erg op mijn nieuwe functie.”

Share

Cultuur Haven Veghel presenteert Krachtvoer Events Noordkade

Cultuur Haven Veghel presenteert Krachtvoer Events Noordkade

VEGHEL/MEIERIJSTAD – Op 1 september krijgt Cultuur Haven Veghel BV, de organisatie die verantwoordelijk is voor commerciële verhuur en exploitatie van evenementenlocaties op de Noordkade in Veghel, een nieuwe naam. Onder de naam Krachtvoer Events Noordkade wil de organisatie duidelijker profileren. Gelijk met de nieuwe naam wordt ook een nieuwe huisstijl en website gepresenteerd www.krachtvoerevents.nl

Krachtvoer Events Noordkade is een naam die verwijst naar de mengvoederfabriek die het Noordkade complex ooit was. Er zijn meerdere soorten bedrijven gevestigd op de Noordkade, de naam Cultuur Haven Veghel maakte niet direct duidelijk dat je te maken hebt met een partij die gaat over de commerciële verhuur van evenementenruimtes. Met de naam wordt bovendien een duidelijke link met de geschiedenis gemaakt.

Juiste ingrediënten

De nieuwe naam, die duidelijker is en beter past bij de commerciële verhuur van ruimtes, was al langer een wens van de organisatie. Met de toevoeging Krachtvoer maakt men een knipoog naar het verleden, naar het energierijke mengvoer dat hier in grote hoeveelheden werd geproduceerd toen de Noordkade nog een mengvoederfabriek was. Het is ook een verwijzing naar een van de drie pijlers op de Noordkade, namelijk food. Voor het beste krachtvoer moeten de juiste hoeveelheden ingrediënten met elkaar worden gemengd en gemixt. En dat mengen en mixen van alle elementen die komen kijken bij de organisatie van evenementen is de kracht van deze organisatie.

Kernwaarden

Vanwege de coronapandemie stonden veel activiteiten stil afgelopen twee jaar. Voldoende tijd dus voor bezinning en herijking. De kernwaarden van Krachtvoer events zijn: flexibiliteit, omdat altijd maatwerk geleverd wordt en opdrachtgevers volop ruimte krijgen voor de beste formule voor hun evenement. Ten tweede aandacht, voor elkaar en voor anderen, nét even dat stapje extra zetten om de ander zich welkom te laten voelen. En tenslotte samenwerking, ontstaan vanuit het coöperatieve gedachtengoed dat de handelsvereniging ruim 100 jaar geleden zo krachtig maakte. De naam Cultuur Haven Veghel wordt na 1 september nog wel gebruikt voor de activiteiten met een sociaal cultureel karakter, zoals het faciliteren van oefen- en repetitieruimte voor amateurorkesten, bands en toneelgezelschappen.

Kijk voor meer informatie op www.krachtvoervents.nl

Photography by: Maurice Vinken / www.kleurstof.eu

Share

Afzakkereisje naar Mexico

Het laatste ‘Afzakkereisje’ gaat naar Mexico

Op donderdag 1 september kun je vanaf 20.30 uur voor de laatste keer deze zomer op reis naar een verre, zonnige vakantiebestemming, terwijl je feitelijk dicht bij huis blijft. Cultuurcafé De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel organiseert dan weer een wekelijkse vakantietrip op de donderdagavond. Het Afzakkereisje gaat deze week naar Mexico.

Land van Azteken en Maya’s, tequila, temperament en tortilla’s! Op 1 september loop je bij De Afzakkerij binnen en waan je jezelf in Mexicaanse sferen. Bij ontvangst krijg je uiteraard een glaasje tequila als welkomstdrankje, kun je een klassieke Corona bestellen en tussendoor gaan ze met een lekker gekruid maiskolfje langs terwijl je geniet van latin beats van DJ Jamexx. Tot donderdag! De toegang is gratis.

Share
1 2 3 268