The Specs zondag in De Afzakkerij

Local Heroes The Specs al ruim 50 jaar On Tour

VEGHEL- De Udense band The Specs speelt op zondag 8 januari om 15.00 uur op het podium van cultuurcafé de Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Deze coverband met een lang en roemrucht verleden speelt nummers van de rockformaties uit de jaren 60, maar geeft er wel eigentijdse draai aan. Het is het eerste concert in een serie optredens in het nieuwe jaar onder de titel ‘Local Heroes’. De toegang is gratis.

 

De groep, ooit opgericht in de Udense Kapelstraat, onder de naam Mary and the Sunspectacles, veranderde haar naam al snel in The Specs. Het thuishonk van de band werd niet lang daarna gedoopt tot soos ’t Keldertje. The Specs traden begin jaren 60 veelvuldig op in het toenmalige uitgaanscircuit en jongerensociëteiten in de regio Zuidoost Brabant en Land van Maas en Waal. Andere regionale bands waren toen Square (met Addy van de Krommenacker) en El Cid.

Pretty Things

Het repertoire van The Specs bestond uit nummers van The Kinks, The Rolling Stones, The Pretty Things, The Motions en The Byrds. De optredens in die tijd werden gevolgd door een trouwe schare fans met als hoogtepunt een optreden in het voorprogramma van The Pretty Things in de Veilinghallen in Tiel. Vandaag de dag nu worden de ‘oude’ nummers nog steeds gespeeld maar aangevuld met hedendaagse versies van deze nummers. Denk aan bijvoorbeeld Runaway in een Queen uitvoering.

 

Share

Concert Carnavalesque in De Blauwe Kei

Jubilerende muziekvereniging Frisselstein en c.v. de Kuussegatters slaan handen ineen   
Concert Carnavalesque in De Blauwe Kei

Muziekvereniging Frisselstein en c.v. de Kuussegatters organiseren zondag 5 februari 2023 in de Grote Zaal van De Blauwe Kei het Concert Carnavalesque. De jubilerende Veghelse verenigingen slaan de handen ineen voor een vrolijke en verrassende, muzikale middag met een vleugje humor.

In 2023 bestaat Muziekvereniging Frisselstein 100 jaar en carnavalsvereniging de Kuussegatters 55 jaar. Daar staat ieder natuurlijk op zijn eigen manier bij stil. Muziek is echter ook wat beide verenigingen al jaren verbindt en ook nu samenbrengt bij de organisatie van dit concert. Veel leden van Frisselstein waren of zijn actief binnen de Veghelse blaaskapellen, die tijdens de carnaval voor vrolijke noten in de straten en kroegen zorgen.

Jong en oud

De orkesten TOF, Eigenwijs, het Groot Orkest van Frisselstein en de slagwerkgroep verzorgen de muziek tijdens de feestelijke middag in De Blauwe Kei. Bekende melodieën uit ‘die goeie ouwe tijd’ worden afgewisseld met muziek van nu. Het wordt een tijdreis vol verrassingen.

Jonge talenten en muzikanten van weleer betreden samen het grote podium van ons Veghelse theater. Verleden en heden smelten daarbij moeiteloos samen. Natuurlijk klinkt ook het bekende ‘In Veghel viert men carnaval’. Meezingen mag!

Kaartverkoop

Kaarten voor Concert Carnavalesque op zondag 5 februari 2023 zijn te koop via de website van De Blauwe Kei www.blauwekei.nl en kosten € 22,- dit is inclusief een pauzedrankje. Het concert begint om 14.00 uur. Na afloop is er een gezellige nazit, met muziek uiteraard, in de foyer.  

Share

Ontwikkelingen N279

N279: kortetermijnmaatregelen uitwerken en nieuw verkeersonderzoek binnen brede belangenbenadering

’s-Hertogenbosch, 22 december 2022 – De provincie Noord-Brabant, de bij de N279 betrokken gemeenten en het waterschap Aa en Maas werken verder aan een robuuste oplossing voor de N279 binnen de brede belangenbenadering. Zo laten de partijen kortetermijnmaatregelen uitwerken voor de provinciale weg tussen Veghel en Asten. Het gaat om maatregelen waar alle partijen van overtuigd zijn dat die de veiligheid, leefbaarheid en doorstroming direct verbeteren en relatief snel kunnen worden uitgevoerd.
Denk bijvoorbeeld aan het verbeteren van gevaarlijke oversteken en onveilige uitritten. Tegelijkertijd wordt in 2023 aanvullend verkeersonderzoek en een leefbaarheidsanalyse gedaan voor dit stuk van de N279. Deze vormen samen de feitelijke basis voor de nog te nemen besluiten.
Dit plan van aanpak heeft de steun van Gedeputeerde Staten, de colleges van B&W van Helmond, Deurne, Meierijstad, Laarbeek, Gemert-Bakel, Veghel en Asten en bestuur van het waterschap. “Simpel gezegd willen we op korte termijn zo snel als mogelijk meters maken en doen wat kan, zonder dat dit later nog te maken keuzes in de weg zit”, zegt gedeputeerde en voorzitter van de N279-stuurgroep Suzanne Otters-Bruijnen.
De belangen van de projectpartners zijn divers, maar alle betrokken partijen willen een leefbare omgeving, een goed functionerend bovenregionaal, regionaal en lokaal wegennetwerk en een veilige N279. Stuurgroepvoorzitter Otters-Bruijnen: “Met dit in ons achterhoofd moeten we straks samen besluiten nemen over bijvoorbeeld al dan niet een omleiding bij Dierdonk of het verbreden van de weg. Dat vergt niet alleen een open blik en het wegen van belangen, maar om dat te kunnen doen moet – ook al kost dat tijd – eerst nog beter inzicht verkregen worden in de toekomstige verkeersdrukte en de gevolgen daarvan. Cijfers, feiten en zorgvuldigheid zijn essentieel voor het draagvlak en het vervolg.“

Meest actuele verkeersmodel
Het is heel goed mogelijk dat, gezien de economische groei in dit deel van Brabant, de drukte op de N279 forser toeneemt dan verwacht. Een nieuw verkeersonderzoek en een daaraan gekoppelde leefbaarheidsanalyse zijn dan ook noodzakelijk. De gebruikte verkeerprognoses in het (inmiddels vernietigde) provinciale inpassingsplan waren een van de punten waar de Raad van State kritiek op had. In de nieuwe studie wordt het recentste
Brabantbrede verkeersmodel gebruikt en de resultaten worden getoetst aan verkeerstellingen en anonieme data van apps en navigatiesystemen (floating car data). De leefbaarheidsanalyse gaat onder andere in op de mogelijke gevolgen op natuur, milieu en omgeving. Ook wordt gekeken naar de landelijke ontwikkelingen wat betreft betalen naar gebruik en welke voor- en nadelen de mobiliteitstransitie (andere manier van reizen en
werken) heeft.
Dit alles moet eind 2023 klaar zijn en leiden tot de opzet, richting en planning om tot een totaaloplossing voor de N279 en omgeving te komen. Indien er belangen zijn die met de totaaloplossing niet of onvoldoende gediend worden, wordt bekeken hoe en waar deze verder kunnen worden besproken. Niet alleen de onderlinge samenwerking is belangrijk: voor zowel de directe maatregelen als voor het onderzoek en de analyse, is het goed om omwonenden en maatschappelijke partners te betrekken. Voor de start van de volgende fase wordt dan ook een participatieplan gemaakt. In dat plan is de manier waarop de omgeving wordt betrokken nader uitgewerkt.

Share

Keldonkse vrijwilligers laten Keldonk stralen!

Keldonkse vrijwilligers laten Keldonk stralen!

Nieuwe kerstversiering op kerkplein telt maar liefst 8.000 lichtjes.

De vrijwilligers van de Vrijwilligerscentrale Keldonk (VCK) zetten zich in om Keldonk te verfraaien. Afgelopen donderdagavond droegen de Keldonkse vrijwilligers een nieuwe vlaggenmast met kerstverlichting officieel over aan de Keldonkse Dorpsraad. Het geld dat nodig was voor de aankoop verdienden zij gezamenlijk met het verzorgen van het openbare groen in het dorpshart van Keldonk. Door haar verschillende activiteiten en initiatieven is de Vrijwilligerscentrale Keldonk het gehele jaar door op allerlei terreinen actief om een bijdrage te leveren aan de gemoedelijke uitstaling van het dorp. De nieuwe kerstverlichting op het kerkplein telt maar liefst 8.000 ledlichtjes en zorgt daarmee letterlijk en figuurlijk voor een schitterend stalend geheel.

De kerstversiering is de nieuwste aanwinst voor het dorp welke wordt mogelijk gemaakt door de inzet van de Keldonkse vrijwilligers. In een aangeharkt landje als Nederland valt het misschien minder op maar de Keldonkse vrijwilligers spannen zich in het groeiseizoen wekelijks in om het openbare groen in het dorpshart van Keldonk te onderhouden. Het bespaarde geld wordt door de gemeente Meierijstad uitgekeerd aan de Vrijwilligerscentrale Keldonk waarmee zij vervolgens andere mooie dingen in het dorp -zoals nu dus de nieuwe kerstverlichting- mogelijk maken. Een ander voorbeeld van het verfraaien van het dorp zijn de zogenaamde hanging baskets. De bloembakken vol bloeiende geraniums kleuren het in het zomerseizoen de dorpskern. De vrijwilligers zorgen bij toerbeurt dat het de geraniums aan niets ontbreekt.

VCK-voorzitter Jan van de Vossenberg stipte bij de overdracht ook nog een ander belangrijk aspect van het werk van de Keldonkse vrijwilligers aan. Mede door de koffie of thee die de medewerkers van Gemeenschapshuis ’t Span tijdens de pauzes van het groenonderhoud gratis schenken draagt het werk van de Vrijwilligerscentrale ook bij aan een gezellige onderlinge sociale sfeer binnen het dorp. Kortom; “De Keldonkse vrijwilligers laten Keldonk stralen!”.

Share

Voorbereiding nieuwbouw en uitbreiding Bernadetteschool Veghel kan van start

Voorbereiding nieuwbouw en uitbreiding Bernadetteschool Veghel kan van start

De voorbereiding voor de nieuwbouw en uitbreiding van basisschool Bernadette in Veghel kan beginnen. Het college van B&W heeft hiervoor een krediet beschikbaar gesteld. Het gebouw is aan vervanging toe en te klein om plek te bieden aan 345 leerlingen.
Het schoolbestuur VERDI gaat nu aan de slag om een bouwplan voor de nieuwe school te maken. Gemeente Meierijstad en het schoolbestuur bekijken eerst of het mogelijk is om de schil van het oudste deel van het gebouw uit 1954 te behouden en die in plaats van te vervangen, te renoveren. Een deel van het voorbereidingskrediet wordt gebruikt om de mogelijkheden en kosten daarvan te onderzoeken. Ook wordt de mogelijkheid voor uitbreiding van de kinderopvanglocatie onderzocht.
Wethouder Johan van Gerwen: “We zijn blij dat de voorbereidingen van start kunnen. Het oude gebouw voldoet niet meer aan de wensen en eisen van de huidige tijd. Bovendien groeide het gebouw uit z’n jasje. De nieuwe school voldoet straks aan de eisen van eigentijds onderwijs, gezondheid en duurzaamheid en betekent een belangrijke stap voor toekomstbestendige onderwijshuisvesting in Meierijstad.”

Planning
In november 2021 is het Integrale HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs 2022-2037 door de raad vastgesteld. In dit plan is voor 2022 een voorbereidingskrediet voor de vervangende nieuwbouw voor 1.556 m² en de uitbreiding van399 m ² van basisschool meegenomen. Zodra bekend is welk bouwbedrijf de school gaat bouwen, wordt de raad gevraagd om een krediet voor de bouw beschikbaar te stellen. De planning is dan om in de loop van 2024 te beginnen met nieuwbouw en als alles meezit, kan de school in 2025 in gebruik worden genomen.

Share

Aftellen naar Vudel 2023

Vudel is terug. “We zijn er weer. We mogen weer. We gaan weer. Haal je pekske uit het stof. Poets je fopneus af. Want Vudel 2023 komt eraan. Aftellen geblazen dus”, laat de organisatie weten. Het carnavalsfeest, traditioneel op vrijdagavond, wordt gehouden op de Noordkade in Veghel.
Lees meer op KL!Knieuws

Share

Audio-route THUIS

Audio-route THUIS: beleef de verhalen van Kloosterkwartier bewoners


In Kunstproject het Kloosterkwartier staat het thema ‘THUIS’ en wat ‘je thuis voelen’ voor jou betekent, centraal. Op 17, 18, 19 en 20 november vindt de ‘grande finale’ plaats van het kunstproject met een beeldende audio-route door de wijk en de kloostertuin in Veghel. Op deze vier avonden, van 19.00 – 21.00 uur, kunnen wijkbewoners, familie, vrienden en andere geïnteresseerden al wandelend genieten van deze bijzondere route met beeld en geluid.

THUIS: beeldende audio-route met verhalen en geheimen
De regie van het kunstproject is in handen van theatermaker Monika Kowalewska. Kowalewska: “Wandel door de wijk en laat je meevoeren langs mooie, herkenbare en soms indringende verhalen van de Zusters en de huidige bewoners.” In de circa 60 minuten durende audio-route THUIS vertellen en tonen wijkbewoners –  waaronder ouderen, vluchtelingen, jongeren en buurtkinderen – hun ideeën en geheimen over het thema ‘je ergens thuis voelen’.
De tekst voor THUIS is geschreven door de bewoners zelf, onder de leiding van Maaike Bergstra. Daarnaast vormen beeldende kunst en muziek een belangrijk component. Componist Yori Olijslagers verzorgt de soundscapes en scenografen Tom Heintz en Jolein Kop ontwikkelen het decor in de vorm van visuele projecties en dragen bij aan het concept van deze beeldende audio-route.

Voor iedereen en gratis toegankelijk

De beeldende audio-route THUIS is voor iedereen gratis toegankelijk, dus ook als je niet in de wijk of in  Veghel woont ben je van harte welkom. De route start bij het Leefgoed Ontmoetingscentrum, Deken van Miertstraat 128 in Veghel. Je ontvangt daar alle praktische informatie. De audiofragmenten zijn tijdens de route via je eigen telefoon (met internet) en koptelefoon/oortjes te beluisteren. Bij het startpunt is er ook hulp bij het afluisteren van de audiofragmenten. Ben je nieuwsgierig naar de route, maar vind je het niet fijn om alleen te lopen? Neem dan even contact op met Hester Klein Tijssink via 06-13316516.

Over Kunstproject het Kloosterkwartier
Kunstproject het Kloosterkwartier is een initiatief van Phoenix Cultuur in samenwerking met theatermaker Monika Kowalewska, Ons Welzijn en Leefgoed. Kowalewska vertelt: “We zijn in september 2021 gestart met een audiowandeling in de kloostertuin in Veghel. Centraal stonden toen de verhalen van de Zusters. Daarna was er in februari 2022 een heuse corona-proof drive-through in de Meester van Coothstraat, waar bewoners elkaar en mij konden ontmoeten. In september en oktober hebben bewoners elkaar ook ontmoet tijdens diverse kunstworkshops”. De afgelopen weken is het artistieke team van het project onder leiding van Kowalewska de wijk in gegaan om rondom het thema ‘Thuis’, verhalen en tekeningen te gaan verzamelen voor de beeldende audio-route.

Alle actuele informatie over het kunstproject, de workshops en de beeldende audio-route, is terug te lezen op www.phoenixcultuur.nl/kloosterkwartier. Het project wordt mede mogelijk gemaakt door Fonds voor Cultuurparticipatie en Lang Leve de Kunst.

 

Share

De Afterparty van het festivalseizoen is Alive & Kicking

De Afterparty van het festivalseizoen is Alive & Kicking

VEGHEL – Een succesvol festivalseizoen moet je niet langzaam laten uitdoven, maar met muzikaal vuurwerk besluiten. De Noordkade in Veghel trilt derhalve zondag 27 november van 14.00 uur tot 21.00 uur op z’n grondvesten tijdens het Alive & Kicking Festival. Dé afterparty van het festivalseizoen waarbij op drie podia door een keur van muzikanten alles uit de kast wordt getrokken om nog voor de winterstop nog even te vlammen. Alive & Kicking festival is een samenwerking tussen Cultuur Haven Veghel en Live & Booking. Komende editie spelen 12 topacts verspreid over De Afzakkerij, Podiumzaal en De Malerij, waaronder Tawny Brothers, The Wetnecks (USA), Heavy Hoempa, Paul & Pelle, RUM, Spiet, Stoned and Frenz, Alice Spings, Fritz & Danny en meer. Tickets zijn in de voorverkoop voor slechts 15 euro (excl. fee) te bestellen via www.aliveandkickingfestival.nl.

Het Alive & Kicking Festival transformeert de Cultuurfabriek op Noordkade zondag 27 november in een indoor festivalparadijs met voor elk wat wils. Bijzonder ook is deze editie dat er akoestische optredens zijn in de traditie van MTV Unplugged (Eric Clapton, Nirvana, Alicia Keys en vele anderen). Een van die acts is Alice Springs: De feest/folk act van Nederland. Ontstaan in rokerige kroegen en doorgegroeid naar de grote podia van Nederland. Ze deelden het podium met Guus Meeuwis, Miss Montreal, Kensington, Di-RECT, Vangrail, Golden Earring, De kast en TenTemPiés. Akoestische gitaar, banjo, viool, bas, trekzak en drumstel zorgen voor een volle unieke sound. Opzwepende folksongs en jigs van bijvoorbeeld The Dubliners, The Pogues en Flogging Molly en Mumford & Sons. Alice Springs brengt knallende feestfolk naar alle festivals en tenten! Sláinten vele anderen) een acoustic setting zullen plaatsvinden.

Overvallen

Een andere succesvolle band is The Wetnecks. Hét Hillbilly-feest der herkenning met een mix van Blue Grass, Pop, Country, Dance en Rock-’n-roll.  Vijf broers, een oom en een outlaw zijn compleet de weg kwijt maar vinden elkaar uiteindelijk in een Hillbilly band. Vanuit hun hometown Littleville, Alabama zijn ze hard op weg om Nederland opnieuw te overvallen met een aanstekelijke, muzikale mix die is overgoten met een spicy Wetnecks BBQ-saus. Paaspop, 7th Sunday, FestyLand en de Zwarte Cross stonden al eerder met de handen omhoog voor deze niet te missen band uit de USA! Je bent dus gewaarschuwd!

Berg plezier
En wat dacht je bijvoorbeeld van de Tawny Brothers. Gewapend met Southern rock, blues, Americana & country halen de nostalgische sferen en gerijpte muziek naar het podium! Een Southern Style band met covers van o.a.: Eagles, Chris Stapleton, Lynyrd Skynyrd, Eric Clapton, CCR, Nathaniel Rateliff & Willie Nelson. Gedreven door Tawny Port en een berg plezier, maken ze sinds mensenheugenis muziek met elkaar. Anno 2018 doen ze dit onder de naam: Tawny Brothers. Kortom een jonge band met een bak ervaring! ‘Life is too short without tawny port!’

Share

Trio TAMED in De Afzakkerij

Muzikale bankzitters van TAMED live in De Afzakkerij

Op zaterdag 5 november  is er om 21.00 uur een muzikaal optreden van het trio TAMED in De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Het belooft een gezellige avond te worden. Zoals ‘Couch Surfing’ als een manier om ergens gratis te overnachten aan populaireit toeneemt, zo zou ‘Couch Playing’ ook best een hit kunnen worden. TAMED ‘bespeelt’ het publiek namelijk in huiskamerzetting vanaf een bank. Hoe dat klinkt moet je gewoon zelf komen ervaren. De toegang is natuurlijk gratis.

Twee gitaren, drie stemmen én een Chesterfield bank: dat is TAMED! Om alvast de vraag te beantwoorden die nu in je hoofd opkomt: Ja, ze slepen dat toffe meubelstuk mee naar ieder optreden. In die gezellige, akoestische huiskamersetting spelen deze drie muzikanten voor de liefhebber de allerbeste en meest verrassende pop- en rockklassiekers. Van Bruce Springsteen tot Supertramp en van Fleetwood Mac tot Carlos Santana. En natuurlijk worden ook de Nederlandstalige en modernere parels niet vergeten. Neem plaats of maak een dansje en zing mee. In ieder geval: geniet!

Share

De Dutch Food Week

De Dutch Food Week is ook lekker in Meierijstad

Meierijstad is met z’n kernen in de afgelopen eeuw uitgegroeid van een eenvoudige agrarische regio tot een vooraanstaand centrum op het gebied van food en food-gerelateerde bedrijven in Zuid-Nederland. Veel toonaangevende Nederlandse bedrijven hebben zich in de loop der jaren in de huidige gemeente Meierijstad gevestigd. Zij maken op hun beurt ook gebruik van vele kleinere lokale agrarische bedrijven en foodproducenten die hen niet alleen voorzien van grondstoffen, maar zelf actief zijn in de ontwikkeling van nieuwe innovatieve producten en het duurzaam gebruiken van grondstoffen. Dat willen we graag laten zien, horen en proeven tijdens de Dutch Food Week van 8-15 oktober 2022. In die week kun je op stap met de ‘Circulair Food Safari’ in Meierijstad om een kijkje te nemen in de keuken. De deelnemende bedrijven hebben elk een eigen programma en invulling. Je kiest zelf je bestemming. Meer informatie op www.circulairfoodsafari.nl (vanaf 5-10)

Tijdens de Dutch Food Week, delen partijen uit de foodsector hun enthousiasme, kennis en kunde met de samenleving. Boeren en tuinders, ondernemers uit toeleverende en verwerkende industrie, retail, overheid en wetenschappers laten zien hoe zij werken aan de productie, distributie en ontwikkeling van ons voedsel. Tijdens genoemde week is een zogenaamde ‘circulair food safari’ georganiseerd in de hele gemeente Meierijstad waarbij door iedereen die dat wil op zo’n 12 plaatsen in onze gemeente een partij als hiervoor genoemd uit de foodsector kunnen bezoeken en kennismaken met- en ‘proeven’. Van hun specifieke product. Hiervoor is een aantrekkelijke routemap gemaakt waarop op aangeven staat waar en op welke momenten deelnemers bezocht kunnen worden om kennis te maken met hun bedrijf en producten. Ook kan men het documentaire festival Beholders bezoeken voor een bijzonder documentaire Leuk, spannend en lekker in Meierijstad.

 

Share

Kinderboekenweek

Gi-Ga-Groene Kinderboekenweek in de Bibliotheek

Van woensdag 5 oktober tot en met zondag 16 oktober 2022 is de jaarlijkse Kinderboekenweek. De Bibliotheken in gemeenten Meierijstad, Maashorst, Oss en Bernhezeorganiseren allerlei activiteiten op verschillende locaties. Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is Gi-Ga-Groen.

 

Lokale activiteiten en speurtocht

Tijdens de Kinderboekenweek wordt een groot aantal lokale activiteiten georganiseerd in de Noord Oost Brabantse Bibliotheken. Voor kinderen zijn er voorleesactiviteiten, waarbij natuurlijk ook geknutseld wordt. De creatievelingen en de fans van de boeken over De waanzinnige boomhut kunnen zich helemaal uitleven en hun eigen waanzinnige boomhut knutselen. Daarnaast is er voor alle speurders een speurtocht uitgezet in de Bibliotheek.  

 

Workshops, voorlezen en speuren naar sporen

In samenwerking met Natuurcentrum De Maashorst is op zondag 16 oktober een Gi-Ga-Groene afsluiting van de Kinderboekenweek in het Natuurcentrum. Op deze laatste zondag van de Kinderboekenweek zijn er tussen 11.00 en 16.00 uur leuke en leerzame activiteiten. Jonge kinderen kunnen luisteren naar mooie verhalen op de picknickweide. Voor kinderen vanaf acht jaar zijn er diverse workshops. Zo mogen ze bijvoorbeeld zelf vilt maken van wol. Verder is er een dierensporentas te leen, waarmee kinderen zelf kunnen speuren op een van de routes rondom het Natuurcentrum.  

 

De Bibliotheek is gratis voor kinderen en jongeren

Doel van de Kinderboekenweekweek is zoveel mogelijk kinderen enthousiast maken over lezen. De Kinderboekenweek is een mooie gelegenheid om je kind lid te maken van de Bibliotheek. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn gratis lid van de Bibliotheek.  

 

Share

Open Atelier Route Artesoffitta

Zaterdag 24 en zondag 25 september is de 7e editie van de
Open Atelierroute Veghel. Het wordt een heerlijk weertje om langs de Veghelse ateliers te fietsen.
Bij Atelier Galerie Artesoffitta staat de deur open voor iedereen.
Wij exposeren eigen werk en dat van andere kunstenaars o.a. Pascha, Teis Albers, Danielle van Broekhoven.

Een verrassende en zeer gevarieerde expo met o.a. zeefdrukken, natureprints, cynotypes en schilderijen.

Kom gerust binnen, u bent van harte welkom!
Er staat een lekker kopje koffie voor u klaar.

 

Share
1 2 3 268