Doe mee met ons Talentenfestival

Hoi talent!
Jij kan bepaalde dingen heel goed, dat is een feit! Wij zijn benieuwd naar jouw talenten en Veghel ook

Talenten zijn dingen waar je goed in bent. Heb je een beperking, en ook mooie talentendie je wil laten zien ? En ben je ook benieuwd naar de talenten van anderen Lees dan verder, schrijf je in en kom dan naar het Julianapark in Veghel op 6 juli 2024

Wat gaan we doen:
10:30 uur:
Inloop in het park, je krijgt dan een speciale talentenpas, dan ziet iedereen dat je erbij hoort.
11:00 uur:
Start van het programma met een paar korte acts , waar je samen met je ouders/begeleiders naar kunt komen kijken
11:30 uur:
Start workshop 1 (je kunt meedoen met bijvoorbeeld dans, circus, drum, creatieve workshop, theater, clownerie, tissue, juf Jolijn
12:15 uur:
Lunch verzorgd door Brownies&Downies, voor alle deelnemers
13:00 uur:
Start workshop 2.
14:00 uur:
Voorstellingen van verschillende artiesten met en zonder beperking
15:30
16:00 uur: Eind van het programm a.
Wil je meedoen?
Scan de QR code voor het i nschrijfformulier en meld je
aan !

Share

De notaris in het Alzheimer Café Uden-Veghel

De notaris in het Alzheimer Café Uden-Veghel

Op 19 maart bent u van harte welkom in het Alzheimer Café in Veghel. Deze avond staat het thema “In gesprek met de notaris” op het programma.

–Er komt een moment waarop mensen met dementie hun eigen zaken niet meer kunnen of mogen regelen. De naasten van iemand met dementie komen dan voor tal van vragen te staan waarover een beslissing moet worden genomen. Die vragen kunnen op het juridische of het medische vlak liggen. Want wat als je partner de diagnose dementie heeft, kun je dan het huis verkopen als je kleiner wilt gaan wonen? En mag je dan nog schenkingen doen aan (klein)kinderen? Wie vertegenwoordigt die persoon dan bij medische behandelingen, of op het financiële vlak? Wie mag de bankzaken regelen? En hoe kan ik voorkomen dat mijn naasten vastlopen op deze vlakken? Hoe voorkom ik misbruik? Allemaal vragen om tijdig in het proces bij stil te staan. Notaris Bram van den Boogaart komt deze avond antwoorden geven op deze vragen–

Het Alzheimer Café is op 19 maart in het PieterBrueghelHuis, Middegaal 25 in Veghel. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact. Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525.

Share

Meierijstad zoekt nieuwe stadsdichter

Meierijstad zoekt nieuwe stadsdichter

Meierijstad is een gemeente voor makers: Meierijstad verrast, daagt uit, inspireert en is een voedingsbodem voor creatief talent. Ook als het gaat om woordkunst, literatuur en poëzie. 
Bibliotheek Meierijstad en festival Fabriek Magnifique zijn samen met de gemeente Meierijstad op zoek naar een nieuwe stadsdichter. Er gebeurt veel in Meierijstad. Alle gebeurtenissen samen – of het nu gaat om herdenken, decoreren, onthullen of vieren – dragen bij aan de identiteit van onze gemeente. De stadsdichter kan met een positieve inbreng deze identiteit versterken en verder uitdragen. Met poëzie, spoken word, wrap ups of verhalen uit de nabije omgeving. Door zichtbaar te zijn op lokale momenten die belangrijk zijn voor iedereen. Door er te zijn op mooie momenten voor een kleinere groep. De stadsdichter verwoordt dus niet alleen het gezamenlijke gevoel, maar ook de ideeën van een enkeling. Eigenlijk is de stadsdichter de ambassadeur van Meierijstad, de letterlijke woordvoerder van de gemeente en al haar inwoners.

De afgelopen jaren heeft Rick Terwindt zich met veel schwung ingezet om alles waar Meierijstad voor staat om te zetten in woorden. Op 5 juli 2024, de vrijdagavond van Fabriek Magnifique, zit zijn termijn er écht op en draagt hij het poëtisch alfabet over aan een nieuwe stadsdichter.
En dus zijn gemeente, bibliotheek Meierijstad en festival Fabriek Magnifique op zoek. Niet alleen naar ervaren dichters, ook dichters met potentie komen in aanmerking. Zelfs dichters die nog niet zeker weten dat ze dichter zijn, maar wel deze mogelijkheid willen onderzoeken. Inwoners die zich geroepen voelen kunnen zich aanmelden tot 1 april 2024.
Meer weten? Kijk dan op de website van de Bibliotheek, www.nobb.nl.

Share

Goede Doelen Week van 8 t/m 13 april

Collecteweek dit voorjaar: 8 tot en met 13 april 2024
Dierenbescherming is 19e fonds bij GDW-Veghel

De voorbereidingen voor de achtste editie Goede Doelen Week Veghel (GDW) zijn in volle gang. Nieuw: dit jaar is de GDW-collecte voor 19 fondsen.
De gezamenlijke collecteweek in Veghel is na al die jaren als een geoliede machine. En daarbij worden telkens weer verbeterpunten uitgevoerd, op basis van de input van de vele vrijwilligers. Immers door de jaarlijkse evaluatie direct na de collecte horen we wat er speelt en wat wensen ‘vanuit het veld’ zijn. Soms gaat het om de aanpak in nieuwe wijken, soms om meer zichtbaarheid. Telkens worden voor de zomervakantie speerpunten uitgezet waar de verschillende taakgroepen mee aan de slag gaan. Alle vrijwilligers worden via ons GDW-informatiebulletin op de hoogte gehouden van collecte-data en veranderingen.

Vanaf dit jaar is de Dierenbescherming ook aangesloten, dit is het 19e fonds. Dit goede doel (ook met CBF-keurmerk) collecteert al tientallen jaren in (delen van) Veghel. We zijn blij dat er nu meer variatie is, wat betreft het soort goede doelen waarvoor we collecteren. Inmiddels hebben ‘Dierenbescherming’-collectanten zich aangesloten bij GDW-Veghel, zo willen we er samen een succes van maken.

De woongebieden in Veghel veranderen jaarlijks. Hierdoor en door natuurlijk verloop (zoals o.a. ouderdom en verhuizing) zijn we steeds op zoek naar nieuwe collectanten.
Voor deze huis-aan-huis deurcollecte zijn zo’n 500 vrijwilligers nodig. Voor deze klus kan Stichting GDW Veghel nog nieuwe mensen gebruiken. Heeft u ook een uurtje over voor een ander?
Stuur dan een bericht naar collecte@goededoelenweekveghel.nl Daarna wordt (in overleg met u) bekeken waar uw hulp nodig is. Zet in uw mailtje s.v.p. uw naam, adres en telefoonnummer.
Volg het nieuws van de GDW via onze website of Facebook. U vindt er informatie over de goede doelen, onze organisatie en o.a. de ANBI-informatie bij ‘veel gestelde vragen’ https://www.goededoelenweekveghel.nl/faq.html
Onze website https://www.goededoelenweekveghel.nl/
Onze Facebook-pagina https://www.facebook.com/gdwveghel/?fref=ts

 

Share

Artikel van interpunctie.nl

Wat niet kapot is hoef je niet te repareren.

Een bonus/stiefouder heeft niet het ouderlijk gezag in een samengesteld gezin. Het wettelijk ouderlijk gezag ligt bij de ouders. Dat weet men wel. Hoe zit het dan met gezag hebben en opvoeden in een samengesteld gezin? Dat is nog niet zo gemakkelijk, en kleine fouten daarin kunnen een hoop ellende geven. Soms gaat het goed, zeker als kinderen jong en gezeglijk zijn. Maar kom niet aan bij pubers….

Ouderlijk gezag

Wettelijk (juridisch) gezag ligt normaliter bij de natuurlijke ouders. En als de ene ouder soms uit het ouderlijk gezag is ontheven (of beide) dan is er vaak een voogd die wordt aangesteld. Dat is vaak voor juridische kwesties en financiën van belang. Opvoeden is echter iets heel anders.

Gezag voor derden?

De bonus/stiefouder heeft niet automatisch het gezag en kan dat ook niet zo maar krijgen. Een schooljuf heeft bv. een gezagsverhouding met een kind, voor zover het de schoolsituatie betreft. Maar gaat deze schooljuf in tegen het gezag van de ouder dan kan deze (juridisch gezien) protesteren en desnoods het kind naar een andere school sturen.

Gezag verwerven

Gezag kun je “verdienen”. Zo kan de schooljuf gezag van het kind verdienen doordat het kind merkt dat de schooljuf het goed met hem voorheeft. Het kind snapt dat de juf hem wil helpen, en zelfs als het gaat om kinderen die thuis mishandeld worden, voelt het kind, dat de schooljuf de ouders niet afvalt. Dan verwerf je daarmee gezag, het kind wil luisteren. Het kind weet dat je te vertrouwen bent.

De eigen ouders

Wettelijk gezien hebben de ouders het gezag. En toch zijn er veel ouders die nauwelijks ooit gezag uitoefenen. Die dat nooit verdiend hebben door eigen onbetrouwbaar gedrag of omdat de partner de ouder diskwalificeert. Dat is ernstig maar het gebeurt. Dit kan na een scheiding leiden tot ouderverstoting, waardoor ouder/kind contact zelfs onmogelijk is.

Nieuwe partner

De nieuwe partner staat als volwassene weliswaar boven de kinderen en zou uiteindelijk de kans moeten krijgen (en nemen) om enig gezag uit te oefenen. Maar uiteindelijk beslist de eigen ouder, wanneer de partners het oneens zijn. Dat is heus niet altijd onoverkomelijk, maar het is geen geweldige situatie. Je moet daar echt met beleid mee omgaan, anders gaat het zeker fout lopen.

Overdragen van gezag

Er is een manier om gezag over bepaalde opvoedingssituaties over te dragen aan een nieuwe partner. Dat kan alleen na verloop van tijd. De kinderen moeten aanvoelen dat de nieuwe partner een vaste partner is. Er moet een vertrouwensband zijn tussen kinderen en de nieuwe partner, waardoor gezag is verworven. Dus na 2 weken is er geen gezag bij de stiefouder. Natuurlijk laat je een peuter geen drukke weg oplopen, maar dat heeft niks met gezag te maken.

Niet automatisch

Gezag is er ook niet automatisch. Je kunt natuurlijk wel vragen of het kind de tafel zou willen dekken, en de meeste kinderen zullen dat ook wel doen. Maar mijn voorkeur zou zijn dat de natuurlijke ouder het vraagt (en op den duur gezag overdraagt aan de stiefouder). Bij een goede zorgvuldige overdracht is dat meestal geen groot probleem. Maar het gaat niet altijd automatisch goed.

Wat gebeurt er als je de overdracht overslaat?

In sommige gevallen gebeurt er niks en gaat alles gewoon goed. Dat is mooi. Tóch zou ik het niet aanbevelen: het gebeurt ook dat de kinderen jullie dit later gaan verwijten. (Ik moest altijd…..) Helaas kun je het dan niet meer terugdraaien.

Er zijn meer redenen om de overdracht niet over te slaan. Bijvoorbeeld: het kind wordt door stiefmoeder gevraagd om de tafel te dekken en het kind appt direct naar moeder dat ze van stiefmoeder het hele huishouden moet doen……  Er zijn echt mensen die dit meemaken. Het kind zit enorm klem en het gaat er niet om dat dit kind ergens de schuld van moet krijgen.

Repareren

Vandaar dat ik altijd voorzichtig ben met uitoefenen van gezag en opvoeden door stiefouders. Er dienen tevoren de juiste stappen worden gezet en dan gaat het meestal wél goed. En ook als het niet volgens de regeltjes is verlopen kan er vaak nog wel het een en ander worden gerepareerd.

Maar………..  wat niet kapot is, hoef je niet te repareren.

 

Share

Veghels Buiten Noordoost in voorbereiding

Veghels Buiten Noordoost in voorbereiding

Voor verdere uitbreiding van de woonwijk Veghels Buiten ligt een ntwerpbestemmingsplan klaar: Veghels Buiten Noordoost. Het gaat grofweg om het gebied tussen de Udenseweg in het noorden en de Erpseweg in het zuiden. Het plan is de juridische voorbereiding dat de bouw van maximaal 1250 woningen mogelijk maakt. Tegelijk met de bestemmingsplanprocedure wordt een vergunning aangevraagd om versneld 150 tot maximaal 300 modulaire woningen te bouwen in het gebied.

Woonlandschap
Het plangebied beslaat ongeveer 90 hectare en is nu voornamelijk agrarisch gebied. In Veghels Buiten Noordoost kunnen woningen gebouwd worden in verschillende buurten. De buurten liggen verspreid in het landschap en verschillen in omvang en typen woningen; sommigen tellen maar 25 woningen en anderen wel 270. Het landschap van Veghels Buiten, de Groene Mal genaamd, vormt als het ware het cement dat de buurten aan elkaar hecht. Noordoost sluit qua opzet aan bij Erpseweg Zuid, een eerder ontwikkeld deel van Veghels Buiten. In het plan is ruimte voor een gevarieerd aanbod aan woningen. Het programma sluit aan bij het woningprogramma van Meierijstad. Minimaal 25% van de woningen wordt sociale huur. Maar de gemeente wil samen met provincie, rijk en regio onderzoeken of het haalbaar is om 30% sociale huur te realiseren.
Wethouder ruimtelijke ordening en infrastructuur, Jan van Burgsteden: “Het Masterplan Veghels Buiten krijgt steeds meer vorm. Het bijzondere stedenbouwkundige karakter van Veghels Buiten trekken we door in Noordoost. En we willen komende jaren een flinke impuls kunnen geven aan de woningvoorraad in Veghel. Het voorliggende bestemmingsplan moet dat mogelijk maken.”

Informatieavond
Het ontwerpbestemmingsplan en het kwaliteitshandboek liggen vanaf volgende week 6 weken ter inzage. Op donderdag 11 januari is er een informatieavond. Inlopen is mogelijk op elk moment tussen 17.30 uur en 20.00 uur in het gemeentehuis in Veghel.

Met een modulair concept sneller woningen toevoegen
De woningnood is hoog en woningbouwprojecten zijn vaak complex en kosten veel tijd. Daarom zet de gemeente Meierijstad nu modulaire woningbouw in om versneld woningen te kunnen toevoegen. Ook in Veghels Buiten Noordoost. Samen met woningcorporatie Area wil de gemeente een groot deel van de beoogde sociale huurwoningen binnen Veghels Buiten Noordoost zo snel mogelijk realiseren. In het totale plan zijn van de 1200 woningen minimaal 300 sociale huurwoningen voorzien. Het streven is hiervan in ieder geval 150, en meer waar mogelijk,
versneld te realiseren (maximaal 300). Daarom wordt tegelijk met de estemmingsplanprocedure ook een tijdelijke vergunning aangevraagd voor deze woningen. De woningen worden daarnaast ook opgenomen in het bestemmingsplan, zodat ze permanent kunnen blijven staan. De kwaliteit van modulaire woningen is namelijk net zo hoog als die van gangbare woningbouw. De focus voor de realisatie van deze modulaire woningen ligt op het zuidelijk deel van het plangebied.

Rik Compagne, wethouder zorg, volksgezondheid en wonen: “We zetten alles op alles om 
Veghels Buiten Noordoost versneld te realiseren. Met de inzet van in ieder geval 150 modulaire woningen, maken we samen met Area snel stappen om mensen op korte termijn een thuis te kunnen bieden”

Share

Prins Jaap d’n Urste nieuwe heerser van Kuussegat.

Prins Jaap d’n Urste nieuwe heerser van Kuussegat.

Ja, ja, dames en heren. Het is dan eindelijk zo ver… Jaap van Herwaarden is onthuld als Prins Jaap d’n Urste. Het ging er al jarenlang over. Mensen speculeren graag over wie de nieuwe prins van Kuussegat wordt en zijn naam kwam áltijd voorbij. Men kwam steeds bedrogen uit, tot dit jaar! En hij gaat er een knallend carnavalsfeest van maken!

Prins Jaap d’n Urste

Als je aan de Markt van Veghel denkt, dan denk je automatisch aan Fellows & Friends. Jaap is al 11 jaar eigenaar van dit borrel- en biercafé. En al ruim 10 jaar aan zijn zijde staat Nina Vogels. Allebei geboren en getogen Veghelaren met een hart voor horeca en gezelligheid. Daarnaast heeft Jaap ook een grote passie voor speciaalbier en het produceren van muziek. Hij organiseert bij Fellows & Friends ook regelmatig avonden met bijvoorbeeld livemuziek, pubquizzen en bingo’s. Één en één is twee. Als dit geen op en top carnavaleske prins is, dan weten wij het ook niet meer.

“De voorzitter van de Kuussegatters én risicobeheerser Han Versantvoort kwam bij mij op bezoek onder het mom van een verzekeringen en risico-inspectie. Even samen door de zaak lopen om te kijken of alles klopt. Ondertussen stelde hij allemaal vragen over onze toekomstplannen. Toen we eenmaal boven in het pand aangekomen waren zei Han tegen mij: “Ik denk dat Frenk en Floris dit jaar als eerste weten wie de nieuwe prins wordt”. Dat kwartje viel nog niet meteen, hoe bedoel je? Han antwoorde met: “Dat jij Prins van Kuussegatwordt dit jaar.” Vol bedenkingen maar uiteraard ook enthousiasme ging ik met mijn gezicht in de plooi weer aan het werk en moest ik het Nina nog vertellen. Maar met twee drukke horecabanen wisselt het rooster van mij en Nina nog wel eens af. Dus na twee dagen elkaar thuis niet gesproken te hebben besloot ik het haar maar telefonisch te vertellen. Nina zei meteen ‘Dat moet je doen! Deze kans krijg je nooit meer!’”.

“Daor staode van te kèke! Het motto van dit jaar, maar ook hetgeen wat veel Kuussen en Kuussinnen denken op dit moment. “Ik kan me voorstellen dat mensen het niet (meer) verwacht hadden met het café en onze toekomstplannen”. Dit was dus echt de allerlaatste kans geweest en die hebben we gekregen. En we gaan er dan ook alles uithalen wat erin zit. Alaaf Kuussegat!”.

Adjudant JB Pot

Altijd een brede glimlach op zijn gezicht en hét ultieme feestnummer naast Prins Jaap d’n Urste is JB Pot. Je kunt JB kennen van Finnz, samen met zijn vriendin Lisa de Wit heeft hij deze mooie boutique aan de Hoofstraat in Veghel. Naast de winkel hebben ze ook hun handen vol aan de bijbehorende webshop finnz.nl. Dat de dames van dit zestal er zo knap bijlopen is dan ook te danken aan Lisa en JB. Naast ondernemen houdt JB enorm van golfen, muziek, festivals en concerten.

“Ik werk al 23 jaar op Pinkpop als vrijwilligerscoördinator, daar stuur ik een grote groep vrijwilligers aan en ondertussen geniet ik ook van wat optredens. Het was even schrikken toen ik aan het werken was op Pinkpop en Han mij belde. Hij vroeg mij: “Wil jij nog één ding doen voor de Kuussegatters, en dat is aankomend jaar adjudant worden!? Uiteraard was het antwoord volmondig; JA, allicht!”.

“Elf jaar geleden ben ik ook al eens adjudant geweest bij Prins Driekus d’n Twidde. Met Dick van Schie én Philip van den Brand was dat een ervaring om nooit te vergeten. Ik vind het een enorme eer om dit jaar naast Jaap te mogen staan als zijn adjudant en samen met hem en René gaan we er een dik vet knallend feest van maken!”

Adjudant René Verwegen

René Verwegen komt vanuit de Raad van XI en is door de Prins Jaap d’n Urste gekozen als zijn adjudant. René is inmiddels 11 jaar getrouwd met Anne. Zij hebben drie kinderen Lars (9) en tweeling Fleur (8) en Jasper (8). René werkt als meewerkend uitvoerder bij de Bonth van Hulten in Nieuwkuijk, een restauratiebedrijf van eeuwenoude monumenten.

René was voordat hij bij de Raad van XI kwam, lid van de Technische Commissie. Zij helpen vaak achter de schermen met de opbouw van onder andere de Hofzittingen. “Wij komen echt uit een carnavalsfamilie. Mijn ouders zijn Hans en Corrie Verwegen en zij waren het boerenbruidspaar in 2010. Zo zijn wij ook de club ingerold. Vanaf het begin dat ik in de Raad van XI zit heb ik mezelf beschikbaar gesteld als adjudant. Dat hoef je niet per se te doen als raadslid, maar ik vind dat je zo’n functie aanneemt om een prins bij te staan en te helpen bij een carnavalsseizoen. Als een prins mij dan kiest, ben ik er heel graag bij! En samen met Prins Jaap d’n Urste en adjudant JB gaat dat zeker goedkomen.”, lacht René.

 

Share

Veel belangstelling opening Albert Heijn Jan Linders De Boekt

Veel belangstelling opening Albert Heijn Jan Linders De Boekt

Veghel, 15 november 2023 – Het was vandaag gezellig druk aan De Boekt 20 in Veghel. Daar opende de nieuwe Albert Heijn Jan Linders de deuren. Naast veel nieuwe producten en services vinden klanten er ook het vertrouwde assortiment van Jan Linders en zien zij de bekende medewerkers terug. “Onze klanten zijn nieuwsgierig naar de vernieuwde winkel en kwamen meteen een kijkje nemen. De eerste reacties zijn positief”, vertelt supermarktmanager Max Ross.

Het voordeel van samen in het Zuiden

De Albert Heijn van Jan Linders in Veghel De Boekt biedt het beste van twee werelden. Er is een groot versplein met een gevarieerd assortiment groente, fruit, verspakketten, maaltijden en vega(n) producten. Ook de bekende favorieten van ‘Onze Trots’ zoals Limburgse vlaaien, vloerbroden, vleeswaren, verse soepen, zuurvlees en koude schotels zijn er te vinden. Het bekroonde bierassortiment van Jan Linders heeft een mooie plek in de winkel.

 

Digitaal gemak en voordeel

In de winkel zijn gloednieuwe zelfscankassa’s waar klanten snel hun boodschappen kunnen afrekenen. Overal hangen digitale schermen met informatie over seizoensproducten en recepten. Met de honderden Bonusaanbiedingen per week en de 2.000 Prijsfavorieten (eigenmerk-producten van topkwaliteit die altijd laag geprijsd zijn) kunnen klanten voordelig boodschappen doen. Voor extra voordeel is er de Albert Heijn-app met daarin de mogelijkheid om je te abonneren op ‘Mijn Albert Heijn Premium’. Hiermee krijgen klanten extra persoonlijke aanbiedingen in de Bonus Box, dubbele koop- en spaarzegels en Mijn Miles (ook wel bekend als Air Miles) en 10% korting op het uitgebreide biologische assortiment. In de winkel staan medewerkers klaar voor hulp bij het installeren en het wegwijs worden in de app.

 

Jan Linders Fonds

Ook als Albert Heijn blijft de winkel actief betrokken bij de buurt, onder andere door het Jan Linders Fonds. Iedere supermarkt kiest elk jaar een lokaal doel uit dat belangrijk is voor de omgeving. Net als voor de verbouwing steunt de winkel het Dierenpark Veghel-Zuid. De opbrengst wordt besteed aan de aanbouw op het terrein waar bezoekers terechtkunnen voor een bakje koffie en informatie. Max Ross: “Dit past goed bij onze wens om de persoonlijke supermarkt in de buurt te zijn, waar iedereen zich thuis voelt. Ik weet zeker dat klanten bij ons met veel plezier boodschappen komen doen.”

Share

Albert Heijn Jan Linders Veghel De Boekt opent 15 november

Veghel, 18 oktober 2023 – Donderdag 26 oktober is het zover. Dan gaat de Jan Linders aan de De Boekt 20 in Veghel om 13:00 uur tijdelijk dicht om daarna weer open te gaan als een Albert Heijn Jan Linders. De winkel wordt op woensdag 15 november om 11:00 uur feestelijk geopend door het vertrouwde winkelteam. Supermarktmanager Max Ross: “Wij nodigen al onze klanten van harte uit bij de opening aanwezig te zijn en onze Albert Heijn Jan Linders meteen zelf te ervaren.”

Klanten zien in de vernieuwde supermarkt al het lekkere van Albert Heijn dat aangevuld is met het beste van Jan Linders. De winkel biedt veel nieuwe producten en diensten, heeft het vertrouwde voordeel en producten van het bekende ‘Onze Trots’-assortiment. Max Ross: “We kijken er naar uit om onze klanten te ontvangen in onze nieuwe winkel. Kom langs en vier de opening gezellig met ons mee. Er zijn speciale openingsaanbiedingen, de eerste 500 klanten krijgen een leuke verrassing en je kunt op de foto met een levensgrote hamster.” Tijdens de verbouwing kunnen klanten terecht bij de Albert Heijn aan het Stadhuisplein 6 in Veghel.

Jan Linders Supermarkten en Albert Heijn kondigden eind vorig jaar aan te gaan samenwerken, waarbij het familiebedrijf Jan Linders verder gaat als franchiseondernemer van Albert Heijn. Dit betekent dat Jan Linders eigenaar blijft van de winkels die zij gaat ombouwen naar de Albert Heijn-formule en dat zij deze zelfstandig blijft exploiteren. De medewerkers die werkzaam zijn in deze winkels blijven in dienst bij Jan Linders.

Share

Village Départ krijgt uitbreiding in de exploitatie 

Village Départ krijgt uitbreiding in de exploitatie!  

Geertje Gloudemans en Bjorn van de Langenberg gaan hun netwerk en hun krachten bundelen en zullen samen “het gezicht” worden van ons wielerdorpje aan de voet van de Vlagheide. Momenteel wordt er hard gebouwd aan ons langverwachte wielercafé en daarnaast zijn Geertje en Bjorn druk bezig met de verfijning van het totaalconcept.   Een wielerdorp met horecagelegenheid, overnachtingsmogelijkheden, inspirerende vergaderruimtes en een gaaf aanbod aan fiets events. Een plek in het groen om te onthaasten, waar je het hele jaar door de wielersport kunt beleven en waar wielerliefhebbers en andere outdoor liefhebbers elkaar ontmoeten. Een locatie waar we creatieve bedrijfsprocessen faciliteren, fietsen verhuren, toffe routes aanbieden om de omgeving te ontdekken en nog veel meer.   Geertje en Bjorn hebben beide een enorme passie voor de fiets en staan in de startblokken om hun gasten een heerlijke wielerbeleving te serveren, maar bovenal een gezellige, uitdagende, bourgondische en prachtig groene plek te bieden. Om jullie mee te nemen in het proces van de bouw richting de opening van het hoofdgebouw, organiseren we op zaterdag 4 november “Le Prologue”: onze eerste rit vanuit Village Départ! Die dag gaan we de eerste steen leggen en ons vernieuwde logo lanceren. Naast genodigden uit onze netwerken hebben we ook een beperkt aantal plekken voor andere fietsliefhebbers. Wil je er graag bij zijn, dan kun je jezelf inschrijven via: https://lnkd.in/evmV3gvG.

Share

Gemeente Meierijstad pakt zwerfafval verder op met haar eigen ambassadeurs

Gemeente Meierijstad pakt zwerfafval verder op met haar eigen
ambassadeurs

Begin dit jaar haakte de gemeente Meierijstad aan bij de landelijke campagne tegen zwerfafval ‘Zwerfafval, natuurlijk raap je ook iets op!’ Deze is er om te stimuleren dat zwerfafval oprapen een (nieuwe) gewoonte wordt. Nu wordt deze campagne verder voortgezet met ambassadeurs uit de eigen gemeente. Sinds vandaag zijn hun gezichten te
zien in de bushokjes, op posters en advertentieborden overal in de gemeente.
Tijdens de aftrap in januari 2023 onthulde wethouder Jan van Burgsteden de campagne en de bijbehorende lokale slogan ‘Samen houden we Meierijstad schoon’. De campagne roept alle inwoners op om eens een klein stuk zwerfafval op te rapen wanneer zij dit op hun route tegenkomen; in plaats van eraan voorbij te lopen. Ook deelde de wethouder toen mee dat hij later dit jaar ambassadeurs wilde inzetten om de campagne verder vorm te geven en lokaal in tekleuren. En deze ambassadeurs zijn inmiddels gevonden

Lokale gezichten: Suzan, Chris, Danique en Leon
Danique Heesakkers (voormalig kinderburgemeester) en Leon van Boxtel (raadslid en directeur van een aantal basisscholen) en Suzan Vos & Chris Croes (beiden lid van Wijkraad de Bunders) dragen ieder graag hun eigen hun steentje bij tijdens deze campagne.
Samen geven zij zichtbaarheid aan de zwerfafvalcampagne in bushokjes, digitale advertentieborden en op posters bij supermarkten en scholen. Ook via de social-mediakanalen van de gemeente Meierijstad komen de ambassadeurs komende tijd aan het woord. Ieder met zijn of haar eigen verhaal en motivatie. Wethouder van Burgsteden is blij met deze betrokken inwoners: “Ik hoop dat mensen zich in hun verhaal herkennen en dat ze anderen inspireren met hun voorbeeld. Zo wordt het schoonhouden van Meierijstad iets van iedereen.”

Zwerf Afval Pakkers
Naast deze ambassadeurs zijn er binnen Meierijstad ook al meer dan 400 inwoners actief als ZAP’er (Zwerf Afval Pakker). Wil jij ook op regelmatige basis aan de slag in jouw omgeving? Meld je dan aan via de website van de gemeente Meierijstad : www.meierijstad.nl/Zwerfafval

Share

Dansavond in de Apotheek

Dansavond in De Apotheek

Op vrijdagavond 6 oktober zijn er verschillende interessante documentaires te zien op de Noordkade bij Beholders. Ze sluiten de vrijdagavond om 22.30 uur af met een bijzonder feestje! Na de laatste documentaire deze avond op de Noordkade wordt in De Apotheek ruimte gemaakt voor de dansvloer. Dj Electruong http://www.electruong.nl/ zal zorgen voor een aangename overgang naar bijzonder muzikale sferen. Van toegankelijke dansbare electro tot, wie weet, later op de avond, stampende festivaltunes: de voeten gaan gegarandeerd van de vloer. De beats zullen worden ingelijst door de beelden van het duo Cas Mathijsen en Jolijn Ceelen. Zij introduceren speciaal voor deze avond een bijzondere installatie. Op diverse docus geïnspireerde en door AI gegenereerde beelden vormen het onvoorspelbare decor van deze dansavond.

Share
1 2 3 271