Controles op mensenhandel in regio de Meierij

Controles op mensenhandel in regio de Meierij

In de maand juni vond er in de regio Oost-Brabant de maand tegen mensenhandel plaats. In dit kader vonden er ook in de Meierij (de gemeenten Meierijstad, Vught, Heusden, Boxtel en Sint-Michielsgestel) controles plaats op arbeids- en seksuele uitbuiting. De controles werden uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventieteam Meierij, in samenwerking met politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie en Prostitutie Maatschappelijk Werk.
Bij 1 controle was er sprake van een dusdanige situatie dat direct optreden noodzakelijk
was. Daarnaast zijn er vele andere overtredingen geconstateerd, zoals vergunningen die
niet op orde waren, adresfraude en niet ingeschreven medewerkers.

Controles in de Meierij
In totaal werden er in de Meierij 21 adressen gecontroleerd.
• Bij 14 controles op arbeidsuitbuiting werden overtredingen geconstateerd op het terrein
van brandveiligheid, bestemmingsplan, bewoning niet conform het BRP, het ontbreken van
huurcontracten of juiste papieren, illegaal verblijf, overtredingen van de Wet Arbeid
Vreemdelingen of de Wet Minimumloon en uitkeringsfraude.
Bij álle controles werd informatie vertrekt over de rechten en plichten van de
arbeidsmigranten, onder meer door gebruik te maken van een QR-code die gescand kan
worden en waarmee de arbeidsmigrant direct in eigen taal informatie vindt over rechten en plichten.
• Bij 7 controles op illegaal sekswerk werden 8 sekswerkers aangetroffen en werden
signalen van mensenhandel opgehaald. Eén adres werd gesloten vanwege de overlast
voor de buurt en het mogelijke gevaar voor de sekswerkers.

Inwoners en ondernemers belangrijk in de aanpak
Overheidspartners hebben de hulp van inwoners nodig. Inwoners zijn de ogen en oren, zij zien wat er in hun buurt speelt. Het is belangrijk dat zij vermoedens van ondermijnende criminaliteit, dus ook mensenhandel melden. Meldingen van arbeidsuitbuiting en/of seksuele uitbuiting kunnen ervoor zorgen dat het slachtoffer hulp en ondersteuning krijgt. En dat verdachten kunnen worden opgespoord. Melden is ook van belang om inzicht te krijgen in de aard en omvang van mensenhandel. Dit helpt bij het verbeteren van de aanpak.
Melden kan op meerdere manieren:
• Politie: 0900 8844 (spoed: 112)
• Nederlandse Arbeidsinspectie (als het gaat om arbeidsuitbuiting): 0800 5151
• Anoniem:
– Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000 of online: www.meldmisdaadanoniem.nl/melden

 

Share