Artikel Interpunctie.nl

Op vakantie met je samengesteld gezin?

 Misschien wonen jullie nog niet samen, maar heb je wel plannen om dit te realiseren. Of misschien wonen jullie al wel kortere tijd samen in één huis. Hoe dan ook: vakantie is altijd heerlijk om naar uit te zien.

Verliefdheid

Je verliefdheid is groot, je verheugt je om lekker samen met je partner te zijn. Dat zijn/haar kinderen ook meegaan vind je misschien niet eens zo’n belemmering…. Die spelen de hele dag aan het water, en zijn er alleen tijdens het eten….. Zo’n ramp kan dat niet zijn, toch???

Of wel??

Wat bv. als er tijdens de 1e dag al een ongelukje plaatsvindt, waardoor dit kind extra verzorgd moet worden, en het niet met de overige kinderen kan spelen? En  jouw partner voortdurend in beslag genomen wordt door dit kind en nauwelijks oog voor jou heeft?

Of als je je had voorgesteld om romantisch te gaan eten aan het strandje, maar jouw partner moet steeds zijn/haar kinderen corrigeren en jij ergert je rot…..

Elke situatie is anders

En brengt eigen belemmeringen mee voor een zorgeloze fijne vakantie. Heb je allebei kinderen dan ben je erop voorbereid en weet je dat kinderen altijd vóór gaan. Heb jij zelf (nog) geen kinderen dan ontstaat die ergernis veel eerder. Heb jij wél eigen kinderen dan vindt jij misschien de kinderen van je partner zeurders, of onbeschoft. Jouw kinderen zijn anders dan die van je partner.

Onderweg

Misschien heb je onderweg al hoofdpijn gekregen vanwege alle piepjes en geluidjes van spelletjes op de telefoon. Of maken de kinderen onderweg steeds ruzie. En ja, kinderen maken soms ruzie: ook jouw kinderen! Maar de ruzies van jouw kinderen zijn minder irritant. Plus jij mag dan ingrijpen. En in het geval van de kids van je partner snap je echt niet waarom hij/zij dit zo maar laat gebeuren……

Opladen

Helaas zijn vakanties met samengestelde gezinnen vaak een bron van ergernis. Daarom een advies: denk er goed over na en bouw momentjes in die voor iedereen de spanning weghalen. Ieder iets doen met de eigen kinderen, samen iets doen zónder kinderen, dat laadt de batterij weer op. Wil je hierover een advies op maat? Maak dan snel een afspraak.

Share

Controles op mensenhandel in regio de Meierij

Controles op mensenhandel in regio de Meierij

In de maand juni vond er in de regio Oost-Brabant de maand tegen mensenhandel plaats. In dit kader vonden er ook in de Meierij (de gemeenten Meierijstad, Vught, Heusden, Boxtel en Sint-Michielsgestel) controles plaats op arbeids- en seksuele uitbuiting. De controles werden uitgevoerd door het Bestuurlijk Interventieteam Meierij, in samenwerking met politie, de Nederlandse Arbeidsinspectie en Prostitutie Maatschappelijk Werk.
Bij 1 controle was er sprake van een dusdanige situatie dat direct optreden noodzakelijk
was. Daarnaast zijn er vele andere overtredingen geconstateerd, zoals vergunningen die
niet op orde waren, adresfraude en niet ingeschreven medewerkers.

Controles in de Meierij
In totaal werden er in de Meierij 21 adressen gecontroleerd.
• Bij 14 controles op arbeidsuitbuiting werden overtredingen geconstateerd op het terrein
van brandveiligheid, bestemmingsplan, bewoning niet conform het BRP, het ontbreken van
huurcontracten of juiste papieren, illegaal verblijf, overtredingen van de Wet Arbeid
Vreemdelingen of de Wet Minimumloon en uitkeringsfraude.
Bij álle controles werd informatie vertrekt over de rechten en plichten van de
arbeidsmigranten, onder meer door gebruik te maken van een QR-code die gescand kan
worden en waarmee de arbeidsmigrant direct in eigen taal informatie vindt over rechten en plichten.
• Bij 7 controles op illegaal sekswerk werden 8 sekswerkers aangetroffen en werden
signalen van mensenhandel opgehaald. Eén adres werd gesloten vanwege de overlast
voor de buurt en het mogelijke gevaar voor de sekswerkers.

Inwoners en ondernemers belangrijk in de aanpak
Overheidspartners hebben de hulp van inwoners nodig. Inwoners zijn de ogen en oren, zij zien wat er in hun buurt speelt. Het is belangrijk dat zij vermoedens van ondermijnende criminaliteit, dus ook mensenhandel melden. Meldingen van arbeidsuitbuiting en/of seksuele uitbuiting kunnen ervoor zorgen dat het slachtoffer hulp en ondersteuning krijgt. En dat verdachten kunnen worden opgespoord. Melden is ook van belang om inzicht te krijgen in de aard en omvang van mensenhandel. Dit helpt bij het verbeteren van de aanpak.
Melden kan op meerdere manieren:
• Politie: 0900 8844 (spoed: 112)
• Nederlandse Arbeidsinspectie (als het gaat om arbeidsuitbuiting): 0800 5151
• Anoniem:
– Meld Misdaad Anoniem: 0800 7000 of online: www.meldmisdaadanoniem.nl/melden

 

Share