Samenwerking Meierijstad en Metropoolregio Eindhoven (MRE)

Samenwerking Meierijstad en Metropoolregio Eindhoven (MRE)

De Metropoolregio Eindhoven (MRE) en de gemeente Meierijstad hebben zich op 3 juli jl. positief uitgesproken over een nadere verkenning naar een bovenregionale samenwerking.
MRE en Meierijstad zien in elkaar een sterke strategisch partner voor de nabije toekomst. De eerste stap nu is het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst.

Meierijstad ziet in deze samenwerking kansen om de ambities binnen het collegeakkoord ‘Thuis in Meierijstad’ te realiseren. De eerste ambtelijke verkennende gesprekken laten zien dat er mogelijkheden zijn voor een kansrijke samenwerking op de onderwerpen: wonen, werken en mobiliteit.

Samen de schaalsprong in goede banen leiden
Zowel MRE als Meierijstad staan voor grote ruimtelijke en sociale opgaven (woningbouw, werklocaties, bereikbaarheid, binden van talent, energie-infrastructuur en vitaal landelijk gebied). Met het door het Rijk gesubsidieerde project Beethoven worden de bestaande opgaven van MRE geïntensiveerd. Dit raakt ook de ambities van Meierijstad. Naast Meierijstad gaat MRE ook samenwerken met de gemeente Weert.

Share