Spaanse straatnamen in de plan Grote Braeck in Schijndel

Spaanse straatnamen in de plan Grote Braeck in Schijndel

In de nieuw te bouwen wijk Groote Braeck in Schijndel komen straatnamen die verwijzen naar Spanje. Dit om respect te tonen voor de vele Spanjaarden die in de jaren zestig en zeventig naar Schijndel trokken. Daar werkten zij in de jaren zestig en zeventig mee aan de groei van kousenfabriek Jansen de Wit. Veel van hen woonden rond het Plein en in een Spaans Huis, een Hogar Español, de buurt waar nu de nieuwe wijk komt.

Volgens eerdere afspraak
In 2009 is in de voormalige gemeente Schijndel een motie aangenomen om een aantal nieuwe straten namen te geven die refereren aan Spanje. Bij de gewijzigde vaststelling van het bestemmingsplan ‘Woonlocatie Grote Braeck’ op 4 april van dit jaar werd deze eerdere motie opnieuw onder de aandacht gebracht. De straatnaamcommissie heeft aangegeven dat op het moment dat het passend zou zijn hier invulling aan gegeven zou worden. Met de nieuwbouw Grote Braeck een deed deze gelegenheid zich voor. In samenspraak met de Heemkundekring Schijndel is er voor gekozen om Cordoba, Andalusië en Spanje te laten terugkomen in de straatnamen. Cordoba en Andalusië zijn de stad en de streek van waar de meeste gastarbeiders destijds afkomstig waren. Daarnaast komen in het plan ook de historische toponiemen Strepen, Klaphek en Middenland terug.

Wethouder Johan van Gerwen: “De motie die toen is aangenomen, is uiteindelijk nooit in de praktijk uitgevoerd. De ontwikkeling van Groote Braeck is een mooie kans om dat alsnog te doen en daarmee de historische connectie te herstellen.”

Share