Pilot gescheiden inzameling in wijk Hulzebraak in Schijndel en Mariaheide

Pilot gescheiden inzameling in wijk Hulzebraak in Schijndel en Mariaheide

Gemeente Meierijstad streeft naar een duurzame leef- en woonomgeving. Om die reden starten in het najaar twee unieke pilots om het restafval terug te dringen. De pilots vinden plaats in wijk de Hulzebraak in Schijndel en in Mariaheide.

Waarom deze pilot?
Wethouder Jan van Burgsteden: “Restafval kost ieder huishouden geld. Bovendien bestaat het huidige restafval uit vele grondstoffen, die voor hergebruik geschikt zijn. Het doel van deze pilots is om uiteindelijk alleen écht restafval en meer grondstoffen voor hergebruik over te houden.” De pilots verschillen van opzet en hebben een looptijd van 12 maanden. Na afloop worden de resultaten beoordeeld en wordt bekeken welke vorm geschikt is om in de hele gemeente in te voeren.

Pilot Mariaheide
In Mariaheide worden de 140- en 240 liter-containers voor restafval omgewisseld voor containers van 80 liter. Deze worden elke vier weken geleegd. Daarnaast krijgen inwoners een emmer voor spullen die tweewekelijks geleegd wordt. Spullen zijn consumptiegoederen zoals een boek, kleding, pen, staafmixer of tandenborstel. Deze mogen leeg, stuk of van kringloopkwaliteit zijn.

Pilot Hulzebraak
In wijk de Hulzebraak verdwijnt de restafvalcontainer en krijgt de inwoner verschillende emmers met bijpassende zakken om thuis afval te sorteren. Alleen de restafvalzak kost € 2,- per stuk, de andere afvalstromen zijn gratis. De verwachting is dat inwoners slechts enkele restafvalzakken per jaar nodig hebben, wanneer de verschillende afvalstromen goed gescheiden worden aangeboden.

Brief en informatieavond voor de inwoners
In september organiseert de gemeente in beide pilotgebieden een informatieavond over de pilot. Hier krijgen inwoners uitgebreide uitleg over de nieuwe werkwijze en wanneer de verschillende emmers worden bezorgd. Eind augustus ontvangen inwoners hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

 

 

Share