Politieke jongerendagen Fioretti College 24 en 26 juni

Politieke jongerendagen Fioretti College 24 en 26 juni

Na geslaagde dagen met het Elde en het Zwijsen College is als laatste het Fioretti College aan de beurt. Op 24 en 26 juni komen in totaal 159 leerlingen naar het bestuurscentrum van Meierijstad. Ook zij gaan aan de slag met het thema Veiligheid.

Na de opening gaan de leerlingen in gesprek met raadsleden en ambtenaren om tot een concreet voorstel te komen. Dit bespreken ze met elkaar om zo te leren een voorstel te bedenken, te onderbouwen en te verdedigen. Daarna start de bijzondere raadsvergadering, waarin de leerlingen hun voorstellen presenteren en waarover ze met elkaar in debat gaan. Uiteindelijk wordt er gestemd en zal duidelijk worden welk voorstel op de meeste steun kan rekenen. Tot slot maakt de jury, bestaande uit raadsleden, bekend welke groep het beste idee heeft, wie de beste debater is en wie de beste groepsvoorzitter is.

Share