Koopovereenkomst woningbouwplan Zijtaart Zuid getekend

Koopovereenkomst woningbouwplan Zijtaart Zuid getekend

Op 19 juni 2024 tekenden ontwikkelaar VOF ’t Ven en de gemeente Meierijstad de koopovereenkomst voor Zijtaart Zuid. In het nieuwe woningbouwplan aan de zuidrand van de dorpskern van Zijtaart kunnen in totaal ca.70 woningen gerealiseerd worden.

Ontwikkelcombinatie
VOF ’t Ven neemt de bouw van 56 woningen voor haar rekening. Woningbouwplan Zijtaart Zuid Voor de bouw van de projectwoningen heeft de gemeente een overeenkomst gesloten met ontwikkelcombinatie VOF ’t Ven (een samenwerkingsverband van vijf regionale bouwers). Hendriks Coppelmans bouwt de woningen uit de eerste fase en Bouwbedrijf L. v.d. Ven zal namens deze ontwikkelcombinatie de tweede fase realiseren. De eerste fase bestaat uit 15 sociale huurwoningen en 15 koopwoningen in verschillende prijscategorieën. De verkoop van de woningen start najaar 2024.
In de tweede fase worden 7 huurwoningen en 19 koopwoningen gerealiseerd. Verkoop hiervan staat voor tweede helft 2025 gepland.
Naast de projectbouw maakt de gemeente 8 tot 12 woningen in collectief particulier opdrachtgeverschap mogelijk. Ook brengt de gemeente in de tweede helft van 2024 vijf vrije kavels in verkoop.

Wethouder Jan Goijaarts: De vraag naar woningen is groot. Dat geldt ook voor Zijtaart. Er is hard gewerkt om tot bouwen te komen. Fijn dat, met de ondertekening van de koopovereenkomst vandaag, verkoop en bouw van start kunnen gaan en daarmee gehoor wordt gegeven aan de vraag.”

Bouwrijp maken
Het bouwrijp maken van Zijtaart Zuid is inmiddels in volle gang en zal na de zomer zijn afgerond. Einde van dit jaar worden elektriciteit en data-kabels aangelegd. De ontwikkelaar start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2025 met de bouw van de eerste fase.

Meer informatie
Op de website www.zijtaartzuid.nl staat meer informatie over dit project. Belangstellenden kunnen zich inschrijven voor een nieuwsbrief.

Share