Architect Bestuurscentrum Sint-Oedenrode (voorlopig) bekend

Architect Bestuurscentrum Sint-Oedenrode (voorlopig) bekend

De Twee Snoeken krijgt de voorgenomen opdracht
Maandag 17 juni is in het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode een openbare avond geweest.
Genodigden en inwoners konden hun voorkeur aangeven voor één van de vijf architecten
die deze avond hun visie op het nieuwe bestuurscentrum presenteerden. Voorafgaand aan
deze avond zijn deze architecten beoordeeld door vakspecialisten en gebruikers. De
optelling van de gewogen scores van al deze groepen heeft bepaald dat Architectenbureau
De Twee Snoeken de opdracht voorlopig gegund krijgt. De Twee Snoeken heeft samen met
een andere partij hoog gescoord bij de vakspecialisten en gebruikers. En op de
bewonersavond heeft De Twee Snoeken de hoogste score behaald, wat de doorslag heeft
gegeven.
Achtergrond
De gemeente Meierijstad gaat het bestuurscentrum in Sint-Oedenrode optimaliseren en
verduurzamen. Sinds de fusie en de daaropvolgende verhuizing van de kantoorfunctie naar Veghel
is er veel leegstand. Daarbij is de huidige raadzaal te klein voor het aantal raadsleden van
Meierijstad. Vorig jaar is daarom besloten dat een verbouwing van het bestuurscentrum nodig is.  De gemeente is daarop gestart met een procedure om een architect te selecteren voor deze opgave.
Selectie
De gemeentelijke projectgroep heeft na een Europese aanbesteding vijf bureaus geselecteerd die deze opdracht kunnen uitvoeren. Deze bureaus zijn geselecteerd op basis van ervaring met vergelijkbare opdrachten, de wijze waarop zij de opdracht uit willen voeren en hun visie op participatie. De keuze voor de architect van het bestuurscentrum uit deze vijf geselecteerde architecten is met een zorgvuldig en breed proces tot stand gekomen. Ten eerste hebben vakspecialisten vanuit de gemeente en de gebruikers van het pand de architecten beoordeeld.
Aansluitend waren op 17 juni omwonenden van het pand, lokale maatschappelijke organisaties en alle overige inwoners van de gemeente uitgenodigd om hun stem uit te brengen. Na het tellen van alle beoordelingspunten en stemmen heeft de gemeente het voornemen om de overeenkomst met Architectenbureau De Twee Snoeken uit Den Bosch te sluiten.
Hoe nu verder
De Twee Snoeken heeft na alle beoordelingen de hoogste totaalscore (de gewogen scores van vakspecialisten, gebruikers én inwoners opgeteld) en krijgt na nog een laatste oordeel door een bouwkostendeskundige de voorlopige opdracht. De aanbestedingswet schrijft voor dat belanghebbenden in de aanbestedingsprocedure nog de mogelijkheid hebben om bezwaar in te dienen tegen het besluit om de overeenkomst met Architectenbureau De Twee Snoeken te sluiten.
Die bezwaartermijn loopt nog tot medio juli, daarna kan de overeenkomst definitief worden getekend.
Masterplan
Er is voor de selectie van de architect enkel een visie op de opgave gevraagd. De winnende architect start na de zomer met een masterplan inclusief scenariostudie. Hierna wordt één scenario uitgewerkt tot een ontwerp. In dit hele proces kan worden gestuurd op (on)mogelijkheden, wensen en eisen. Daar worden de vakspecialisten, gebruikers (waaronder raadswerkgroep) en omwonenden wederom bij betrokken. Wanneer en hoe precies, dat volgt na de zomer, in overleg met de geselecteerde architect.

Share