Artikel Interpunctie.nl

Futiliteiten of niet?

Meneer was weduwnaar met twee dochters (23 en 21 jaar) en een zoon van 19. Hij leerde een onderwijzeres kennen, die niet bij hem om de hoek woonde. Aangezien zij geen relatie had gehad, geen kids, was het besluit snel gemaakt: zij zou verhuizen en bij hem intrekken.

Voorbereiding

Ter voorbereiding kwamen ze bij mij. Maar na even praten over allerlei dingen kwam ik er al snel achter dat mevrouw goed bedoelde maar weinig reële gedachten had over het samenwonen. Zij wilde bv. dat meneer (en zijn zoon) zittend zouden plassen. Een onsmakelijk onderwerp, maar oké, Ze was aan het vertellen dat het sowieso voor mannen op leeftijd gezonder zou zijn, maar dat het ook hygiënischer was. Dat klopt allemaal.

Indringer worden

En zo had mevrouw nog enkele duidelijke wensen, bv. over eten met mes en vork, op zichzelf niks mis mee, maar het is belangrijk dat je je realiseert dat bepaalde gedragingen moeilijker te veranderen zijn. Bovendien kun je het gevoel van “indringer zijn” daarmee ernstig versterken.

Aanpassen

Tijdens het gesprek bij mij gaf meneer duidelijk te kennen dat hij niet van plan was zittend te plassen, en al helemaal niet om dat van zijn zoon te eisen. Hij wilde zich nog wel aanpassen aan het eten met mes en vork, vooral omdat de kinderen dat heus wel konden (maar lang niet altijd deden).

Geen gehoor

Mevrouw was in shock dat hij niet automatisch gehoor wilde geven aan haar wensen en probeerde mij aan haar kant te krijgen (hygiëne, gezonder, etc.) maar ik vertelde dat hij misschien dan wel zou instemmen, maar het mogelijk regelmatig zou “vergeten”.  En dat ze daar dus vaak ruzies over zouden krijgen. Mevrouw begon te beseffen dat het allemaal nog niet zo eenvoudig zou worden. Want als dít soort gewone zaken al tot ophef moesten leiden, wat zou er dan nog allemaal meer komen?

Ingewikkeld

Uiteindelijk verhuisde zij naar een eigen woning in de omgeving, zodat onder begeleiding de juiste stappen konden worden gezet. Inmiddels wonen ze samen nu de kinderen op zichzelf wonen. Maar ze hadden allebei nooit verwacht dat het zo ingewikkeld kon zijn.

Share