Artikel Interpunctie.nl

Mopperen helpt niet…. Maar wat dan??

Ik hoor zo vaak van ouders dat ze het idee hebben dat ze alles 100 keer moeten zeggen. En dat word je zat, dat klopt. En natuurlijk hebben kinderen (ook pubers) vaak een kort geheugen. Een lamp uit doen vergeten ze, de deuren sluiten vergeten ze. Tas en jas opruimen komt er niet van.

Boos worden

Vaak vragen we iets 10 keer, en lijkt het alsof ze je niet eens hóren! En als ze het horen rollen ze met de ogen of antwoorden ze “jaha, dat doe ik zoho”. En ’s avonds is het dan nóg niet gebeurd. Hoe kun je ervoor zorgen dat kinderen wél (beter) luisteren? Niet door dreigen met straf, niet door gemopper of geschreeuw. Dat weten we wel, maar we doen het misschien toch!

Buig je negatieve houding om

Kinderen willen net als wij een gezellige sfeer. Als wij lopen te mopperen is de kans dat kinderen zich ervoor afsluiten een stuk groter. Ze zijn toch al niet weg te branden van de schermpjes, en als je moppert geef je ze nóg meer reden om te verdwijnen in de gsm. Maar je kunt wél afspreken dat je het geen 10 keer vriendelijk vraagt. En wel consequenties bieden. Geef ze inspraak in de consequenties.  Als het dan niet gebeurt hoef je niet te steggelen, maar slechts te verwijzen naar afspraken. Vraag ze ook in te stemmen, anders is het geen afspraak!

Serieus nemen

Kinderen serieus nemen door hen te betrekken in beslissingen werkt beter dan van bovenaf opdrachten geven. Dus af en toe een gesprek plannen waarin besproken wordt wat jij graag wilt en hun mee laten onderhandelen over wie wat doet. Betrekken in beslissingen is iets anders dan hen te laten beslissen. Dat doen jullie zelf.

Vaste regels

Vaak bestaat er bij ouders een weerzin om vaste dingen af te spreken. Een keertje stofzuigen, een andere keer koken als ouders het druk hebben, regelmatig met de hond wandelen. Dan vraag je veel van kinderen. Ze moeten dan in de gaten hebben wat er moet gebeuren in huis, wat er wel en niet gedaan is, en moeten maar raden wat jij NU belangrijk vind. Daarom: vaste afspraken werken beter. Afwijken kan alsnog, maar wees dan duidelijk dat in DIT geval iets niet hoeft maar dat het morgen weer gewoon wél moet.

Share

Stef Kremers wordt de nieuwe kinderburgemeester van Meierijstad

Stef Kremers wordt de nieuwe kinderburgemeester van Meierijstad

Stef Kremers wordt de nieuwe kinderburgemeester van Meierijstad en volgt hiermee Karlijn Koenen op. Stef komt uit Sint-Oedenrode, is 11 jaar en zit in groep 7 van Basisschool Eerschot . Stef denkt dat hij een goede kinderburgemeester is omdat hij erg sociaal is en graag nieuwe mensen ontmoet. Hij vindt het belangrijk dat er in Meierijstad goed voor de natuur wordt gezorgd en dat kinderen meer gaan lezen. Op 26 september is de officiële installatie tijdens de raadsvergadering. Karlijn overhandigt dan de ambtsketen aan Stef en neemt afscheid.

Sollicitatieprocedure
Zoals voorgaande jaren werden kinderen uit Meierijstad via social media, de lokale kranten en via de school zelf opgeroepen om te solliciteren. Ze moesten voor 21 mei een vlog insturen waarin zij iets vertellen over zichzelf en waarom ze graag kinderburgemeester willen worden. Dit jaar waren er 10 serieuze en goede sollicitanten. Samen met een medewerkster van Kabinetszaken en Communicatie mocht Karlijn de vlogs bekijken en 5 kandidaten uitnodigen voor een gesprek. Uiteindelijk bleven er 2 kandidaten over die een kennismakingsgesprek voerden met burgemeester Van Rooij. De keuze is daarna op Stef gevallen.

Wat doet een kinderburgemeester?
De kinderburgemeester vertegenwoordigt alle kinderen van de gemeente Meierijstad en heeft met name een ceremoniële taak. Hiervoor gaat hij/zij regelmatig met de burgemeester of een wethouder op pad. Bijvoorbeeld bij de intocht van Sinterklaas, sleuteloverdracht (jeugd) carnaval, Koningsspelen en openingen. Verder wordt de kinderburgemeester betrokken bij onderwerpen die jeugd aangaan, zoals spelen, sport en onderwijs Om kinderburgemeester te worden moet je in groep 8 zitten en in Meierijstad wonen. Hij/zij vindt het leuk om mensen te ontmoeten en niet vervelend om in de belangstelling te staan. Goed kunnen luisteren naar andere kinderen is belangrijk om te ontdekken wat er leeft en dit goed kunnen verwoorden.

In het schooljaar 2020-2021 werd de eerste kinderburgemeester van Meierijstad geïnstalleerd. Dat was Rens Klaasen, opgevolgd door Elin de Baaij 2021-2022, Danique Heesakkers 2022-2023 en Karlijn Koenen 2023-2024

 

Share

Gebouw van Rabobank aangekocht door gemeente

Aankoop Rembrandtlaan 70 Veghel

De gemeente Meierijstad gaat het voormalige bankgebouw aan Rembrandtlaan 70 in Veghel aankopen. Als de gemeenteraad met dit voornemen instemt vindt de eigendomsoverdracht plaats op 5 juli 2024.
Medio 2023 heeft de Rabobank gevraagd of de gemeente Meierijstad interesse heeft in de verwerving van het gebouw. Vanuit strategisch oogpunt (de ligging en triple A-locatie) en de lopende onderzoeken/studies naar de herbestemming/herinrichting van het gebied Stadhuisplein 2 tot en met 6 (hoek Rembrandtlaan/Stadhuisplein) is de afweging gemaakt om op het aanbod in te gaan. De gemeente is al eigenaar van de belendende gebouwen en buitenruimte aan Stadhuisplein 2 en 4. Met de aankoop verstevigt de gemeente haar positie en mogelijke toekomstige belangen.

De verwerving dient tegelijkertijd ook een economisch belang. Door de aankoop kan het reeds in Rembrandtlaan 70 gehuisveste initiatief Startup Meierijstad worden voortgezet en uitgebreid, zodat aan meer startende ondernemers ondersteuning en begeleiding kan worden geboden. De Rabobank en Geldmaat blijven de komende jaren (kantoor-)ruimte terug huren. Voor de leegstaande ruimtes wordt een onderzoek opgestart voor tijdelijke of structurele invulling en/of het op termijn toevoegen aan het te herinrichten/-bestemmen gebied Stadhuisplein 2 t/m 6. De Rembrandtlaan 70 kan ook worden ingezet voor de tijdelijke huisvesting van politie en brandweer die nu zijn gehuisvest in het gedateerde politiebureau Stadhuisplein 4 en de verouderde brandweerkazerne Stadhuisplein 2. Zowel brandweer als politie zijn op zoek naar nieuwe huisvestingslocaties.

 

Share

Volgende fase Veghels Buiten naar gemeenteraad

Volgende fase Veghels Buiten naar gemeenteraad

Het bestemmingsplan ‘Veghels Buiten – Noordoost’ wordt op 27 juni door de gemeenteraad behandeld. Het plan biedt ruimte aan maximaal 1250 woningen en is daarmee een belangrijk onderdeel van de woningbouwversnelling in Meierijstad.

Natuurlijke omgeving
Het plangebied Noordoost ligt in het gebied rondom het nieuwe fietspad dat sinds enkele jaren van de Erpseweg (vlakbij Brabant Water) tot de Udenseweg (bij de scholen) ligt. In dit gebied wordt de kenmerkende structuur van Veghels Buiten doorgezet; een omgeving waarin het wonen in balans is met de natuurlijke omgeving en het landschap. Er komen kleinere en grotere buurten in een groene omgeving te liggen en daarnaast is er ruimte voor een school en gezondheidscentrum.

Subsidie Woningbouwimpuls
Door de veranderende woningmarkt is er steeds meer vraag naar betaalbare woningen, zowel in (sociale) huur als koop. Dat heeft effect op de kosten van een woongebied en daarmee op de haalbaarheid van een plan. Wethouder Jan van Burgsteden (ruimtelijke ordening en infrastructuur): “We willen als gemeente de woningbouw versnellen en Veghels Buiten – Noordoost levert daar een belangrijke bijdrage aan. Om dit plan financieel mogelijk te maken hebben we subsidie aangevraagd bij het rijk. Recent hebben we bericht gekregen dat deze is toegekend. We ontvangen € 6,5 miljoen euro subsidie van het rijk vanuit de Woningbouwimpuls.”

Vervolg
De raad behandelt het bestemmingsplan in de vergadering van 27 juni 2024. Voorafgaand daaraan bespreekt de commissie Ruimte, Economie en Bedrijfsvoering het voorstel op 13 juni 2024. Na vaststelling ligt het bestemmingsplan opnieuw zes weken ter inzage voor de beroepstermijn. Wanneer er geen gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid om beroep in te dienen, is het bestemmingsplan onherroepelijk.
De verdere planning is afhankelijk van de reacties op de vastgestelde stukken. De verwachting is dat over ongeveer twee jaar de schop de grond in kan voor realisatie van dit gebied. Gelijktijdig met het vaststellen van het bestemmingsplan wordt de raad ook gevraagd om budget beschikbaar te stellen voor onderzoek en ontwerp voor aanpassing van de Erpseweg in verband met de verkeersveiligheid.

Share

Alle hits van Toto door Totoly Live

Alle hits van Toto door Totoly Live

VEGHEL- Op zondag 2 juni vanaf 15.00 uur kun je in cultuurcafé De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel genieten van een optreden door Totoly Live. Totoly Live zingt en speelt zoals de naam al doet vermoeden alles live, er worden geen aanvullende tracks gebruikt. Alle grote hits van de legendarische Amerikaanse rockformatie Toto, waaronder Africa, Rosanna, Hold the Line en Pamela, staan op de playlist. Dat wil je beleven. De toegang tot het optreden is gratis.

De gemeenschappelijke passie van de bandleden voor Toto zie en hoor je terug in de zeskoppige formatie die louter uit ervaren muzikanten bestaat. Zang met groot bereik aangevuld met mooie gitaarsolo’s, harmonieuze toetsenpartijen en strakke bas & drums. Als je je ogen sluit en hoor je echt Toto! De naam Toto komt niet van het hondje Toto van Dorothy uit The Wizard of Oz, zoals vaak aangenomen wordt, maar is afkomstig van het Latijnse “In Toto”, “Et Toto” of “Et Totas”, dat ‘allesomvattend’ betekent. De band is zo genoemd omdat de groep zoveel mogelijk muziekstijlen wil verenigen.

Share

Muziek van The Collectors en Sekushi (BE)

Muziek van The Collectors en Sekushi (BE)

Op zaterdagavond 1 juni om 20.30 uur start er weer een fijne combinatie van livemuziek en muziek op de plaat in De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. De Collectors draaien dan hun favoriete muziek op vinyl en de Belgische formatie Sekushi neemt je mee naar de jaren 70 met hun psychedelische rock. Sekushi (Japans voor sexy) is een zweterig viertal met knisperende drums, tokkelende gitaren, groovy bas en psychedelische synthgeluiden. De toegang is gratis.

Tsja en wat kun je dan verwachten van deze Vlaamse band? Het is een cowboy die een ruimteschip bestuurt, The Adams Family op een surfplank of een zweterige zak friet met saus die uit de bodem lekt. Het is de extra funky ruikende clam chowder.is heet en donker, vunzig en psychedelisch en de 70’s groove gunt je dansbenen geen moment rust. Het is je crush die je eindelijk ziet staan. Het is je nieuwe favoriete band. De beste elementen van de Belgische undergroundscene (Hairbaby, TRAM, Evil Empire Orchestra, I H8 Camera, Rudy Trouvé,…) komen samen in een dansbare machine.

Share

Gezellige vinyl avond met DJ’s Joost & Jack

Gezellige vinyl avond met DJ’s Joost & Jack

VEGHEL – Op vrijdagavond 31 mei vanaf 20.30 uur is in De Afzakkerij op de Veghelse Noordkade weer een gezellige vinylavond, deze keer met de DJ’s Joost & Jack. Ze nemen hiervoor eigen collectie met singles uit de jaren zestig, zeventig en begin tachtig mee. Daaronder ook lekkere funk, soul & disco, dus er kan gedanst worden. Ze draaien met veel plezier en zolang de collectie dat toelaat, ook wat verzoekplaatjes, maar bezoekers die hun eigen favoriete vinylplaat meebrengen krijgen ook wat ‘speeltijd’ van de DJ’s.  De toegang is gratis.

Veghelaars Joost van der Hagen en Jack Monde zijn al jaren liefhebbers en verzamelaars van muziek op vinyl, bij voorkeur jazz, blues(rock) en rock op LP, maar ondertussen is ook hun oude singlecollectie uit de jaren 60, 70 en 80 weer op orde. ,,Er zit inmiddels van alles in van The Beatles, Rolling Stones en Creedence Clearwater Revival, maar ook Focus, Golden Earing, Brainbox en Cuby & the Blizzards uit eigen land. Inmiddels is daar ook dansbare reggae, soul en disco uit die tijd bijgekomen. Van The Trammps tot Earth Wind & Fire. De collectie is inmiddels redelijk compleet en zo groot dat we wel een avondje kunnen draaien. Let wel, het is onze eigen smaak, en je hoort af en toe wel een tikje of kraakje, maar als je dat niet erg vindt, moet je zeker komen luisteren. En, schroom niet, neem dat speciale vinylplaatje dat je zelf nog thuis hebt liggen uit je eigen jeugdtijd vooral mee!”

Share

Noordkade Jazz Sessie op 30 mei a.s.

Kom luisteren of doe mee bij Noordkade Jazz Sessies

Op donderdagavond 30 mei van 20.00 – 22.00 uur vindt de vijfde Noordkade Jazz Sessie plaats in cultuurcafé De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Elke laatste donderdag van de maand staat het podium in het teken van jazzmuziek! Een nieuw initiatief waarin zowel beginnende als meer ervaren jazzmuzikanten het podium op mogen klimmen en onder leiding van Bas van Dun, docent van Phoenix Cultuur, aan de slag gaan met nieuwe jazznummers. Hiermee kunnen ze hun improvisatietalent ontwikkelen. Voel je van harte welkom om te komen genieten van de muziek of om mee te komen doen! Toegang en deelname is gratis.

 De sessieavonden zijn vooral bedoeld voor blazers die meer ervaringen willen opdoen met het improviseren. Denk bijvoorbeeld aan blazers in een bigband die meer routine willen opdoen of blazers die in een jazz ensemble/ combo spelen. De veelal bekende nummers worden gekozen uit het REAL BOOK. We gaan ervan uit dat je deze als muzikant zelf in het bezit hebt voor je eigen instrument. Een volledige ritmesectie is aanwezig op deze avond.  Blazers kunnen zich voor deze avond opgeven bij Erik: Erik@cultuurhavenveghel.nl

Share

Volop wereldse gerechten bij het 1 Ander Festival

Volop wereldse gerechten bij het 1 Ander Festival

Op zaterdag 8 en zondag 9 juni vindt in het Schijndels Kloosterpark het 1 Ander Festival plaats. Hét culturele ontmoetingsfeest van Schijndel en omstreken is daarbij ook dit jaar weer op beide dagen gratis te bezoeken. Het terrein is op zaterdag van 15.00 tot 01.00 uur en zondag van 13.00 tot 21.00 uur geopend. Daarbij serveren de verschillende  foodtrucks weer een keur aan wereldse gerechten en streekproducten. Vol trots wordt hier dan ook de food line-up gepresenteerd.

Paella Pepe: Pepe is half Spaans, half Brabants en komt uit Schiindel. Door zijn Spaanse oma proefde hij op de zondagen al op jonge leeftijd van heerlijke (Andalusische) paella. Ook Spaanse muziek maken en samen zingen liep en loopt als een rode draad door zijn leven. In de zomer van 2021 ontstond het idee om zijn passie voor muziek en paella te bundelen en werd Pepaella geboren. Sindsdien hebben al duizenden mensen mogen genieten van wat hem al zo veel jaren gelukkig maakt. Dus daarom een must voor 1 ander festival.

Poffernoes: Ontmoet Hedra & Nucha van “Poffernoes”. Samen met hun poffertjesfoodtruck reizen zij door heel Nederland (en dit jaar ook België en zelfs Denemarken) om op de tofste festivals poffertjes te bakken. In 2023 hebben zij de prachtige kraam overgenomen en van de vorige eigenaren alle kneepjes van het vak geleerd om de lekkerste poffertjes te bakken. Hiermee hebben zij hun absolute droombaan gevonden, waarbij ze veel rond kunnen reizen en mensen blij mogen maken met heerlijke poffertjes en een gezellige sfeer/ poffershow.

Satheo: Onze eigen Schijndelse Theo van de Dungen houdt wel van een goed feestje, een grapje en een uitdaging. Zijn tot foodtruck omgebouwde ME-bus maakt de beleving compleet met heerlijke sate’s voor jong en oud.

Kitch ’n Booz: Welkom in de wereld van Kitch’n booz die ouwe gerechten in een nieuw jasje steekt, met een Citroen Hy oldtimer proberen ze een sfeer te creëren zodat mensen niet alleen komen eten maar mee gaan in een sfeer beleving! Daarbij serveren zij handgesneden friet in schil met huisgemaakte mayonaise.

Hoi Loempia: bakt al bijna 30 jaar op 1 ander festival de lekkerste loempia’s en broodjes bapao’s.

Fresh Freddy. Heerlijke verse fruitijsjes op een stokje. Afvalvrij, zonder toevoegingen, verfrissend en gezond.

Mama Lia: Ze is er weer bij hoor, populair is Mama Lia met haar ambachtelijke Italiaanse schepijsjes.

Naast alle foodtrucks is er op het festival ook volop ruimte voor muziek, theater, dans, dichters, kunstprojecten, een kinderplein en een feel good markt.  Meer informatie kunt u vinden op de website www.1anderfestival.nl . Op deze site is ook de laatste informatie te vinden over het programma.

Share

Mooi opbrengst Goede Doelen Week

Zeer mooie opbrengst: zeker € 84.000,=
Alle bewoners van Veghel, hartelijk dank voor uw gulle bijdrage.


In april was de achtste editie van de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Tijdens deze collecte  konden de inwoners van Veghel doneren via de retourenveloppen (contant of machtiging) of via de website (digitaal doneren).
Er is op dit moment al zo’n € 84.000,00 voor de 19 fondsen binnengekomen. De penningmeester Rob Hendriks meldt dat er daarnaast enkele forse donaties zijn ontvangen, die zijn nog niet volledig verwerkt.

De afgelopen weken is alles geteld en zijn de donaties ingevoerd. Natuurlijk willen wij de Veghelse inwoners, alle vrijwilligers, betrokken organisaties en sponsoren heel hartelijk danken. Door uw steun kunnen de fondsen weer veel van hun plannen en onderzoeken realiseren.

 

De taakgroep Financiën heeft de verwerking van alle collecte-formulieren verzorgd. Zij zien ook dit jaar een duidelijke stijging bij het online doneren. Het gemakkelijke doneren via de QR-code is populair in Veghel. De donaties ontvingen we online (€ 36.500), via machtiging automatische incasso (€ 30.000) en via contant geld in de collecte-emmer bij de huis-aan-huis collecte (€ 17.500).
Wij houden u via social media en onze website op de hoogte over de verdeling per fonds. Zodra dit bekend is, maken we het toegekende geldbedrag over naar de 19 fondsen.

 

De GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website
www.goededoelenweekveghel.nl

De GDW wil ook in het voorjaar van 2025 de Goede Doelen Week Veghel organiseren. Blijf op de hoogte en volg het laatste nieuws via https://www.facebook.com/gdwveghel

Share

MCV organiseert tourrit op zondag 2 juni a.s.

Aanstaande zondag 2 juni gaan we weer op pad. De route is een kleine 250km en slingert veel langs de waterkant. Lunch is in Schoonhoven bij de veerpont.
Dus, heb je zin om lekker over wat dijken en langs rivieren en beekjes te rijden? Dan ben je van harte welkom om met ons mee te rijden.
Stuur dan een email naar info@motorclubveghel.nl. We zullen je de route alvast digitaal doorsturen.
Café D’n Brouwer is zondag vanaf 9:30 open voor koffie en we vertrekken daar om 10:00 uur. Het adres is Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide.

Share

Artikel Interpunctie.nl

Futiliteiten of niet?

Meneer was weduwnaar met twee dochters (23 en 21 jaar) en een zoon van 19. Hij leerde een onderwijzeres kennen, die niet bij hem om de hoek woonde. Aangezien zij geen relatie had gehad, geen kids, was het besluit snel gemaakt: zij zou verhuizen en bij hem intrekken.

Voorbereiding

Ter voorbereiding kwamen ze bij mij. Maar na even praten over allerlei dingen kwam ik er al snel achter dat mevrouw goed bedoelde maar weinig reële gedachten had over het samenwonen. Zij wilde bv. dat meneer (en zijn zoon) zittend zouden plassen. Een onsmakelijk onderwerp, maar oké, Ze was aan het vertellen dat het sowieso voor mannen op leeftijd gezonder zou zijn, maar dat het ook hygiënischer was. Dat klopt allemaal.

Indringer worden

En zo had mevrouw nog enkele duidelijke wensen, bv. over eten met mes en vork, op zichzelf niks mis mee, maar het is belangrijk dat je je realiseert dat bepaalde gedragingen moeilijker te veranderen zijn. Bovendien kun je het gevoel van “indringer zijn” daarmee ernstig versterken.

Aanpassen

Tijdens het gesprek bij mij gaf meneer duidelijk te kennen dat hij niet van plan was zittend te plassen, en al helemaal niet om dat van zijn zoon te eisen. Hij wilde zich nog wel aanpassen aan het eten met mes en vork, vooral omdat de kinderen dat heus wel konden (maar lang niet altijd deden).

Geen gehoor

Mevrouw was in shock dat hij niet automatisch gehoor wilde geven aan haar wensen en probeerde mij aan haar kant te krijgen (hygiëne, gezonder, etc.) maar ik vertelde dat hij misschien dan wel zou instemmen, maar het mogelijk regelmatig zou “vergeten”.  En dat ze daar dus vaak ruzies over zouden krijgen. Mevrouw begon te beseffen dat het allemaal nog niet zo eenvoudig zou worden. Want als dít soort gewone zaken al tot ophef moesten leiden, wat zou er dan nog allemaal meer komen?

Ingewikkeld

Uiteindelijk verhuisde zij naar een eigen woning in de omgeving, zodat onder begeleiding de juiste stappen konden worden gezet. Inmiddels wonen ze samen nu de kinderen op zichzelf wonen. Maar ze hadden allebei nooit verwacht dat het zo ingewikkeld kon zijn.

Share

Beholders presenteert programma zesde editie

Beholders presenteert programma zesde editie

Benieuwd naar wat documentaire-filmfestival Beholders; documentary dialogues dit jaar in petto heeft? Kom dan naar de programmapresentatie op 5 juni aanstaande in ’t Spectrum in Schijndel. Op deze avond neemt de organisatie je mee op een inspirerende reis naar de zesde editie van het festival, dat plaatsvindt van 7 t/m 13 oktober 2024. De programmapresentatie belooft een mooi voorproefje van de documentaires die voor deze editie zijn geselecteerd én een fascinerend kijkje achter de schermen.

Programmapresentatie
“Op woensdagavond 5 juni vertellen we je alles over de zorgvuldig uitgekozen documentaires en de makers die betrokken zijn bij het festival”, vertelt Marleen van den Heuvel-Bijnen, communicatie-coördinator bij Beholders. “Welke documentaires hebben we uitgekozen? Welke makers zijn erbij? Wie is er achter de schermen bezig met ons festival? In drie kwartier vertellen we verhalen, laten we trailers zien en stellen we mensen voor. Daarna bekijken we samen een verrassingsdocumentaire. Deze Surprise Doc is speciaal gekozen om je met een goed gevoel de zomer in te sturen. De Nederlandse maker van deze documentaire zal aanwezig zijn voor een kort nagesprek, waarna je nog gezellig na kunt praten aan de bar als je dat wil.”

Festivalpas
Naast de programmapresentatie is ook de festivalpas van Beholders het vernoemen waard. Deze is nu te koop voor Beholders 2024. Met deze pas heb je gratis toegang tot alle documentaires op het festival. Bovendien kun je met de pas ook de programmapresentatie van dit jaar én die van volgend jaar gratis bijwonen. Bestel je de festivalpas voor 19 juni, dan ontvang je drie consumptiemunten die je tijdens het festival kunt gebruiken. Je kunt ook los van de festivalpas een kaartje kopen voor de programmapresentatie én voor de documentaires die tijdens het festival vertoond worden.

Share

Doe mee met ons Talentenfestival

Hoi talent!
Jij kan bepaalde dingen heel goed, dat is een feit! Wij zijn benieuwd naar jouw talenten en Veghel ook

Talenten zijn dingen waar je goed in bent. Heb je een beperking, en ook mooie talentendie je wil laten zien ? En ben je ook benieuwd naar de talenten van anderen Lees dan verder, schrijf je in en kom dan naar het Julianapark in Veghel op 6 juli 2024

Wat gaan we doen:
10:30 uur:
Inloop in het park, je krijgt dan een speciale talentenpas, dan ziet iedereen dat je erbij hoort.
11:00 uur:
Start van het programma met een paar korte acts , waar je samen met je ouders/begeleiders naar kunt komen kijken
11:30 uur:
Start workshop 1 (je kunt meedoen met bijvoorbeeld dans, circus, drum, creatieve workshop, theater, clownerie, tissue, juf Jolijn
12:15 uur:
Lunch verzorgd door Brownies&Downies, voor alle deelnemers
13:00 uur:
Start workshop 2.
14:00 uur:
Voorstellingen van verschillende artiesten met en zonder beperking
15:30
16:00 uur: Eind van het programm a.
Wil je meedoen?
Scan de QR code voor het i nschrijfformulier en meld je
aan !

Share
1 2 3 4