8e editie Collecteweek goed verlopen

8e editie Collecteweek goed verlopen
Alle vrijwilligers bedankt voor de inzet!

Afgelopen week was de achtste editie van de Goede Doelen Week Veghel (GDW Veghel). Wat er in totaal is opgehaald voor de 19 fondsen kunnen we nu nog niet bekend maken. De taakgroep Financiën verzorgt de verwerking van alle donaties en maakt zo snel mogelijk de opbrengst bekend. Dan wordt ook de verdeling per fonds medegedeeld. De eerste indruk is dat de Veghelaren gul hebben gegeven, hartelijk dank daarvoor!

Stichting Goede Doelen Week Veghel kan terugkijken op een goed verlopen collecteweek. Met honderden vrijwilligers is een hele mooie activiteit neergezet.
Dit jaar was een van de speerpunten het verbeteren van de communicatie in de nieuwbouw-wijken. Daarom werd in Veghels-Buiten, in de zogenaamde uitdeelweek,  huis-aan-huis meer uitleg gegeven over de GDW-collecte en werd de collecte envelop met formulier persoonlijk overhandigd.
Alle collectanten en andere vrijwilligers hartelijk dank voor jullie inzet, samen hebben we er een succes van gemaakt. Dit jaar kregen al deze vrijwilligers een lekkere attentie van Pieperz.
Graag willen we alle sponsoren bedanken voor de medewerking aan deze collecteweek. Ook de gastvrijheid van Bibliotheek Veghel willen we hier vermelden, we zijn blij dat we de ruimte mogen gebruiken om de collectanten en wijkhoofden te ontvangen.

Heeft u de collectant gemist?
Ga dan naar onze website, daar kunt u online doneren. S
Stichting GDW Veghel is een ANBI instelling. Dit wil zeggen een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een schenking aan een ANBI kan een belastingvoordeel opleveren. Iets voor u of uw bedrijf?
Informatie hierover kunt u nalezen op onze website www.goededoelenweekveghel.nl

Share