Bullebakken en andere grensoverschrijdingen…..

Bullebakken en andere grensoverschrijdingen…..

Grensoverschrijdend gedrag…. De kranten en TV staan er bol van. Ik wil het niet zozeer hebben over Mathijs, hij heeft zich mogelijk inderdaad misdragen en dat kan en mag niet. Aan alle kanten wordt hij veroordeeld en je verweren lijkt zinloos. Hij is al schuldig verklaard, terwijl niet alles bewezen is. Toch denk ik dat hij met goed fatsoen niet meer op TV kan: iedereen zal hem met argusogen bekijken.

Niet alleen BN-ers

Velen hebben met bullebakken te maken (of te maken gehad). Vroeger werd aan sociaal  gedrag weinig aandacht besteed. Degenen die weinig communicatieve vaardigheden hebben grijpen soms terug op macht en slaan met de vuist op tafel. Zo zijn er kleine ondernemers, die goed zijn in hun vak, maar die nooit leerden leiding te geven. En dat is óók een vak. Sommige mensen hebben het van nature (zijn geïnteresseerd in “de mens achter de werknemer”), anderen moeten daar moeite voor doen, sommigen leren het nooit.

Over het paard getild

Mensen die iets speciaals kunnen (vooral BN-ers) worden bewonderd en raken over het paard getild. Louter door het noemen van hun naam krijgen zij nog een tafeltje in een restaurant, terwijl er voor een ander geen plek meer is. Dat versterkt het gevoel beter dan een ander te zijn.

Tegenspraak

Deze mensen hebben waarschijnlijk net als u en ik hard gewerkt om zo ver te komen. In het begin waren ze vaak nog wel aardig, maar hoe meer bewondering, hoe slechter het karakter werd. Ze merken dat niemand hen ooit tegenspreekt. Net als bij pesten heb je meelopers nodig om bullebak te worden. Zo af en toe wat tegenspraak is goed voor een mens.

Het belang van correctie

Als iemand over de schreef gaat en niemand corrigeert hem/haar dan gaat de bullebak door.  Het slachtoffer voelt zich machteloos. De buitengewone prestatie, de druk waaronder men presteert worden genoemd om het gedrag goed te praten. En de prestaties die te danken zijn aan de omgeving (partner, medewerkers) worden vergeten. Het wordt een cultuur.

Het is niet goed wat er gebeurt, maar ook de omgeving moet stoppen met wegkijken. Wanneer wij de bullebak op zijn gedrag wijzen wordt hij wellicht boos, maar uiteindelijk zal  hij leren zichzelf te relativeren. En dán verdient hij een 2e kans. Maar iemand in de mediawereld  is bij voorbaat al afgebrand, vrees ik.

Share