Grote Carnavalsoptocht Kuussegat

Grote Carnavalsoptocht

Op zondag barst carnaval vierend Kuussegat uit zijn voegen als de grote optocht door het centrum trekt! Rijen dik staat het volk langs de route waar ze met eigen ogen en oren kunnen zien én horen hoe wagenbouwers, loopgroepen en individuele deelnemers weer mooie creaties hebben verzonnen en gebouwd. Sfeer verhogende muziekgezelschappen maken dit spektakel compleet! Alle deelnemers kunnen in verschillende categorieën prijzen winnen. De uitreiking daarvan vindt direct na de optocht plaats op de Veghelse Markt.

Route Grote Carnavalsoptocht

Op zondag 11 februari stellen de deelnemers voor de Grote carnavalsoptocht zich ook op in de Frisselsteinstraat. De start is om 13.00 uur ter hoogte van de brug aan de Julianastraat. Vervolgens trekt de route via de Frisselsteinstraat langs de Lambertuskerk door de Deken van Miertstraat, en wordt de optocht vervolgt via de Stationsstraat, Leo van der Weijdenstraat en door de Zeven Eikenlaan. Aan het eind van de Zeven Eikenlaan slaat de stoet rechtsaf de Hezelaarstraat in. Aan het eind van de Hezelaarstraat wordt er overgestoken bij de Blokker en rijdt de optocht de Hoofdstraat in. Uiteindelijk bereikt de bonte stoet het eindpunt op de Markt waar Prins Jaap d’n Urste het defilé afneemt.

Reglement
Op de website staan ook het reglement en de 11 geboden: deze zijn van toepassing voor de Grote Carnavalsoptocht. Belangrijk is dat elke groep/wagen maximaal 50 deelnemers mag hebben en er sprake moet zijn van een uniforme uitstraling. Bij meer dan 50 deelnemers vragen we je om vooraf contact op te nemen met de Optochtcommissie. Ook andere vragen kun je via mail stellen aan de commissie (oc.kuussegatters.secr@gmail.com).

Jurering en prijzen

Bij de Grote Optocht bestaat de jury uit een professionele vakjury en een jury van oud-Prinsen. Winnaars kunnen geldprijzen ontvangen en ook zijn er publieksprijzen in de categorie ‘Wagens’ en de categorie ‘Alles wat loopt’. Bij de prijsuitreiking moet minimaal één persoon de prijs in ontvangst nemen. Niet opgehaalde prijzen worden door de Optochtcommissie aan een goed doel geschonken.

Share

Informatie over “Ergotherapie en hulpmiddelen bij dementie” 

Informatie over “Ergotherapie en hulpmiddelen bij dementie” op 20 februari in het Alzheimer Café

–Als een persoon met dementie moeite heeft bepaalde activiteiten zelfstandig uit te voeren kunnen hulpmiddelen uitkomst bieden. Handige hulpmiddelen kunnen de kwaliteit van leven voor mensen verhogen. Naast uitleg en advies over hulpmiddelen kan de ergotherapeut in de thuissituatie een grote rol spelen bij het behoud van eigen regie en zelfstandigheid van de persoon met dementie. Advies aan de mantelzorgers kan zorgen voor verlichting van de zorg–.

Op 20 februari komen twee ergotherapeuten in het Alzheimer Café hierover informatie geven en kunnen u mogelijkheden laten zien. Ook is er de mogelijkheid om vragen te stellen. Het café is in Eigen Herd Rooijsestraat 32 in Uden. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact.  

Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525

 

Share

Gemeente stelt geld beschikbaar voor gevelverbetering in centra

Gemeente stelt geld beschikbaar voor gevelverbetering in centra

Pandeigenaren in het centrum van Schijndel, Sint-Oedenrode of Veghel krijgen de kans om hun gevels te verbeteren of te vergroenen. Gemeente Meierijstad stelt hiervoor, de komende vier jaar, subsidie ter beschikking. Per jaar is er een totaalbudget beschikbaar van € 75.000,-. Er kan ook een financiële bijdrage aangevraagd worden voor het verhuizen van een winkel of horecazaak naar het centrumgebied.

Deze subsidieregeling is een vervolg op de regeling die afgelopen drie jaar heeft gelopen en is bedoeld om de vitaliteit van de centra in Schijndel, Sint-Oedenrode of Veghel te ondersteunen. Dit om de centra aantrekkelijk en levendig te houden voor ondernemers, inwoners en bezoekers.

Gevelverbetering en -vergroening
Pandeigenaren die hun gevel willen verbeteren, kunnen hiervoor een financiële bijdrage
aanvragen voor het aanpassen van de voorgevel. Het gaat dan bijvoorbeeld om het terugbrengen van het oorspronkelijke, karakteristieke of historische karakter in de gevel of om het aanpassen van de gevel in een eigentijds ontwerp of passend te verlichten. De bijdrage kan ook gebruikt worden voor het vergroenen van gevels. Dat draagt ook bij aan het verminderen van hittestress in de centra. Er kan een financiële bijdrage worden aangevraagd van € 500,- per strekkende meter van de voorgevel. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden kan een vergunning nodig zijn.

Verhuizing binnen de gemeente
Binnen de Centrumvisie streeft gemeente Meierijstad naar aantrekkelijke en toekomstbestendige centra met weinig leegstand. Ondernemers die nu gevestigd zijn buiten het aangemerkte centrum en zich daarbinnen willen vestigen, kunnen voor die verhuizing een bijdrage aanvragen van € 15.000,- per onderneming.
Wethouder Jan Goijaarts: “We zien al mooie resultaten van gevelverbetering in de afgelopen jaren. Met verlenging van de subsidieregeling geven we andere pandeigenaren ook die kans. Het maakt onze stadscentra steeds aantrekkelijker.”

Meer informatie
Meer informatie over de subsidieregeling en het aanvraagproces, is te vinden op
www.meierijstadvoorondernemers.nl/centrumgebieden.

Share