Lena wint Meierijstadse voorleeswedstrijd!

 Lena wint Meierijstadse voorleeswedstrijd!

Lena Kempenaars van basisschool ’t Ven uit Veghel heeft vrijdagochtend 2 februari de Meierijstadse voorleeswedstrijd gewonnen. Deze wedstrijd vond plaats in Cultureel centrum ’t Spectrum in Schijndel. Het betrof hier een voorronde van De Nationale Voorleeswedstrijd. Lena zal op 2 maart Meierijstad vertegenwoordigen in de Regionale finale in Goirle. En wellicht wordt zij wel De Nationale Voorleeskampioen 2024!

 De 4 kandidaten werden, aangemoedigd door hun supporters, kort aan het publiek voorgesteld. Vervolgens las iedere kandidaat een fragment voor uit een zelfgekozen boek. Terwijl het publiek een quiz deed, trok de jury zich terug. Er werd gelet op zaken als uitspraak, verstaanbaarheid en tempo. Ook het contact van de voorlezer met het publiek was belangrijk. Na een spannend kwartiertje, werd het verlossende woord door juryvoorzitter wethouder Menno Roozendaal gesproken.

Lena las een fragment voor uit het boek Opgepast! van Jennifer Mellink. De jury vond dat Lena met veel overtuiging en zelfverzekerd het podium nam om voor te lezen. Een terechte winnaar ondanks de sterke concurentie. Daarnaast gaf de jury ook hun complimenten aan de overige finalisten; Jona Mollemand van basisschool ’t Ven, Dana van Homelen van basisschool de Heijcant en Féline Verdonk van basisschool Franciscus.

De Nationale Voorleeswedstrijd is de spannendste leesbevorderingscampagne voor groep 7 en 8. Kinderen nemen het tegen elkaar op in verschillende wedstrijdrondes. Kinderen leren hierbij veel van elkaar en het wedstrijdelement is heel aansprekend. De plezierige spanning én het enthousiasme van de supporters maken de wedstrijd onvergetelijk voor leerlingen. De Nationale Voorleeswedstrijd, een campagne van Stichting Lezen in samenwerking met de Bibliotheken, beoogt hiermee het (voor)leesplezier te stimuleren.

Share

Artikel van Interpuctie.nl

Ik kan inderdaad heel gemeen zijn…..

De vriend van mevrouw kreeg regelmatig van alles te verduren. Als hij uitsliep noemde ze hem soms lui, als hij ging voetballen was hij een egoïst. Niet altijd hoor, het kwam niet zo gek veel voor, maar soms vloog mevrouw aardig uit de bocht. Ik merkte al snel na  binnenkomst dat mevrouw pittige uitspraken deed en hij zich een stuk rustiger uitdrukte. Toch was ze ook heel aardig.

Het valt tegen

Het ging om een samengesteld gezin, waarbij zijn kinderen eens in de 14 dagen kwamen, haar kinderen waren er vrijwel altijd. Mevrouw voelde zich onder druk staan, en het samenwonen met de nieuwe partner was haar tegen gevallen. Zij had gehoopt dat ze meer tijd samen hadden, dat hij niet zo vaak ging voetballen, dat hij meer tijd kon investeren in haar kinderen, etc. Bovendien ergerde ze zich vaak aan het feit dat hij graag uitsliep. Dan liet ze het hem duidelijk weten: “ik kán niet zo maar uitslapen, ik heb de kinderen….”. Dan trok hij de dekens nog eens extra over zijn hoofd.

Opgespaarde ergernis

Hier zie je dat opgespaarde en niet serieus uitgesproken ergernis de situatie erger maakt. Ze gaat uitspraken doen die in elk geval de situatie niet verbeteren. Gelukkig kon ik dit duidelijk maken. Niet altijd kan men het verdragen als ik mensen aanspreek op taalgebruik waaruit een zekere ergernis spreekt. Deze vrouw gaf zelf aan dat ze zich gemeen kon uitdrukken.

Afstand

Toen dat op tafel kwam, kwam uiteindelijk de ergernis van haar vriend naar boven. Ze maakte opmerkingen die hem woedend maakte, maar waar hij maar niks van zei. Dit moest veranderen, de afstand tussen hen werd steeds groter.

Op eieren

Dit gebeurt heel vaak bij samengestelde gezinnen en soms moet ik op eieren lopen om dit aan te kaarten. Maar als men ziet dat men hiermee de relatie kapot maakt, is men achteraf wel blij te beseffen dat het anders moet: niet zwijgen (en wachten tot het erger wordt) maar serieus aankaarten van hetgeen jou stoort.

Soortgelijke problemen? Schroom niet en maak een afspraak voor het te laat is.

Share

Verbouwing bestuurscentrum

Verbouwing bestuurscentrum

Voor de verbouwing van bestuurscentrum in Sint-Oedenrode wordt gestart met de architectenselectie. Dit sluit aan op de wens van de omgeving en de raad om veel aandacht aan het esthetische geheel van het gebouw te besteden. Dit betekent dat de opdracht voor de architect breder is dan alleen het ontwerp voor het gemeentelijke bestuurscentrum. De architect wordt gevraagd eerst naar het totale pand te kijken, waarna het voorste deel nader uitgewerkt wordt.

Werkgroep
De gemeentelijke werkgroep selecteert na een openbare inschrijving een vijftal architectenbureaus. Deze vijf bureaus presenteren hun visie voor dit gebouw in het voorjaar aan een brede vertegenwoordiging van gebruikers, deskundigen, omwonenden en inwoners. Deze groep vertegenwoordigers beoordeelt de architecten, waarna de architect met de hoogste score gekozen wordt als architect voor het bestuurscentrum.

Verduurzaming
Verduurzaming is een belangrijk onderdeel van deze verbouwing. De grote vraag naar elektriciteit die nodig is om het gebouw volledig te verduurzamen kan voorlopig niet geleverd worden, omdat het stroomnet overbelast is. Daarom zal stapsgewijs gewerkt worden naar verduurzaming van het pand, waarbij voorlopig de gasaansluiting behouden dient te blijven.

Looptijd
Onderzocht wordt of onderdelen uit de ontwerp- en bouwfases naast elkaar opgepakt kunnen worden waardoor het nieuwe bestuurscentrum zo snel mogelijk in gebruik kan worden genomen. Om tijdens dit inmiddels wat langere proces het deels leegstaande gebouw goed te benutten en daarmee invulling te geven aan de wens van de raad om dit gedeelte integraal in de plannen mee te nemen, is nu voor drie maanden crisis noodopvang in een deel van het gebouw gevestigd. Daarnaast worden er gesprekken gevoerd over invulling van het achterste deel tot dat de verbouwing gereed is. Rik Compagne: “Een toekomstbestendig bestuurscentrum in SintOedenrode met behoud van een raadzaal is één van de speerpunten uit het coalitieakkoord. Fijn dat we nu weer een stap kunnen zetten richting realisatie.”

Share