Meierijstad onderzoekt andere systematiek rioolheffing

Meierijstad onderzoekt andere systematiek rioolheffing

De gemeente Meierijstad voert een onderzoek uit naar de rioolheffingssystematiek. Ze verkent de mogelijke maatstaven, om de tarieven anders te verdelen over diverse groepen. Rioolheffing treft elk adres; daarom wil de gemeente participatie onderdeel uit laten maken van het onderzoek. Een online vragenlijst staat open t/m 1 januari 2024. Inwoners en ondernemers kunnen aangeven wat zij een eerlijke tariefsverdeling vinden; ook vraagt de gemeente of een duurzame omgang met regenwater daarbij een rol moet spelen.

Rioolheffing kostendekkend
Elk jaar ontvangen inwoners, organisaties en ondernemers een aanslag voor de rioolheffing. Met de opbrengsten van de rioolheffing betaalt de gemeente de kosten die ontstaan bij het afvoeren en verwerken van afvalwater, regenwater en grondwater. Dit gaat om het onderhouden en vervangen van rioolbuizen en pompen, maar het geldt ook voor onderhoud van sloten en vijvers, groene en ondergrondse waterbergingen. Ook doet de gemeente onderzoek en beheert ze de gegevens op het gebied van water en riolering. Daarom verandert Meierijstad de naam in ‘riool- en waterzorgheffing’.
Wethouder Jan Goijaarts (economie, financiën en dienstverlening): “Ons uitgangspunt is dat de riool- en waterzorgheffing genoeg geld moet opbrengen om alle kosten ook in de toekomst te kunnen blijven betalen. Alle huishoudens, bedrijven en instellingen betalen mee aan de riool- en waterzorgheffing.”

Keuzes in tariefverdeling
Elke gemeente kiest zelf voor een tariefverdeling die ze vindt passen bij het voordeel dat huishoudens, bedrijven en instellingen hebben van de goede zorg voor riolering en water. Wethouder Jan van Burgsteden (ruimtelijke ordening en infrastructuur): “We willen dat de heffing zo eerlijk als mogelijk is. Maar we hebben ook andere doelen die we belangrijk vinden en die meewegen in ons voorstel voor een nieuwe systematiek. De nieuwe verdeling moet bijvoorbeeld wel goed uitvoerbaar zijn. En duurzaam gebruik van regenwater is belangrijk voor een klimaatrobuuste omgeving; afkoppelen van de regenpijp draagt daar aan bij. Je kúnt ervoor kiezen dat te belonen.”

Invullen vragenlijst t/m 1 januari.
Bij de herijking van de tariefverdeling wil de gemeente dus ook beter in beeld krijgen wat haar inwoners en ondernemers een eerlijke verdeling van de riool- en waterzorgheffing vinden. De korte online vragenlijst is daarvoor bedoeld. Op www.meierijstad.nl/rioolheffing kan iedereen t/m 1 januari de vragenlijst invullen. Uiteindelijk is het aan de raad van Meierijstad om alle factoren te wegen en de nieuwe tariefsverdeling vast te stellen; Besluitvorming is voorzien vóór het zomerreces.

Share