Column

Spijt na een kortstondige affaire

Verliefdheid is een heerlijk en spannend gevoel. Als je echter al een vaste relatie hebt, kan verliefdheid op een ander veel ellende geven. Zo kwam er bij mij in de praktijk een stel waarvan mevrouw verliefd was geworden op een collega. Omdat de relatie met de collega gestopt was verzweeg ze het tegenover haar man. (Wat niet weet, wat niet deert).

Ontdekking van het geheim

Haar man ontdekte het geheim later, en ze voelde wel aan dat liegen niet meer hielp. Ze gaf dus direct toe wat er gebeurd was. Vaak proberen mensen het nog een tijd te ontkennen, maar dat is onverstandig. Een geheim bewaren lukt vaak niet. Ook deze man had al langer gedacht dat er iets niet klopte, maar nu was het zeker. Mevrouw had haar appjes gewist,  waardoor ze niet kon aantonen hoe lang het had geduurd en wat ze inhoudelijk gedeeld hadden per app. Ze vertelde hoe lang het geduurd had en hoe het allemaal in grote lijnen was gebeurd.

Details of geen details

Verder wilde ze er weinig over kwijt. Ze had spijt en dat was dat. Ze wilden beiden verder met hun relatie. In eerste instantie leek het erop dat ze genoeg verteld had, maar gaandeweg kwamen er vragen van zijn kant. Wat was er precies gebeurd? Hoe vaak? Had hij ook een vaste relatie? Wie wisten er vanaf? Waren andere collega’s op de hoogte? Hadden ze afspraken gehad in een hotel?  En wanneer dan?

Niet trots

Natuurlijk was ze niet trots op hetgeen er gebeurd was, en wilde ze het liever meteen maar vergeten. Maar voor hem was dat onmogelijk. Ze gaf een kort en summier antwoord op datgene wat hij wilde weten en probeerde de details zo veel mogelijk te vermijden.

Wat moet er verteld worden?

In dit geval de man wilde deze man duidelijke en eerlijke antwoorden. Sommige mensen hebben juist geen behoefte aan details. Maar als die behoefte er is, moet er zo eerlijk mogelijk over gesproken worden en echt voldaan worden aan de behoeften van dat moment, om het vertrouwen te herstellen.

Share