Tijdelijk extra parkeren op de Markt

Tijdelijk extra parkeren op de Markt

Het einde van de herinrichting van de Markt in Sint-Oedenrode is in zicht. Tot begin december vinden er nog kleine werkzaamheden plaats zoals aanplant van bomen, verlichting en plaatsing van straatmeubilair. Zolang de parkeerplaatsen aan de Neul nog niet beschikbaar zijn, is parkeren nog op de gehele Markt mogelijk. De gemeente heeft dit
besloten na signalen vanuit Centrummanagement en ondernemers aan de Markt.

In de oude situatie kon op de gehele Markt geparkeerd worden; Over een tijdje is dat niet meer toegestaan. Al in de ontwerpfase is namelijk besloten een deel van het centrale plein in het dorp definitief autovrij te maken. Parkeren kan dan alleen in de blauwe zone aan de noordzijde van het plein. De nieuwe zuidzijde is bedoeld als verblijfsruimte, voor de weekmarkt, om te verpozen en te spelen en voor evenementen; zoals binnenkort RooIce. Voor de parkeerplaatsen die verdwijnen op de Markt, komen er nieuwe terug op de nabijgelegen Neul. In totaal is er dan voldoende parkeerruimte voor bezoekers van het centrum

Vertraging aanleg parkeerplaatsen De Neul
De aanleg van de 60 vervangende parkeerplaatsen op de Neul is vertraagd. Dat maakt dat op dit moment de vraag en aanbod van parkeerplaatsen in het centrum uit balans is. De gemeente wil de ondernemers aan de Markt en de bezoekers tegemoet komen. Daarom staat ze tijdelijk parkeren nog toe op het ‘autovrije deel’ aan de zuidzijde.

Huiskamer van Sint-Oedenrode.
Zodrá de nieuwe parkeerplaatsen op de nabijgelegen Neul gereed en beschikbaar zijn, wordt het zuidelijk deel van de Markt echter definitief autovrij. Wethouder Jan van Burgsteden wil dat met klem benadrukken: “Een deels autovrij plein is een bewuste keuze die we gemaakt hebben na een heel intensief participatietraject met inwoners, ondernemers en andere belanghebbenden. De nieuwe ‘huiskamer van Sint-Oedenrode’ laat zich slecht verenigen met een plein vol blik.” 
De overgangssituatie wordt ter plekke verduidelijkt met gele borden met de tekst ‘Tijdelijk parkeren toegestaan’.

Share