Column

Adviezen bij moeilijke of bemoeizuchtige ex-partners

Soms zijn ex-partners in samengestelde gezinnen een bepalende factor. Gelukkig zijn er ook meedenkende en redelijke exen. Nou ben ik zelf nooit zo voor het woordgebruik “ex” want dat suggereert vaak dat je er niks meer mee te maken hebt. En dat heb je wél.  Voor de kinderen blijft hun andere ouder belangrijk, zelfs als hij “niet belangrijk” lijkt!  Dan is al dat simpele feit belangrijk. Hoeveel last je ook van die andere ouder hebt, je moet hem (of haar) hoog houden t.o.v. de kinderen. En dat valt niet mee. Alle problematiek rondom de zgn. “vechtscheidingen” kán in wezen in stiefgezinnen zelfs dubbel optreden (van beide kanten). Gelukkig is dat meestal niet zo.

Voelsprieten

Er zijn ook stiefouders die trots vertellen dat ze een betere band hebben met de kinderen dan de ouder zélf. Ik begrijp dat ze blij zijn met de goede band, maar kinderen zeggen vaak wat je wilt horen. Kinderen hebben daar voelsprieten voor.

Moedwillig

Er wordt al gauw vanuit gegaan dat de ex-partner de ander moedwillig dwars zit als er problemen zijn. De moeder geeft expres oude kleding mee, de vader komt ze expres te laat brengen/ophalen, de stiefmoeder gaat expres de concurrentiestrijd aan met moeder (wie is de betere moeder), of de stiefvader is veel te streng en trekt eigen kinderen voor.

Begrip

Het gaat om begrip. Het zou mooi zijn als ouders en stiefouders in staat waren om met elkaar te praten, de achtergronden kunnen delen van waaruit bepaalde uitlatingen gedaan of beslissingen worden genomen.

Advies

  1. Blijf praten zonder verwijten, zonder aannames, zonder een negatieve insteek. Open en oprecht. En als je fout zit, geef het dan toe.
  2. Praat niet als je boos bent, maar kom er later op terug.
  3. Hou je bij je onderwerp, ga geen waslijst van tekortkomingen opnoemen.
  4. Als dit niet lukt, vraag dan hulp

Deze adviezen gelden ook voor gescheiden stellen.

Share