Woorden met Akkoorden in de Nacht

Woorden met Akkoorden in de Nacht

Tijdens de Nacht van de Noordkade, op zaterdagavond 27 januari 2024, kun je wederom genieten van ‘Woorden met Akkoorden’. Er zijn twee sessies ‘live’ optredens door muzikanten en dichters/woordkunstenaars, een om 20.00 uur en een om 21.00 uur. Locatie is deze editie Jongerencentrum De Kluis op de Noordkade. Het reizende taal- en muziekcafé is een gezamenlijk initiatief van Stadsdichter Rick Terwindt, Bibliotheken Meierijstad, Phoenix Cultuur, Cultuur Haven Veghel en Taalbeleving. De presentatie is in handen van Sonja van den Heuvel. De toegang is gratis.

Woorden met Akkoorden, het reizende Taal en Muziekcafé, is een bijzondere combinatie van verrassende performances, uitgevoerd door zowel amateurs als professionals. Speciale
gast is deze keer taaldocent, dichter, columnist en winnaar ‘Spoken Awards 2023’ Meneer Hadj. Stadsdichter Rick Terwindt treedt op met trompettalent Tycho Polman en met jazzsaxofonist Marc Poulussen. Jongeren van De Kluis treden op met zelfgeschreven poëzie
en een lied. De eerste sessie vindt plaats om 20.00 uur en en de tweede om 21.00 uur. Het aantal zitplaatsen per optreden is beperkt dus zorg dat je tijdig aanwezig bent.

Over Abdelhak Aoulad Hadj, alias Meneer Hadj
,,Er is niets zo krachtig als het woord. Ik geniet van het creëren van ‘spoken word’ teksten
over onderwerpen die mij bezighouden. Het zijn eerst losse woorden die later samenvallen
tot een mooi geheel. Binnen dit genre komen de woorden ook nog eens los van het papier
en mag je ze ritmisch opvoeren. Machtig mooi. Ik ben in het dagelijks leven leraar en ik vind het mooi om de liefde voor taal en ‘spoken word’ op mijn leerlingen over te brengen.”

Share

Column

Familie en schoonfamilie

Ik las dat uit onderzoek is gebleken dat de helft van de singles de schoonfamilie als onderdeel van de relatie beschouwt. En toch zie je in gezinnen vaak een groot verschil in relaties met schoonfamilie en eigen familie.

Verliefdheidsfase

In deze fase heeft men over het algemeen nog weinig gedoe met de schoonfamilie en lijkt het allemaal rozengeur. Soms vergelijkt men dan de schoonfamilie, die (op dát moment nog) hoger scoort dan de eigen familie. En toch is familie zo belangrijk dat men er niet aan moet denken dat de eigen familie niet aanwezig zal zijn op belangrijke dagen.

Scheurtjes

Vaak ontstaan de eerste scheurtjes tussen schoonfamilie en partner in de eerste periode. Men had te veel verwachtingen, waaraan niet voldaan werd. De schoonfamilie is misschien te kritisch, of komt te weing/te veel op bezoek. Men bemoeit zich met dingen die hun zaak niet zijn…..

Ruzies

Na verloop van tijd komt er wel eens een ruzie voor, bij sommige mensen veelvuldig en hevig, bij andere gewoon kleine irritaties. Maar kun je irritaties bij je eigen ouders gewoon vergeten, bij schoonfamilie is dat anders. Men vergeet het niet (over en weer). Kleine dingen die men van de eigen familie gewoon accepteert, zijn veel lastiger te accepteren van de schoonfamilie. De eigen familie wordt steeds meer als belangrijk gezien, de schoonfamilie steeds meer als last.

Niet teveel van het goede

Om gedoe te voorkomen is het altijd handig om elkaar niet te overlopen. Dus wel af en toe op de koffie, maar geen hele weekends weg. Een feestje akkoord, maar niet samen op vakantie. Vaak zijn echte grote ruzies  (ruzies die leiden tot een breuk) terug te voeren op misverstanden, dingen die verkeerd geïnterpreteerd worden.

Dus erger je je vaak aan je schoonmoeder, ga dan niet met het kerstdiner naast haar zitten maar kies een ander plekje als het even kan.

Familieruzies oplossen

Vaak is dat een zeer ingewikkelde klus. Men zegt vaak dat het hen niks kan schelen dat ze elkaar niet zien, maar meestal is dat niet zo. Men mist elkaar, houdt van elkaar, ondanks alles. Bij het familiediner zie je dat mensen voor een kleinkind of een kind nog wel een stap willen zetten.

Maar ook dan zie je soms, dat de ene partij het wel lukt over de eigen schaduw heen te springen, en de andere partij niet. Men denkt vaak dat er excuses zullen worden geëist en zo ver wil men (zeker op TV) niet gaan.

Excuses eisen

Dat is nooit handig. Excuses die geëist worden, worden misschien wel gemaakt, maar of die excuses uit het hart komen, is de vraag. Maar het gaat er meestal niet om dat men fouten erkent, het gaat erom dat je allebei wilt zien dat de ander om jou geeft.

Excuses kunnen soms echt op zijn plaats zijn, en het is ook heus geen afgang.

Share

Laren en Donken als eerste aardgasvrij

De Bunders (Laren en Donken) in Veghel kan als eerste bestaande wijk
aardgasvrij worden

Het college van B&W van Meierijstad wees op 19 december jl. de Bunders (Laren en Donken) in Veghel aan als startwijk. Dat betekent dat dit de eerste bestaande wijk in Meierijstad is, die aardgasvrij gemaakt kan worden. Begin 2024 start de gemeente met het maken van een zogenaamd wijkuitvoeringsplan voor de Bunders. Het daadwerkelijk aardgasvrij maken van de wijk vindt pas plaats rond 2027, als de raad daartoe besluit. Wijkbewoners ontvangen binnenkort meer informatie.

Maken wijkuitvoeringsplan
In het wijkuitvoeringsplan staat straks onder welke voorwaarden de wijk aardgasvrij kan worden gemaakt. Dit gaat over de technische voorwaarden, het uiteindelijke warmtealternatief in plaats van aardgas, de investeringskosten, de jaarlijkse kosten voor de inwoner en de verantwoordelijk beheerder van het warmtealternatief.
Begin 2024 start de gemeente met het maken van een wijkuitvoeringsplan. Naar verwachting duurt het maken van dit plan twee tot drie jaar. Bij het maken van het plan betrekt de gemeente experts op het gebied van aardgasvrij, het (lokale) bedrijfsleven, de woningbouwcorporatie, lokale (vrijwilliger)organisaties, de wijkraad en vooral de bewoners.

Wethouder Menno Roozendaal: “Pas als het wijkuitvoeringsplan helemaal klaar is, maken we de balans op; Zijn er écht reële mogelijkheden, wat betekent dat voor elke woning, de kosten en financiering. Maar bovenal; is er voldoende draagvlak om de volgende stap te zetten, de stap naar daadwerkelijke uitvoering? Uiteindelijk neemt de raad een apart besluit of het wijkuitvoeringsplan voor de Bunders ook daadwerkelijk uitgevoerd wordt.”

Realisatie rond 2027
De gemeente verwacht het wijkuitvoeringsplan voor de Bunders rond de tweede helft van 2026 klaar te hebben. De raad besluit dan of de Bunders aardgasvrij wordt. Daarna zoekt de gemeente naar de beste partijen die het aardgasvrij maken van de wijk daadwerkelijk kunnen uitvoeren. Dat doet ze samen met wijkbewoners en belanghebbenden. Het moment dat daadwerkelijk ‘de schop in de grond’ gaat, is naar verwachting rond 2027.

Keuze uit twee wijken
Op 27 januari 2022 stelde de raad de Transitievisie Warmte (TVW) vast. In deze visie staat hoe de gemeente uiteindelijk helemaal aardgasvrij wil worden; en wat dit globaal betekent voor alle wijken en dorpen in Meierijstad. De raad wees daarbij twee mogelijke startwijken aan om als eerste wijken aardgasvrij te maken: De Bunders (Laren en Donken) en Oranjewijk/Dorsveld, beiden gelegen in Veghel.
In het coalitieakkoord 2022-2026 Thuis in Meierijstad is ruimte gegeven voor één startwijk. Beide jn met elkaar vergeleken. Daarbij is gekeken naar verschillende kenmerken: technische mogelijkheden, complexiteit, sociaaleconomische eigenschappen, draagvlak en meekoppelkansen. De Bunders scoorde het beste; Er kan flink meer energiebesparing behaald worden door de opbouw van de wijk en gemiddeld lagere energielabels van de woningen. De planning voor alle andere wijken in Meierijstad wordt, naar verwachting, in de tweede helft van 2024 bekend. 

Share

Luistercafé in teken van Drs. P

Luistercafé in teken van Drs. P

In zaal De Apotheek op De Noordkade in Veghel is vrijdag 5 januari om 20.30 uur weer een nieuwe editie van Luistercafé Noordkade. Centraal staat deze keer zanger en tekstdichter Drs. P. Luistercafé Noordkade is een initiatief van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken in samenwerking met Cultuur Haven Veghel.

Taalvirtuoos Drs. P experimenteerde met allerlei versvormen. Zijn krakerige stemgeluid was uit duizenden te herkennen. Misdaad en geweld waren zijn favoriete thema’s en vaak speelden arbeiders en prostituees een belangrijke rol in zijn teksten. In totaal schreef hij honderden nummers en rond de duizend gedichten. Bekende liedjes zijn Veerpont (Heen en Weer), De zusters Karamazov, Knolraap en Lof, Schorseneren en Prei en vooral het onsterfelijke Dodenrit waarin een Russisch gezin tevergeefs aan hongerige wolven probeert te ontsnappen door het ene na het andere kind uit de slee te gooien.

Drs. P werd in 1919 als Heinz Polzer geboren in Zwitserland. Zijn moeder was Nederlands, zijn vader Oostenrijks. Op 3-jarige leeftijd kwam hij naar Nederland. Hij overleed in 2015 op 95-jarige leeftijd in Amsterdam.

De liedjes van Drs. P worden gespeeld door een orkest dat is samengesteld door Jan Willems en Geert van de Vorstenbosch. Ze worden ingeleid door verteller Harry Bogaarts.

De entree van het Luistercafé is gratis. Aanmelden is niet nodig.

Share

Gemeente koopt vleugel van gebouw Muntelaar Veghel voor onderwijs nieuwkomers

Gemeente koopt vleugel van gebouw Muntelaar Veghel voor onderwijs nieuwkomers

Gemeente Meierijstad koopt een vleugel van het gebouw aan Muntelaar Veghel en een sporthal van het Koning Willem 1 College. Vandaag ondertekenden wethouder Johan van Gerwen en Peer van Summeren van het KW1C het koopcontract hiervoor. Het eigendom van beide gebouwen gaat per januari 2024 over op de gemeente.
De vleugel wordt nu al gehuurd en ingezet voor het taalonderwijs aan nieuwkomers. Dit betekent dat, naast nieuwkomerschool de Horizon (voorheen de Taalvijver), ook de Internationale Schakelklas voor 12-14 jarigen en 15-18 jarigen in dit gebouw zijn gehuisvest. Ook mag de PABO tot 1 augustus 2024 nog gebruik maken van twee lokalen. In november jl. stemde de gemeenteraad al in het benodigde geld voor de aankoop en een aantal aanpassingen aan de gebouwen.

Sporthal KW1C aangekocht
De sporthal is eerst gehuurd en nu aangekocht, omdat de vraag van de binnensportverenigingen in Veghel het aanbod aan binnensportruimte overstijgt. Met deze aankoop kan de gemeente het capaciteitstekort oplossen. De sporthal wordt vanaf 2021 al gebruikt door volleybalclub Skunk. Vanaf 2023 maakt ook gym- en turnvereniging Educa gebruik van deze sporthal. Tijdens schooltijden blijft het KW1C gebruik maken van de sporthal.

Meer ruimte
De Taalvijver (nu de Horizon) is met name het afgelopen jaar geconfronteerd met een forse groei van het aantal leerlingen; door de stroom vluchtelingen uit Oekraïne en andere nieuwkomers en ontheemden. De ruim 300 m² op locatie MFA de Hintel was niet meer voldoende om de leerlingen op te vangen.

Share

Uitgaan met ouders

22 JANUARI THEMABIJEENKOMST “MIJN KIND IS EEN PUBER.. ALS DAT MAAR GOED
GAAT?!”

Op maandag 22 januari 2024 organiseert de gemeente in samenwerking met Novadic Kentron, Halt, politie, de boa’s, GGD, CJG en het jongerenwerk een interactieve avond met als thema: ‘ Mijn kind is een puber… als dat maar goed gaat?!”

Deze interactieve avond is bedoeld voor ouders/verzorgers uit Meierijstad van kinderen in de leeftijd an 12 t/m 17 jaar. Tijdens deze avond krijgen ouders informatie hoe zij hun kind kunnen voorbereiden op de verleidingen en uitdagingen die hij/zij tegenkomt.

Vragen als: wat speelt er zich af in het hoofd en leven van een puber (puberbrein) staan deze avond centraal, ook als NIX18 en mediawijsheid. Deskundigen van Novadic Kentron, Halt, politie, de boa’s, GGD en het jongerenwerk nemen ouders mee in het leven van de puber aan de hand van diverse verhalen. Het programma bestaat uit een afwisseling van presentaties, theaterscénes van Helder Theater en interactie met de ouders.

Wethouder Menno Roozendaal is ook aanwezig.
De bijeenkomst is op maandag 22 januari, van 19:30 tot 22:00 uur in ’t Spectrum, De Steeg 9 in Schijndel.
Ouders kunnen zich aanmelden via https://forms.office.com/e/EXkFdvPERH of door de QR code te scannen

Share

Nacht van de Noordkade 2024 staat bol van activiteiten

Nacht van de Noordkade 2024 staat bol van activiteiten

VEGHEL – Op zaterdag 27 januari 20243 vindt de zevende editie plaats van de Nacht van de Noordkade! Een groots indoorfestival voor jong en oud met muziek, dans, theater, beeldende kunst, film, exposities, demonstraties en natuurlijk heerlijk eten en drinken. Deze keer met een heerlijke uitsmijter. Je vindt het allemaal op alle locaties van het complex aan de Verlengde Noordkade in Veghel – Meierijstad. Dat wil je niet missen. Je bent welkom tot na middernacht om erbij te zijn. De toegang tot het evenement is gratis. Save the date!

Het aanbod is breed en de keuze is reuze! Iedereen op de Noordkade zet dan ook z’n beste beentje voor om er voor bezoekers weer een onvergetelijk avond/nacht van te maken. Het programma is te uitgebreid om op te sommen, daarom is er een speciale app ‘TMSQR’ gemaakt voor je smartphone (waarop het volledige programma met timetable te vinden is). Middels een QR code is deze eenvoudig en gratis te downloaden. De timetabel met plattegrond is ook af te halen op meerdere plaatsen op de Noordkade. Het is natuurlijk wel goed om alvast wat highlighs te noemen die zonder meer de moeite van een bezoekje waard zijn.

Sterren

Zo is er weer een nieuwe editie van ‘Sterren op het Doek’ waarbij een speciale gast uit onze gemeente wordt geportretteerd door enkele talentvolle amateurkunstenaars. Wie die gast is houden we nog even geheim. Net als vorig jaar tijdens de Nacht van de Noordkade is ‘Woorden met Akkoorden’, dit jaar in samenwerking met jongerencentrum De Kluis, te zien en te horen met een bijzondere combinatie van muziek, poëzie en woordkunst. Natuurlijk zijn de creatieve Phoenix ateliers weer open waar studenten en cursisten met hun docenten laten zien wat ze op het gebied van kunst in huis hebben. De Compagnie toont een fraaie expositie en bij Noordkade Uitjes kun je kennismaken met Sim Racing.

Proeverij

Een aantal winkels in De Proeffabriek is gezellig lang open tot 22.00 uur en natuurlijk kun je bij de horeca- en speciaalzaken op de Noordkade terecht voor bites and drinks. Zo verzorgt Hello Bier een bierproeverij en Wijndiva’s een ‘Bubbelexperience’. Bij DIS speelt pianist Maarten van den Hoven. Ook in de Afzakkerij is volop muziek, onder andere van Stolen Moments, VIB en DJ Martijn. Meer muziek vind je in de Podiumzaal en op diverse andere plekken zoals het Koekbouwbalkon.

Disco feest

Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade, presenteert cabaret van Blauwe Vinkjes (vrij toegankelijk) in de grote zaal  een speciale kleine verrassende voorstelling ‘buiten’ genaamd De Volle Vuilkar, waarin je verder moet kijken dan je neus lang is. Afsluiting van ‘De Nacht’ vindt plaats in een fraai ingerichte Koekbouw met een live optreden van ‘Disco Soul Train’ (bekend van TV)  waarbij tot in de late uurtjes alle grote discohits voorbij zullen komen. De dansvloer gaat open. De Nacht van de Noordkade biedt eigenlijk teveel om op te noemen, houd daarom het complete programma in de gaten.

 

 

Op de foto (Nacht van de Noordkade 2023) is een QR code aangebracht waarmee je de Timesqueare (TMSQR) App kunt downloaden.

Share

Nieuwe certificering voor de Noord Oost Brabantse Bibliotheken

NOORD OOST BRABANTSE BIBLIOTHEKEN HEBBEN KWALITEIT OP ORDE!

De Noord Oost Brabantse Bibliotheken (NOBB) hebben opnieuw een officieel kwaliteitscertificaat ontvangen van de Certificeringsorganisatie Bibliotheekwerk, Cultuur en Taal (CBCT). Hiermee voldoen de Openbare Bibliotheken in de gemeenten Bernheze, Maashorst, Meierijstad en Oss aan belangrijke kwaliteitsnormen op het gebied van maatschappelijk effect en toekomstbestendigheid. Deze landelijke normen gelden voor bibliotheek- en cultuurorganisaties.

De Bibliotheken scoorden op veel onderwerpen heel positief. Met het certificaat heeft de stichting Noord Oost Brabantse Bibliotheken de bevestiging gekregen dat de organisatie, functies en diensten, op een juiste manier uitgevoerd worden en dat aan alle kwaliteitsnormen ruim wordt voldaan. Het certificaat is vier jaar geldig.

Volgens het certificeringsrapport zijn “ambities, dienstverlening, collectie en programmering goed op elkaar afgestemd en ondersteunend aan elkaar. Er is een gestructureerde aanpak rondom leesbevordering en educatieve dienstverlening met actueel aanbod van collectie en activiteiten. Met name de Bibliotheek op school en BoekStart in de Kinderopvang wordt breed uitgerold en er zijn korte lijnen met de scholen.” De aandachtspunten richten zich vooral op het duidelijker formuleren en meetbaar maken van concrete resultaten en dat wordt de komende tijd structureler aangepakt. Bijvoorbeeld bij de goed bezochte Informatiepunten Digitale Overheid (IDO) die deel uitmaken van de Bibliotheken.

De nieuwe certificering van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken is een mooie waardering voor de inzet van bevlogen en vakbekwame bibliotheekmedewerkers, enthousiaste vrijwilligers, vele samenwerkingspartners en betrokken bibliotheekbezoekers.

Share

Gewoon vette blues op 30 december

Gewoon vette blues van Bacon Fat Louis

Een mooie muzikale afsluiter van het jaar is het optreden van de Drentse formatie Bacon Fat Louis in De Afzakkerij op zaterdag 30 december om 21.00 uur. De band, die al bijna tien jaar bestaat, heeft inmiddels z’n eigen weg gevonden. Geen poespas, gewoon stomende ‘no-nonsense’ boogie met een hint van die fijne voodo- garage-sound met in de kern: de Blues!  De toegang tot het optreden is gratis.

De band Bacon Fat Louis is wellicht te herkennen aan de cigarbox guitar, een drumkist met potten en pannen en zang. Samen met de mondharmonica en toetsen is de band zonder enige twijfel beïnvloed door Jack White, John Lee Hooker en R.L. Burnside. Bacon Fat Louis. Onthoud die naam. Drie mannen die je vanaf de eerste seconde rücksichtslos en zonder nog om te kijken meenemen naar het diepe Zuiden van de USA. Dikke, vieze, vette, zweterige, vunzige, ronkende, dampende, stampende swamp-blues. Er valt van alles te vertellen, maar sommige bands moet je gewoon zien. Bacon Fat Louis is daar zeker eentje van.

Share

The Collectors & Aaron Koch (BE)

The Collectors & Aaron Koch (BE)

Op zaterdag 23 december om 20.30 uur is het weer tijd voor een mooie Vlaamse combinatie van livemuziek en muziek op vinyl in De Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. DJ collectief The Collectors draait lekkere muziek en de vijfkoppige band van Aaron Koch staat garant voor zachte, maar intense muziek. De toegang is gratis.

Aäron Koch is een vijfkoppige band rond de gelijknamige frontman en singer-songwriter.
Na reeds een mooi muzikale weg te hebben bewandeld bij de formatie CALICOS (winnaars humo’s rock rally 2018) & BLUE VIOLA, volgt Koch nu voor het eerst zijn volledig eigen pad. Hiervoor brengt hij een bijzondere Gents/Antwerpse band voor het eerst bijeen: Quinten Vermaelen (Calicos), Evert Vanheertum (Television Programs), Simen Wouters (Tin Fingers) en Simon Raman (Uma Chine). Ze spelen intense eigen muziek die naar het hart grijpt en erin wil blijven nazinderen. Dat wil je niet missen toch?

 

Share

Vrolijk kerstfeest met de Busquito’s in de Afzakkerij

Vrolijk kerstfeest met de Busquito’s in de Afzakkerij

Kerst was nog nooit zo vrolijk als dit jaar op tweede kerstdag, dinsdag 26 december, om 15.00 uur in cultuurcafé de Afzakkerij op de Noordkade in Veghel. Je kunt daar dan genieten van een liveoptreden door De Busquito’s. Ze spelen een aanstekelijke mix van virtuoze swingende muziek en wervelend, vrolijk entertainment! Als het even kan mengen zij zich draadloos in het publiek en brengen een muzikale serenade, laten het publiek een limbo-, stoelen- of line-dans doen, of spelen een meezinger uit hun aanstekelijk jazzy repertoire. Muziek voor elke leeftijd. De toegang tot het optreden is gratis.

De Busquito’s hebben zichzelf de afgelopen jaren ruimschoots bewezen op straat, in cafés en op feesten, en inmiddels steeds vaker op de grote internationale podia van (jazz)festivals. The Busquitos wonnen de “Silver Cap” op een Buskers-festival in Leiden-NL en de derde prijs op “Das Strassenmusikfestival” in Ludwigsburg-Duitsland. In 2013 werden ze door zowel de jury als het publiek verkozen tot “Beste Nederlandse Straatmuzikanten” door de Nationale Radio. De Busquito’s zijn: violist Jelle van Tongeren (winnaar van de “GoldeneSatchmo”, Hot Club De Frank) en saxofonist Thomas Streutgers (winnaar van de “Big Boss Jazz Trophy”, Big Jay McNeely, The Soulsnatchers). Twee instrumentalisten die hun vaardigheden hebben bewezen op podia in Europa en daarbuiten! Om het kwartet compleet te maken werden gitarist Daniel Versteegh en bassist/zanger Ronald de Jong (genomineerd voor Beste Blues Bassist van Nederland 2010, Big Jay Mc Neely, Shane Mac Gowan) uitgenodigd in de band. Dat wil je echt niet missen.

Share

Column

We willen een gewoon gezin zijn…”

Ik hoor deze verzuchting nogal eens. Men wil een gewóón gezin zijn, en liefst ook één geheel. Een samengesteld gezin is echter allerminst gewoon, het is ook dáárom dat het scheidingspercentage zoveel hoger ligt dan bij gewone gezinnen (échte gewone gezinnen, voor zover die bestaan).

Enkele voorbeelden

Men probeert het verschil te ontkennen door:

  • Ontkennen dat men minder houdt van het kind van de partner dan van het eigen kind
  • Alles móet SAMEN gebeuren, niets mag alleen met de eigen kinderen
  • Er wordt steeds vergeleken (als jouw kind dat mag, mag het mijne dat ook)
  • Men neemt automatisch de opvoedingstaak van de afwezige (gescheiden) ouder over
  • Men gedraagt zich als papa of mama van de stief/bonuskinderen

Ken je plaats!

Je bént niet de ouder en je wordt het ook nóóit. Maar er kan wel een mooie band opbloeien tussen kinderen en de stiefouder, juíst als je accepteert dat je niet de ouder bent. “Moet ik dan altijd maar slikken? Mag ik dan nooit wat zeggen?” Nee hoor, je hoeft je niet op de kop te laten zitten. Jij woont er ook, ook aan jou moet recht worden gedaan.

Recht doen

En daar gaat alles over in een samengesteld gezin. Hoe kun je iedereen recht doen? Iedereen betekent ook de afwezige ouders, de gescheiden ex-partners, en soms: de overleden partner en diens familie. En ook: recht doen aan het verleden: wat waren de gewoontes voorheen.

Gewoontes hoeven niet altijd zo te blijven en kunnen zeker veranderen. Maar je kunt er ook niet zo maar aan voorbij gaan.

Gevoeligheid

Je dient een zekere gevoeligheid te ontwikkelen voor rollen, posities, belangrijke zaken. Tegelijk ben je er zelf ook nog. Waarom zou jij niet beledigd mogen zijn, als kinderen jou over het hoofd zien? Natuurlijk kan dat gebeuren, heel vaak zelfs. En inderdaad je voelt je soms buitenstaander. Het gaat erom dat iedereen zich bewust is van deze gevoeligheid, dat de uitdaging wordt benoemd.

Het gaat erom dat je het snapt

Maar daar moet je woorden voor hebben, daarvoor moet je ook snappen hoe het werkt. Willen jullie het ook beter begrijpen? Maak dan snel een afspraak.

Share

Alle openbare gebouwen volledig toegankelijk voor mensen met beperking

ALLE OPENBARE GEBOUWEN VAN GEMEENTE MEIERIJSTAD NU OOK VOLLEDIG TOEGANKELIJK VOOR MENSEN MET EEN BEPERKING

Gemeente Meierijstad vindt het belangrijk een toegankelijke gemeente te zijn, waar iedereen mee kan doen. Dat wil onder andere zeggen dat iedereen, ook mensen met een beperking, zonder obstakels openbare gebouwen kan bezoeken. In de afgelopen 4 jaar zijn alle ruim 80 openbare gebouwen waarvan gemeente Meierijstad eigenaar is, aangepast. Deze gebouwen zijn nu toegankelijk voor iedereen.

Stichting Toegankelijk Meierijstad (STM) bracht in 2019 de toegankelijkheid en gebruiksvriendelijkheid van de ruim 80 (openbare) gebouwen van de gemeente Meierijstad in kaart. Uit het rapport van STM bleek dat er ongeveer 140 kleine en grotere aanpassingen in 41 gebouwen nodig waren om de toegankelijkheid te verbeteren. De gemeente is hiermee aan de slag gegaan en heeft de aanpassingen uitgevoerd. Alle openbare gebouwen ontvangen nu het toegankelijkheidskeurmerk

Gemeenschapshuis Den Hazenpot in Boerdonk mocht op 13 december als afsluiting van dit project het keurmerk voor toegankelijkheid in ontvangst nemen uit handen van wethouder Johan van Gerwen en voorzitter Riens van Raaij van STM.

Johan van Gerwen: “We zijn blij dat nu alle openbare gebouwen van gemeente Meierijstad voor iedereen volledig toegankelijk zijn en we bedanken de vrijwilligers van STM voor het screenen van de gebouwen, meedenken en adviseren. Zo komen we weer een stap dichterbij een Meierijstad waarin iedereen mee kan doen”.

Winkelschouw
In dit kader heeft ook in de afgelopen periode een winkelschouw plaatsgevonden door STM waarbij de winkels in Meierijstad zijn bezocht om te bekijken in hoeverre ze toegankelijk zijn. De winkeliers kregen tijdens de schouw tips ter verbetering van de toegankelijkheid. Als de winkel voldoet aan de toegankelijkheidseisen dan is dit zichtbaar aan het bijgaand logo aan de muur/etalage.

Hoge Nood app
Een belangrijk aspect van toegankelijkheid is het beschikbaar zijn van voldoende openbare toiletten in de gemeente. Om dit zichtbaar te maken voor gebruikers bestaat de Hoge Nood app. Op dit moment hebben ruim 50 locaties in Meierijstad zich aangemeld bij deze app. Het betreft locaties als gemeenschapshuizen, benzinestations, zorginstellingen, winkels, horeca, sportaccommodaties, supermarkten en andere openbare gebouwen, waar men tijdens openingstijden terecht kan. De gemeente roept winkels, bedrijven en andere organisaties op zich aan te melden bij STM (info@toegankelijk-meierijstad.nl) als men een toilet heeft, dat openbaar toegankelijk is.

Openbaar toilet Schijndel 24/7 open
Ook het openbaar toilet in de Glazen Boerderij is in de Hoge Nood app terug te vinden. Deze is 24/7 beschikbaar en met een QR code te openen. De deur is te vinden aan de Marktzijde.

Landelijke score
Onlangs is uit onderzoek van Maag, Lever en Darm Stichting in samenwerking met de HogeNood bekend geworden dat Meierijstad tot de top 20% meest toiletvriendelijke gemeentes in Nederland behoort (nr 60 van de 342 gemeentes).

Share
1 2 3