Woningbouw voor Mariaheide

Woningbouw voor Mariaheide

Voor de uitbreiding van Mariaheide is een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan plan ‘Steenoven II fase II’ maakt de bouw van maximaal 40 woningen in
Mariaheide mogelijk. Het projectgebied ligt ten zuiden van Mariaheide tussen de Heiakkerstraat en de Pastoor van Haarenstraat. Het maakt deel uit van een nieuw woongebied waarvoor de gemeente in het verleden gronden aangekocht heeft; het eerste deel is al ontwikkeld. Het plangebied wordt aangesloten op de eerste fase van Steenoven; De ontsluitingsweg voor verkeer haakt aan op de Veldoven. Tussen de geplande woningen en de lokale fruitteler wordt een groene buffer aangelegd. Verder blijft het -lokaal bekende- wandelpad met fruitbomen intact.

In het plan is ruimte voor een gevarieerd aanbod aan woningen voor verschillende doelgroepen: minimaal 25% sociale huurwoningen, 10% goedkope koopwoningen en de overige 65% zal worden verdeeld over verschillende doelgroepen. Dit programma sluit aan bij de Woonvisie Meierijstad. Het bestemmingsplan maakt alleen grondgebonden woningen mogelijk: rijwoningen, twee onder een kap woningen en vrijstaande woningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november jl. ingestemd met dit nieuwe plan. Het gaat, samen met het nieuwe beeldkwaliteitsplan, op korte termijn ter inzage voor een periode van 6 weken. Het bestemmingsplan wordt uiteindelijk ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Raadplegen van het ontwerpplan kan online via ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis in Veghel.

Share