Nieuwe methode in aanpak rattenoverlast Meierijstad

Nieuwe methode in aanpak rattenoverlast Meierijstad

Het bestrijden van bruine en zwarte ratten gebeurt in Meierijstad vooral door de inzet van lokdozen en vangkooien; en door gerichte voorlichting aan inwoners van gebieden waar overlast is. Maar als dat allemaal onvoldoende helpt, gaat de gemeente voortaan ratten afschieten met een luchtbuks om een einde te maken aan een plaag.

Veiligheid voorop
Wethouder Jan van Burgsteden: “Het afschieten is een vrij radicale methode; dat realiseren we ons natuurlijk ook. Daarom doen we dit alléén als niets anders helpt én we doen dit uiterst zorgvuldig. Allereerst door de actie bij de politie aan te melden en eventuele bewoners van het gebied vóóraf te informeren met een brief. Zo zijn ze voorbereid op wat er gaat gebeuren. We nemen veiligheidsmaatregelen op de locatie; En alleen een gespecialiseerde en daartoe bevoegde rattenbestrijder mag schieten”. De inzet van de methode is vooral in de avond- en nachtelijke uren; dan zijn de ratten het meest actief. Van tevoren kijkt die medewerker met nachtkijkers waar de ratten zich vooral bevinden; Dat verhoogt de pakkans. Een raak schot is altijd direct dodelijk en veroorzaakt geen onnodig leed aan de dieren.

Ratten in de winter
Ratten kunnen ziekten verspreiden en schade aanrichten aan álles wat ze onderweg tegenkomen; (electriciteits)kabels, isolatiemateriaal, plafonds etc. Om deze risico’s te beperken is bestrijding noodzakelijk; de gemeente is daarvoor verantwoordelijk in het openbaar gebied; de inwoners op eigen terrein.
De gemeente vraagt er bewust in deze periode aandacht voor. De gewassen zijn geoogst, op de akkers vinden de ratten geen voedsel meer. Dan trekken ze naar de bebouwde kom. Omdat het winter is, verblijven de mensen binnen en nemen ze de ratten niet of veel minder waar. Maar ze zijn er wel en planten zich ook snel voort als ze over 3 dingen beschikken: voedsel, water en een schuilplaats. De meldingen komen dan bij de gemeente binnen zodra het voorjaar zich aandient en mensen weer in de tuin verblijven. Preventie en bestrijding nu betekent minder overlast in het voorjaar.

Ratten geen kans geven
Inwoners kunnen zelf ook veel doen om overlast van ratten te voorkomen:
• Zorg dat de tuin netjes is en ruim rommel op. Een stapel rommel (ook brandhout) is een
ideale plek voor ratten om te nestelen;
• Laat ’s nachts geen voedselresten, ongewassen borden of bestek etc. achter;
• Bewaar voer voor het konijn, de kippen etc. in een afgesloten bak; Knoei geen voer of
ruim het direct op.
• Voer geen vogeltjes met vetbollen, pindaslingers of ander eten dat blijft liggen/hangen;
• Ruim het afgevallen fruit van bomen meteen op.
• Herfst- of wintertafels, sier- en bloemstukken kunnen beter geen fruit, pompoenen, noten, eikels, kastanjes etc. bevatten.

Share

Woningbouw voor Mariaheide

Woningbouw voor Mariaheide

Voor de uitbreiding van Mariaheide is een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan plan ‘Steenoven II fase II’ maakt de bouw van maximaal 40 woningen in
Mariaheide mogelijk. Het projectgebied ligt ten zuiden van Mariaheide tussen de Heiakkerstraat en de Pastoor van Haarenstraat. Het maakt deel uit van een nieuw woongebied waarvoor de gemeente in het verleden gronden aangekocht heeft; het eerste deel is al ontwikkeld. Het plangebied wordt aangesloten op de eerste fase van Steenoven; De ontsluitingsweg voor verkeer haakt aan op de Veldoven. Tussen de geplande woningen en de lokale fruitteler wordt een groene buffer aangelegd. Verder blijft het -lokaal bekende- wandelpad met fruitbomen intact.

In het plan is ruimte voor een gevarieerd aanbod aan woningen voor verschillende doelgroepen: minimaal 25% sociale huurwoningen, 10% goedkope koopwoningen en de overige 65% zal worden verdeeld over verschillende doelgroepen. Dit programma sluit aan bij de Woonvisie Meierijstad. Het bestemmingsplan maakt alleen grondgebonden woningen mogelijk: rijwoningen, twee onder een kap woningen en vrijstaande woningen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 21 november jl. ingestemd met dit nieuwe plan. Het gaat, samen met het nieuwe beeldkwaliteitsplan, op korte termijn ter inzage voor een periode van 6 weken. Het bestemmingsplan wordt uiteindelijk ter vaststelling voorgelegd aan de gemeenteraad. Raadplegen van het ontwerpplan kan online via ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis in Veghel.

Share

Lezing: Volksverhalen over Heksen

Lezing: Volksverhalen over Heksen

Al eeuwenlang doen verhalen over heksen de ronde en je vraagt je af waar die verhalen vandaan komen? Maria van Deutekom behandelt in deze lezing het onderwerp ‘heks’ en vertelt over de heksenvervolging uit het verleden, die ook in Nederland en Brabant plaatsvond. Ook verhalen over heksen uit de Kempen en de Meijerij passeren de revue.

Maria van Deutekom gaat in deze lezing in op het thema ‘Heksen’. Om te beginnen: wat verstaan we eigenlijk onder ‘een heks’ en welke beelden er zoal zijn over heksen. Soms is dat beeld positief zoals dat van het wijze kruidenvrouwtje maar ook vaak negatief zoals het beeld van de oude toverkol die ziekte en verderf onder de mensen brengt. Hierbij kan de heksenvervolging uit het verleden, die ook in Nederland en Brabant plaatsvond, niet onbesproken blijven. In de laatste jaren is er veel onderzoek gedaan naar ‘hekserij’ waarin o.a. een link wordt gelegd naar de positie van de vrouw in vroeger tijden. Tevens zijn nieuwe gegevens aangedragen over het ontstaan van het vertrouwde heksbeeld op basis van de schilderijen van Pieter Bruegel de Oude.

Van Deutekom zoomt in op allerlei oude volksverhalen over heksen en geeft daarvan een aantal tot de verbeelding sprekende voorbeelden. Zo vertelt ze o.a. hoe je een heks kunt herkennen en hoe de betovering valt te doorbreken. Ook verhalen over heksen uit de Kempen en de Meijerij passeren de revue. Zelfs vandaag de dag doen er nog verhalen over ‘hekserij’ de ronde, maar die zijn vooral positief van aard. De verzamelterm hiervoor is ‘Wicca’ waarbij vaak wordt teruggegrepen naar oude religies en culturen.

Maria van Deutekom schreef voor het tijdschrift ‘Van den Herd’ van Heemkundekring ‘De Heerlijkheid Oirschot’ een drietal artikelen over Volksverhalen over heksen. Maria geeft lezingen en schrijfcursussen en is actief als theaterregisseur. Ze schrijft ook zelf verhalen en vertelt die voor publiek. Taal is een rode draad in haar leven.

Nieuwsgierig geworden? Kom dan zeker luisteren.
U bent voor de lezing welkom in de raadzaal van het Oude Raadhuis, Markt 1 in Veghel. Voor leden zijn er aan deze lezing geen kosten verbonden. Niet leden betalen € 3,00. Aanmelden is verplicht en kan tot vrijdag 8 december 2023 via de website www.vehchele.nl
Er is beperkt plaats, dus vol = vol!

Share