Tijdelijke sluiting balies burgerzaken in Sint-Oedenrode en Schijndel

Tijdelijke sluiting balies burgerzaken in Sint-Oedenrode en Schijndel

Gemeente Meierijstad sluit tijdelijk de balies van burgerzaken in Schijndel en Sint-Oedenrode. Dat gebeurt voor een periode van maximaal 12 maanden. De krapte op de arbeidsmarkt heeft ervoor gezorgd dat een aantal vacatures bij de afdeling burgerzaken (nog) niet ingevuld konden worden. Het gaat om functies die onmisbaar zijn voor een goede en complete dienstverlening. Zodra deze vacatures ingevuld zijn en de ontstane achterstand is weggewerkt, gaan de balies in Sint-Oedenrode en Schijndel weer open voor publiek.

Digitaal aanvragen
Veel producten kunnen digitaal aangevraagd worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om het doorgeven van een verhuizing, geboorte of melden van een voorgenomen huwelijk of het aanvragen van een uittreksel. Ook kan het rijbewijs digitaal worden verlengd via de vakfotograaf. Op www.meierijstad.nl is per product terug te vinden of het digitaal aangevraagd kan worden.

Afspraak maken in Veghel
Voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, identiteitskaart of een eerste inschrijving vanuit het buitenland is een persoonlijke afspraak nodig. Inwoners kunnen hiervoor vanaf 4 december terecht bij het gemeentehuis aan het Stadhuisplein in Veghel. Hiervoor kan een afspraak ingepland worden via www.meierijstad.nl/afspraak. Mensen die niet mobiel zijn, kunnen contact opnemen met de gemeente voor een maatwerkoplossing.

Al geplande afspraken?
De gemeente gaat contact opnemen met de inwoners, die al een afspraak hadden staan in
Schijndel of Sint-Oedenrode. Deze afspraken worden, in overleg, omgeboekt naar Veghel. Producten die voor 25 november 2023 in Schijndel of Sint-Oedenrode zijn aangevraagd, kunnen daar tot en met 1 december 2023 opgehaald worden. Hiervoor wordt een afspraak gemaakt om deze op te halen of thuis te laten bezorgen in het geval mensen niet mobiel zijn.

 

Share

BINNENKORT IS MEIERIJSTAD 350 MODULAIRE WONINGEN RIJKER

BINNENKORT IS MEIERIJSTAD 350 MODULAIRE WONINGEN RIJKER

De druk op de woningmarkt is hoog en neemt nog steeds toe. Het wordt daarom steeds lastiger om voor alle doelgroepen voldoende en adequate huisvesting te realiseren. Reguliere woningbouwprojecten vragen vaak veel voorbereidingstijd en kennen lange procedures. De gemeente Meierijstad heeft daarom besloten om voor regulier woningzoekenden een stapje extra te zetten en gaat samen met woningcorporaties Area en Woonmeij versneld 350 modulaire woningen plaatsen. Wethouder Rik Compagne: “Ik ben blij dat we met de eerste drie kansrijke locaties voor modulaire woningen nu naar buiten kunnen en de omwonenden kunnen informeren over de voorgenomen plannen. We hebben elkaar daar hard voor nodig. En de omwonenden, én de woningcorporaties én de gemeente staan samen aan de lat.” Mark Wonders, directeur-bestuurder Woonmeij: ”Door de mogelijkheid van het plaatsen van modulaire woningen kunnen we snel reageren op de grote opgave die we samen met gemeente Meierijstad hebben. In korte tijd breiden we de woningvoorraad uit en reageren we flexibel op de behoeften van woningzoekenden.” Jan van Vucht, directeur-bestuurder Area: “De snellere procedure en deze kwalitatief goede woningen helpen ons écht om voor de vele woningzoekenden een thuis te realiseren”.

Modulaire woningen
Modulaire woningen zijn woningen die vaak grotendeels of in zijn geheel in de fabriek gemaakt worden en in korte tijd op locaties neergezet of afgebouwd kunnen worden. De woningen zijn uit elkaar te halen, eventueel verplaatsbaar en vaak duurzaam ontworpen. Ze zijn er in allerlei soorten en maten, maar vaak bedoeld voor de wat kleinere huishoudens, zoals één- en tweepersoons huishoudens of kleine gezinnen. Modulaire woningen kennen dus een korte(re) bouwtijd, maar zijn ook met een snellere procedure mogelijk te maken. Modulaire woningen doen tegenwoordig kwalitatief niet meer onder voor permanente woningen en zijn dus een uitstekend alternatief om reguliere woningbouw mogelijk te maken. Bij de realisatie van modulaire woningen wordt ook
gekeken naar het concept met veel aandacht voor samen leven en collectiviteit. Bijvoorbeeld het gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte. Daarnaast bieden ze een mooie optie op de overspannen woningmarkt voor bijvoorbeeld starters.

Sociale huurwoningen
De modulaire woningen worden grotendeels als sociale huurwoningen gerealiseerd. Toewijzing van de woningen vindt dan ook plaats door de woningcorporaties via Ons Huiz. De woningen zijn bedoeld voor regulier woningzoekenden. Dat betekent dat de woningen aan een mix van doelgroepen kunnen worden toegewezen. Voor een aantal locaties onderzoeken we of woningen kunnen worden toegewezen aan inwoners uit het dorp zelf. Naast sociale huurwoningen kan het op een aantal locaties nodig zijn om ook woningen in de middeldure huur (huurprijs lager dan €1050) te realiseren of een gedeelte in de koop.

Op welke locaties?
Om geschikte locaties te vinden voor de opgave van 350 modulaire woningen heeft een locatiestudie plaatsgevonden. Er is daarbij gekeken naar al bestaande woningbouwlocaties, toekomstige woningbouwlocaties en nieuwe locaties. Verspreid over heel Meierijstad. Deze locaties zijn vervolgens beoordeeld op kansrijkheid. Bijvoorbeeld op het gebied van milieu, maar ook of we de locaties überhaupt geschikt vinden voor woningbouw. Daarbij is ook de afweging gemaakt of een locatie tijdelijk voor woningbouw ingezet kan worden of dat we toewerken naar een permanente invulling met wonen. De gemeente heeft gekeken naar eigen grondposities, maar ook locaties van particulieren/derden kunnen interessant zijn. Het college heeft op 14 november ingestemd om met een eerste reeks locaties aan de slag te gaan en deze verder te onderzoeken.

Voor de locaties in bovenstaande tabel geldt dat het de intentie is om de woningen permanent te realiseren en ze dus niet te verplaatsen. Wel onderzoekt de gemeente of de woningen versneld met een tijdelijke procedure mogelijk gemaakt kunnen worden. Later worden de woningen dan permanent verankerd in een bestemmingsplan of omgevingsplan.
Naast deze (nieuwe) locaties heeft de gemeente op twee plekken al ervaring met modulaire woningen. In De Bolst in Erp zijn 20 woningen gerealiseerd en 17 woningen aan de Kerkendijk in Schijndel. Ook heeft de gemeente eerder dit jaar een omgevingsvergunning verleend voor de realisatie van een modulair wooncomplex van 24 appartementen aan de Muntelaar in Veghel (nabij het Koning Willem I college).
Buiten de locaties die nu bekend worden gemaakt is nog een aantal locaties in onderzoek op haalbaarheid. Zodra daar meer over bekend is, zullen ook deze locaties worden gecommuniceerd.
Tot slot is de gemeente Meijerijstad ook bezig met de realisatie van circa 150 zogenaamde RVBwoningen die door het Rijk zijn ingekocht. Deze flexwoningen komen aan de Bremweg in Schijndel en worden ingezet voor opvang van ontheemden gedeeltelijk in combinatie met de huisvesting van regulier woningzoekenden.

Betrekken van de omgeving
Graag gaan we samen met de omgeving in gesprek over de realisatie van de modulaire woningen en we vragen betrokken inwoners en belanghebbenden om mee te denken over de inrichting van het gebied. We betrekken hierbij ook graag de wijk- en dorpsraden. Omwonenden van de locaties De Locht in Olland, Sportpark in Boskant en Stadshobbywerkplaats in Veghel hebben hierover een brief ontvangen. De locaties Veghels Buiten Noordoost, Korstenhof in Boerdonk en Korenveld in Keldonk maken onderdeel uit van al lopende woningbouwprojecten. Daarbij wordt de omgevingsdialoog in het kader van het bredere woningbouwproject opgepakt. Voor de locatie Pastorietuin in Boskant heeft de omgevingsdialoog al plaatsgevonden en wordt de vergunningaanvraag voorbereid.

 

Share

Luistercafé in teken Joni Mitchell 

Luistercafé in teken Joni Mitchell 

 
In zaal De Apotheek op De Noordkade in Veghel is vrijdag 1 december om 20.30 uur weer een nieuwe editie van Luistercafé Noordkade. Centraal deze keer staat de Canadese singer-songwriter Joni Mitchell. Luistercafé Noordkade is een initiatief van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken in samenwerking met Cultuur Haven Veghel. 

 
Joni Mitchell (1943) was de lieveling van de folkscene van de late jaren zestig. Na haar meesterwerk Blue uit 1971 ging ze steeds meer de kant van de jazzmuziek op. Wat bleef, waren haar altijd poëtische teksten, die haar in de loop der jaren talloze fans opleverde. Hoewel ze in haar latere carrière in en uit de mode raakte, wordt ze gezien als één van de meest getalenteerde artiesten van haar generatie. Bekende nummers zijn onder meer Big Yellow Taxi en Both Sides Now. 

 
De muziek op de avond wordt verzorgd door Indra Salima. Zij is een groot bewonderaar van Joni Mitchell. Met de voorstelling Wildwood Flower: A Joni Mitchell Story stond ze in 2022 in een groot aantal Nederlandse theaters.  

 
De entree van het Luistercafé is gratis. Aanmelden is niet nodig. 

Share