Wonen op de Bolst

Wonen op de Bolst

Voor de noordzijde van De Bolst in Erp is een nieuw ontwerpbestemmingsplan opgesteld.
Het bestemmingsplan plan ‘Bolst noord’ is de juridische voorbereiding die de bouw van
maximaal 80 woningen mogelijk maakt.
Het plangebied ligt in de hoek van de Voorbolst en Oudveld en grenst in het noorden en oosten aan het Oudveld. Ten zuiden en westen sluit het plangebied aan op de Achterbolst en de Wilbert Kerkhofstraat. De Voorbolst wordt de belangrijkste ontsluitingsweg voor het nieuwe woongebied.
In het plan is ruimte voor een gevarieerd aanbod aan woningen voor verschillende doelgroepen: minimaal 25% sociale huur, 15% huur in de vrije sector, 10% goedkope koop, 20% middeldure koop en 20% dure koop. Het woningbouwprogramma sluit aan bij de Woonvisie Meierijstad. Een deel van de kavels wordt tezijnertijd in de vrije verkoop verkocht. Het bestemmingsplan maakt alleen grondgebonden woningen mogelijk: rijwoningen, twee onder een kap woningen en vrijstaande woningen.

Wethouder Jan van Burgsteden: “De Bolst noord is de laatste fase en daarmee ook de afronding van de woonwijk de Bolst in Erp. Deze ruimtelijke ontwikkeling zijn we gestart in 2007 en daarmee hebben we inmiddels de woningvoorraad in Erp fors uitgebreid.”
Het college van burgemeester heeft op 14 november jl. ingestemd met dit plan. Het nieuwe plan, gaat samen met het nieuwe beeldkwaliteitsplan voor fase Noord op korte termijn ter inzage voor een periode van 6 weken. Raadplegen kan zowel online via ruimtelijkeplannen.nl of op het gemeentehuis in Veghel.

Share