Column

In de eerste plaats ben je moeder/vader

Als je moeder (of vader) wordt voel je direct de enorme verplichting die je hebt. Dat kindje is volkomen afhankelijk van jou/jullie en je beseft hoe die grote verantwoordelijkheid nu voor altijd op jouw schouders drukt.

Moeder of vader blijf je

Nooit zul je een ex-mama of ex-papa worden. Ouder blijf je voor je hele leven, zelfs als je je kinderen overleeft. En die band is zo vanzelfsprekend, dat niets belangrijker is. En juist dàt maakt het zo lastig om een samengesteld gezin te vormen. De relatie met het kind bestaat al heel wat langer dan die met je nieuwe partner. En daarbij komt nog die grote verantwoordelijkheid die er altijd is.

De nieuwe partner in het samengesteld gezin

Voor degene die geen kinderen heeft is het moeilijk te begrijpen hoe zwaar die verantwoordelijkheid weegt (want hij/zij kent die nog niet). Pas als allebei de partners eigen kinderen hebben weten ze hoe het werkt. Maar wordt het dan gemakkelijker?

Onvoorwaardelijk

Als je allebei kinderen hebt, begrijp je meer van de onvoorwaardelijkheid van het ouderschap. Je blijft ook ouder als je kind verkeerde dingen doet.  Je kan van je kind nooit echt afstand nemen. Soms raken kinderen op verkeerde paden, gaan ze dingen doen die jij veroordeelt. In eerste instantie geloof je het niet: het kan niet waar zijn. Maar dan blijkt dat je kind liegt, steelt, of drugs gebruikt, of wreed is tegen dieren. Is je kind nog klein dan hoop je dat het over gaat (of dat er nog wat aan te doen is).

Grotere kinderen

Hoe ouder je kind is, hoe meer de eigen verantwoordelijkheid van het kind een rol speelt. Maar je zult toch vaak denken waar je zélf de boot gemist hebt, welke fouten je gemaakt hebt. Dat is ouderschap, dat je altijd bij jezelf op zoek gaat naar fouten. Sommige ouders wijzen naar de “slechte inborst” van de àndere ouder (de ex-partner en/of diens familie), maar meestal ga je toch ook bij jezelf te rade.

Onmogelijk kind?

Als beide partners eigen kinderen hebben snappen ze beter hoe diep ouderschap zit, maar dan nog zal de nieuwe partner zelden begrijpen hoe schuldig je je kunt voelen, hoe veel liefde je kunt voelen voor een manipulerend of op allerlei andere manieren een onmogelijk kind. Voor jou is het geen onmogelijk kind, alleen af en toe een beetje lastig. En dat maakt je kwetsbaar.

Je trapt erin

En dat is waarom je er elke keer intrapt als je kind aangeeft zijn/haar leven te beteren, terwijl niemand het nog begrijpt . En ook daarom is het ook zo makkelijk om te zeggen: “als hij mijn zoon was, dan gooide ik hem buiten” of “als ze mijn dochter was kreeg ze geen cent meer”. Zonder diepe gevoelens voor een kind, wordt alles een stuk eenvoudiger.

Contactherstel

En ook daarom blijven ouders eeuwig hopen op herstel van contact als een kind het contact verbroken heeft. En ook daarom blijven ouders eeuwig dat ene kind wat overleden is op een voetstuk zetten.

Ouderschap

Vader of moeder worden is de grootste en belangrijkste verandering in je leven. Het onbezorgde leven keert nooit meer terug. De meeste mensen willen hun leven voor niemand ter wereld geven….. behalve voor hun kind.

Share