Nieuwe werkwijze in Meierijstad maakt einde aan vele losse bestemmingsplannen

Nieuwe werkwijze in Meierijstad maakt einde aan vele losse
bestemmingsplannen

De gemeente Meierijstad hanteert vanaf 1 januari a.s. tweemaal per jaar een startdatum voor het proces om het omgevingsplan Meierijstad te wijzigen: 1 maart en 1 oktober. Dat is onderdeel van de aanpak die het college van burgemeester en wethouders voorlopig kiest om de nieuwe Omgevingswet toe te passen. Het omgevingsplan Meierijstad komt in de plaats van álle huidige bestemmingsplannen.

Veranderingen door nieuwe wet
Per 2024 treedt in Nederland de Omgevingswet in werking. Daardoor kan een gemeente vanaf dat moment geen bestemmingsplannen meer opstellen. Een bestemmingsplan geeft op dit moment de ruimtelijke regels waaraan een activiteit zoals bouwen of slopen op die plek moet voldoen. Voor vergunningverlening toetst de gemeente het initiatief aan dat bestemmingsplan. In plaats van de bestemmingsplannen (in Meierijstad nu ruim 370) komt er op 1 januari 2024 per gemeente één omgevingsplan.

Meer werken met afwijkingsvergunningen, minder omgevingsplanwijzigingen
Voor ruimtelijke activiteiten (bijv. bouwen, verbouwen, kappen) verleent de gemeente op dit moment jaarlijks vele vergunningen. Ook stelt ze een groot aantal plaatselijke bestemmingsplannen op als het bestaande bestemmingsplan niet het juiste juridische kader biedt. Onder de nieuwe Omgevingswet komt meer nadruk te liggen op de vergunningverlening, ook als een initiatief afwijkt van het omgevingsplan. Dat betekent dat inwoners of bedrijven minder vaak dan nu een wijziging van het omgevingsplan nodig hebben. Toch blijft voor sommige initiatieven gelden dat ze beter mogelijk gemaakt kunnen worden door een wijziging van het omgevingsplan, dan door een vergunning in afwijking van het omgevingsplan. De gemeente kan de initiatiefnemer informeren over beide routes.

Na omgevingstafel twee startdata voor wijziging omgevingsplan
Zowel de aanvraag van een complexe vergunning, als de aanvraag van een wijziging omgevingsplan, kunnen inwoners en bedrijven voorbereiden in nauw overleg met de gemeente. 
Hiervoor biedt Meierijstad intake- en omgevingstafels waar initiatiefnemers tips krijgen van specialisten. Heeft iemand haar initiatief uitgewerkt volgens die tips en is een afwijkingsvergunning onvoldoende? Dan kan de gemeente de gewenste activiteit alleen mogelijk maken via een wijzigingsronde van het omgevingsplan. Die wijzigingsronden starten in Meierijstad voorlopig twee keer per jaar, namelijk op 1 maart en 1 oktober. Dat betekent dat de initiatieven vóór die startdatum ingediend moeten zijn. Daarna duurt het ongeveer een half jaar totdat de wijziging van het omgevingsplan echt wordt vastgesteld; Deze vaststelling is een bevoegdheid van de gemeenteraad. Het college verwacht de eerste wijziging van het omgevingsplan Meierijstad, ná de zomervakantie van 2024 voor te leggen aan de gemeenteraad.

Share