Column

Weet waar je aan begint (zeker als je zelf geen kinderen hebt)!

Ze was verliefd geworden op haar oudere collega. En hij ook op haar! Hij was getrouwd, een zoontje van 12 jaar, hun huwelijk stelde al lange tijd niks meer voor. Hij ging scheiden en was erg begaan met hun zoon. Bij de mediator gaf de zoon duidelijk aan wat hij wilde: bij papa blijven wonen en mama niet te ver uit de buurt, zodat hij zelf daarheen kon fietsen.

Moeder terug naar de eigen omgeving

Vader zou blijven wonen in de bestaande woning. Hij wilde moeder helpen een huis te kopen in de buurt. Maar moeder kwam oorspronkelijk niet uit de omgeving, wilde liever terug naar de woonplaats waar zij geboren was. Dit was zo’n 25 km verder weg. Hun zoon was daar erg verdrietig over, maar moeder bleef onvermurwbaar.

Kinderen hebben verandert je leven

De vriendin van vader trok bij vader en zoon in. Zij had duidelijk te kennen gegeven géén rol in de opvoeding te wensen, ook wilde zij zelf geen kinderen. Zij had een leuke baan en dacht dat er verder weinig zou veranderen. Zij wist helemaal niet hoe het was om kinderen te hebben.

Tegenvallers

Nu ging het natuurlijk ook niet om een kleintje, op 12-jarige leeftijd doen ze een heleboel zelf. Maar ze hebben nog steeds de nodige ouderlijke begeleiding nodig.  Het viel de vriendin zwaar tegen, dat vader de zoon niet wegstuurde naar moeder als zoonlief liever bij vader bleef.  Zo had het stel weinig tijd voor elkaar, zaten ze steeds “opgezadeld” met een jongen waar zij niks mee had. Dat viel haar zwaar tegen.

Contact tussen de vriendin en de zoon

Het viel vader juist tegen dat zijn vriendin geen behoefte had om te investeren in de relatie. Hij snapte niet dat zijn vriendin niet inzag hoe leuk zijn zoon was en hoeveel plezier je daarmee kon hebben. Pogingen om het contact tussen vriendin en zoon aan te moedigen mislukten omdat de vriendin daar geen zin in had.  Gedesillusioneerd kwamen ze bij mij.

Voorbereiding had deze ellende kunnen voorkomen

We hebben echt het nodige gedaan om kleine oplossingen te bedenken zodat het stel meer tijd had voor elkaar, maar desondanks bleek zij niet bereid om te investeren in de relatie met zijn zoontje. En dan is er geen houden aan. Inmiddels had ze geen eigen woning meer om op terug te vallen.  Met een solide voorbereiding had dit allemaal voorkomen kunnen worden. Waarschijnlijk hadden ze dan nog een tijd blijven LAT-ten.

Share

Meierijstad plant op 5 locaties bomen op Nationale Boomfeestdag

Meierijstad plant op 5 locaties bomen op Nationale Boomfeestdag

Op woensdag 15 november is het weer Nationale Boomfeestdag. Zoals ieder jaar worden hier de kinderen van groep 8 van diverse basisscholen hiervoor uitgenodigd.
De gemeente Meierijstad organiseert dit jaar samen IVN Sint-Oedenrode en werkgroep ’t Hurkske, de buitendienst van de gemeente en een aannemer op 5 locaties de plantwerkzaamheden: Sonseweg en Rijsingen in Sint-Oedenrode, in Boerdonk bij de Meerbosweg (‘t Hurkske), het Rabattenbos in Veghels Buiten en de Steengraaf in Erp.

Thema van 2023: ‘ Opgroeien met Bomen’
Het doel van de jaarlijkse Nationale Boomfeestdag is kort en krachtig: Kinderen betrekken bij het gemeentelijk groen en ze de waarde van groen laten inzien. Het thema van 2023 is ‘Opgroeien met Bomen’ Dit thema is gekozen om kinderen het belang te laten zien van het opgroeien in een omgeving met bomen. Bomen zijn belangrijk, ze houden water vast, brengen verkoeling, filteren schadelijke stoffen uit de lucht en leveren voedsel, leefruimte en bescherming aan allerlei planten en dieren. Kortom: bomen werken voor een gezond klimaat!
Wethouder Jan van Burgsteden: “De boomfeestdag bestaat al ruim 60 jaar en het is mooi om te zien dat iedereen zich vaak nog goed kan herinneren waar hij/zij zelf een boompje geplant heeft op de boomfeestdag in hun jeugdjaren. Deze dag staan we stil bij het feit hoe belangrijk bomen zijn in ons leven. Bomen helpen om de negatieve gevolgen van de klimaatverandering tegen te gaan. De kinderen leveren deze dag hun bijdrage aan nieuwe natuur door bomen en bosplantsoen te planten. Bomen die kinderen in de toekomst weer aan de volgende generatie kunnen laten zien. Het is dan ook leuk om deze traditie samen met de kinderen voort te zetten.”

Soorten bomen, struiken en bosplantsoen
Op de locaties in Sint-Oedenrode, Veghel, Erp en Boerdonk worden in totaal maar liefst 3335 bomen en bosplantsoen geplant. De soorten bomen die geplant worden zijn veldesdoorn, Iep, zoete kers, Linde, haag beuk, wilde appel, Mispel, grove den en aan bosplantsoen Kornoelje, Meidoorn, Elegantier, Vlier, Lijsterbes, Hazelaar, Sleedoorn, Gelderse roos, wilg, hondsroos, vuilboom, Liguster, Kardinaalsmuts.

Share