Kunstlessen CHV Academy op basisscholen in Meierijstad weer van start

CHV Academy, Circle of Talent brengt creativiteit tot bloei via kunstlessen
Kunstlessen CHV Academy op basisscholen in Meierijstad weer van start

Ook dit jaar verzorgt CHV Academy, Circle of Talent kunstlessen op alle 34 basisscholen in Gemeente Meierijstad. Wat in oktober 2017 van start is gegaan is zes jaar later uitgegroeid tot een zeer succesvol en toekomstbestendig initiatief.

CHV Academy, Circle of Talent wil dat alle kinderen en jongeren in gemeente Meierijstad de mogelijkheid krijgen om hun creativiteit en talent te ontplooien. Dankzij de kunstlessen van de professionele docenten van CHV Academy leren de kinderen te uiten wat ze van binnen voelen. Creativiteit draagt bij aan het vergroten van de verbeeldingskracht en helpt bij het ontwikkelen van vaardigheden zoals samenwerken, zelfverzekerdheid en probleemoplossend vermogen. Vaardigheden die goed van pas komen in de maatschappij van de toekomst. Bovendien zorgen de kunstlessen ervoor dat kinderen beter in hun vel komen te zitten. Actief deelnemen aan kunst en cultuur draagt bij aan het geluksgevoel!

“Door de kunstlessen durf ik meer mezelf te zijn en trek ik me veel minder aan wat anderen van mij denken en vinden” aldus een leerling van de basisschool.

Elke week geeft een team van 12 kunstprofessionals kunstlessen aan 3556 leerlingen in 157 klassen van de 34 basisscholen, inclusief speciaal onderwijs, in gemeente Meierijstad. In deze lessen gaan de kinderen aan de slag met elementen van dans, theater, beeldend en muziek en ervaren ze wat ze allemaal met hun eigen creativiteit kunnen doen. Alles wat de kinderen gedurende het schooljaar leren wordt aan het eind van het jaar tentoongesteld of op het podium gepresenteerd tijdens het creatieve (gratis) DOE’T Festival op de Noordkade in Veghel.

Barbara Brouwer, initiatiefnemer CHV Academy: “‘It takes a village to raise a child’, oftewel: er is een gemeenschap nodig om een kind of jongere gezond, gelukkig en creatief op te laten groeien. Daarin heeft de gehele gemeenschap een verantwoordelijkheid. In de Circle of Talent werken ouders, ondernemers, onderwijs en overheid samen. Met alles wat in hun vermogen ligt investeren zij samen in de creatieve ontwikkeling van alle kinderen en jongeren.”

Naast kunstlessen in het primair onderwijs verzorgt CHV Academy, Circle of Talent ook kunstworkshops op het voortgezet onderwijs, onder de noemer Kick Arts!. Daarnaast biedt het gratis Talentenklassen vol workshops en masterclasses aan voor kinderen en jongeren die hun talent (nog) verder willen ontwikkelen. Jongeren die een vervolgopleiding in de kunsten willen gaan volgen worden ondersteund in het voorbereidingsproces. Natuurlijk hoeft niet ieder kind of iedere jongere een kunstprofessional te worden. De Circle of Talent staat voor het ontdekken en stimuleren van talent en creativiteit en de ontwikkeling daarvan, hoe bescheiden ook.

Het aanbod van CHV Academy, Circle of Talent wordt mogelijk gemaakt dankzij investeringen van bedrijfsleven, onderwijs en gemeente. Meer informatie over CHV Academy, Circle of Talent is te vinden op www.chvacademy.nl.

Share