Week van de Veiligheid

Tweede week oktober ‘Week van de Veiligheid’
In de tweede week van oktober organiseert de gemeente Meierijstad samen met veiligheidspartners de Week van de Veiligheid. In die week zijn er verschillende activiteiten, zoals een veiligheidsmarkt, is er een meldingsactie door politie en buitengewoon opsporingsambtenaren (boa’s) en start er een spannende game met een escape room die tot het einde van het jaar voor iedereen gratis te spelen is.
Veiligheidsmarkt
De week van de veiligheid start op zondag 8 oktober (van 10.00 uur tot 16.00 uur) met een veiligheidsmarkt op het Stadhuisplein in Veghel. De veiligheidsmarkt is een interactief evenement voor jong en oud om inwoners meer bewust te maken van alles wat er speelt rondom (de eigen) veiligheid. Op de veiligheidsmarkt is veel te zien en te doen: van pantserauto’s tot het bekijken van een drugslab of zelf ontkomen uit een woning vol rook. Ook kun je het voertuig zien waarin gevangenen vervoerd worden en hoe een meldkamer werkt.
Alle partijen die een bijdrage leveren aan de veiligheid binnen de gemeente zijn aanwezig met de voertuigen en middelen waarmee zij dagelijks aan een veilige gemeente werken. Een unieke kans om deze eens van dichtbij te bekijken of vragen te stellen.
De veiligheidsmarkt wordt om 10.00 uur geopend door Burgemeester Van Rooij.
Actie ‘U vraagt wij draaien’
Op donderdag 12 oktober is er de actie ‘U vraagt wij draaien’. Een samenwerking van de politie en boa’s in de gemeente Meierijstad. Bij het werk van de politie en boa’s zijn ze vaak afhankelijk van meldingen door de inwoners. Vindt u dat uw straat of omgeving wat extra toezicht kan gebruiken of heeft u behoefte aan preventief advies?
Dit kunt u vermelden door middel van het plaatsen van een reactie op de posts die donderdag 12 oktober geplaatst worden op het instagramkanaal politie_meierijstad of op de Facebookpagina Politie Meierijstad. Vermeld in uw reactie duidelijk het verzoek, de locatie en rond welke tijdstippen hier extra toezicht nodig is.
De politie en boa’s gaan van 13.30 tot 23.00 uur aan zoveel mogelijk verzoeken gehoor geven!
Eenheid 75
Eenheid 75 gaat in die week van start. Een AR game met een escape room die tot het einde van het jaar voor iedereen gratis te spelen is. Augmented reality
Bezoekadres
Stadhuisplein 1 5461 KN Veghel
Postadres
Postbus 10.001 5460 DA Veghel
T: 14 0413
E: info@meierijstad.nl
W: www.meierijstad.nl
IBAN: NL31 RABO 0171 5811 48
Er is sprake van AR) wanneer een digitaal beeld aan de werkelijkheid wordt toegevoegd. Augmented reality maakt het mogelijk om devirtuele wereld en de echte wereld met elkaar te verbinden. Meer informatie en aanmelden kan vanaf 4 oktober via www.eenheid75.nl.

Activiteiten met jongeren
De jongerencentra in onze gemeente gaan het spel ‘Jachtseizoen’ spelen met de jeugd in samenwerking met onze wijkagenten. Zo ook staat er op donderdag 12 oktober een workshop voor de professionals uit de veiligheidsketen op het programma. Tijdens deze workshop leren de professionals signalen herkennen die mogelijk iets zeggen over jongeren die de wereld van criminaliteit en drugs in glijden. Zij ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging.

Share

Kinderboekenweek

Kinderboekenweek in de Bibliotheek!

Van woensdag 4 oktober tot en met zondag 15 oktober is de jaarlijkse Kinderboekenweek. De Bibliotheken in Meierijstad organiseren allerlei activiteiten op verschillende locaties. Het thema van de Kinderboekenweek dit jaar is Bij mij thuis.

Opening, voorlezen en speurtocht

In Veghel wordt de Kinderboekenweek geopend op woensdagmiddag 4 oktober tijdens de boekpresentatie van de Veghelse schrijfster Ingrid Jackson.Creatievelingen kunnen op vrijdag 6 oktober (Veghel) en 13 oktober (Sint-Oedenrode) naar een voorlees- en knutselactiviteit in samenwering met Phoenix Cultuur en Kunstjuf Eva de Man. In Schijndel wordt op 6 oktober in samenwerking met Phoenix een voorlees- en theateractiviteit georganiseerd. Daarnaast is er de gehele periode voor alle speurders een speurtocht uitgezet in de Bibliotheek.  

Kinderboekenweekmiddag

Zondag 8 oktober is er een kinderboekenweekmiddag voor alle kinderen uit de gemeenten Bernheze, Oss,Maashorst en Meierijstad in de Bibliotheek Nistelrode. Tussen 13.00 en 16.00 uur zijn kinderen welkom om deel te nemen aan verschillende leuke activiteiten. Jonge kinderen kunnen luisteren naar een mooi ‘Bij mij thuis’ prentenboek. Daar horen leuke liedjes en spelletjes bij en een knutselactiviteit. Daarnaast kunnen kinderen van oude toetsenborden een schilderij maken, deelnemen aan de rapworkshop of een mooie foto maken voor het Green Screen. De rapworkshop is voor kinderen vanaf 8 jaar en alleen voor deze activiteitmoeten ze zich vooraf aanmelden via de website van de Bibliotheek.

De Bibliotheek is gratis voor kinderen en jongeren

Doel van de Kinderboekenweekweek is zoveel mogelijk kinderen enthousiast maken voor lezen. De Kinderboekenweek is een mooie gelegenheid om je kind lid te maken van de Bibliotheek. Kinderen en jongeren tot en met 18 jaar zijn gratis lid van de Bibliotheek.  

Meer informatie over de Kinderboekenweekmiddag en over lokale activiteiten in de verschillende bibliotheekvestigingen tijdens de Kinderboekenweek is te vinden via de website van de Bibliotheek, www.nobb.nl/kinderboekenweek. Deelname aan de activiteiten is gratis.

Share

Meierijstad presenteert begroting 2024

Gemeente Meierijstad presenteert sluitende begroting voor 2024
Het college van B en W presenteert een sluitende Programmabegroting 2024: de uitgaven en inkomsten zijn met elkaar in evenwicht. In 2024 kan het college van de gemeente daarmee blijven werken aan de ambities uit het collegewerkprogramma. Ook voor 2025 is het resultaat positief. Net als veel andere gemeenten, heeft de gemeente Meierijstad echter tekorten voor 2026 en 2027. Dit komt door teruglopende rijksinkomsten vanaf 2026.
Kabinetsbeleid
Het financieel in evenwicht houden van de uitgaven en inkomsten is voor 2024 nog ruim gehaald. In de meerjarenraming wordt duidelijk dat dit vanaf 2026 niet meer lukt. Dit heeft te maken met de nieuwe financieringssysteem dat het kabinet wil doorvoeren vanaf 2026. Omdat het kabinet hierover nog geen besluiten heeft genomen, ontvangen gemeenten vanaf 2026 een lagere uitkering.
Financiële uitdagingen
Wethouder Financiën Jan Goijaarts: Meierijstad is een financieel gezonde gemeente en wil dat blijven. We onderzoeken daarom hoe we tekorten in de komende jaren kunnen voorkomen. De
rijksinkomsten nemen af en veel uitgaven nemen toe door o.a. inflatie en hogere loonkosten.
Ik ben blij te melden dat er voor 2024 geen bezuinigingen nodig zijn. Tegelijkertijd blijven we alert en kijken we zorgvuldig naar onze uitgaven voor de komende jaren. Zodat we veerkrachtig kunnen reageren op toekomstige uitdagingen.
De raad heeft kaders gesteld voor het opstellen van de begroting 2024. Het college zou onder andere van de raad meer eigen inschattingen mogen maken, zodat jaarrekeningresultaten kunnen dalen. Dit is op enkele plekken in de begroting gebeurd. Onder andere door deze aanpassingen is het nu niet nodig de lasten voor de inwoners extra te verhogen.

Met de kracht van samen
De gemeente wil, samen met inwoners, ondernemers, dorps–en wijkraden, verenigingen en instellingen de belangrijkste ambities waarmaken. Door in 2024 onder andere verder te investeren in preventie en innovatie van de zorg, een gezonde leefstijl en duurzame inzet van talent. Door het woon- en leefklimaat te optimaliseren om de leefbaarheid en veiligheid in de dorpen en wijken verder te versterken. Door in te zetten op de versnelling van woningbouw en de juiste woningen op de juiste locaties. Door te investeren in maatschappelijk vastgoed voor veilige, toegankelijke en duurzame gemeentelijke gebouwen. Door te investeren in duurzaamheid en toe te werken naar een CO2-neutraal Meierijstad in 2050. Door te investeren in het openbaar gebied om de verkeersveiligheid en de bereikbaarheid te verbeteren, onder andere door de vervanging van wegen. En door de verdere verbetering van de gemeentelijke dienstverlening op basis van de ervaringen van de klanten.
De begroting is in te zien op https://meierijstad.begroting-2024.nl. De behandeling in de gemeenteraad is op 2 november.

Share