Meierijstad wil ook in 2023 verenigingen en deel van de stichtingen helpen bij gestegen energiekosten

Meierijstad wil ook in 2023 verenigingen en deel van de stichtingen helpen
bij gestegen energiekosten

De gemeente Meierijstad bereidt een eenmalige subsidieregeling voor tegemoetkoming in
hogere energielasten in 2023 voor. Sportverenigingen, kunst & cultuurinstellingen en loopvoorzieningen zoals wijk- en dorpsorganisaties kunnen daar na de zomervakantie een aanvraag voor indienen. Het college heeft de uitgangspunten voor een regeling al astgesteld; Voorwaarde is wél dat de financiële dekking rondkomt.

Tegemoetkoming voor 2023
In tegenstelling tot inwoners en bedrijven zijn er nog nauwelijks rijkssteunmaatregelen voor de verenigingen en instellingen; Maar die behoefte is er wel. Het college vindt het erg belangrijk dat clubs het hoofd boven water kunnen houden. En dat de sociaal-maatschappelijke activiteiten voor inwoners door kunnen blijven gaan. Daarom had ze voor 2022 al een eenmalige subsidieregeling opgetuigd.

De energiecontracten voor 2023 zijn in sommige gevallen afgesloten in een eerder prijstechnisch ongunstige periode. Dat maakt dat de energietarieven voor gas en stroom in 2023 nog veel hoger zijn dan in 2022. Reden voor het college opnieuw een regeling te treffen. Hoe die er precies uit gaat zien is nu nog niet duidelijk.

Aanschaf zonnepanelen wordt beloond
Wethouder Menno Roozendaal: “Vorig jaar hebben we al een prikkel ingebouwd; Clubs moesten bij hun aanvraag ook verklaren dat ze in 2023 energiebesparende maatregelen zouden gaan het gewenste effect gehad. We hebben ook gezien dat sommige clubs in 2022 zelf al aan de slag zijn gegaan met opwek van duurzame energie. Onder andere door
zonnepanelen te gaan leggen.”
Dat heeft direct effect gehad op hun stroomafname van het net en dus de energierekening. Het college heeft besloten dat ze verenigingen en stichtingen wil belonen voor dat duurzame gedrag. Het voordeel door minder stroomafname blijft daarom buiten beschouwing bij de bepaling van de definitieve subsidie over 2022. Clubs kunnen dat gebruiken worden om de rente en afschrijving van hun investering te dekken.

Subsidie aanvragen
Een aanvraag indienen voor 2023 is nu nog niét mogelijk. De gemeente werkt nog aan de uitwerking van de subsidieregeling en aan de financiële dekking. De verwachting is dat het college de regeling en het subsidieplafond ná de zomervakantie vaststelt. Verenigingen en stichtingen voor wie de regeling bedoeld is, krijgen rechtstreeks bericht van de gemeente zodrá ze wel een aanvraag kunnen indienen. De volledige regeling en voorwaarden worden dan ook gepubliceerd en vermeld op www.meierijstad.nl.

Share