De notaris in het Alzheimer Café Uden-Veghel 

De notaris in het Alzheimer Café Uden-Veghel 

Op 20 juni bent u van harte welkom in het Alzheimer Café in Uden.

Deze avond staat het thema “Wat te regelen bij de notaris” op het programma. 

Er komt een moment waarop mensen met dementie hun eigen zaken niet meer kunnen of mogen regelen. De naasten van iemand met dementie komen dan voor tal van vragen te staan waarover een beslissing moet worden genomen. Die vragen kunnen op het juridische of het medische vlak liggen. Want wat als je partner de diagnose dementie heeft, kun je dan het huis verkopen als je kleiner wilt gaan wonen? En mag je dan nog schenkingen doen aan (klein)kinderen? Wie vertegenwoordigt die persoon dan bij medische behandelingen, of op het financiële vlak? Wie mag de bankzaken regelen? En hoe kan ik voorkomen dat mijn naasten vastlopen op deze vlakken? Hoe voorkom ik misbruik? Allemaal vragen om tijdig in het proces bij stil te staan. 

Marian van der Linden van Maashorst Notarissen in Schaijk komt deze avond met een lezing een antwoord geven op deze vragen— 

Het Alzheimer Café is op 20 juni in Eigen Herd Rooijsestraat. De zaal is open om 19.00 uur, programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij. 

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact.  

Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom. Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525.

Share

Gemeente Meierijstad verdubbelt wederom de subsidie van de waterschappen

Gemeente Meierijstad verdubbelt wederom de subsidie van de
waterschappen

Na het succes van de afgelopen jaren verlengen de waterschappen De Dommel en Aa en Maas de subsidie ‘Klimaatbestendige maatregelen’. En de samenwerkende As50+ gemeenten verdubbelen het subsidiebedrag. (tot een bedrag van maximaal € 5.000). Daarmee wordt de aanleg van een groen dak, infiltratiekratten, het plaatsen van een regenton of een wadi met mooie planten, nog aantrekkelijker. Want naast de subsidie heeft een mooi groen uitzicht meer te bieden. Het is ontspannend, het zorgt voor de nodige verkoeling in een hete zomer, het voorkomt wateroverlast en de beestjes vinden het ook fijn.

Resultaten in 2022
Er zijn in 2022 binnen Meierijstad met de subsidieregeling 26 groene daken aangelegd, 1.678 m2 verhard oppervlak afgekoppeld en 39.325 m3 waterberging gerealiseerd. Wethouder Jan van Burgsteden: “Dat is n mooi begin, want verharding maakt het lastig voor het regenwater om de grond in te komen. Dit zorgt niet alleen voor droge bodems en verlepte plantjes, maar op sommige plekken ook voor overbelaste rioleringen, wateroverlast en toenemende kosten voor waterzuivering. Maar het kan méér, want tot nu toe is nog maar ongeveer 20% van het subsidiebudget in Meierijstad benut. Dus, pak je kans!”

Het inspiratieboek bekijken en een bijdrage aanvragen
Alle inwoners van gemeente Meierijstad in het verzorgingsgebied van waterschap Aa en Maas en waterschap De Dommel komen in aanmerking voor de subsidie, mits ze in bebouwd gebied wonen. Bewoners van een nieuwbouwwoning van na 2008 komen alleen in aanmerking voor subsidie op een groen dak. De hoogte van het bedrag is afhankelijk van de hoeveelheid m2 groen dak of afgekoppeld dak. Het waterschap heeft een inspiratieboek gemaakt met tips en verhalen van mensen uit de regio. Hierin is informatie te vinden over de verschillende manieren om hemelwater af te koppelen en de voorwaarden. Het inspiratieboek is te vinden op:
https://www.meierijstad.nl/duurzaamheid/Subsidie_en_leningen/Subsidie_voor_klimaatbestendige_maatregelen

Share

Afsluitende expositie Kick Arts!

Afsluitende expositie Kick Arts! door leerlingen Elde College

Leerlingen van het Elde College namen dit schooljaar deel aan de Kick Arts! kunstlessen van CHV Academy. Zij volgden na schooltijd diverse workshops van kunstprofessionals en hebben kunst en cultuur ontdekt op een geheel eigen(wijze) wijze. Dans, muziek, theater, nieuwe media en beeldende kunst kwamen voorbij tijdens deze workshops. Dat alles komt samen in een afsluitende expositie die op 15 juni in het ‘t Spectrum in Schijndel te zien is.

Over Kick-Arts!
In een periode van dertig weken krijgen leerlingen wekelijks workshops van kunstdocenten waarin ze kennismaken met dans, theater, muziek en beeldende kunst. De kunstlessen zijn buitenschools en de leerlingen van verschillende leerjaren en leerniveaus kiezen er zelf voor om deel te nemen aan Kick Arts!. Naast het ruime aanbod creatieve lessen op het Elde College, kunnen leerlingen op deze manier nog verder ontdekken waar hun talenten liggen.

De Kick Arts! kunstlessen voor het voortgezet onderwijs maken deel uit van het programma van de CHV Academy, Circle of Talent in Meierijstad en is een samenwerking tussen het Elde College en CHV Academy. Dankzij samenwerking met en investeringen van ondernemers, onderwijs en de gemeente biedt CHV Academy structurele kunstlessen in het primair onderwijs, het voortgezet onderwijs en verdere talentontwikkeling in de vrije tijd aan alle kinderen en jongeren in Meierijstad.

Iedereen die belangstelling heeft voor de expositie is van harte welkom om een kijkje te komen nemen. De expositie is op donderdag 15 juni van 17.30 tot 21.30 uur te bezoeken in ’t Spectrum in Schijndel. Diezelfde dag voeren de leerlingen uit de musicalklas van het Elde College de spetterende musical ‘Mean Girls’ op in Podium ‘t Spectrum. Iedereen met een kaartje voor deze musical is tevens van harte welkom om de expositie te bezoeken. Meer informatie over CHV Academy Kick Arts!: https://www.chvacademy.nl/

Share

Column

Gehoord worden of juist niet gehoord worden….

Ik zit op facebook en beheer daar een besloten groep voor de volwassenen in een Samengesteld Gezin. Het gaat vooral om vrouwen, maar het mooie is dat er ook enkele mannen in zitten. Toen ik de groep overnam waren er ongeveer 120 deelnemers, nu is dit aantal gegroeid tot over de 1700.

Support

Het is een soort supportgroep voor wat ouders en stiefouders meemaken. Soms komt het erop neer dat men stoom kan afblazen, vaak is het gewoon herkenning vinden. En  soms worden er inderdaad bij het stoom afblazen wel eens wat ongenuanceerde woorden gebruikt, die een ander pijn kunnen doen. Ik laat dat meestal aan de groep zelf, meestal corrigeert men elkaar daarop en het is vaak ook maar even “stoom”.  Er wordt soms ook best pittige kritiek gegeven, wat ik hier en daar soms probeer te vertalen in termen zodanig dat de ander er iets mee kan. Maar meestal corrigeert de groep zichzelf.

Ingreep

Gisteren werd ik geconfronteerd met een man die echt vervelend zat in te hakken op een vraag van een vrouw. Ook nadat hij werd aangesproken op zijn opmerkingen werd het niet beter. Mij werd gevraagd in te grijpen. Ik heb hem gewaarschuwd dat ik hem uit de groep zou verwijderen als hij doorging. Toch ging hij door, en dus verwijderde ik hem.

Persoonlijk

Toen begon hij mij persoonlijk via messenger te benaderen: censuur, ik was een slechte therapeut en wat al niet meer. Ik probeerde hem nogmaals uit te leggen dat hij zijn woorden anders had kunnen kiezen (of terugnemen) of alleen maar ophouden met dat disrespectvolle gedrag, maar zijn aantijgingen werden steeds onaardiger: Omdat hij een man was werd hij geweerd, ik was een mens van de aller naarste soort… Hij zou me kapot maken, zou ervoor zorgen dat ik alle licenties verlies die ik had, etc. Hij vermelde ook nog even mijn adres (kortom: ik weet je te vinden!)

Blokkade

Ik heb hem toen laten weten dat ik hem zou blokkeren en nergens meer op zou reageren. Even later ging de telefoon (afgeschermd nummer). Het bleek betrokkene te zijn. Uiteraard hing ik op, en stelde ik me in op vele telefoontjes. Dat laatste gebeurde overigens niet.

Wát een moeite deed deze man om gehoord te worden. Alleen hij bereikte hij tegenover- gestelde: ik luisterde niet meer, en hij bleef maar doorrazen….

Ik ga het er verder bij laten zitten, tenzij hij me blijft lastig vallen. Dan doe ik aangifte. Onze Lieve Heer heeft rare kostgangers.

Share