Jaarrekening 2022 gemeente Meierijstad laat positief resultaat zien

Jaarrekening 2022 gemeente Meierijstad laat positief resultaat zien

De gemeente maakt elk jaar een jaarrekening om te laten zien waaraan zij het afgelopen jaar geld heeft besteed. Wethouder van financiën Jan Goijaarts presenteerde 17 mei de jaarrekening aan de gemeenteraad. Het financieel resultaat over 2022 komt uit op ruim € 23 miljoen. Tegenover het positieve resultaat van afgelopen jaar, staat financiële onzekerheid in de nabije toekomst omdat de inkomsten vanuit het Rijk vanaf 2026 sterk terug lijken te lopen.

Reserve voor de toekomst
De gemeente hield dus geld over ten opzichte van de begroting. Door o.a. geld van het Rijk waar vooraf geen rekening mee werd gehouden en een aantal gemeentelijke projecten dat nog niet (volledig) uitgevoerd kon worden. Een groot deel van het plusbedrag, ruim € 18 miljoen, wordt toegevoegd aan de algemene risicoreserve. Dit helpt de gemeente om in de toekomst risico’s op te vangen. De overige 5 miljoen gaan niet naar de algemene reserve, maar neemt de gemeente op in de begroting 2023.

Onzekerheden
Wethouder Jan Goijaarts: “Er is de afgelopen jaren gelukkig weer veel moois bereikt, met en voor de inwoners van Meierijstad. Het positieve resultaat van de jaarrekening moet echter wel in perspectief worden bekeken. Er is op veel onderdelen nog onzekerheid. 2022 was, net als 2021, een jaar van onzekerheden, ook voor onze inwoners. Van de pandemie zijn de gevolgen nog steeds merkbaar. En de oorlog in Oekraïne had economische gevolgen, die ook hier worden gevoeld. Het gebrek aan compensatie voor taken die het Rijk heeft overgedragen aan de gemeentes, bracht en brengt onzekerheid met zich mee. Zolang het kabinet niet met een passende oplossing komt voor de financiële problematiek, blijft de onzekerheid. Dit zal zichtbaar zijn in de kadernota die het college in juni aan de raad aanbiedt.”

Het college van B&W heeft de jaarrekening goedgekeurd. De raad bespreekt de jaarstukken op 29 juni 2023. De jaarrekening is digitaal in te zien op https://meierijstad.jaarverslag-2022.nl.

Share