Column

Cabaret, humor om te lachen.

Ik hou van cabaret. Goed, de ene cabaretier spreekt me meer aan dan de ander. Humor is zo totaal verschillend voor iedereen. Zo heb ik eens een boek geadviseerd aan een vriendin, wat ik zó ontzettend grappig vond dat ik moest huilen van het lachen. Zij vond er niks aan. Een andere vriendin vond het eigenlijk allemaal best zielig. Terwijl ik in een deuk lag.

Verschil

Dus sommige mensen houden van Youp van t Hek, anderen vinden dat hij teveel vloekt en tiert. Weer anderen houden van Bert Visscher of van André van Duin. Maar als je heel eerlijk bent zit er vaak wel een soort agressie achter. Vaak lag je iemand uit, of het nu een politicus is of een man die tussen de schuifdeuren klem komt te zitten. Je houdt iemand voor gek. Ik denk ook dat veel cabaretiers hun agressie op deze manier kanaliseren.

Sublimeren

Jaren geleden was ik een appel aan het eten, toen iemand tegen mij zei: zo ben je wat agressie aan het sublimeren? Ik ergerde me toen enigszins aan die opmerking, want voor mijn gevoel was ik gewoon aan het eten. Maar het klopt: het eten van een appel kan soms met zoveel agressie gepaard gaan (stevig bijten) dat het bijna agressief is.

Opluchting

En zo heeft ook cabaret iets heel agressiefs. Door de bulderende lach raak je agressie kwijt.Het is uit je systeem. Het kan enorm opluchten, precies zoals tranen. Als je huilt kunnen dattranen zijn om verdriet, maar het kan ook woede zijn (meestal zit er van allebei wat bij). Maar hoe dan ook: het lucht vaak op.

Humor

Humor gaat vaak ten koste van anderen. Sommige cynische grapjes kunnen een relatie kapot maken. Humor in cabaret kan hetzelfde effect hebben. Mensen in de politiek of in het openbare leven kunnen er ook veel last van hebben. Want uiteindelijk gaan de grappen vaak over hen. Toch mag ik van mezelf gerust lachen om Youp, Freek, of wie dan ook van onze cabaretiers.

Onze schaduwkant

Het wordt een andere zaak als we iemand uitlachen die geen openbaar leven hebben. En toch hebben we vaak wel ook stiekem (laten we ons diep schamen) lol om iemand die iets stoms doet. Het is ook goed om te erkennen dat ook wij zelf niet heilig zijn en tegelijk er naar testreven dit gedrag niet te laten overheersen.

We zijn niet goed of fout, we zijn mensen.

Share

Woonwensenonderzoek

WOONWENSENONDERZOEK IN MEIERIJSTAD

Er is veel vraag naar woonruimte in Meierijstad. Samen met woningbouwcorporaties en marktpartijen wil gemeente Meierijstad de juiste woningen bouwen om er voor te zorgen dat iedereen passend en betaalbaar kan wonen. Om dit te realiseren is het belangrijk te weten wat de woonwensen zijn. In februari 2019 is voor de laatste keer een dergelijk onderzoek uitgevoerd voor de gemeente Meierijstad.

Wethouder Rik Compagne: “De gemeente doet samen met buurtgemeenten onderzoek naar de woonwensen van haar inwoners. We vinden het voor het maken van bouwplannen belangrijk te weten of de inwoners tevreden over hun huidige woning. Zijn er misschien verhuisplannen? Waar en hoe zou men dan willen wonen? Dit zijn belangrijke vragen die ons inzicht geven en waarvan we de resultaten meenemen in de nieuw op te stellen woonvisie voor Meierijstad”.

Iedereen kan meedoen
Alle inwoners van 18 jaar en ouder die in gemeente Meierijstad wonen, kunnen meedoen. Deze week ontvangen steekproefsgewijs ruim 17.000 inwoners (waarvan 3.651 starters, die nog geen zelfstandige woonruimte hebben) een brief met een link naar de vragenlijst.
Inwoners die geen brief ontvangen kunnen de vragenlijst invullen via www.meierijstad.nl/woonwensenonderzoek

Wat gebeurt er met de resultaten?
Onderzoeksbureau Research2Evolve voert dit onderzoek voor de gemeente uit. De uitkomsten van het onderzoek staan later dit jaar op de website van de gemeente. De gemeente gebruikt dit onderzoek om te bepalen of het woonbeleid en het woningbouwprogramma moeten worden aangepast. Dit wordt concreet vertaald in de woonvisie die nu wordt opgesteld.
Daarnaast komen ook de resultaten van 10 andere omliggende gemeentes beschikbaar. De
resultaten van al deze gemeenten worden gebruikt in de regionale samenwerking. Door met alle gemeenten eenzelfde onderzoek uit te voeren zijn gegevens met elkaar vergelijkbaar.

Share