Column

Samenhang tussen vermoeidheid en ingehouden boosheid

(ik ben niet boos maar teleurgesteld….)

Sommige mensen zijn regelmatig moe zonder aanwijsbare reden. Natuurlijk is het altijd goed om uit te sluiten dat er een medische oorzaak is. Maar is die er niet dan zou je eens bij jezelf kunnen onderzoeken of je misschien boos bent.

Samenhang

Er is een samenhang tussen vermoeidheid en boosheid. Als iets niet gaat zoals je wilt kun je reageren met woede (bv. je gooit een blikje boos weg  als je het niet open krijgt) of met verdriet (waarom kan ik dit niet?). Vaak zit er in dat verdriet iets van boosheid op jezelf, zoals in dit voorbeeld. Soms ook voel je je gedwarsboomd door een ander en ben je dus ook boos op die ander.

De hele wereld

Sommige mensen lijken wel boos op de hele wereld: vloekend, scheldend en tierend gaan zij door het leven. Zij houden zich niet in. Andere mensen lijken minder boos, maar uiten hun ontevredenheid zuchtend en steunend. Het lijkt niet altijd op boosheid, maar vaak is het dat wel. Op wie en waarom ze boos zijn is evenmin onduidelijk, het lijkt ook weer boosheid op de hele wereld.

Omgeving

De omgeving is geneigd om “de zuchter” gerust te stellen of op te monteren. Vaak lukt dat niet echt. “De vloeker” wordt gemeden of krijgt ruzie met iedereen. Kortom: het is niet effectief. Sommige mensen gaan hun boosheid dan maar binnenhouden en dan komt het er vaak als een ontploffing uit (naar buiten gericht) of door een depressie (naar binnen gericht). Ook onwenselijk.

Wat zit eronder?

Vaak zit er ònder die boosheid/ontevredenheid een heleboel oud zeer. Men heeft een oud trauma niet verwerkt, men zit in een relatie waarin men niet gelukkig is, men heeft iets nodig maar durft er niet om te vragen, men voelt zich machteloos, kan zijn leven niet vorm geven zoals hij/zij dat wil.

Oplossing

Men heeft zichzelf aangeleerd dat gemopper en boosheid opluchting geeft (heel even maar).

Uiteindelijk werkt dat niet, want de omgeving krijgt er genoeg van.  En het lost niets op. Je staat aan het begin van een negatieve spiraal. Eerlijk naar jezelf kijken, met geduld, compassie maar ook met een kritische blik kan dit oplossen.

Share

Kofferbakverkoop op Moederdag

Deze week was het zover, de befaamde rommelmarkten tijdens Koningsdag. Na afgelopen
week weten jullie weer wat hier zo leuk aan is. Wat veel mensen niet weten, is dat de rommelmarkten niet stoppen bij Koningsdag. Op 14 mei vindt de jaarlijkse kofferbakverkoop van CV de Lindefluiters plaats. Deze wordt al jaren gehouden op het Bolle Akker-terrein in Erp. Jong en oud komen hier op af. Het is er super gezellig. Dus, kun je na deze week geen genoeg krijgen van al die hebbedingetjes waarvan je zelf niet eens wist dat je ze nodig had?

Kom dan zeker op Moederdag naar De Bolle Akker in Erp. Neem gerust je (schoon)moeder
mee! Zo heb je al een perfect Moederdag cadeau geregeld. Houd ook onze Facebook en Instagram in de gaten: www.instagram.com/kofferbakverkooperp/
www.facebook.com/profile.php?id=100090366094106

Heb jij jouw garage nog vol spullen staan en wil je hier graag andere mensen blij mee maken en er ook nog een centje mee verdienen? Er zijn nog plekken vrij! Hiervoor kun je telefonisch contact opnemen via +31 653431023 of stuur een mail naar
kofferbakverkooperp@gmail.com.
Wij zien jullie op Moederdag op De Bolle Akker, Heesakker 12 te Erp

Share

22 gedecoreerden in Meierijstad

Op dinsdag 25 april en woensdag 26 april 2023 heeft burgemeester Kees van Rooij 22 inwoners van de gemeente Meierijstad verrassen en hen mededelen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd hen te benoemen in de Orde van Oranje Nassau. 9 dames en 13 heren (waaronder één echtpaar) mogen zich voortaan scharen onder de gelederen van hen die reeds Koninklijk gedecoreerd zijn.

 

De heer M.M.J.M. (Marijn) van den Akker (1948) Sint-Oedenrode
 1996 – dec 2021: bestuurslid/secretaris van de Stichting Welzijn De Meierij en diens
rechtsvoorgangers. Betrokkene heeft bijgedragen aan de oprichting van de
Seniorenraad en was tevens mede-initiator tot de oprichting van een Probusclub in
Sint-Oedenrode.
 1997 – 2006: bestuurslid van het Roois Gemengd Koor.
 2006 – 2011: secretaris van de Collectieve Ziektekostenverzekering voor Religieuzen.
 2012 – heden: vrijwilliger bij de Mariakapel van de Parochie Heilige Oda te SintOedenrode. Decorandus is mede verantwoordelijk voor het onderhoud van de kapel en de directe omgeving (tuin). Verder verzorgt hij de (financiële) administratie van de kapel.
 2015 – 2019: lid/secretaris (sinds 2016) van de Zorg Coöperatie Rooi (ZCR).
Betrokkene heeft het secretariaat opgezet, verder uitgebouwd en er mede voor gezorgd
dat de coöperatie op de kaart werd gezet.
 2019 – heden: voorzitter van de lokale cliëntenraad Odendael Sint-Oedenrode (sinds
2019), lid van de regionale cliëntenraad Meierijstad BrabantZorg (sinds 2019) en voorzitter
van de centrale cliëntenraad van BrabantZorg (sinds 2021).

 

De heer C.J.J. (Chris) Barten (1960) Schijndel
(uitreiking op woensdag 26 april 2023 om 10.30 uur)
 1992 – heden: mantelzorger en bewindvoerder voor zijn zus.
 2006 – heden: Mantelzorger voor bevriend echtpaar.
 2006 – heden: vrijwilliger stichting Skêndel Zwingt. Decorandus ondersteunt bij de opbouw, de inrichting en het technisch gedeelte van de feesttent. Tijdens het evenement is hij f/contactpersoon pers.
 2006 – heden: Secretaris en vrijwilliger stichting Oranje Comité Schijndel. Decorandus
verzorgt mede de activiteiten rondom Koningsdag, Dodenherdenking en Bevrijdingsdag.
Tevens heeft decorandus een archief opgebouwd met alle Koninklijke Onderscheidingen
die uitgereikt zijn in Schijndel.
 2007 – heden: vrijwilliger stichting Filmclub Schijndel. Decorandus verzorgt de techniek en bemant de kassa tijdens het draaien van de filmhuisfilms op diverse locaties in Schijndel.

De heer C.C. (Jan) Bekkers (1940) Boerdonk
 1958 – 2022: vrijwilliger (organist) bij het Gemengd koor Boerdonk en het dameskoor van Boerdonk.
 1982 – 1990: bestuurslid (1982-1983) en voorzitter van de Stichting Algemeen Boerdonks Belang.
 1982 – 1990: bestuurslid van en vrijwilliger bij het gemeenschapshuis Den Hazenpot te
Boerdonk. Hij was met name betrokken bij de organisatie van tal van activiteiten voor de
plaatselijke samenleving.
 1993 – 2011: vrijwilliger bij Veilig Verkeer Erp. Decorandus was onder andere betrokken bij het afnemen van fietsexamens en het keuren van fietsen van de basisschoolleerlingen.
 2000 – heden: bezorger Erpse Krant.
 2001 – heden: vrijwilliger bij het Boerenbondsmuseum Gemert. Hij leidt groepen rond en verricht daarnaast allerlei voorkomende klussen.
 2002 – 2004: bestuurslid van de Buurtvereniging Bergelpas.

 

De heer W.J. (Wim) van den Berg (1944) Nijnsel
 1970 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid (1998-2018) van het St. Catharinagilde te Son en Breugel. Decorandus was 26 jaar instructeur voor de vendeliers, is medeorganisator van allerlei activiteiten, verricht hand- en spandiensten en is betrokken bij het lief en leed van de gildebroeders. In 2013 wordt decorandus geïnstalleerd als Keizer.
 1986 – heden: medeoprichter/bestuurslid (1987-1995) van en vrijwilliger bij de Klassieke Landbouw Werktuigen Vereniging (KLW). Decorandus is onder andere lid van de evenementencommissie en is medeorganisator van het jaarlijkse Plattelandsfestival in Nijnsel.
 2005 – heden: vrijwilliger bij het museum Stichting Hoeve Strobol te Sint-Oedenrode.
Decorandus onderhoudt de museumcollectie, voert restauraties uit en is gids. Tevens was hij de kartrekker van een groot restauratieproject van een stoommachine.
 2013: vrijwilliger bij de bouw van een kapel in het buitengebied (Parochie Nijnsel)
 2016: vrijwilliger bij de realisatie van de kruiswegstaties in het parochiepark Nijnsel

 

De heer G.J.A. (Gerard) van Berlo (1949) Keldonk
 1985 – 1987: vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua te Keldonk in het kader van het 75-jarig bestaan van de parochie.
 1999 – heden: secretaris/vicevoorzitter van de Geloofsgemeenschap H. Antonius van Padua alsook voorzitter van het Antoniusbroederschap. Daarnaast verzorgt hij de collecte en onderhoudt hij mede de kerk en de begraafplaats. Ook was hij actief als fondsenwerver voor de restauratie van de kerk en speelde hij een belangrijke rol bij de viering van het 100-jarig bestaan van de parochie.
 1991 – heden: vrijwilliger bij Carnavalsstichting de Paplippels te Keldonk.
 2017 – heden: bestuurslid van de commissie Vrijwilligers Centrale Keldonk van de Stichting Dorpsraad Keldonk.

De heer M.P. (Rien) van den Boom (1951) Keldonk
 1982 – 2018: medeoprichter, bestuurslid (tot 1998), penningmeester (1998-2004) van en vrijwilliger bij de Carnavalsstichting De Paplippels te Keldonk.
 2000 – 2007: bestuurslid van de Stichting Dorpsraad Keldonk. Hij was onder andere betrokken bij de herinrichting van ’t Plein en de organisatie van diverse activiteiten.
 2006 – heden: voorzitter van de Buurtvereniging Dûn Auwe Merge te Keldonk.
 2008 – heden: oprichter en voorzitter van de Keldonkse Ondernemers Vereniging. Betrokkene behartigt de belangen van de leden in de bredere Erpse bedrijvenkring en binnen de gemeente Meierijstad. Hij was onder andere de aanjager van het project ‘Keldonk in de Bloemen’.
 2016 – heden: bestuurslid van de Stichting AttrActief te Keldonk.

 

Mevrouw J.A.M. (Annemarie) van de Crommert-Goorts (1958) Veghel
 1984 – heden: vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap H. Hart – H. Johannes van de parochie H. Franciscus te Veghel. Ze is onder andere vrijwilligster bij de werkgroepen communievoorbereiding, huwelijksvoorbereiding en jongerenpastoraat. Thans is ze begeleider van het jongerenkoor, bezorgt ze het parochieblad, fungeert ze als lector en is ze actief in de organisatie van de Mariavieringen en de woord- en communiediensten.
 1998 – 2018: medeoprichter, secretaris en vrijwilliger bij de Speciale Jongeren Club Okido te Veghel. Okido voorziet in vrijetijdsvereniging voor kinderen en jongeren met een
verstandelijke en/of lichamelijke beperking.
 2002 – heden: vrijwilliger bij de zorginstelling AAtrium te Veghel van de Stichting BrabantZorg. Decoranda is onder andere betrokken bij de avondwakegroep, het winkeltje, wandelen en knutselen met de cliënten.
 2004 – heden: bestuurslid ledenadministratie (tot 2017), secretaris (sinds 2017) van en vrijwilliger bij de Gymnastiek en Turnvereniging Educa te Veghel.

De heer F.A.A. (Frank) van Geffen (1954) Schijndel
 2000 – heden: voorzitter (2000 – 2013) en vrijwilliger loopgroep Wijbosch. Decorandus heeft er onder andere voor gezorgd dat er een officiële oprichtingsakte kwam en dat de loopgroep aangemeld werd bij de Atletiek unie.
 2004 – heden: voorzitter van de stichting Broodnodig. Voor de opleidingstrajecten wordt nauw samengewerkt met lunchroom Broodje Apart. Decorandus is vanaf 2002 betrokken bij de oprichting van lunchroom Broodje Apart waar de leerwerktrajecten lopen.
 2009 – 2020: secretaris van Woonservice Boschweg en van 2009 – heden voorzitter van stichting Vrienden van het Gasthuis. In 2018 kwam daar de verantwoordelijkheid voor en het beheer van de activiteiten in wijkcentrum de Bloemenwijk bij.
 2013 – 2022: voorzitter van de Vincentiusvereniging Schijndel. Decorandus organiseerde het 160-jarig jubileumfeest, realiseerde de samenwerking met Werkvoorzieningschap De Dommel en leidde de verbouwing van de Kringloopwinkel en de nieuwbouw voor de voedselhulp. Decorandus startte tevens de projecten ‘ieder mens telt’ en ‘Ieder kind telt’ op.

De heer P.J.G.M. (Peter) Hamers (1961) Veghel
 1980 – heden: bestuurslid (2003-2013) van en vrijwilliger bij de Parochie Heilig Hart – Heilige Johannes te Veghel. Naast het bestuurswerk was/is decorandus actief als lector en voorganger, acoliet, collectant, lid van de werkgroep jongerenvieringen en bestuurslid van
de Missie Ontwikkeling Vrede (MOV).
 1990 – 2019: bestuurslid (tot 2001) van en vrijwilliger bij de Stichting Vat oe Fiets te Veghel, die jaarlijks een fiets- en wandelevenement organiseert, waarvan de opbrengst ten goede komt van goede doelen.
 2015 – heden: mantelzorger

Mevrouw A.W.C.M. (Jeanine) Hamers-Korsten (1960) Veghel,
 1981 – heden: vrijwilliger bij de Parochie Heilig Hart – Heilige Johannes te Veghel. Decoranda was/is betrokken bij onder andere het jeugdkoor, de huwelijksvoorbereiding en de communievieringen. Daarnaast heeft zij zitting in de parochieraad, fungeert zij als gastvrouw en maakt zij deel uit van de werkgroep gezinsvieringen en de werkgroep parochieblad.
 2010 – heden: mantelzorger

Mevrouw H.T.M. (Rita) Hanegraaf-Penninx (1963) Keldonk
 1983 – 2003: secretaris-penningmeester van Buurtvereniging Dûn Auwe Mèrge.
 2005 – heden: penningmeester van en vrijwilliger bij Geloofsgemeenschap Heilige Antonius van Padua te Keldonk. Daarnaast is zij penningmeester van het Antoniusbroederschap en neemt zij deel aan het regionale penningmeesterschap binnen de parochie Sint Franciscus te Veghel. Eerder was zij betrokken bij de fondsenwerving voor de restauratie van de kerk en de organisatie van de feestweek van het 100-jarig bestaan van de Parochie.
 2003 – 2013: vrijwilliger bij de Antonius Basisschool in Keldonk. Ze was lid van de ouderraad, klassenouder en overblijfmoeder.
 2021 – heden: penningmeester Stichting Cultuurfabriek Noordkade te Veghel.

Mevrouw E.J.M. (Elvera) Heessels – Sleutjes (1941) Schijndel
 1990 – 2019: bestuurslid/secretaris (tot 2003) van het Nulands Gemengd Koor. Decoranda was lid van de jubileumcommissie en de kledingcommissie. Zij verzorgde tevens het liefen leedgebeuren
 2011 – heden: mantelzorger familie.
 2012 – heden: vrijwilliger bij het appartementencomplex Deken Baekershof in Schijndel, 55 zorgappartementen, gekoppeld aan het zorgcentrum Mgr. Bekkershuis. Decoranda is ontactpersoon, verwelkomt nieuwe bewoners en biedt hen wegwijs. Zij organiseert en begeleidt activiteiten en het zangkoor.

De heer J.H.L.B.M. (Hans) Hultermans (1948) Veghel
 1988 – 2017: vrijwilliger bij Skyline RTV Uden (het voormalige Omroep Kerseland). Decorandus was hier actief als presentator en programmamaker van diverse programma’s.
 1998 – 2011: vrijwilliger bij de Eindhovense Regionale Verplegings Omroep (ERVO). Betrokkene was presentator en verzorgde het wekelijkse verzoekplatenprogramma en de techniek. Daarnaast verzorgde hij live verslaglegging vanaf locatie.
 2017 – heden: vrijwilliger bij de lokale Omroep Meierij. Hij fungeert als verslaggever, is producent en presentator van de 55 Plusshow en is samensteller en regisseur van diverse documentaires. Verder verricht hij redactionele werkzaamheden.

De heer P.L.M. (Peer) Hurkmans (1950) Veghel
 2003 – 2014: vrijwilliger bij de Langlaufvereniging Bedaf te Uden. Decorandus was instructeur en trainer. Daarnaast organiseerde hij de jaarlijkse sneeuwstage en begeleidde hij meerdere tochten.
 2006 – 2012: bestuurslid/voorzitter van TalentPlus. Betrokkene heeft bijgedragen aan de  transitie van een stichting naar een vereniging, hij heeft de afdelingen uitgebreid en professionaliseerde mede het inhoudelijke programma. Daarnaast verzorgde hij promotieactiviteiten op de website, op sociale media en bij evenementen en projecten.
 2008 – 2010: raadslid namens Gemeentebelang Veghel in de voormalige gemeente Veghel
 2012 – 2017: voorzitter van de plaatselijke politieke partij Hart voor Veghel
 2012 – heden: voorzitter EHBO-vereniging Veghel. Betrokkene was onder andere hulpverlener bij evenementen en was in 2020 coördinator van de vaccinatielocatie in Veghel.
 2016 – 2019: bestuurslid van het Rode Kruis Meierijstad-Boxtel-Boekel.
 2016 – 2023: secretaris van de Stichting Fairtradegemeente Meierijstad.

De heer J.I.M. (Jan) Janssen (1958) Veghel
 1999 – 2003: gids bij het IVN – Jeugdnatuurwacht
 2000 – 2006: bestuurslid van Buurtvereniging Driehuis
 2001 – heden: vrijwilliger/contactpersoon Whiplashstichting Nederland. Decorandus is nder andere betrokken bij het organiseren van informatiebijeenkomsten en heeft meegewerkt in het project “Kennis en Kracht”
 2003 – 2010: lid van de dorpsraad Mariaheide
 2004 – 2010: vrijwilliger bij de Stichting Jeugdwerk Mariaheide
 2004 – 2010: bestuurslid en vrijwilliger bij Stichting “Het Schakeltje”
 2008 – heden: vrijwilliger bij en voorzitter (sinds 2009) van de Stichting Voedselbank Veghel. Decorandus is de spil tussen bedrijven en de voedselbanken in de regio Boxtel, Schijndel, Land van Cuijk en Oss. Hij haalt verder onder andere producten op, stelt voedselpakketten samen, coördineert zijn medevrijwilligers, geeft lezingen op scholen over
armoedebestrijding en betrekt scholen bij inzamelacties.
 2010 – heden: burgercommissielid namens achtereenvolgens gemeentebelang Veghel, Hart voor Veghel en D66 Meierijstad.
 2014 – heden: netwerkpartner bij de Samenwerking Voedselbank Oss en Vincentius Schijndel.

 

Mevrouw A.M. (Agnes) Pigmans-Van Helvoort (1941) Veghel
 1990 – heden: vrijwilliger bij de H. Franciscusparochie te Veghel. Decoranda is onder andere secretaris van de werkgroep Missie, Ontwikkeling en Vrede, bezoekt ouderen en eenzamen, is aanspreekpunt voor de Vastenactie en vervult de rol van gastvrouw in de
pastorie.
 1991 – heden: vrijwilliger bij het woonzorgcentrum De Watersteeg. Decoranda vervult hier ëteit aan vrijwilligerswerk (bijvoorbeeld het begeleiden van bewoners naar activiteiten, verzorgen van koffie/thee, wandelen met bewoners, ondersteunen bij de kerkdienst).
 2003 – heden: bestuurslid (2004-2020) van en vrijwilliger bij de Heemkundekring Vehchele te Veghel. Decoranda is lid van de redactie van het kwartaalblad, verwerft en documenteert informatie en vervult de rol van gastvrouw bij activiteiten van de Heemkundekring.

Mevrouw M.S.M. (Marja) Stevens-Van der Loop (1960) Veghel
 1986 – 1989: vrijwilliger bij de Franciscusschool te Veghel.
 1986 – 1996: vrijwilliger bij de Lambertus Parochie en samenwerkende parochies van de gemeente Veghel. Decoranda was onder andere lid van de werkgroep Huwelijksvoorbereiding en redactielid van het maandblad ‘Samen’.
 1990 – 2001: vrijwilliger bij en bestuurslid en voorzitter (1995-2001) van de Stichting Vluchtelingenwerk Veghel.
 1994 – 2010: vrijwilliger bij Basisschool de Bunders in Veghel. Ze was voorzitter van de Ouderraad en was nauw betrokken bij het organiseren en aansturen van verschillende activiteiten.
 2004 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Wandelvierdaagse Veghel.
 2008 – 2017: voorzitter van de politieke partij Hart voor Veghel.
 2017 – 2021: voorzitter van de PvdA-afdeling Meierijstad.
 2017 – heden: kernlid van ‘Vrouwen in de politiek’.
 2021 – heden: voorzitter van het samenwerkingsbestuur PvdA/GroenLinks Meierijstad en lid van de campagnecommissie.

Mevrouw A.M.G.J. (Annemarie) van den Tillaar-van Hoof (1965) Boerdonk
 1995 – 2007: vrijwilliger bij de Parochie ‘Sint Servatius’ te Boerdonk.
 1996 – 2004: secretaris van de Stichting Peuterspeelzaal ‘De Speelhoek’ te Boerdonk.
 2002 – 2012: bestuurslid en secretaris van de Oudervereniging van de Sint Nicolaasschool in Boerdonk.
 2007 – heden: vrijwilliger bij en bestuurslid (2009-2010) en secretaris (2010-heden) van Vrouwen van Nu, afdeling Boerdonk. Decoranda is daarnaast medeorganisator van diverse activiteiten en initiatiefnemer van de Zumba- en Bootcampgroepen.
 2009 – heden: vrijwilliger bij en medeoprichter en bestuurslid (2009-2012) van de stichting “Door Boerdonk Voor Boerdonk” (dorpsfeest Boerdonk/Buffelrun). Decoranda vervult onder andere de functie van coördinator horeca en catering.
 2011 – heden: penningmeester en secretaris van de Stichting Zorg om het Dorp.

 

De heer W.A.J. (Wim) Verbeek (1957) Veghel
 1997 – heden bestuurslid/voorzitter (2008-2016) van het Zorg om Boer en Tuinder, een onafhankelijke vrijwilligersorganisatie die als ervaringsdeskundigen een luisterend oor bieden aan boeren en tuinders in Nederland. Betrokkene is daarnaast hulpverlener en daarenboven is hij regiocoördinator Zuid. Hij verdeelt de hulpvragen en coördineert het
functioneren van de vrijwilligers en heeft een rol in het regionale overleg en het houden van perspectiefgesprekken met de vrijwilligers
 2019 – heden voorzitter van de Stichting Perspectief, een fonds ten behoeve van boeren en tuinders en hun gezinnen, die door een structureel laag inkomen in de problemen zijn geraakt. Betrokkene beoordeelt de aanvragen, onderhoudt de contacten, verzorgt lezingen
en verzorgt de externe communicatie.

De heer A.F.B.M. (Toon) Vissers (1947) Keldonk
 1981 – 1992: secretaris van de Natuurvereniging De Bosbeertjes te Keldonk.
 1986 – 2007: voorzitter van de muziekvereniging New Freedomsingers te Keldonk.
Decorandus was medeorganisator van de activiteiten en verrichtte verder allerlei hand- en spandiensten bij de optredens.
 1987 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Dorpsraad Keldonk.
Betrokkene fungeert als fotograaf van het dorp bij evenementen en gedenkwaardige momenten. Hij was eveneens betrokken bij de exposities ter gelegenheid van het 75- en 100-jarig bestaan van het dorp en de parochie.
 1995 – 2015: vrijwilliger bij Carnavalsstichting De Paplippels te Keldonk.
 2006 – heden: vrijwilliger bij Stichting Korenmolen De Hoop te Keldonk. Betrokkene legde het proces van de herbouw en restauratie op beeld vast en hielp het bouwteam met allerlei klussen. Nu houdt decorandus zich bezig met het uitvoeren van uiteenlopende onderhoudsklussen bij de Korenmolen.

 

Mevrouw M.C. (Ria) Vreeswijk-Vuurpijl (1943) Veghel
 1987 – 2003: bestuurslid van het KWF Kankerbestrijding afdeling Veghel.
 1990 – 2022: vrijwilliger bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Grave, Vught en Zeeland.
Decoranda bracht bezoeken aan de gedetineerden, begeleidde de bezoekersgroep, wierf nieuwe vrijwilligers en begeleidde hen. Daarnaast ondersteunde zij onder andere de kerkdiensten in de PI’s, voerde ze overleg met meerdere instanties, verzorgde zij subsidieaanvragen voor dit werk en zorgde ze voor de financiële eindverantwoording
daarvan.
 2012 – heden: vrijwilliger bij het Ambiancekoor Veghel. Decoranda verzorgt de Public Relations en schrijft artikelen voor de media en de website.
 2022 – heden: vrijwilliger bij het PieterBrueghelHuis.

Mevrouw W.J.M. (Will) van Weert – Brouwers (1951) Sint-Oedenrode
 1990 – 2015: bestuurslid (1990-2008) van en vrijwilliger bij Korfbalvereniging Concordia te Sint-Oedenrode. Decoranda was tot 1990 trainster van de jeugdteams. Daarnaast was zij onder andere verantwoordelijk voor het regelen van de sponsorgelden en voor de
barcommissie. In 2010 werd zij benoemd tot Erelid van de vereniging.
 2001 – 2006: vrijwilliger bij de Stichting Sportaccommodatie KV Concordia – SV Fortuna ’67 (Stichting Confor) te Sint-Oedenrode. Betrokkene was actief bij de werkgroep “bouwvrijwilligers”. Tevens had zij zitting in de commissie voor de organisatie van het openingsfeest van de nieuwe sportaccommodatie (2005/2006)
 2004 – heden: mantelzorger
 2012 – heden: (inval)vrijwilliger bij Zorgcentrum Odendael te Sint-Oedenrode van de Stichting BrabantZorg.
 2015 – heden: bestuurslid van de vereniging VrouwenContactRooi te Sint-Oedenrode. De planning en uitvoering van de verschillende activiteiten behoren tot haar werkzaamheden.
 2021 – heden: vrijwilliger bij de Stichting Met je Hart Sint-Oedenrode.

Share

Brabantse slagers gezocht voor bijzondere voorstelling

Brabantse slagers gezocht voor bijzondere voorstelling

VEGHEL – Voor de voorstelling ‘Slachtvisite’, die eind juni/ begin juli tijdens het BIJT! Kunst over Voedsel Festival op de Noordkade speelt– is Peergroup op zoek naar Brabantse slagers. Slachtvisite had eind 2021 haar première in De Molkfabryk in Burgum en deed toen veel stof opwaaien. Tijdens de voorstelling beende een tweetal Friese slagers in het midden van de ruimte een half varken uit, dat de volgende dag voorafgaand aan de volgende voorstelling tijdens een vijf gangendiner aan het publiek werd geserveerd. In totaal deden tien slagers uit Friesland mee. 

Tijdens het uitbenen luisterde en keek het publiek via projecties op de wanden naar het verhaal van onze huidige voedselindustrie en hoe onhoudbaar deze is geworden. Slachtvisite werd een groot succes met meer dan 20 uitverkochte voorstelling. In Veghel gebruikt Peergroup hetzelfde concept. Met dit project wil Peergroup inzichtelijk en invoelbaar maken welke weg het vlees aflegt tot het op het bord van de consument beland. In Slachtvisite willen ze alle perspectieven op de slacht met het publiek delen en het verhaal, de mening en ervaring van bezoekers hierin meenemen. In hun mobiele snijzaal, midden in de Koekbouw op de Noordkade brengen ze tijdens Slachtvisite de slacht dichter bij het publiek door het ambacht in al zijn facetten te delen. 

Wat zoeken we precies?
Wij zoeken mensen die werkzaam zijn (geweest) als slager die willen spelen in de voorstelling. Je moet in staat zijn om een varken uit te benen of dit willen leren. De voorstelling speelt zich af binnen vier wanden waarop het verhaal van onze voedselproductie wordt verteld; je bevindt je tijdens het uitbenen midden tussen het publiek. Na afloop beantwoord je eventuele vragen van het publiek. Acteerervaring is geen vereiste, je moet er wel goed bij voelen dat mensen je letterlijk op de vingers kijken. 

Wie zijn wij?
Peergroup maakt locatietheater voor volwassenen en voor jeugd. Peergroup brengt in haar projecten vier elementen samen: een actuele kwestie, een betekenisvolle locatie, een gemeenschap met wie we samenwerken en een op maat gemaakt impactprogramma. Ben je geïnteresseerd? Stuur dan geheel vrijblijvend een mail naar dajo@peergroup.nl  

 foto Ryer Boxem

Share

Ontwerp bestemmingsplan woningbouwlocatie Groote Braeck in Schijndel ter inzage

Ontwerp bestemmingsplan woningbouwlocatie Groote Braeck in Schijndel
ter inzage

Groote Braeck is de naam van een toekomstige woonwijk aan de zuidzijde van Schijndel met 241 woningen. Het college van Meierijstad legt het ontwerpbestemmingsplan voor dit
plan ter inzage. Hiermee start een volgende fase in de ontwikkeling van deze nieuwewoonlocatie in Schijndel. De locatie wordt ontwikkeld door de ontwikkelingsmaatschappij Ruimte voor Ruimte. Bouwcombinaties Muller-Wagemakers en Reuvers-Van Bergen
bouwen de woningen.

Breed woningaanbod
Op de nieuwe woningbouwlocatie tussen Plein, Langstraat en Venushoek in Schijndel kunnen in totaal 241 woningen worden gebouwd. Er komt een divers woningaanbod, met twee-kappers, rijwoningen, levensloopbestendige woningen (rug-aan-rug) en appartementen in verschillende prijsklassen. In het plan komen 60 sociale huurwoningen. Ook komen er ruime percelen voor zelfbouw beschikbaar.

Woningbouwversnelling
De behoefte aan woningen in Meierijstad is groot. De gemeente wilde woningbouwproductie in al haar kernen versnellen. In 2021 heeft de gemeenteraad daarom het ‘Actieplan Woningbouw’ vastgesteld, met als doel om jaarlijks meer woningen te bouwen. Wethouder Jan van Burgsteden (ruimtelijke ordening en infrastructuur): “Om deze versnelling mogelijk te maken zijn we, onder andere in Schijndel, op zoek gegaan naar flinke uitbreidingslocaties. Realisatie van de locatie Groote Braeck draagt voor een groot deel bij aan de invulling van de versnellingsopgave in Schijndel. Met dit bestemmingsplan maken we de bouw van die woningen mogelijk”.

Dorps karakter
Wim van de Kerkhof, directeur Ruimte voor Ruimte: “Het plan Groote Braeck krijgt een dorps karakter, waarbij een goed woon- en leefmilieu voor de bestaande én nieuwe bewoners van het gebied voorop staan. Het historische verkavelingspatroon en de elementen ‘water’ en ‘landschap’ zijn leidend geweest in het ontwerp voor het plan. Het pad Teeuwishoek hebben we als cultuurhistorisch waardevol element een nadrukkelijke plek in het plan gegeven.” De omwonenden van de locatie zijn in een omgevingsdialoog bij de planvorming betrokken. Ook bij de verdere uitwerking van de plannen spelen de omwonenden een rol.

Ontwerp bestemmingsplan ter inzage
Om de bouw van 241 woningen mogelijk te kunnen maken, is een nieuw bestemmingsplan
opgesteld. Het bestemmingsplan komt tot stand op basis van verschillende onderzoeken naar bijvoorbeeld verkeer, luchtkwaliteit, flora en fauna en geluid. Het ontwerp van het bestemmingsplan ligt van 27 april tot en met 7 juni 2023 voor eenieder digitaal ter inzage. De publicatie hiervan is vooraf te vinden op www.officielebekendmakingen.nl. Tijdens de termijn dat het plan ter inzage ligt kunnen zienswijzen worden ingediend bij de gemeente. Een papieren exemplaar is in te zien in het gemeentehuis in Veghel.

Inloopbijeenkomst
Op woensdag 10 mei 2023 organiseert Ruimte voor Ruimte een inloopbijeenkomst over het bestemmingsplan. Belangstellenden kunnen dan het plan bekijken en vragen stellen over deze ontwikkeling. De bijeenkomst vindt plaats in Sociaal Cultureel Centrum de Vink (Hoevenbraaksestraat 28, Schijndel). Vooraf aanmelden is niet nodig. Inlopen is mogelijk tussen 17.00 uur en 20.00 uur.

Share

Heel Veghel zingt mee op 17 juni

Pak je agenda: zaterdag 17 juni is Heel Veghel Zingt Mee!
Kaartverkoop start zaterdag 29 april om 13.00 uur.

 

Veghel maakt zich klaar voor een spectaculaire avond vol muziek en gezelligheid tijdens het evenement ‘Heel Veghel zingt mee’ op zaterdag 17 juni! Dit unieke zangspektakel, belooft een onvergetelijke avond te worden waarbij teams tegen elkaar strijden en het publiek uit volle borst kan meezingen.

Nieuw dit jaar is de toevoeging van een heerlijke BBQ, verzorgd door het Foettiem van de Kuussegatters. Van 18:00 tot 19:30 uur kunnen bezoekers genieten van heerlijk eten om energie op te doen voor het evenement. De ontvangst begint om 20:00 uur en het evenement zelf start om 20:30 uur, waarbij teams verdeeld zijn over de 5 kroegen op de Veghelse Markt.

De ticketverkoop voor Heel Veghel Zingt Mee start op zaterdag 29 april om 13:00 uur. Zorg dat je er snel bij bent om een plekje te bemachtigen voor dit bruisende evenement. Koop je tickets via https://www.ticketkantoor.nl/shop/heelveghelzingtmee en bereid je voor op een avond vol gezelligheid, meezingers en samen proosten!

“We zijn ontzettend enthousiast over de nieuwe toevoeging van de BBQ en de teams die tegen elkaar gaan strijden”, aldus de organisatie. “Het wordt een avond om samen te zingen, te lachen en te genieten van de geweldige sfeer op de Veghelse markt. We kunnen niet wachten om iedereen te verwelkomen!”

Heel Veghel zingt mee is een evenement dat bekend staat om zijn gezelligheid en saamhorigheid. Met teams die strijden voor de eer en het publiek dat uit volle borst meezingt, belooft het een avond te worden om nog lang over na te praten. Voor meer informatie en updates over Heel Veghel zingt mee, volg de Instagram en Facebook van @heelveghelzingtmee. Mis het niet en zet 17 juni alvast in je agenda!

Share

Zwembaden Meierijstad bieden dameszwemles aan in afgeschermde omgeving

Zwembaden Meierijstad bieden dameszwemles aan in afgeschermde omgeving

Binnenkort gaan in de zwembaden In Sint-Oedenrode en Veghel dameszwemlessen in eenafgeschermde omgeving van start. De lessen vinden plaats in een, voor het overige publiek, afgesloten ruimte.  Op 23 april gaat de eerste groep dames van start in zwembad de Neul in SintOedenrode. Zij volgen wekelijks zwemles, onder leiding van een gediplomeerde zweminstructrice, om een zwemdiploma te behalen. Zodra het nieuwe zwembad in Veghel geopend wordt, gaat deze vorm van zwemles ook hier van start.

Zwemveiligheid en gezelligheid
Twee enthousiaste dames uit Meijerijstad vingen in hun omgeving signalen op dat deze behoefte leeft. Zij vroegen zich af of er niet een paar uurtjes kunnen worden gereserveerd in de zwembaden voor alleen vrouwen. Zodat vrouwen zich op hun gemak voelen, elkaar kunnen ontmoeten en zich veilig voelen om zwemles te volgen. Ze schakelden daarom leefstijlcoach Wesselinde van de Beeten in en samen met van de zwembaden en Ons Welzijn kwamen zij al snel tot dit aanbod.

Ook opgeven voor dameszwemles?
Wil je ook vrouwenzwemles gaan volgen, neem dan contact op met sport- en leefstijlcoach
Wesselinde van de Beeten. Dat kan per e-mail wvandebeeten@meierijstad.nl of telefonisch
via 06 25717876.
Hulp nodig bij het organiseren van andere sportieve activiteiten? Neem contact op met de
buurtsportcoaches van de gemeente Meierijstad via www.Meierijstadbeweegt.nl.

Share

Luistercafé over The Kinks

Luistercafé over The Kinks
In zaal De Apotheek op De Noordkade in Veghel is vrijdag 5 mei om 20:30 uur weer een
nieuwe editie van Luistercafé Noordkade. Centraal deze keer staat de Britse band The
Kinks. Luistercafé Noordkade is een initiatief van de Noord Oost Brabantse Bibliotheken in
samenwerking met Cultuur Haven Veghel.

Hoewel ze niet zo bekend als The Beatles of zo populair als de Rolling Stones of The Who
waren, zijn The Kinks toch een van de meest invloedrijke bands van de Britse invasie.
Tijdens hun lange gevarieerde carrière heeft de kern van The Kinks altijd bestaan uit de
broers Ray en Dave Davies. In hun liedjes richten ze zich op hun vaderland en hun
geboortestad Londen. In de teksten wordt met humor het typische Engelse leven van
alledag besproken. Bekende hits zijn Sunny Afternoon, Lola en You Really Got Me.
De muziek op de avond wordt verzorgd door een aantal leden van KicK some KinKs. Deze
tributeband speelde vorig jaar op The Muswell Hillbillies Summer Festival Celebrating The
Kinks in Londen, waar ook leden van The Kinks aanwezig waren. Een gesprek is er met
Dick van Veelen. De gitarist van KicK some KinKs is auteur van The Kinks: een oer-Engelse
band, het eerste Nederlandse boek over deze band.

De entree van het Luistercafé is gratis. Aanmelden is niet nodig. Het volgende Luistercafé is op vrijdag 2 juni. Centraal staat dan Maarten van Roozendaal.

Share

Fischertechnikclub Nederland naar Veghel op zaterdag 6 mei 2023

Fischertechnikclub Nederland naar Veghel op zaterdag 6 mei 2023

Veghel – De fischertechnikclub Nederland houdt op zaterdag 6 mei 2023 een fischertechnik- tentoonstelling in Verpleeghuis “De Watersteeg”, Reigerdonk 37, 5467 AN Veghel van 10:00 uur tot 16:00 uur en de toegang is gratis.
Deze tentoonstelling wordt geopend door Commissaris van de Koning Ina Adema. Bij deze
gelegenheid zijn burgemeester van Meierijstad Kees van Rooij en enkele buitenlandse gasten ook aanwezig. De fischertechnikclub Nederland is een club modelbouwers van rond de 350 leden uit België, Duitsland maar de meerderheid komt uit Nederland.

Er worden modellen getoond die de clubleden thuis hebben gebouwd. Dit kan variëren van auto’s, treinen, kermismodellen, orgel spelende robot, carillon, knikkerbanen, hijskranen, Eenvoudige bouwmodellen tot complexe geautomatiseerde bouwmodellen van fischertechnik.
Het ene lid houdt zich bezig met het bouwen van kermismodellen, anderen bouwen enor-me hijskranen, gebruiken een robot om processen te simuleren of bedenken nieuwe onderdelen van fischertechnik dat met 3D-printers wordt gemaakt. Kortom Fischertechnik is een constructiesysteem met onbeperkte mogelijkheden om te maken en te innoveren. Een leven lang spelen en leren voor hobby en werk. Dàt laten we zien in Verpleeghuis “De Watersteeg” in Veghel.
De bouwers zijn in de leeftijd van 4 tot 80 jaar.
De bouwstenen van fischertechnik worden gemaakt door dezelfde fabrikant als de fischer pluggen voor in de muur. De grondstof is in hoofdzaak polyamide een soort kunststof. Fischertechnik was in de jaren 70 erg populair bij scholen als lesmateriaal en is nooit meer van de markt verdwenen.
Het gehele systeem is gebaseerd op een schuifconstructie waarbij nokjes in een halfopen gleuf worden geschoven. Voor de aandrijving van de modellen worden motoren gebruikt van 6 tot 24 volt. Verder wordt er gebruikgemaakt van o.a. schakelaars, pneumatische cilinders, mechanica, solartechniek en eventueel een interface voor de besturing met een computer. Fischertechnik is een constructie- en systeembouw waarmee op schaal echte modellen worden nagebouwd.
Dit evenement is een aanrader voor iedereen, jong en oud, die van speelgoed en techniek houd. Iedere bezoeker kan op die dag een klein bouwmodel meenemen om het thuis te gaan bouwen. (Zolang de voorraad strekt)

 

Share

Meierijstad startplaats etappe ZLM Tour 2023

Meierijstad startplaats etappe ZLM Tour 2023

De derde dag van de ZLM Tour start op vrijdag 9 juni in Schijndel met een etappe naar Buchten. De ZLM is een Nederlandse etappekoers voor profwielrenners door de provincies Zeeland, NoordBrabant en Limburg. Met de ondertekening van de overeenkomst bekrachtigden gemeente Meierijstad en organisator Libéma maandag de wederzijdse intentie om ook in 2024 de start en in 2025 de start en finish te organiseren. Dit past binnen de ambitie om sport en bewegen te faciliteren en te
stimuleren. Daarnaast wil Meierijstad zich met dit sportieve evenement op de kaart zetten.

Oorsprong in Schijndel
De oorsprong van de wedstrijd ligt in de eendaagse wedstrijd Omloop van Schijndel-Bosweg. Die werd uitgebreid tot de Driedaagse van Schijndel en later tot een 5-daagse etappewedstrijd in het zuiden van het land en Zeeland, met uitstapjes naar België.
Na jaren keert de wedstrijd nu terug naar de roots. Op vrijdag 9 juni verzamelen de renners zich bij ’t Spectrum en vertrekken om 12.30 uur, via de Markt en de Hoofdstraat, richting het Limburgse Buchten. Rondom ’t Spectrum worden diverse fiets-gerelateerde activiteiten georganiseerd voor inwoners. De start van de etappe is vrij toegankelijk.

Grote namen
Al jaren is de ZLM Tour dé voorbereidingskoers voor sprintersploegen op de Tour de France. In het verleden wisten onder andere Mark Cavendish, Marcel Kittel, André Greipel en Dylan Groenewegen al etappezeges te behalen in de ZLM Tour. Voor de editie van dit jaar heeft de winnaar van 2022 Olav Kooij van team Jumbo-Visma zijn deelname al toegezegd en ook oude etappewinnaar Mark Cavendish verschijnt wederom aan de start.

Share

Live muziek tijdens Koningsdag

Live muziek tijdens Koningsdag in De Afzakkerij

VEGHEL- Ook op donderdag 27 april, Koningsdag, is het weer erg gezellig op De Noordkade. Zo is er een vrijmarkt in de Proeffabriek en tussen 14.00 en 18.30 zijn er live optredens in De Afzakkerij. Het muzikale duo Lot & Fields is misschien een kleine bezetting, maar laat een groots geluid horen. Opvolgend speelt Soulmania: onvervalste 60s en 70s soul! De toegang tot alle optredens is gratis.

Wat krijg je wanneer een zangeres die o.a. in de finale van de “Grote prijs van Nederland” heeft gestaan en een gitarist als winnaar van “Battle of the Bands” samen een akoestisch duo gaan vormen? Een akoestische band met liefde voor muziek die je raakt, vervoert en je mee neemt met prachtige songs door een zangeres die in het liedje kruipt en emoties bij je losmaakt met een gitarist die de ruimte geeft aan de zangeres om jou mee te laten voeren en alles om je heen even te laten vergeten. Met Lotte Okkerse – zang en Rob van de Velde – gitaar.

Soul feestje
Soulmania is een 9-koppige soulband die al enige tijd op de Nederlandse podia te vinden is. Na een succesvolle tour rondom het 30-jarig jubileum van de bekroonde muziekfilm The Commitments, komt Soulmania in 2023 met een nieuwe show. Onder de titel ‘Soul Fest’ brengt Soulmania de echte onvervalste soul uit de 60s en 70s die nu zo populair is. In de gepassioneerde show speelt Soulmania hits van soullegendes als Otis Redding, Aretha Franklin, Sam Cooke, Martha Reeves en Wilson Pickett. De drie vocalisten nemen om beurten de lead en bespelen elkaar en het publiek. 

Share

Blink 182 + Green Day tributes opzaterdag in De Afzakkerij

Pophaven: Blink 182 + Green Day tributes

Op zaterdag 29 april van 20:30 – 01:00 uur is het podium van De Afzakkerij volledig bezet voor een nieuw initiatief: Pophaven! Wat krijg je als je de rebelse historie van de Cultuur Haven in Veghel combineert met de leidende tribute bands van jouw favoriete artiesten? Thuiskomen met een avond vol klassiekers!

PopHaven staat voor unieke avonden waar ijzersterke bands het podium betreden voor een eerbetoon aan de grootste sterren. Voor deze editie geniet je van het beste uit de alternatieve 90’s: Blink-182 en Green Day! Meespringen op mega-hit ‘All The Small Things’ of de longen uit je lijf schreeuwen bij ‘American Idiot’, niets is veilig op deze Veghelse rocknacht. Op zaterdagavond 29 april gaan we van start! Ben je erbij? De toegang is gratis

Share

The All Time Blues Experience in De Afzakkerij

The All Time Blues Experience in De Afzakkerij

Op zondag 30 april van 15:00 – 17:00 uur is het podium van de Afzakkerij op de Noordkade in Veghel voor de All Time Blues Experience. Mochten de vaste bezoekers van de zondagmiddagconcerten zelf al geen ‘all time blues experience’ hebben gehad in het cultuurcafé, dan zal dan na zondag zeker het geval zijn. Om met de bandleden te spreken:  “First there was Adam, then there was Eve and then there was the Blues”De toegang tot het optreden is gratis.

De bendeleden van The All Time Blues Experience hebben het maar al te goed begrepen en brengen een diepblauwe verzameling van blues classics die smaakt naar goedkope bourbon en stinkt naar sigaren. Rauw. Hard. Bruut. En levensecht. Niet voor mietjes. Wellicht tof om te vermelden is dat ze voor deze gelegenheid Armand Gabeler hebben ingelijfd op leadgitaar. Armand is oa bekend als Slash van Slash n’ Roses, maar is ook “Jimi” in Electric Gypsies, DE Jimi Hendrix tribute band van Nederland. Naast Armand hebben ze op leadvocals Marlene Berger, een van de zangeressen van Starman, de David Bowie tribute (van de tv-show The Tribute, Battle of the Bands op SBS 6) Dit belooft een bijzonder tof optreden te worden.

Share

Vrijwilligers werken wekelijks veilig in de Keldonkse dorpskern

Vrijwilligers werken wekelijks veilig in de Keldonkse dorpskern

BJC Tools uit Erp helpt bij de aanschaf van de veiligheidshesjes.

Sinds 2018 zorgen vrijwilligers van de Vrijwilligerscentrale Keldonk (VCK) voor het openbare groen in het dorpshart van Keldonk. Als je werkt in de openbare ruimte moet je zorgen dat je goed zichtbaar bent. De bekende oranje pionnen markeerden tot voor kort de plek waar de vrijwilligers van het VCK aan het werk waren. Sinds deze week beschikt elke vrijwilliger over een oranje veiligheidshesje met daarop keurig het embleem van VCK. Maandag 24 april werden de hesje die werden geleverd door BJC Tools uit Erp aan de vrijwilligers uitgereikt. BJC Tools hecht aan veilig werken en deed daarom graag een  duit in het zakje om de aankoop van de hesjes te bekostigen.

Ad Peters coördinator bij de Vrijwilligerscentrale Keldonk is heel blij dat nu elke vrijwilliger veilig de straat op kan. “Zien en gezien worden dat is heel belangrijk als je bijvoorbeeld langs de doorgaande weg ik Keldonk aan het werk bent. De oranje pionnen waarmee we de werkplek markeren zijn zwaar. Daarnaast verplaatst het werkterrein zich natuurlijk al schoffelend steeds weer naar een andere perkje zodat de pionnen regelmatig verplaatst moesten worden. Dat is nu niet meer nodig, met de nieuwe hesjes zijn onze vrijwilligers voortaan goed zichtbaar voor elke weggebruiker”.

Door het werk van de vrijwilligers ligt er Keldonk altijd heel mooi en aangeharkt bij. Daarbij snijdt het mes aan twee kanten; de Gemeente vergoedt namelijk de bespaarde onderhoudskosten aan de Vrijwilligerscentrale Keldonk (Dorpsraad). Dit geld wordt jaarlijks weer ingezet om verder te werken aan de leefbaarheid binnen het dorp. Overigens gaat het bij de Vrijwilligerscentrale niet om werk alleen. Ook plezier tijdens het werk met op z’n tijd een praatje en bakje koffie of thee -dat wekelijks gratis wordt verzorgd door ’t Span- hoort daar natuurlijk bij. Interesse om mee te helpen; bel Ad Peters 06 22 11 42 79.

Share
1 2 3