Column

Een ouwe chagrijnige vent

Het stel had een behoorlijk leeftijdsverschil. De vriend van mevrouw was 12 jaar ouder dan zij, zijn kinderen woonden inmiddels allebei zelfstandig. Zij had nog kleine kinderen (2, 4 en 7 jaar). Zeker etenstijd kan met kleine kinderen ingewikkeld zijn. De een stoot zijn beker om, de ander laat een mes vallen, weer een ander zit te draaien op de stoel of te tikken met zijn vork.

Kleintjes geeft gedoe aan tafel

Hij was al lang uit de kleine kinderen en was dit niet meer gewend. Hij kon zich niet herinneren dat het ooit zo rumoerig was geweest bij hem, toen de kinderen nog klein waren. Maar van je eigen kinderen kun je sowieso ook meer hebben. Mevrouw voelde duidelijk dat hij zich soms irriteerde aan het gedoe aan tafel.

Zelf opvoeden?

In het begin had hij geprobeerd de kinderen van haar alsnog op te voeden: zit stil, niet tikken met je vork, kijk uit voor je volle beker, etc. Maar hij was daarmee opgehouden, omdat het niet hielp en hij de boze blikken van zijn vriendin zag. Och, ik sta daar wel boven, ik pas me wel aan, dacht hij.

Er boven staan

Alleen als hij een lastige dag achter de rug had, viel het hem toch zwaar om “erboven” te staan. Dan kón hij het niet laten om opmerkingen te maken over het gedoe aan tafel. De kinderen voelden de spanning duidelijk aan en de middelste begon hem uit te dagen. En dan werd er strijd gevoerd aan tafel…..

Als er strijd ontstond aan tafel tussen hem en het middelste kind, dan koos mevrouw “uiteraard” partij voor haar kind. Dan werd de situatie nog ijziger.

Chagrijnige ouwe vent

Toen ik probeerde om een oplossing te bedenken voor deze uitdaging, wilde hij er niet van weten. “Ik voel me dan echt een chagrijnige ouwe vent” zei hij. Hij wilde niet dat er rekening mee werd gehouden. Nadat ik uitlegde dat er wél rekening gehouden moest worden met zijn gevoelens, begreep hij dat dit niet betekent dat hij altijd met zachte handschoenen moet worden aangepakt, maar dat er wél aandacht moest zijn voor datgene waar hij last van had.

Aandacht

Mannen vinden vaak dat ze geen aandacht nodig hebben. Geen aandacht krijgen betekent echter genegeerd worden (en dat willen ze tenslotte ook weer niet). Deze aandacht voor hem was even hard nodig als de aandacht voor haar wensen.

Share