Column

Ruzies zijn erfelijk.

In sommige families zijn ruzies aan de orde van de dag. Heeft de één geen conflict, dan maakt de ander er een. Vaak is ook bij een van de ouders (of bij beide ouders) sprake van dezelfde ruzieachtige sfeer. Oma had bv. ook altijd ruzie met een van je tantes, of met een oom.

Herhalingen

Natuurlijk zijn er in elke familie wel eens problemen, maar meestal praat men het uit, of gaat het op een andere manier weer over. En meestal duurt dat niet zo lang. Als je opgroeit in een gezin waar nogal eens conflicten zijn dan word je daar vaak een angstig mens van. Je  leert er meestal niet veel goeds. Vaak blijf je hangen in de conflicten, juist omdát je er zo bang voor bent.

Wat je leert

Als je in conflictsituaties opgroeit dan leer je het conflict.  Je leert vechten. Je zou willen dat je meer van de oplossingen leert, maar vaak is dat niet het geval. Uiteindelijk kun je er wel veel van leren, maar dan is het belangrijk om (zónder schuldgevoel) te leren kijken naar je eigen aandeel. En omdat je geleerd hebt te verdedigen, is dat hetgeen wat je doet. Je omringt je met mensen die zeggen: het ligt niet aan jou. Dat is veilig. Toch zit in elk conflict wel een eigen aandeel. Ook als men zegt: het lag echt niet aan mij.

Van de regen in de drup

Soms lijkt het alsof men graag conflicten heeft in dergelijke families. Ik hoor wel eens dat men soms uit een familieapp stapt (of eruit gegooid wordt). En dan krijgt men al snel coalitievorming. Er ontstaan kampen. Dat is het begin van grote familievetes.

Niemand wil het

De meeste ruzies zijn echt niet gewild, ook al lijkt een andere partij nóg zo onredelijk. Voor die andere partij is er echt iets wat hem/haar niet bevalt. Als men beter naar zijn eigen aandeel kijkt en de verantwoordelijkheid ervoor naar zich toetrekt, dan zouden er minder ruzies zijn.

En:  luisteren zonder klaar te zitten met een tegen-antwoord. Geen schaakspel waarbij je vooruitdenkt: ik ga dadelijk dát zeggen, maar echt luisteren en je inleven in datgene wat de ander zegt, niet terug meppen, ook al is dat nog zo verleidelijk.

Share