Onderzoek naar haalbaarheid herontwikkeling Zuidkade Veghel van start

Onderzoek naar haalbaarheid herontwikkeling Zuidkade Veghel van start

Op woensdag 29 maart 2023 ondertekenen Noordkade Ontwikkeling B.V., provincie NoordBrabant en gemeente Meierijstad de intentieovereenkomst Zuidkade. Dit is het startpunt voor het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek naar een mogelijke herontwikkeling van de locatie van mengvoederfabriek Fransen Gerrits aan de Zuidkade in Veghel. Door de beoogde herontwikkeling van deze locatie tot grootschalige woningbouwlocatie, wordt een kwaliteitsslag gemaakt; de leefomgeving in het gebied krijgt een impuls en het toevoegen van woningen draagt bij aan de woningbouwopgave in de provincie en de gemeente Meierijstad. Voordat tot een herontwikkeling van de locatie over kan worden gegaan, moet de ruimtelijke, maatschappelijke en financiële haalbaarheid ervan worden aangetoond. In 2023 wordt daarvoor onderzocht of woningbouwprogramma past binnen het gemeentelijke woningbouwprogramma. Andere belangrijke aandachtspunten, bij het onderzoek naar de haalbaarheid, zijn groen, verkeer
en parkeren. De verwachting is dat eind van dit jaar duidelijk is of de herontwikkeling doorgaat.

Quote Huub Fransen, directeur Fransen Gerrits
“Een mooie ontwikkeling voor Meierijstad. De oude industriehaven heeft veel betekent voor Veghel en krijgt nu een mooie nieuwe functie met wonen en recreëren. Voor ons bedrijf biedt dit de kans om op andere plekken te investeren en onze organisatie verder te optimaliseren.”

Quote Stefan van de Ven, directeur Noordkade Ontwikkeling B.V.
“Wij zijn blij dat we dit schitterende nieuws nu wereldkundig mogen maken. De Noordkade is inmiddels een fraai Brabants pareltje aan het worden en met de verwerving van de fabriek aan de Zuidkade, 15 jaar na de verwerving van de CHV aan de Noordkade, kunnen we eindelijk woningen in het Havenkwartier toevoegen die zorgen voor de stedelijke dynamiek die Veghel verdient. Nu de overheid ook een beetje ‘doorbutst’ kunnen onze bouwvakkers de komende jaren op de fiets naar het werk om het havengebied nog mooier te maken.”

Quote Jan Goijaarts, wethouder gemeente Meierijstad
“Natuurlijk kan op dit moment nog niet met zekerheid worden gezegd dat het daadwerkelijk tot de beoogde herontwikkeling kan komen. Dat moet uit de uit te voeren onderzoeken blijken. Niettemin gaan alle partijen met het volste vertrouwen het onderzoekstraject in om deze mooie kans, zowel voor het gebied als voor de gehele gemeente, te kunnen verzilveren”.

Quote Erik Ronnes, gedeputeerde provincie Noord-Brabant
“Als dit plan doorgang kan vinden, zetten we hele goede stappen op meerdere vlakken. In Veghel doen we dan een goede duit in het zakje om het streven van 14.000 woningen per jaar erbij in Brabant tot en met 2030.Maar het zorgt ook voor een hele goede transformatie en daarmee verbetering van de omgeving. De provincie steunt ook andere grote en middelgrote steden in rocessen mogelijk te maken. Daarom ook onze inzet op dit
onderzoek.”

Noordkade Ontwikkeling, de provincie en de gemeente hebben afgelopen oktober ook al een samenwerkingsovereenkomst gesloten, gericht op de ontwikkeling, realisatie en exploitatie van de leer-en werkfabriek The Chocolate Factory. Samen met de Stichting Werk en Leren en een aantal ondernemers in Meierijstad wordt, in de NPF-toren op de Noordkade in Veghel, deze alternatieve onderwijsomgeving gerealiseerd.

Share