Column

Alles achtergelaten voor de liefde……

Verliefdheid is mooi, maar ook gevaarlijk: het verstand werkt niet goed. Als je na een scheiding weer opnieuw verliefd wordt, denk je dat alles vanaf nu beter wordt. Het kan heus wel goed gaan, maar het vraagt meer dan je tevoren kunt overzien. En in sommige gevallen is het rampzalig.

Je laat nogal wat achter

Ik maak het wel eens mee, en het is elke keer een drama als iemand bv. vanuit Overijssel of Noord-Holland naar deze omgeving is verhuisd voor de liefde. Meestal laat men veel van zichzelf achter (huis, werk, vrienden en familie) en als kinderen niet meeverhuizen moeten ze voor de omgangsregeling veel verder reizen en kan het een gedoe zijn om toestemming te krijgen van de ex-partner.

Als het kind wel is meeverhuisd (bv. omdat de andere ouder niet meer leeft of op een andere manier geen rol kan spelen) moet een kind naar een andere school, opnieuw vriendjes maken, etc. Je kind laat dan dus ook alles achter.

Bezint eer gij begint

Je kunt nooit weten wat je te wachten staat, en zonder risico’s leven bestaat niet, maar je kunt je wel goed voorbereiden. Een boek lezen is toch anders dan een gesprek met jouw nieuwe partner bij een stiefgezincoach hebben. Ik kan vaak tevoren al tips geven over fouten die meestal binnen enkele weken al gemaakt zijn. Maar ook op langere termijn een tijdje met iemand meewandelen kan geen kwaad.

De huishoudster

Ik zal nooit vergeten hoe een vrouw met haar enig kind uit Zuid-Limburg naar een dorpje hier in de omgeving was verhuisd voor de liefde.  Ze had nooit verwacht dat haar nieuwe partner zijn vrijgezellenleventje bleef aanhouden en dat zij zich een “veredelde huishoudster” voelde.

Ze had het niet eerder gedurfd dit aan te kaarten omdat ze bang was dat er geen redden aan zou zijn. En er wás inderdaad geen redden aan: hij was niet van plan om zijn leven te veranderen en vond het wel gemakkelijk dat hij niet zelf hoefde te wassen, strijken en eten koken. Poetsen deed hij sowieso al nooit…..

Op hangende pootjes

Mevrouw kon niet anders dan terug verhuizen naar Limburg en bij haar bejaarde vader intrekken. Haar zoontje moest weer opnieuw verkassen, maar was ook blij dat hij zijn oude vriendjes weer ging zien. Haar werkplek  in de winkel van haar zwager was inmiddels bezet. Gelukkig zijn dit soort situaties uitzonderingen, maar nog steeds gaat 60% van de samengestelde gezinnen binnen 5 jaar uit elkaar.

Share

Activiteiten voor mensen met dementie

“Activiteiten voor mensen met dementie”

— Passende activiteiten verhogen het gevoel van eigenwaarde, geven structuur en inhoud aan het leven. Ook iemand met geheugenproblemen wil actief blijven en plezier beleven, alleen of samen met de mantelzorger. Maar welke activiteiten zijn passend? In het Alzheimer Café doet u leuke ideeën op, kunt u informatie verwachten over welke activiteiten er in de regio zijn en hoe u hier aan deel kunt nemen –

Geïnteresseerden in dit thema zijn op dinsdag 21 maart van harte welkom in het Alzheimer Café in het PieterBrueghelHuis aan het Middegaal 25 in Veghel. De zaal is open om 19.00 uur, het programma begint om 19.30 uur en eindigt om 21.30 uur. Entree is vrij.

Het Alzheimer Café is een ontmoetingsplek voor mensen met dementie, hun partners, familieleden, vrienden en andere belangstellenden. De bijeenkomsten bieden niet alleen (praktische) informatie over dementie maar ook gezelligheid en sociaal contact.

Het Café is afwisselend de even maanden in Uden en de oneven maanden in Veghel, op beide locaties zijn geïnteresseerden uit Uden, Veghel en omliggende dorpen van harte welkom.

Voor meer informatie kunt u mailen naar: noordoostbrabant@alzheimervrijwilligers.nl of bellen via ONS welzijn: 088-3742525.

Share

Uitvoering herinrichting Markt Sint-Oedenrode van start

Uitvoering herinrichting Markt Sint-Oedenrode van start

Maandag 13 maart starten de werkzaamheden voor de herinrichting van de Markt in SintOedenrode. De uitvoering is in handen van aannemer Van Mensvoort Veghel BV. Planning is dat de werkzaamheden voor het einde van dit jaar afgerond zijn. Het beoogde eindplaatje is een duurzaam ingerichte Markt, met meer verblijfskwaliteit, meer groen en minder auto’s. Het ontwerp is tot stand gekomen via een uitvoerig participatietraject.

Fasering
Doel is om het werk in zo kort mogelijke tijd uit te voeren. Daarom zijn de werkdagen langer dan normaal én wordt er doorgewerkt in de bouwvakantie. Wethouder Jan van Burgsteden: “We doen dit met de korte klap. Het werk vindt gefaseerd plaats. Dat heeft als voordeel dat we niet de héle Markt langdurig op de kop zetten, maar de uitvoering ‘als een treintje’ door het werkgebied verschuift.” De eerste fase betreft de aanleg en vervanging van de riolering naast de rijbaan van de Markt; dit duurt naar verwachting tot eind april. De Rooise kermis kan eind augustus als vanouds op de Markt gehouden worden; het werk ligt dan stil. “De kermis is een van de hoogtepunten van het jaar voor de inwoners van Sint-Oedenrode; we hebben als voorwaarde gesteld dat die door moet gaan op de vertrouwde plek.”, aldus de wethouder.

Maatregelen
De werkzaamheden zijn zowel ondergronds als bovengronds. Streven is de overlast
(wegafsluitingen, elders parkeren) zoveel mogelijk te beperken. Het is onvermijdelijk dat er wat aanpassingen gevraagd worden als het werk gaande is; Zowel van aanwonenden als aan de Markt gevestigde ondernemers. Zij zijn hierover apart geïnformeerd. Tijdens de uitvoering blijft er áltijd een beperkt aantal parkeerplaatsen op de Markt beschikbaar. Bezoekers van het centrum kunnen verder gebruik maken van parkeerplaatsen langs de parkeerroute Deken van Erpstraat en op de Neul; via bebording worden ze naar deze alternatieven verwezen. De weekmarkt krijgt een tijdelijke plek op het nabijgelegen Kerkplein.

Duurzame aanpak
Voor het ontwerp is gestreefd naar een duurzame inrichting. Maar ook bij de aanbesteding van dit infrastructuurproject was duurzaamheid bij de uitvoering een belangrijk criterium. De aannemer aan wie het werk gegund is, zet zoveel mogelijk elektrisch aangedreven groot en klein materieel in; dat is duurzaam en beperkt ook de overlast (geluid, luchtkwaliteit) voor de omgeving.

Share