Motorclub Veghel start motorseizoen

Het nieuwe motorseizoen begint! Komende zondag, 12 maart, kunnen de banden weer opgepompt worden en de ketting gesmeerd, want dan is onze “Uit ’t Vet rit”. De route is ongeveer 150 km lang, met een koffie/lunch stop in Reusel.

Wil je een keer met ons meerijden? Stuur dan een email naar info@motorclubveghel.nl. We zullen je de route alvast digitaal doorsturen.

Café D’n Brouwer is zondag vanaf 9:30 open voor koffie en we vertrekken om 10:00 uur. Het adres is Dobbelsteenplein 1 in Mariaheide.

Share

Op naar een natuur- en landschapspark op Vlagheideberg

Op naar een natuur- en landschapspark op Vlagheideberg

Het college van gemeente Meierijstad heeft ingestemd met de visie en het schetsontwerp voor Vlagheideberg , die in mei 2022 openbaar zijn gemaakt. De gemeente zet hiermee de vervolgstap in de richting van een natuur- en landschapspark op en om Vlagheideberg. Nu wordt de gemeenteraad gevraagd om in te stemmen met de visie en het benodigde voorbereidingskrediet voor 2023.

Het idee is dat de Vlagheideberg straks een natuur- en landschapspark wordt om te sporten, spelen en bewegen. Een plek voor een middagje ontspanning met routes voor wandelen, fietsen en mountainbiken, met een aantrekkelijke stuifzandvlakte en speelvoorzieningen. En daarmee een plek die bijdraagt aan de gezondheid van de inwoners uit Meierijstad en aan die van bezoekers.

Bij de opstelling van de visie en het schetsontwerp hebben belanghebbenden, waaronder vertegenwoordigers van dorpsraad Eerde, Natuurwerkgroep Eerdse Bergen en Vereniging Vlagheide intensief meegedacht – en gedaan. Verder hebben er meerdere bijeenkomsten en individuele gesprekken plaatsgevonden met omwonenden, ondernemers, initiatiefnemers met plannen, natuurorganisaties, initiatiefnemer van het zonnepark en Stadsgewest ’s-Hertogenbosch.

Wethouder Recreatie en Toerisme Johan van Gerwen: ‘Ik ben blij met het gezamenlijke resultaat dat er nu ligt en het perspectief dat we aan de slag kunnen met de voorbereidingen om in 2024 te investeren in het natuur- en landschapspark. Samen met betrokken belanghebbenden is er veel tijd en energie in gestoken om tot deze breed gedragen visie en schetsontwerp te komen.”
Naast wandelen, fietsen en mountainbiken worden in de visie voorstellen gedaan voor nieuwe ontwikkelingen in de directe omgeving van de berg met een Natuurpoort met horecavoorziening, een par 3 golfbaan en verblijfsrecreatie in MOB-complex Zuid. Ook wordt de mogelijkheid voor een zonnepark opengehouden. Besluitvorming van de gemeenteraad hierover moet nog.

De aanleg van het natuur- en landschapspark Vlagheideberg opgenomen in het, door de raad vastgestelde, besluit Thuis in Meierijstad Mijlpalen 2023 – 2026. Met in 2023 de voorbereiding en in 2024 de realisatie van het publieke deel van de investeringen en de uitvraag naar private partijen.

Share

Meierijstad doet mee aan onderzoek naar Brabant Ports

Meierijstad doet mee aan onderzoek naar Brabant Ports

Meierijstad doet mee aan een onderzoek naar een Brabant-breed havenbedrijf. De intentie-verklaring hiervoor is aangegaan met 9 gemeenten, die een binnenhaven hebben en Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant. Het doel van de intentieverklaring is om in uiterlijk 2026 samen te werken in een Brabants havenbedrijf (Brabant Ports) om taken te bundelen en professionaliseren, het vervoer over water te bevorderen en innovatie te stimuleren. Het gaat om de binnenhavens van Bergen op Zoom, ’s-Hertogenbosch, Land van Cuijk, Meierijstad, Oosterhout, Oss, Steenbergen, Tilburg en Waalwijk. Het Multimodaal Coördinatie- en Adviescentrum Brabant (MCA Brabant) is door een aantal gemeenten gevraagd om Brabant Ports verder te ontwikkelen. Hiervoor is nu de intentieverklaring getekend. In de eerste helft van 2023 werkt MCA het businessmodel voor Brabant Ports, samen met de gemeenten, verder uit. De kosten voor het onderzoek naar de mogelijkheden voor een Brabants Havenbedrijf, passen binnen de daarvoor beschikbare budgetten.
Wethouder Jan Goijaarts: ”We staan in Nederland voor grote uitdagingen met betrekking tot het vormgeven van een duurzame samenleving. We zien de druk op de weg toenemen, terwijl er gezocht wordt naar manieren om het vervoer op een milieuvriendelijkere manier af te wikkelen. We verwachten dat de komende jaren er een grote druk op de binnenhavens komt om enerzijds de verwachte groei in containers op te vangen en anderzijds de circulaire economie vorm te geven. Samenwerking is essentieel om de genoemde uitdagingen aan te gaan. En ook al is de binnenhaven in Meierijstad nu up-to-date; met dit samenwerkingsverband kunnen de Brabantse binnenhavens hun krachten bundelen om ze toekomstbestendig te maken en te houden. “

 

Share