Bullshift vestigt zich in Veghel

Bullshift ‘we zeggen het gewoon’ vestigt zich in Veghel

Bullshift is een organisatie die jongeren begeleid in hun drugsproblematiek. Bullshift biedt zorg aan door op die plekken zichtbaar aanwezig te zijn waar de jongeren met drugsproblematiek zijn. En daagt hen uit mee te doen aan diverse sport- en spelactiviteiten. Door fysieke beweging komt er ook mentale verandering en dat is het begin naar een positieve en krachtige toekomst voor de deelnemende jongeren. Bullshift levert op dit moment zorg vanuit hun locatie in Uden. Om de zorg toegankelijker te maken voor de inwoners van gemeente Meierijstad is een locatie aan de Rembrandtlaan in Veghel gevonden.

Inspraak
Uiteraard is het van belang om de omwonenden van de Rembrandtlaan in een vroeg stadium mee te nemen in de plannen. Wijkraad Veghel West werd daarom in een vroeg stadium door de gemeente Meierijstad betrokken bij de zoektocht naar de nieuwe locatie voor Bullshift. Daarvoor is op 12 januari door Wijkraad Veghel West en Bullshift in samenspraak met de gemeente Meierijstad een inloopavond georganiseerd. Bullshift heeft uitleg gegeven over de visie op zorg en problematiek rondom drugsgebrruik. Daarnaast konden de inwoners vragen stellen aan Bullshift en de gemeente over het gebruik van het pand aan de Rembrandtlaan.

Visie
De oprichter van Bullshift, Ton Delissen, ex-verslaafde, vertelde die avond over zijn werk. Er was uime gelegenheid voor de buurt om hun vragen en zorgen te uiten. Praktische zaken werden behandeld zoals wat te doen bij overlast, op welke tijden Bullshift aanwezig is en hoe om te gaan met elkaar als buurtgenoten. De heer G. Snelders van Wijkraad Veghel West: “De manier waarop dit door de gemeente Meierijstad, Bullshift en de wijkraad is opgepakt ervaren wij als positief. Een inloopavond met buurbewoners, met ruimte voor kritische vragen en een heldere uitleg van Ton Delissen van Bullshift leidde al snel tot veel begrip van de buurbewoners. Deze werkwijze is een voorbeeld van hoe het snel kan! Aanpakken en daadkracht bij alle partijen. Als wijkraad wensen we Bullshift veel succes met het project. En we komen zeker snel op de koffie.”

Problematiek
Drugsproblematiek is een probleem wat vaak achter gesloten deuren plaatsvindt en vaak zorgt voor schaamte in families. Bullshift wil deze taboe doorbreken! Ton Delissen: “zonder actie geen beweging en zonder beweging geen actie” is mijn stelligste overtuiging #wezeggenhetgewoon Wethouder Rik Compagne is trots op wat er samen met de buurt bereikt is. “Eén van de speerpunten van het college van b&w is vermindering van alcohol- en drugsgebruik en met de komst van Bullshift in onze gemeente zetten we een stap in de goede richting.”

Share